Raadhuisstraat 67 en 68 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 93, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 106  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 181, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 67 en 68  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 68 hisgiscode: 1195

eigenaren

eigenaar in:
1715 Anne Hendriks
1729 Anne Hendriks erven
1762 Eigbert Eigberts
1766 Marten Andries
1780 Freerk Durks
1785 Murk Jans
1801 Lubbert Jacobs
1832 OAT Luitjen Johannes Mulder, tapper te Balk
verkoop in .... aan:
1810 Wander Annes Tuinier, politiedienaar, winkelier te Balk
1823 Luitjen Johannes Mulder, tapper, te Balk
1837 Piere of Pieter Thibaudier, inlands kramer, te Balk (3 / 141)
1857 Anne Berends Coldeweijer, koopman te Balk (36 / 19)
1879 Gerben Hendriks Blaauw, winkelier te Balk (90 / 277)
1907 Marten Tjalkes de Boer koopman te Balk (112 / 657)
1923 Anne Klazes Rosenberg te Balk (107 / 533)
1924 Siebren Hendriks Woudstra, directeur te Balk (125 / 544)
1939 Anne Klazes Rosenberg te Balk
   
???? Jan Haga en Geartsje Zwerver
   
Raadhuisstraat
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

A 181 vernummerd in 1910 naar 854
A 854 vernummerd in 1925 naar 1028, 1029
A 1028 (opp. 00 00 93) ongewijzigd tot 1929
A 1029 (opp. 00 01 57) ongewijzigd tot 1929
registraties overschrijving Register hypotheken 69
A 181 toegang 35-03 inventaris 1156:
3/141 , 36/19 , 90/277
A 181 toegang 35-03 inventaris 1157: 112/657
A 854 toegang 35-03 inventaris 1157:
107/533 , 126/544
A 1028 en 1029 toegang 35-03 inventaris 1157:
--/--
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk a 181 rond 1980
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1837
perceel 1 is aan de Meerweg, perceel 2 is in de Pypsterstikke, perceel 3 is in de Raadhuisstraat
 
verkoop Thibaudier
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1857
 
Raadhuisstraat 68 verkoop Raadhuisstraat 68
bron: Leeuwarder Courant van 25 oktober 1878 bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 januari 1939
 
Raadhuisstraat 68
bron: Friesch Dagblad van 14 januari 1939
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 106; 1859 - 1910 Balk 150; 1910 - 1914 Balk 226; 1914 - 1920 Balk 261; 1920 - 1930 Balk 290; 1930 - 1953 Balk 288;1953 - heden Raadhuisstraat 68
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Anne Hendriks / Albert Eewerts; blad 82, nummer 93
1717 - 1718 Anne Hendriks / Albert Eewerts; blad 84, nummer 93
1721 Anne Hendriks / Marcus Hendriks; blad 114, nummer 93
1722 Anne Hendriks / Willem Messingh; blad 114, nummer 93
1725 Anne Hendriks / ????? ; blad 114, nummer 93
1729 - 1742 Anne Hendriks erven / Pier Sybolts; blad 114, nummer 93
1745 - 1750 Anne Hendriks erven / Lykle Sikkes weduwe; blad 114, nummer 93
1758 Anne Hendriks erven / Rentze Minnes; blad 114, nummer 93
1762 Eigbert Eigberts / zelfs; blad 114, nummer 93
1764 - 1765 Eigbert Eigberts weduwe / zelfs; blad 114, nummer 93
1766 - 1774 Marten Andries / zelfs; blad 114, nummer 93
1775 Marten Andries / zelfs; blad 168, nummer 99, te voren 93
1777 - 1779 Marten Andries / zelfs; blad 168, nummer 99
1780 Freerk Durks / Sint Wessels; blad 168, nummer 99
1782 - 1784 Freerk Durks / Grietje Sjoukes; blad 168, nummer 99
1785 Murk Jans / zelfs; blad 168, nummer 99
1786 - 1800 Murk Jans / zelfs; blad 169, nummer 99
1801 - 1804 Lubbert Jacobs / zelfs; blad 169, nummer 99
  % = Lubbert Jacobs Hofstra = woont in 1812 op nummer 91
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Lubbert Jacobs; blad 54, volgnummer 77, 1e post
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 106
1812 Wander Annes, volgnummer 6
1812 Johannis Os, volgnummer 148
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 106
1821 Jantje, dochter van Hendrik Wiepkes Wiepkema en Sjoukje Andries Martena geboren op nummer 106
1824 Rink, dochter van Luitjen Johannes Mulder en Durkjen Kornelis van der Meer geboren op nummer 106
1825 Aaltje, dochter van Popke Dooitjes Schram en Maike Lykles Lyklema geboren op nummer 106
1827 Johanna, dochter van Luitjen Johannes Mulder en Durkjen Kornelis van der Meer geboren op nummer 106
1828 Romkje, dochter van Pier Willems Bouma en Antje Gerrits Woudstra overleden op nummer 106
1828 Pierkje Jacobs Bruinsma weduwe Otte Jelles de Beer overleden op nummer 106
1829 Cornelis, zoon van Luitjen Johannes Mulder en Durkjen Kornelis van der Meer geboren op nummer 106
volkstelling 1829, blad 151 huisnummer Balk 106
1829 Luitjen Johannes Mulder, kastelein
volkstelling 1829, blad 152 huisnummer Balk 106
1829 Jacob Ottes de Beer, werkman
1829 Joukje Ottes de Beer,
   
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 106
   
volkstelling 1840, huisnummer Balk 106
1840 Pieter Thibaudier, kastelein en koopman ( *
1840 Antje Jurjens Schöning, dienstmeid ( *
1840 Johannes Bartels Marijnen, ( * Boksel)
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 106
   
woningregister 1849 - 1859 blad 200; huisnummer Balk 106 / 150
1849 - 1859 Tjepkje Wybrens van Os, weduwe Pieter Thibaudier, tappersche ( * 1812)
woningregister 1849 - 1859 blad 201; huisnummer Balk 106 / 150
1849 - 1859 Johannes Wagenaar, veeschatter ( * 1818 te Makkum)
woningregister 1859 - 1869 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181, huisnummer Balk 150
1859 - 1869 Anne Berends Coldeweijer, winkelier ( * 6 april 1805 te Nijemirdum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 68; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181, huisnummer Balk 150
1859 - 1869 Inne Rimmers Ottema, werkman ( * 1796 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Aldert Zacharias Voetman, ( * 1802 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 25; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181, volgnummer 94 / 81
1869 - 1879 Siebren Gerrits vd Veer, bosarbeider
1869 - 1879 Harmen Frederiks van der Schuit,
woningregister 1869 - 1879 blad 25; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181 volgnummer 95 / 82
1869 - 1879 Anne Berends Coldeweijer, koopman ( * 6 april 1805 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181
1880 - 1890 Gerben Hendriks Blaauw, winkelier ( * 6 januari 1839 te Bolsward); hoofd
1880 - 188? Johannes Sijtema, commies bij de Rijksbelastingen ? ( * 3 juli 1853 te Rinsemageest); kostganger
1881 - 1890 Pieter Gosses Riemersma, ? ( * 3 februari 1867 te Franekeradeel); kostganger
1883 - 188? Jan Aninga, Rijkscommies ( * 17 maart 1853 te Bovenknijpe) ; kostganger
1885 - 188? Jan Grootjans, Rijkscommies ( * 4 september 1855 te Emmen); kostganger
   
1879 - 1890 Koendert Hanzes Gouma, schipper ( * 11 december 1827 te Kuinre); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 207; huisnummer Balk 150
1890 - 1900 Gerben Hendriks Blaauw, winkel in kruiden ( * 6 januari 1839 te Bolsward); hoofd
1890 - 1897 Teatske Pelsma, nicht ( * 19 juli 1883 te Wolvega); inwonend
1890 - 1894 Willem Marinus van der Noordaa, klerk ( * 29 januari 1872 te Tubbergen); kostganger
1891 - 189? Wiebe Jans Ringenoldus, tuinier ( * 21 maart 1868 te Gorredijk); kostganger
1894 - 1894 Rinse Monsma, onderwijzer ( * 13 december 1873 te Zwaagwesteinde); kostganger
1895 - 1897 Kornelis de Jong, onderwijzer ( * 11 januari 1874 te Drachten); kostganger
1897 - 1898 Bieuwe vd Meulen, onderwijzer ( * 12 november 1878 te Drachten); kostganger
1897 - 1898 Hero Bousema, melkcontroleur ( * 5 april 1875 te Aduard); kostganger
1898 - 1900 Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer ( * 6 maart 1878 te Hitzum); kostganger
1898 - 1900 Bouwe Klazes Zandstra, klerk zuivelfabriek ( * 31 december 1872 te Langweer); kostganger
1900 - 1900 Geradus Wenting, klerk zuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Arnhem); kostganger
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 214; huisnummer Balk 150 / 226
1900 - 1901 Gerben Hendriks Blaauw, winkelier ( * 6 januari 1839 te Bolsward); hoofd
1900 - 190? Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer ( * 12 november 1844 te Balk); kostganger
190? - 190? Bouwe Zandstra, klerk zuivelfabriek ( * 31 december 1872 te Langweer); kostganger
190? - 190? Gerhardus Wenting, klerk zuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Haulerwijk); kostganger
1900 - 190? Sijbrand Sierts Nijman, brievenbesteller ( * 28 januari 1858 te Haulerwijk); hoofd
190? - 190? Wiebe Terpstra, ? ( * 26 mei 1880 te Irnsum); hoofd
190? - 190? Meindert Frankena, koopman/winkelier ( * 20 april 1873 te Balk); hoofd
190? - 1910 Marten de Boer, beurtschipper ( * 7 december 1873 te Warns); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 226 / 261
1910 - 1919 Marten de Boer,
1919 - 1920 Adriaan Fahner,
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 102; huisnummer Balk 226 / Balk 261
1911 - 1919 Marten de Boer, vervoerder van vrachtgoederen ( * 7 december 1873 te Warns); hoofd
1912 - 191? Eeuwe van der Wal, motorist ( * 19 oktober 1884 te IJlst); kostganger
1916 - 191? Lydia Cornelis Frederica Stout, zonder beroep ( * 1 januari 1897 te Workum); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 154; huisnummer Balk 261
1919 - 1920 Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 259; huisnummer Balk 290
1921 - 1923 Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl); hoofd
1923 - 1924 Haije Jacobus van der Werf, onderdirecteur zuivelfabriek ( * 30 septemberr 1891 te Bolsward)
1924 - 1930 Hendrik Woudstra, zonder beroep ( * 6 oktober 1861 te Nieuweschoot); hoofd
1927 - 1930 Siebren Hendriks Woudstra, fouragehandelaar ( * 4 juli 1890 te Terband); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 245; huisnummer Balk 288
1931 - 1939 Hendrik Woudstra, zonder beroep ( * 6 oktober 1861 te Nieuweschoot); hoofd
1931 - 1939 Siebren Hendriks Woudstra, fouragehandelaar ( * 4 juli 1890 te Terband); inwonend
1939 - 1939 Ieke Wierda, timmerman ( * 22 september 1897 te Nijega)
 
     
 
huisnummers: 1921 - 1930 Balk 291; 1930- 1953 Balk 289;1953 - sloop Raadhuisstraat 67
   
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 25; huisnummer Balk 291
1921 - 1930 pakhuis  
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 22; huisnummer Balk 289
1931 - 1939 pakhuis (Anne Rosenberg)
     
Gerben Hendriks Blaauw, winkelier
 
Raadhuisstraat 68
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Siebren Hendriks Woudstra
 
SH Woudstra
bron: Balkster Courant van 23 juli 1927
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-12-2023