Raadhuisstraat 65 en 66 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 94, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 107  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 180, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 65 en 66  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 65 hisgiscode: 1194

eigenaren

eigenaar in 1715: Thee Hendriks
eigenaar in 1729: Thee Hendriks weduwe
eigenaar in 1762: Tjeerd de Boer
eigenaar in 1785: Meyne Tjeerds
eigenaar in 1789: Gerrit Vellinga
eigenaar in 1794: Wijtze Harmens
eigenaar in 1798: Arent Sijtzes
verkoop in ???? aan: Thomas Jans Rinkema
verkoop in 1819 aan: Hendrik Kaspers Pothof, timmerman te Balk
verkoop in 1825 aan: Sjouke Franks Coldeweijer, te Mirns
eigenaar in 1832 OAT: Sjouke Franks Coldeweijer, landbouwer te Mirns, lid van de raad van Gaasterland (1818, 1842)
verkoop in 1835 aan: Tjitte Hendriks Prins, huisman te Molkwerum
verkoop in 1840 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, schipper/koopman te Balk
verkoop in 1854 aan: Jurjen Alderts Stuurman, schipper te Balk
verkoop in 1896 aan: Sietze Piers Jongsma, botermaker te Wijckel
   
verkoop in ???? aan: familie Goos
   
Raadhuisstraat 65
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

180 vernummerd in 1866 naar 452
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Balk A 180 in 1973
foto beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
het pand in 1973
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Omschrijving van het pand volgens de koopacte van 30 mei 1840:
 
Tjitte Hendriks Prins, huisman in de Noordermeer onder Molkwerum verkooper ter eene en Hendrik Hepkes Luenenborg/Lunenburg schipper/koopman woonende te Balk kooper ter andere zijde van: huis en erf staande en gelegen te Balk, de huizinge aldaar gekwoteerd met nr, 107 gemeente Balk sectie A nummer 180 strekkende voor aan de Lutz tot achter aan de Binge, hebbende tot naastliggers ten noordoosten Gerlof Jans Postma ten zuidwesten Pieter Thiebaudier koopprijs 460 Nederlandsche Guldens.
gegevens beschikbaar gesteld door Jelte Luinenburg uit Koudum
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 107; 1859 - 1910 Balk 151; 1910 - 1914 Balk 227; 1914 - 1920 Balk 263; 1920 - 1930 Balk 292; 1930 - 1953 Balk 290; 1953 - heden Raadhuisstraat 65
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Thee Hendriks / Rientske Jans; blad 82, nummer 94
1717 Thee Hendriks / Rintske Jans; blad 84, nummer 94
1718 Thee Hendriks / Douwe Cramers weduwe; blad 84, nummer 94
1721 - 1725 Thee Hendriks / Douwe Cramers weduwe; blad 114, nummer 94
1729 - 1730 Thee Hendriks weduwe / Claaske Cornelis; blad 114, nummer 94
1733 Thee Hendriks weduwe / ----; blad 114, nummer 94
1739 Thee Hendriks weduwe / Poules Pieters; blad 114, nummer 94
1742 Thee Hendriks weduwe / Poules Pieters nu Jan Warners; blad 114, nummer 94
1745 Thee Hendriks weduwe / Romke Ypes; blad 114, nummer 94
1746 - 1750 Thee Hendriks weduwe / Romke Ypes; blad 114, nummer 94, huysinghe op sware kosten
1758 Thee Hendriks erven / -----; blad 114, nummer 94, huysinghe vervallen
1762 Tjeerd de Boer / Jan Snip; blad 114, nummer 94
1764 Tjeerd de Boer / Pieter Passchiers; blad 114, nummer 94
1765- 1768 Tjeerd de Boer / Haring de Pruis?; blad 114, nummer 94
1769 - 1774 Tjeerd de Boer / Jan Annes; blad 114, nummer 94
1775 Tjeerd de Boer / Jan Annes; blad 168, nummer 100, te voren 94
1777 - 1780 Tjeerd de Boer / Jan Annes; blad 168, nummer 100
1782 Tjeerd de Boer erven / Jan Annes; blad 168, nummer 100
1783 Tjeerd de Boer erven / Jan Gerrits; blad 168, nummer 100
1784 Tjeerd de Boer erven / Roelof Fokkes; blad 168, nummer 100
1785 Meyne Tjeerds / Roelof Fokkes; blad 168, nummer 100
1786 - 1788 Meyne Tjeerds / Roelof Fokkes; blad 169, nummer 100
1789 - 1793 Gerryt Vellinga / zelfs; blad 169, nummer 100
1794 - 1797 Wijtze Harmens / zelfs; blad 169, nummer 100
1798 - 1800 Arent Sijtzes / Johannes Os; blad 169, nummer 100
1801 - 1804 Arent Sijtzes / H van Wielen; blad 169, nummer 100
speciekohieren 1748 - 1806
1805 H. van Wielen; blad 54, volgnummer 77, 2e post
1805 Douwe Johannes; blad 54, volgnummer 77, 3e post
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 107
1812 Anne Geerts, volgnummer 55
1812 Geert Annes, volgnummer 55
 
1826 Hiltje, dochter van Hendrik Wiepkes Wiepkema en Sjoukje Andries Martena geboren op Balk 107
   
volkstelling 1829; blad 153; huisnummer Balk 107
1829 Marten Jans Homma, werkman
 
1830 Idskjen Bontes Woudhuizen (van der Woude), overleden op huisnummer Balk 107
1832 Hendrik Kaspers Pothof, weduwnaar van Idskjen Bontes, overleden op huisnummer Balk 107
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 107
1840 Geert Piers Piersma, schipper
woningregister 1849 - 1859 blad 202; huisnummer Balk 107 / 151
1849 - 1850 Hendrik Hepkes Luinenburg, schipper ( * 1802 te Oudemirdum)
1850 - 1854 Jurjen Johannes ten Brink, veldwachter ( * 15 april 1809 te Balk)
1854 - 1859 Jurjen Alderts Stuurman, koopman ( * 30 maart 1812 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 68; kadastrale gemeente Balk sectie A 180, huisnummer 151
1859 - 1869 Jurjen Alderts Stuurman, koopman ( * 30 maart 1812 te Balk); hoofd
woningregister 1869-1879 blad 25; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 452, huisnummer 93 / 80
1869 - 1879 Jurjen Alderts Stuurman, koopman ( * 30 maart 1812 te Balk); hoofd
1875 - 1879 Gerben Hendriks Blaauw, ( * 9 januari 1838 te Bolsward)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 108; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 452
1879 - 1884 Johannes Kappelhof, machinist ( * 6 augustus 1841 te Delfzijl); hoofd
1884 - 1890 Jelle Willems de Boer ,schoenmaker ( * 14 mei 1849 te Oudemirdum) ; hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 208; huisnummer Balk 151
1890 - 1890 Jelle Willems de Boer, schoenmaker ( * 14 mei 1849 te Oudemirdum); hoofd
1890 - 1892 Wobbigje Wiersma, winkeliersche ( * 20 oktober 1828 te St. Johannesga); hoofd
1892 - 1900 Pier Jans Piersma, verversknecht ( * 21 april 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 215; huisnummer Balk 151 / 227
1900 - 190? Sietze Jongsma, botermaker ( * 13 mei 1855 te Wijckel); hoofd
190? - 190? Jelle Schaafsma, hersteller van uurwerken ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
190? - 1910 Michiel Siebes Visser, timmerman ( * 1 december 1824 te Sloten); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 227 / 263
1912 - 1915 Hendrik Jongsma, werkman
1915 - 1916 Jacob Douma,
1916 - 1917 Gerardus Nicolaas van Wagenberg,
1917 - 191? Age Haringsma
191? - 1920 Sietze Jongsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 101; huisnummer Balk 227
1911 - 1912 Michiel Siebes Visser, timmerman ( * 1 december 1824 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 49; huisnummer Balk 263
1915- 1916 Jacob Douma, directeur coöperatieve veevoederfabriek ( * 13 december 1890 te Dokkum); hoofd
 
   
 
   
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 261; huisnummer Balk 293
1921 - 1930 Sietze Jongsma, werkman ( * 13 mei 1855 te Wijckel)
1920 - 1921 Tjerk Boorsma, bankwerker ( * 19 oktober 1899 te Nijega)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 247; huisnummer Balk 291
1931 - 1939 Sijtze Jongsma, zonder beroep ( * 13 mei 1855 te Wijckel)
 
   
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 151a; 1910 - 1914 Balk 228; 1914 - 1920 Balk 262: 1920 - 1930 Balk 293; 1930 - 1953 Balk 291; 1953 - heden Raadhuisstraat 65
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 108; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 452
1879 - 1890 Jurjen Alderts Stuurman, koopman ( * 30 maart 1812 te Balk); hoofd
1884 - 1886 Arian Seegers, ? ( * 26 februari 1854 te Alkmaar); hoofd
1886 - 1890 Aliet Zanstra, weduwe Cornelis Luitjens Mulder ( * 19 septemer 1852 te Akkrum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 209; huisnummer Balk 151a
1890 - 1890 Aliet Zanstra, weduwe Cornelis Luitjens Mulder, naaister ( * 19 september 1853 te Akkrum); hoofd
1890 - 1900 Sijbe Bouma, postbode ( * 27 februari 1862 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 216; huisnummer Balk 151a / 228
1900 - 1901 Douwe Sijtzes Sijtsma, kaasmaker ( * 6 mei 1868 te Cubaard); hoofd
1901 - 1910 Sietse Jongsma, botermaker ( * 13 mei 1855 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 228 / 262
1910 -191? Sietze Jongsma
191? - 1920 Rintje van Dijk,
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 260; huisnummer Balk 292
1920 - 1925 Rintje van Dijk, los werkman ( * 10 juni 1897 te Parrega); hoofd
1925 - 1925 Durk van der Molen, pakhuisknecht ( * 11 maart 1902 te Harich); hoofd
1925 - 1926 Sietze van der Wal, los werkman ( * 21 november 1884 te Nijemirdum); hoofd
1927 - 1929 Grietje de Boer, weduwe Thee Hoogeterp, zonder beroep ( * 6 mei 1855 te Bolsward); hoofd
1929 - 1930 Pieter Smits, arbeider ( * 28 oktober 1904 te Oldeouwer); hoofd
1930 - 1930 Rinke Roskam, pakhuisknecht ( * 19 augustus 1905 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 246; huisnummer Balk 290
1930 - 1933 Rinke Roskam, pakhuisknecht ( * 19 augustus 1905 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1933 - 1935 Hans Hoekstra, bosarbeider ( * 6 juni 1880 te Jorwerd); hoofd
1935 - 1939 Douwe Wortman, stucadoor ( * 13 mei 1910 te Balk); hoofd
1939 - 1939 Jacob Dijkstra, venter ( * 9 augustus 1877 te Vrouwenparochie); hoofd
1939 - 1939 Pieter Baukema (schoonzoon), bakker ( * 17 oktober 1924 te Bolsward); hoofd
 
     
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 16-10-2022