Raadhuisstraat 7 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 128, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 144  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 138, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 139, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 7  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 7 hisgiscode: 1152 en 1153

eigenaren

eigenaar in 1715: Rintie Aukes
eigenaar in 1739: Rentze (Rintje) Aukes erven
eigenaar in 1782: Durk Pieters
eigenaar in 1786: Jan Hendriks Reekers
eigenaar in 1832 OAT: erven Jan Hendriks Reekers, smid te Balk
verkoop in 1835 aan: Jan Jans de Vries, winkelier te Balk
verkoop in 1843 aan: Dirk Wouter Rookmaker landeigenaar te Backum
bij boedelscheiding in 1885 aan: Pieter Johannes Albertus de Bruine, burgemeester te Zwijndrecht
eigenaar in 1887: Alijda Johanna Nibbelink te Balk
verkoop in 1891 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
verkoop in 1902 aan: Douwe van der Meer, gemeentearchitect te Balk
verkoop in 1934 aan: Hylke van der Goot, rentmeester te Harich
verkoop in 1977 aan: familie Hylkema
verkoop in 2017 aan:  
   
Balk A 138
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

138 vernummerd rond 1840 naar nummers 334, 335, 336
334, 335 en 336 komen uit A 138, A 139
334, 335 vernummerd in 1903 naar nummers 790, 791
336 ongewijzigd tot 1928
790 komt uit A 334, A 335, A 572
791 komt uit A 334, A 335
790 ongewijzigd tot 1928 zie Raadhuisstraat 6
791 ongewijzigd to 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 144; 1859 - 1910 Balk 199; 1910 - 1914 Balk 315; 1914 - 1920 Balk 342; 1920 - 1930 Balk 364; 1930 - 1953 Balk 351; 1953 - Raadhuisstraat 7
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Rintie Aukes / zelfs; blad 88, nummer 128
1717 - 1718 Rintie Aukes / zelfs; blad 90, nummer 128
1721 - 1723 Rintie Aukes / zelfs; blad 121, nummer 128
1739 - 1750 Rentze (Rintje) Aukes erven / zelfs; blad 121, nummer 128
1758 - 1774 Rentze (Rintje) Aukes erven / zelfs; blad 121, nummer 130
1775 Rintje Aukes erven / zelfs; blad 174, nummer 137, te voren 130, huysinghe & landen te Wijckel en Harich
1777 - 1780 Rintje Aukes erven / zelfs; blad 174, nummer 137, huysinghe & landen te Wijckel en Harich
1782 - 1785 Durk Pieters / zelfs; blad 174, nummer 137, huysinghe & landen
1786 - 1804 Jan Hendriks Reekers / zelfs; blad 175, nummer 137, huysinghe & landen
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Reekers en Ate Jorritsma (2de post); blad 58, volgnummer 110
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 144
1812 Jan Hendriks Rekers, volgnummer 171
1812 Hendrik Jans, volgnummer 171
1812 weduwe Coenraad Harings, volgnummer 69
periode 1813 - 1829
1826 Jan Hendriks Rekers, overleden op huisnummer Balk 144
1828 Teunis Ydes Beekhof, grietenij tamboer, overleden op huisnummer Balk 144
1829 Tjitte, zoon van Hendrik Jans Rekers en Trijntje Foekes de Wolff overleden op huisnummer Balk 144
volkstelling 1829; blad huisnummer Balk 144
1829 Hendrik Jans Rekers, grofsmid
periode 1830 - 1839
1835 Hylkjen, dochter van Jan Jans de Vries en Trijntje Ottes de Jong geboren op huisnummer Balk 144
1838 Antje, dochter van Jan Jans de Vries en Trijntje Ottes de Jong geboren op huisnummer Balk 144
1839 Hylkjen, dochter van Jan Jans de Vries en Trijntje Ottes de Jong overleden op huisnummer Balk 144
1839 Antje, dochter van Jan Jans de Vries en Trijntje Ottes de Jong overleden op huisnummer Balk 144
volkstelling 1840; huisnummer Balk 144
1840 gezin Jan Jans de Vries, koopman
1840 Durkje Lolkes Postuma, dienstbode
periode 1840 - 1849
1840 Otte, zoon van Jan Jans de Vries en Trijntje Ottes de Jong geboren op huisnummer Balk 144
woningregister 1849 - 1859 blad 114; huisnummer Balk 144 / 199
1849 - 1853 Hendrika Alpherts, renteniersche ( * circa 1783 te Rhederlaag?)
1849 - 1851 Feikje van der Vaart, dienstbode ( * 1821 te Sloten)
1850 - 1856 Berendina Antonia Nibbeling, weduwe Jan Rudoph de Bruine, renteniersche ( * 23 februari 1809 te Rhederlaag?)
1849 - 1854 Wiggertje Hielkes Tjalma, dienstbode ( * 28 maart 1822 te Lemmer)
18?? - 18?? Hendrikje Doele, dienstbode ( * 1835 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 94; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 334; huisnummer Balk 199
1859 - 1869 Marius de Blocq van Scheltinga, goud en zilversmid ( * te Westerbak Sloot); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 334; volgnummer 21 / 8
1869 - 1879 Marius van Scheltinga, brievengaarder ( * 9 november 1810 te Wester?????); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 72; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 334
1879 - 1890 Marius van Scheltinga, zonder beroep ( * 30 december 1810 te Vledder); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 294; huisnummer Balk 199
1890 - 1900 Marius van Scheltinga, zonder beroep ( * 9 november 1810 te Vledder); hoofd
1890 - 1900 Klaaske Piersma, kleindochter ( * 1 februari 1850 te Balk)
1890 - 1890 Geeske Kuiper, werkmeid ( * 9 november 1850 te Balk)
1890 - 1890 Liesbeth Poepjes, werkmeid ( * 23 augustus 1841 te Rohel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 289; huisnummer Balk 199 / 315
1900 - 1902 Marius van Scheltinga, ( * 9 november 1810 te Vledder); hoofd
1900 - 1902 Klaaske Piersma, kleindochter ( * 1 februari 1850 te Balk)
1902 - 1910 Douwe van der Meer, gemeente opzichter ( * 13 september 1865 te Molkwerum)
register van huisnummering blad 24 huisnummer Balk 315 / 341
1910 - 1920 Douwe van der Meer
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 186; huisnummer Balk 315 / Balk 341
1911 - 1920 Douwe van der Meer, gemeenteopzichter ( * 13 september 1865 te Molkwerum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 325; huisnummer Balk 364
1921 - 1930 Douwe van der Meer, particulier opzichter ( * 13 september 1865 te Molkwerum); hoofd
1921 - 1930 Maaike Sijbrens Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma, huishoudster ( * 30 december 1872 te Berlikum); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 298; huisnummer Balk 351
1931 - 1934 Douwe van de Meer, architect ( * 13 september 1865 te Molkwerum); hoofd
1931 - 1934 Maaike Sijbrens Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma, huishoudster ( * 30 december 1872 te Berlikum); inwonend
1934 - 1939 Hylke van der Goot, rentmeester en taxateur ( * 18 april 1899 te Harich); hoofd
1934 - 1935 Jeltje Johanna van der Goot, zuster ( * 24 maart 1905 te Harich)
1934 - 1939 Cornelia Nine van der Goot, zuster ( 24 juni 1906 te Harich)
 
1939 - 1977 gezusters Corrie en Jetske van der Goot,
     
 
 
Raadhuisstraat 7 Balk
bron: archief gemeente Gaasterland
Bouwvergunning verstrekt op 4 maart 1908 voor de vervanging van het dak, opmetselen van de voorgevel met twee nieuwe lichtkozijnen in de topgevel als bestaand,, vernieuwen van de stoep en stoeppalen.
De uitvoerder is timmerman Lucas Bouwman uit Balk.
tekeningen: plattegrond verdieping , dwarsdoorsnede van het dak
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-12-2022