Raadhuisstraat 77, 78, 79 en 80 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 92  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 103  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 184, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 77, 78, 79 en 80  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1198

eigenaren

eigenaar in 1715: Sibble Haringhs
eigenaar in 1725: Sible Harings weduwe
eigenaar in 1742: Sible Harings erven
eigenaar in 1785: Buitenarmen te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Diakonie Hervormde gemeente te Balk
verkoop in 1906 aan: Algemeene Armvoogdij te Balk
verkoop in 1963 aan: gemeente Gaasterland
sloop in 1965  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat 77
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

184 vernummerd in 1908 naar 840, 841, 842, 843, 844
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
Balk A 184
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
tekening voorgevel
De voorgevel volgens een in 1903 ingediende bouwvergunningstekening voor de bouw van een dubbele werkmanswoning voor de Diaconie van de Hervormde gemeente te Balk. Het huis staat links van het deels afgebroken huis te herkennen aan het ronde venster in de topgevel.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 103; 1859 - 1890 Balk 144; 1890 - 1910 Balk 147; 1910 - 1914 Balk 214; 1914 - 1920 Balk 248; 1920 - 1930 Balk 277; 1930 - 1953 Balk 276; 1953 - sloop Raadhuisstraat 80
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Sibble Haringhs / zelfs; blad --, nummer 92, een huijske geen huijr waerdigh en eiegenaar is arm
1716 Sibble Haringhs / zelfs; blad 82, nummer 92
1717 - 1718 Sibble Haringhs / zelfs; blad 84, nummer 92
1721 - 1722 Sibble Haringhs / zelfs; blad 114, nummer 92, old huysinghe en arme eigenaar
1725 - 1730 Sible Harings weduwe / zelfs; blad 114, nummer 92, huysinghe niet waerdigh
1733 - 1739 Sible Harings weduwe / zelfs; blad 114, nummer 91 en/of 92, huysinghe niet waerdigh
1742 - 1772 Sible Harings erven / zelfs; blad 114, nummer 91, huysinghe niet waerdigh
1773 - 1774 Sible Harings erven / zelfs; blad 114, nummer 91, een oud huysinghe, eigenaars dood arm
1775 Sible Harings erven / zelfs; blad 167, nummer 96, te voren 91, huysinghe niets waardigh, eigenaars dood arm
1776 - 1780 Sible Harings erven / zelfs; blad 167, nummer 96, huysinghe niets waardigh, eigenaars dood arm
1782 - 1784 Sible Harings erven / Fokke Symens; blad 167, nummer 96
1785 Buitenarmen te Balk / door armen bewoond; blad 167, nummer 96
1786 - 1804 Buitenarmen te Balk / door armen bewoond; blad 168, nummer 96
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 103
1812 Andries Martens, volgnummer 137
1812 weduwe Lijkcke Murks, volgnummer 141
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 103
1812 Haring Pieters Pietersma overleden op nummer 103
1816 Marijke, dochter van Lubbert Jacobs Hofstra en Angenietje Johannes Herkstra geboren op nummer 103
volkstelling 1829 blad 142; huisnummer Balk 103
1829 Trijntje Botes Hovinga, weduwe Haring Pieters Pietersma
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 103
1838 Trijntje Botes Hovinga, weduwe Haring Pieters Pietersma overleden op nummer 103
volkstelling 1840; huisnummer Balk 103
1840 Bote Harings Haringsma, schoenmaker ( * 1795 te Balk); hoofd
1840 Johannes Lubberts Hofstra, werkman
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 103
   
woningregister 1849 - 1859 blad 191; huisnummer Balk 103 / 144
1849 - 1858 Bote Harings Haringsma, schoenmaker ( * 1795 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Fopjen Wanders Tuinier, weduwe Bote Harings Haringsma ( * 11 april 1806 te Balk); hoofd vanaf 1858
1849 - 1855 Kornelis Minnes van der Meer, ( * 9 juni 1831 te Balk)
  Jan van Dijk, werkman ( * 1810 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 64; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 184, huisnummer Balk 144
1859 - 1861 Fopjen Wanders Tuinier, weduwe Bote Harings Haringsma ( * 11 april 1806 te Balk)
1859 - 1869 Anne Botes Haringsma ( * 2 januari 1843 te Balk)
1859 - 1869 Jan van Dijk ( * 1810 te Balk)
1859 - 1869 Johannes Taekes Huisman , timmerknecht ( * 15 september 1829 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 184, volgnummer 105 / 92
1869 - 1879 Johannes Taekes Huisman, timmerknecht ( * 15 september 1829 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 184
1879 - 1890 Johannes Taeke Huisman, werkman ( * 15 september 1829 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 195; huisnummer Balk 147
1890 - 1890 Johannes Tekes Huisman, koopman ( * 15 september 1829 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Geesje Harmens Siesling, weduwe Johannes Tekes Huisman ( * 25 juni 1829 te Heeg); hoofd
1893 - 1900 Bokke Johannes de Jong, werkman ( * 27 augustus 1834 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 203; huisnummer Balk 147 / 214
1900 - 190? Bokke Johannes de Jong, arbeider ( * 27 augustus 1834 te Balk); hoofd
190? - 1907 Hendrik de Jager, koopman ( * 24 november 1850 te Balk); hoofd
1907 - 190? Meindert Hazelhof, postbode ( * 18 december 1874 te Winschoten); hoofd
190? - 1910 Sipke Johannes Gorter, machinist ( * 26 maart 1886 te Langweer); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 18 huisnummer Balk 214 / 248
1910 - 1911 Sipke Johannes Gorter
1911 - 1912 Tjeerd Pietersma
1912 - 1920 Anne de Jager
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 196; huisnummer Balk 214
1910 - 1911 Sipke Johannes Gorter, machinist ( * 26 maart 1886 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 121; huisnummer Balk 214
1911 - 1912 Tjeerd Pietersma, werkman ( * 17 mei 1887 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 121; huisnummer Balk 214 / Balk 248
1912 - 1920 Anne de Jager, arbeider ( * 1 november 1874 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 247; huisnummer 277
1921 - 1921 Akke Bandstra, weduwe Anne de Jager, zonde beroep ( * 25 december 1871 te Balk)
1921 - 1924 Thijs Dijkstra, veehouder ( * 22 augustus 1892 te Wijckel)
1921 - 1924 Rinke Roskam, schoonbroeder, veehouder ( * 19 augustus 1905 te Mirns en Bakhuizen)
1924 - 1924 Klaas Walda, gemeenteveldwachter ( * 14 augustus 1896 te Donkerbroek)
1924 - 1925 Jacob Simons Helder, gemeenteveldwachter ( * 6 mei 1890 te Minnertsga)
1925 - 1930 Wouter Steenbergen, touwslager ( * 25 januari 1880 te Enkhuizen)
1930 - 1930 Bauke Mandemaker, arbeider ( * 19 juni 1872 te Arum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 234; huisnummer 276
1931 - 1932 Bauke Mandemaker, koopman ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
1932 - 1939 Zwaantje Moed, weduwe Siebe Haringsma, zonder beroep ( * 13 mei 1858 te Joure); hoofd
1939 - 1939 Bauke Mandemaker, koopman ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
 
     
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Balk 103; 1859 - 1890 Balk 144; 1890 - 1910 Balk 147a; 1910 - 1914 Balk 215; 1914 - 1920 Balk 249; 1920 - 1930 Balk 278; 1930 - 1953 Balk 277; 1953 - sloop Raadhuisstraat 79
     
1833 Jan Pietersma geboren op dit adres.
volkstelling 1840, huisnummer Balk 103
1840 Pieter Sibbles Pietersma, werkman ( * 26 februari 1796 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 192; huisnummer Balk 103 / 144
1849 - 1859 Pieter Sibbles Pietersma, werkman ( * 26 februari 1796 te Balk)
1849 - 1859 Hendrik Wanders Meyer, zonder beroep ( * 4 oktober 1794 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 64 kad.nr A 184 huisnummer Balk 144
1859 - 1869 Pieter Pietersma, ( * 26 februari 1796 te Balk)
1859 - 1860 Hendrik Wanders Meyer, ( * 4 oktober 1794 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 27; kad.nr A 184 huisnummer 105 / 92
1869 - 1877 Pieter Sibbeles Pietersma, zonder beroep ( * 26 februari 1796 te Balk)
1869 - 1878 Teatske Veenstra, weduwe Pieter Sibbeles Pietersma, ( * 1797 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 184
1879 - 1890 Bokke Johannes de Jong, arbeider ( * 27 augustus 1834 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 196; huisnummer Balk 147a
1890 - 1893 Bokke Johannes de Jong, werkman ( * 27 augustus 1834 te Balk); hoofd
1895 - 1900 Gerrit de Jager, werkman ( * 23 december 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 204; huisnummer Balk 147a / 215
1900 - 190? Johannes Ages Huitema, arbeider ( * 15 juni 1850 te Woudsend); hoofd
  Hendrik Bijma, neef ( * 18 juli 1856 te Balk)
190? - 190? Geert de Jager, arbeider ( * 22 december 1843 te Balk); hoofd
190? - 190? Klaas de Bruin, stuurman ( * 2 juni 1876 te Makkum); hoofd
190? - 190? Wigle Piersma, boerenknecht ( * 1 maart 1884 te Balk); hoofd
190? - 1910 Jaitje Dijkstra, fabrieksarbeider ( * 3 juli 1887 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 18 huianummer Balk 215 / 249
1910 - 1912 Minze Wagenaar
1912 - 1915 Truike de Vries wed G Bets
1915 - 1920 Hartman Bets
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 1; huisnummer Balk 215
1910 - 1912 Minze Wagenaar, veekoopman ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 69; huisnummer Balk 249
1912 - 1915 Truike de Vries, weduwe Geert Bets, zonder beroep ( * 1 september 1842 te Balk); hoofd
1912 - 1920 Hartman Bets, broodventer ( * 25 juli 1881 te Balk); hoofd vanaf 1915
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 248; huisnummer Balk 278
1921 - 1930 Hartman Bets, broodventer ( * 25 juli 1881 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Rinske Bets, zuster van Hartman, ( * 25 juli 1881 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 235; huisnummer Balk 277
1931 - 1933 Hartman Bets, venter in bakkerswaren ( * 15 september 1878 te Balk); hoofd
1931 - 1933 Rinske Bets, zuster van Hartman, ( * 25 juli 1881 te Balk)
 
    Balk 277 = Raadhuisstraat 79
     
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Balk 103; 1859 - 1890 Balk 144; 1890 - 1910 Balk 147b; 1910 - 1914 Balk 216; 1914 - 1920 Balk 250; 1920 - 1930 Balk 279; 1930 - 1953 Balk 278; 1953 - sloop Raadhuisstraat 78
     
volkstelling 1840, huisnummer Balk 103
1840 Fokke Sijmons de Boer, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 193; huisnummer Balk 103 / 144
1849 - 18?? Antje Hoekstra, weduwe Visser ( * 1806 te Sint Johannesga)
18?? - 1859 Jan Gerlofs Pasma, stoelwinder ( * 1798 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 184, huisnummer 144
1859 - 1869 Jan Gerlofs Postma
woningregister 1869 - 1879 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 184, volgnummer 105 / 92
1869 - 1879 Jan Gerlofs Postma, ?? maker ( * 25 juli 1798 te Balk); hoofd
  Jeltje Frankes Vermeulen, ( * 1861 te Avereest)
1876 - 1877 Gatske Tjitzes Boonstra, ( * 29 december 1823 te Langezwaag)
1876 - 1877 Tjitze Jacobs de Ruiter, ( * 15 maart 1868 te Oosterzee)
1878 - 187? Francina Gijsen, ( * 16 april 1839 te Stavoren)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 184
1879 - 1887 Jan Gerlofs Postma, ( * 25 juli 1798 te Balk); hoofd
  ?? de Vries, dienstbode, ( * 1 februari 1805 te Wymbritseradeel)
1881 - 1882 Attje Ulbes Wielinga, dienstbode ( * 25 december 1819 te Sneek)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 197; huisnummer Balk 147b
1890 - 1895 Jacob Louwsma, werkman ( * 9 februari 1818 te Harich); hoofd
1895 - 1900 Evertje Piersma, zonder beroep ( * 1 februari 1835 te Balk); hoofd
1895 - 1900 Willem Piersma, broer, zonder beroep ( * 14 februari 1833 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 205; huisnummer Balk 147b / 216
1900 - 1901 Evertje Piersma, zonder beroep ( * 1 februari 1835 te Balk); hoofd
1900 - 190? Willem Piersma, broer, zonder beroep ( * 14 februari 1833 te Balk)
1900 - 1906 Janneke Piersma, zuster, zonder beroep ( * 8 juli 1830 te Balk)
190? - 1910 Lijsbeth Frankena, weduwe Hendrik Harmens de Jong ( * 9 augustus 1851 te Balk)
register van huisnummering 1910-1920 blad 18; huisnummer Balk 216 / 250
1910 - 1914 Lijsbert Frankena
1914 - 1920 Pieter Visser
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 150; huisnummer Balk 216 / Balk 250
1910 - 1914 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrik Harmens de Jong ( * 9 augustus 1851 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 102; huisnummer Balk 250
1914 - 1920 Pieter Visser, schipper ( * 22 mei 1881 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 249; huisnummer Balk 279
1920 - 1930 Pieter Visser, los werkman ( * 22 mei 1881 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Johan Reuhman, arbeider ( * 17 december 1861 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 236; huisnummer Balk 278
1931 - 1939 Johan Reuhman, zonder beroep ( * 17 december 1861 te Koudum); hoofd
 
    Balk 278 = Raadhuisstraat 78
     
bewoners
huisnummering: 1900 - 1910 Balk 147c; 1910 - 1914 Balk 217; 1914 - 1920 Balk 251; 1920 - 1930 Balk 280; 1930 - 1953 Balk 279; 1953 - sloop Raadhuisstraat 77
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 367; huisnummer Balk 147c / 217
1906 - 1910 Klaas de Vries, stuurman ( * 23 september 1871 te Oudemirdum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 217 / 251
1910 - 1920 Lijkele Pietersma,
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 164; huisnummer Balk 217
1910 - 1910 Klaas de Vries, stuurman ( * 23 september 1871 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 80; huisnummer Balk 217 / Balk 251
1911 - 1920 Lijkele Pietersma, arbeider ( * 19 september 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 250; huisnummer Balk 280
1921 - 1930 Lijkele Pietersma, zonder beroep ( * 19 september 1850 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Aukje Dijkstra, weduwe Lijkele Tjeerds Pietersma, zonder beroep ( * 18 januari 1851 te Woudsend); hoofd
1930 - 1930 Geertje van der Zee, dienstbode ( * 23 april 1907 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 237; huisnummer Balk 279
1931 - 1931 Aukje Dijkstra, weduwe Lijkele Tjeerds Pietersma, zonder beroep ( * 18 januari 1851 te Woudsend); hoofd
1931 - 1939 Albert Weerman, opperman / melkventer ( * 15 september 1891 te Balk); hoofd
 
1939 - 19?? familie Weerman
     
 
 
Raadhuisstraat
prentbriefkaart 003-041 collectie Berend Bakker
De woning met het ronde venster in de voorgevel zijn de 4 woningen van de Algemene Armvoogdij.
 
voorgevel Balk A 184 achterzijde
  foto beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
het pand in 1964 De achterzijde van Balk A 184 rond 1960 met in het midden een doorkijkje naar de Teernstrabrug.
 
Erasmusstraat
foto 099-001 gemaakt door Albert Hiemstra
De achterzijde van de woningen gezien vanuit de pas aangelegde Erasmusstraat. De foto is gemaakt in 1964
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-01-2023