Raadhuisstraat 69, 70 en 71 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen nummer  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 105  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 182, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 69, 70 en 71  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 69 hisgiscode: 1196

eigenaren

1e eigenaar in 1758: Eigbert Eigberts
eigenaar in 1766: Marten Andries
eigenaar in 1772: Lammert Berents
eigenaar in 1792: Meindert Abes
verkoop in ???? aan: F.G.C. van Lijnden te Rijs
verkoop in 1822 aan: Pier Durks Piersma, tapper, te Balk
eigenaar in 1831 OAT:  
verkoop in 1859 aan: jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te 's Gravenhage
verkoop in 1904 aan: Meindert Bosman, koperslager te Balk
verkoop in 1926 aan: Rein Haringsma, vrachtrijder te Balk
   
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat 69
2013
Balk A 720 Balk A 721
verkoop in 1904 aan: Meindert Bosman, koperslager te Balk verkoop in 1904 aan: Meindert Bosman, koperslager te Balk
verkoop in 1920 aan: Johannes Schotanus, koopman te Balk verkoop in 1920 aan: Johannes Schotanus, koopman te Balk
verkoop in 1923 aan: Rein Haringsma, vrachtrijder te Balk verkoop in 1926 aan: Rein Haringsma, vrachtrijder te Balk
       
Balk A 722 Balk A 723
verkoop in 1904 aan: Meindert Bosman, koperslager te Balk verkoop in 1904 aan: Meindert Bosman, koperslager te Balk
    verkoop in 1920 aan: Johannes Schotanus, koopman te Balk
verkoop in 1922 aan: Jentje Ruurds Beekema, houtkoopman te Ruigahuizen verkoop in 1923 aan Jentje Ruurds Beekema, houtkoopman te Ruigahuizen (A 985)
    verkoop in 1926 aan: Rein Haringsma, vrachtrijder te Balk (A 1031)
       
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

182 vernummerd in 1877 naar 542, 543,544,545
542 vernummerd in 1899 naar 720
543 vernummerd in 1899 naar 721
544 vernummerd in 1899 naar 722
545 vernummerd in 1899 naar 723
720, 721, 722 ongewijzigd tot 1928
723 vernummerd in 1922 naar 985, 986
985 vernummerd in 1925 naar 1031, 1032
986 vernummerd in 1924 naar 996, 997
997 vernummerd in 1925 naar 1030
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 182 in 1973
foto beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
het pand in 1973

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 juni 1981
 
verbouwingen
 
In opdracht van eigenaar Rein Haringsma werd in 1926 het voorste deel van het pand voorzien van een mansarde / gebroken kap door timmerman Marcus Bouwman
tekeningen: doorsnede, werkomschrijving
bron: bouwvergunning gemeente Gaasterland dd 12 oktober 1926
 
In 1938 laat Rein Haringsma de voordeur en de kozijnen wijzigen.
tekeningen: bestaande situatie / nieuwe situatie
bron: bouwvergunning gemeente Gaasterland dd 20 juni 1938
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 105; 1859 - 1910 Balk 149; 1910 - 1914 Balk 222; 1914 - 1920 Balk 260; 1921 - 1930 Balk 289; 1931 - 1953 Balk 287; 1953 - heden Raadhuisstraat 69
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1750 geen nummer 92 vermeld
1758 - 1762 Eigbert Eigberts / zelfs; blad 114, nummer 92
1764 - 1765 Eigbert Eigberts weduwe / Jan Snip; blad 114, nummer 92
1766 - 1771 Marten Andries / Rintje Jans; blad 114, nummer 92
1772 - 1774 Lammert Berents / zelfs; blad 114, nummer 92
1775 Lammert Berents / zelfs; blad 167, nummer 98, te voren 92
1776 - 1780 Lammert Berents / zelfs; blad 167, nummer 98
1782 Lammert Berents / leedigh; blad 167, nummer 98
1783 - 1785 Lammert Berents / Meindert Abes; blad 167, nummer 98
1786 - 1791 Lammert Berents / Meindert Abes; blad 168, nummer 98
1792- 1804 Meindert Abes / zelfs; blad 168, nummer 98
  = overleden op 5 november 1808 te Balk
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 105
1812 Pieter Sjoerds, volgnummer 188
periode 1813 - 1838
1816 Wobbigje, dochter van Nanne Martens van der Goot en Korneliske Ykes Woudstra geboren op nummer 105
1817 Ferdinand, zoon van Nanne Martens van der Goot en Korneliske Ykes Woudstra geboren op nummer 105
1819 Liesbert, dochter van Nanne Martens van der Goot en Korneliske Ykes Woudstra geboren op nummer 105
1822 Durk, zoon van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
1824 Willem, zoon van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
1826 Leenke, dochter van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
1827 Lijsbert, dochter van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
volkstelling 1829 blad 150; huisnummer Balk 105
1829 Pier Durks Piersma, kastelein
periode 1830 - 1839
1830 Janneke, dochter van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
1833 Willem, zoon van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
1835 Evertje, dochter van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
1836 Hendrik, zoon van Pier Durks Piersma en Hil Tijsses Tijsma geboren op nummer 105
volkstelling 1840; huisnummer Balk 105
1840 Pier Durks Piersma, werkman
periode 1841 - 1848
   
woningregister 1849 - 1859 blad 199; huisnummer Balk 105 / 149
1849 - 1859 Hiltje Tijsses Tijsma, weduwe Pier Durks Piersma ( * 5 januari 1791 te Koudum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182, huisnummer Balk 149
1859 - 1869 Hiltje Tijsses Tijsma, weduwe Pier Durks Piersma ( * 5 januari 1791 te Koudum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182, volgnummer 99 / 86
1869 - 1879 Hiltje Tijsses Tijsma, weduwe Pier Durks Piersma ( * 5 januari 1791 te Koudum); hoofd
1869 - 1879 Willem Piers Piersma, bosarbeider
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 147; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 542
1880 - 1882 Obbe Jacobs Hofstra, timmerknecht ( * 28 juli 1844 te Balk); hoofd, 1882 naar Amsterdam
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 203; huisnummer Balk 149
1890 - 1892 Jan J. Reekers, koopman in vee ( * 21 december 1842 te Hemelum); hoofd
1892 - 1900 Jouke Reins Haringsma, schippersknecht ( * 8 februari 1844 te Balk) hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 210; huisnummer Balk 149 / 222
1900 - 190? Jouke Reins Haringsma, schippersknecht ( * 8 februari 1844 te Balk) hoofd
190? - 1910 Johannes Schotanus, arbeider ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Balk 222 / 260
1910 - 1920 Johannes Schotanus
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 43; huisnummer Balk 222 / Balk 260
1911 - 1920 Johannes Schotanus, koopman in groenten ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 258; huisnummer Balk 289
1921 - 1924 Johannes Schotanus, los arbeider ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Rein Joukes Haringsma, vrachtrijder ( * 4 juni 1868 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 244; huisnummer Balk 287
1931 - 1938 Rein Joukes Haringsma, autoverhuurder ( * 4 juni 1868 te Balk); hoofd
1938 - 1939 Arend Haringsma, zoon, chauffeur ( * 4 september 1919 te Balk); hoofd
1938 - 1939 Willem de Jong, schoonvader ( * 6 augustus 1875 te Harich)
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 105; 1859 - 1890 Balk 149; 1890 -1910 Balk 149a; 1910 - 1914 Balk 223; 1914 - 1920 Balk 259; 1921- 1930 Balk 288; vervallen
     
   
woningregister 1859 - 1869 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182, huisnummer Balk 149
1859 - 1869 Jan J Schotanus
woningregister 1869 - 1879 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182, volgnummer 98 / 85
1869 - 1879 Leenke Piers Piersma (wed Jan Schotanus)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 148; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 543
1879 - 1890 Leenke Piers Piersma
1879 - 1890 Johannes Schotanus
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 204; huisnummer Balk 149a
1890 - 1900 Leenke Piers Piersma
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 211; huisnummer Balk 149a / 223
1900 - 190? Leenke Piers Piersma, ? ( * 4 december 1825 te Balk); hoofd
190? - 1910 Johannes Eelkes de Winter, koopman ( * 13 augustus 1854 te Bak); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Balk 223 / 259
1910 - 1920 Johannes de Winter
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 67; huisnummer Balk 223 / 259
1911 - 1920 Johannes Eelkes de Winter, koopman in vee ( * 13 augustus 1854 te Bak); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 257; huisnummer Balk 288
1921 - 1924 Johannes Eelkes de Winter, veehandelaar ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
1924 - 1926 Johannes Schotanus, los werkman ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
  vervallen
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 105; 1859 - 1890 Balk 149; 1890 - 1910 Balk 149b; 1910 - 1914 Balk 224; 1914 - 1920 Balk 258; 1921 - 1930 Balk 287; 1931 - 1953 Balk 286; 1953 - ???? Raadhuisstraat 70
     
woningregister 1859 - 1869 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182, huisnummer Balk 149
1859 - 1869 Willem P Piersma
woningregister 1869 - 1879 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182, volgnummer 97 / 84
1869 - 1879 Johannes Huisman, bosarbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 148; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 544
1879 - 1890 Albertje Kleinschmidt
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 205; huisnummer Balk 149b
1890 - 1900 Hendrik Huisman, koopman in vee
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 212; huisnummer Balk 149b / 224
1900 - 190? Hendrik Huisman, koopman ( * 18 maart 1863 te Balk); hoofd
190? - 190? Enne Wolthuizen, arbeider ( * 5 maart 1870 te Nijega HON); hoofd
190? - 1910 Antje Sietsma, weduwe Kornelis Bijlsma, zonder beroep ( * 14 mei 1846 te Langweer); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Balk 224 / 258
1910 - 1920 Meindert Schotanus
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 80; huisnummer / Balk 224
1911 - 1911 Antje Sietsma, weduwe Kornelis Bijlsma, kasteleinsche ( * 14 mei 1846 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 256; huisnummer / Balk 258
1911 - 1920 Meindert Schotanus, fabrieksarbeider ( * 13 mei 1886 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 256; huisnummer Balk 287
1921 - 1921 Meindert Schotanus, centrifugist zuivelfabriek ( * 13 mei 1886 te Balk); hoofd
1921 - 1922 Douwe Jongsma, boerenarbeider ( * 25 juli 1896 te Mirns en Bakhuizen)
1923 - 1924 Jan Bosma, broodbakker ( * 13 november 1901 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1924 - 1930 Jentje Ruurds Beekema, werkman ( * 4 september 1845 te Balk; hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 243; huisnummer Balk 286
1931 - 1936 Jentje Ruurds Beekema, zonder beroep ( * 4 september 1845 te Balk; hoofd
1936 - 1937 Tjitske Bonte, huishoudster ( * 9 september 1897 te Ruigahuizen)
1937 - 1938 Douwe Feenstra, kaashandelaar ( * 29 december 1912 te Nijemirdum); hoofd
1938 - 1939 Rein Haringsma, autoverhuurder ( * 4 juni 1868 te Balk); hoofd
 
1939 -  
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 105; 1859 - 1890 Balk 149; 1890 - 1910 Balk 149c; 1910 - 1914 Balk 225; 1914 - 1920 Balk 257; 1921 - 1930 Balk 286; 1931 - 1953 Balk 285; 1953 - ???? Raadhuisstraat 71
     
   
woningregister 1859 - 1869 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182, huisnummer Balk 149
1859 - 1869 Hendrik Johannes Betzema, landarbeider ( * 11 februari 1827 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 182; volgnummer 96 / 83
1869 - 1879 Hendrik Johannes Betzema, landarbeider ( * 11 februari 1827 te Balk); hoofd
1879 - 1879 Roelfje van Strien
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 149; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 545
1879 - 1890 Hendrik Johannes Betzema, arbeider ( * 11 februari 1827 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 206; huisnummer Balk 149c
1890 - 1900 Hendrik Betzema, werkman ( * 11 februari 1827 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 213; huisnummer Balk 149c / 225
1900 - 1903 Hendrik Betzema, arbeider ( * 11 februari 1827 te Balk); hoofd
1903 - 190? Marten Abrahams van Dijk, agent in naaimachines ( * 26 mei 1866 te Workum); hoofd
190? - 1910 Meindert Bosman, koperslagersknecht ( * 20 oktober 1849 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Balk 225 / 257
1910 - 1920 Meindert Bosman
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 142; huisnummer Balk 225 / Balk 257
1911 - 1920 Meindert Bosman, koperslager ( * 20 oktober 1849 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 255; huisnummer Balk 286
1921 - 1930 Meindert Bosman, koperslager ( * 20 oktober 1849 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 242; huisnummer Balk 285
1931 - 1934 Meindert Bosman, koperslager ( * 20 oktober 1849 te Balk); hoofd
1934 - 1939 Jantje van der Werf, weduwe Meindert Bosman ( * 2 oktober 1849 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
 
     
 
 
De Raadhuisstraat in 2006
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15-03-2023