Raadhuisstraat 61, 62, 63 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 96, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 109  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 178, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 61, 62 en 63  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 61 hisgiscode: 1192

eigenaren

eigenaar in 1715: Thee Hendriks
eigenaar in 1758: Thee Hendriks erven
eigenaar in 1799: Arent Sijtzes
verkoop in ???? aan: Siedze Arends Siedzema, koopman te Balk
verkoop in 1822 aan: Paulus Klazes Duisterhout te Balk
eigenaar in 1832 OAT: weduwe en erven Paulus Klases Duisterhout
   
   
verkoop in 1867 aan: Jan Baukes van der Goot, landbouwer te Ruigahuizen
verkoop in 1868 aan: Theunis Klazes Betsema,
verkoop in 1892 aan: Age Jacobs Jongsma schoenmaker te Sloten en Jan Jacobs Jongsma verver te Nijega (HO)
verkoop in 1911 aan: Albert Douwes van Randen, schipper te Balk
verkoop in 1920 aan: Wigle Piersma, kruidenier te Balk
verkoop in 1930 aan: Jan Wagenmakers, hoedenwinkel
verkoop in 1955 aan: Geertje Bakker, hoedenwinkel
verkoop in ???? aan: familie Meinsma
   
   
   
Raadhuisstraat 61
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

178 vernummerd in 1911 naar 862, 863, 864, 865
862 zie Raadhuisstraat 59
863 vernummerd in 1926 naar 1034, 1035
864 en 865 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 178 in 1973
foto beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
het pand in 1973
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1867 bron: Leeuwarder Courant van 8 januari 1892
 
verkoop  
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 21 december 1960
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 14 februari 1930
 
 
 
Verkoop Raadhuisstraat
bron: Balkster Courant van 22 mei 1965
 
verbouwingen
 
In opdracht van Age Jacobs Jongsma uit Sloten bouwde timmerman Siebe Machiels Visser uit Balk twee arbeiderswoningen op het erf van achter de woning bewoond door o.a. Wybren Klijnsma.
tekeningen: plattegrond, langsdoorsnede, dwarsdoorsnede
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 23 december 1908
 
titel
Voor f 3500,- laat Jan Wagenmakers het pand verbouwen door timmerman Jacob Vermooten uit Balk.
Tekeningen: voorgevel, plattegrond
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 8 april 1930
 
bewoners 153
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 109; 1859 - 1910 Balk 153; 1910 - 1914 Balk 235; 1914 - 1920 Balk 270; 1920 - 1930 Balk 300; 1930 - 1953 Balk 295; 1953 - heden Raadhuisstraat 61
schematische reconstructie huisnummering: 1839 - 1900 / 1900 - 1953
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Thee Hendriks / zelfs; blad 83, nummer 96
1717 - 1718 Thee Hendriks / zelfs; blad 85, nummer 96
1721 - 1722 Thee Hendriks / zelfs; blad 115, nummer 96
1725 - 1730 Thee Hendriks erven / zelfs; blad 115, nummer 96
1733 - 1750 Thee Hendriks weduwe en erven / zelfs; blad 115, nummer 96
1758 - 1774 Thee Hendriks erven / Emilius Edgers; blad 115, nummer 96
1775 Thee Hendriks erven / Emilius Edgers; blad 168, nummer 102, te voren 96
1777 - 1785 Thee Hendriks erven / Emilius Edgers; blad 168, nummer 102
1786 - 1790 Thee Hendriks erven / Emilius Edgers; blad 169, nummer 102
1791 - 1798 Thee Hendriks erven / Emilius Edgers weduwe; blad 169, nummer 102
  % Aaltje Tees = weduwe Emilius Edgers
1799 - 1800 Arent Sijtzes / Krijn Eppinga; blad 169, nummer 102
1801 - 1802 Arent Sijtzes / zelfs en Krijn Eppinga; blad 169, nummer 102
1803 Arent Sijtzes / zelfs en Gerrit Fellinga; blad 169, nummer 102
1804 Arent Sijtzes / zelfs en Hidde Jacobs; blad 169, nummer 102
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 109
1812 Zijtse Aarnts, volgnummer 11
1812 Kornelis Harmens, volgnummer 74
1812 weduwe Douwe Geerts, volgnummer 74
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 109
1826 Kornelis, zoon van Minne Cornelis van der Meer en Fopjen Wanders Tuinier geboren op nummer 109
1827 Hendrik, zoon van Evert Hendriks de Koe en Antje Dirks Gatsonides geboren op nummer 109
1828 Lubbert Jacobs Hofstra overleden op nummer 109
volkstelling 1829 blad 157; huisnummer Balk 109
1829 Paulus Klazes Duisterhout, winkelier
volkstelling 1829 blad 159; huisnummer Balk 109
1829 Evert Hendriks de Koe, werkman
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 109
1831 Trijntje, dochter van Evert Hendriks de Koe en Antje Dirks Gatsonides geboren op nummer 109
1832 Klaaske, dochter van Rein Lykles Lyklema en Jeltje Hendriks Doornspleet geboren op huisnummer Balk 109
1832 Maike, dochter van Rein Lykles Lyklema en Jeltje Hendriks Doornspleet geboren op huisnummer Balk 109
volkstelling 1840; huisnummer Balk 109
1840 Wiebe Obes Rijstra, winkelier
1840 Hendrik Gerlofs Postma, werkman
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 109
   
woningregister 1849 - 1859 blad 205; huisnummer Balk 109 / 153
1849 - 1859 Gatske Klazes Visser, weduwe Wiebe Obes Rijstra, winkeliersche ( * 1791 te Balk)
1849 - 185? Klaas Duisterhof, werkman ( * 1828 te Balk)
1849 - 1859 Wierde Eiberts Stalma, zwartverver ( * 1804 te Balk)
185? - 185? Uilkje Sterkenburg, dienstmeid ( * 1829 te Balk
woningregister 1849 - 1859 blad 206; huisnummer Balk 109 / 153
1849 - 185? Willem Schaper, werkman ( * 1814 te Koudum)
185? - 185? Klaas Jongsma, werkman ( * 1803 te Rijs)
1851 - 185? Jan Belt, werkman ( 12 augustus 1828 te Scherpenzeel)
  Gatske Klazes Visser, weduwe Wiebe Obes Rijstra, winkeliersche ( * 1791 te Balk)
  Arend Wolda, werkman ( * 1826 te Balk)
  Klaas Duisterhout, werkman ( * 1828 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 207; huisnummer Balk 109 / 153
  Tetje Geldersma, spinster ( * 1776 te Balk)
  Grietje Eysch, spinster ( * 1779 te Oldemarkt)
185? - 1859 Gatske Visser, spinster ( * 1791 te Balk)
  Obe Rijstra, koopman ( * 1798 te Tjerkgaast)
woningregister 1849 - 1859 blad 208; huisnummer Balk 109 / 153
1849 - 1852 Hendrik de Jong, werkman ( * 1798 te Balk)
1852 - Jan Jacobs ??? ( * 29 mei 1820 te Sondel)
  Sieger Plantinga, werkman ( * 1826 te Idskenhuizen)
  Arend Wolda, werkman ( * 1826 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 69; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178; huisnummer Balk 153
1859 - 1869 Wierde Eiberts Stalma
1859 - 1867 Klaas Pieters Duisterhout
1859 - 1869 Obe W Rijstra, ( * 4 november 1798 te Harich)
woningregister 1859 - 1869 blad 70; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178; huisnummer Balk 153
  kamer onbewoond
1859 - 1860 Harmke Jans Walta,
1862 - 1869 Aaltje Gooitzens Bijlsma, weduwe Antke Jans Doorenspleet
  Sybrig A Doornspleet
1868 - 1869 Klaas Annes Rozenberg
1859 - 1869 Christiaan Damstra, ( * 30 januari 1842 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178, volgnummer 88 / 75
1869 - 1879 Klaas Annes Rozenberg, bosarbeider
woningregister 1869 - 1879 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178, volgnummer 89 / 76
1869 - 1879 Aaltje Gooitzens Bijlsma, weduwe Antke Jans Doorenspleet, zonder beroep
woningregister 1869 - 1879 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178, volgnummer 90 / 77
1869 - 1879 Christiaan Willems Damstra, landarbeider ( * 10 maart 1835 te Oosterzee); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178, volgnummer 91 / 78
1869 - 1879 Teunis Klazes Betzema, winkelier ( * 15 oktober 1833 te Balk); hoofd
1868 - 1874 Sierd Hendriks Veltman, klerk ( * 3 maart 1852 te Harich); kostganger
1869 - 187? Jentje Johannes Kemker, koperslagersknecht ( * 25 april 1846 te Workum); kostganger
1878 - 1879 Gerben Jans Westra, ( * 26 augustus 1853 te Terwispel); kostganger , 1878 van Langweer
1879 - 1879 Johannes van Strien, neef ( * 4 maart 1873 te Lemmer); inwonend, in 1879 van Oude Pekela
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 25; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178
1880 - 1890 Teunis Klazes Betzema, winkelier ( * 15 oktober 1833 te Balk); hoofd
1880 - 188? Johannes Jacobus van Strien, neef ( * 4 maart 1873 te Lemmer); inwonend
1880 - 1882 Roelofke Hendriks Hoekstra, weduwe Popke Dooitjes Schram ( * 15 juni 1806 te Sondel); inwonend
1880 - 1890 Tjitte Hielkes Tromp, werkman ( * 1 april 1849 te Woudsend)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 178
1880 - 1890 Klaas Annes Rozenberg, koopman
1880 - 1881 Janke Gerardus Samplonius, weudwe van Wiebe Siemensma ( * 28 oktober 1806 te Wijckel); hoofd
1880 - 1890 Andries Martens Sikkes, ( * 10 april 1859 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 212; huisnummer Balk 153
1890 - 1892 Theunis Betzema, kuipersknecht / winkelier ( * 25 oktober 1833 te Balk); hofd
1892 - 1900 Wijbren Jacobs Klijnsma, winkelier ( * 22 augustus 1855 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 219; huisnummer Balk 153 / 235
1900 - 1910 Wijbren Jacobs Klijnsma, winkelier ( * 22 augustus 1855 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 235 / 270
1911 - 1913 Durk Jan Jaarsma,
1913 - 1920 Hilbert de Vries en Reinder Sjoerds
1920 - 1920 Wigle Piersma
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 29; huisnummer Balk 235
1911 - 1911 Wijbren Jacobs Klijnsma, winkelier ( * 22 augustus 1855 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 168; huisnummer Balk 235 / 270
1911 - 1913 Durk Jan Jaarsma, winkelier ( * 16 februari 1886 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 155; huisnummer Balk 270
1913 - 1920 Hilbert de Vries, timmerman ( * 22 oktober 1846 te Oudega HO); hoofd
1913 - 1914 Reinder Sjoerds, fabrieksarbeider zuivelfabriek ( * 5 november 1888 te Woudsend)
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 129; huisnummer Balk 270
1920 - 1920 Wigle Piersma, arbeider ( * 1 maart 1884 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 267; huisnummer Balk 300
1921 - 1930 Wigle Piersma, winkelier / arbeider ( * 1 maart 1884 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Jan Wagenmakers, brievenbesteller ( * 18 juli 1895 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 251; huisnummer Balk 295
1931 - 1939 Jan Wagenmakers, brievenbesteller ( * 18 juli 1895 te Balk); hoofd
 
1939 - Jan Wagenmakers
  familie Bakker
  familie Meinsma
     
bewoners bewoners 153 a
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 153a; 1910 - 1914 Balk 234; 1914 - 1920 Balk 269; 1920 - 1930 Balk 299;
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 213; huisnummer Balk 153a
1890 - 1891 Klaas Rozenberg, houtkoopman ( * 30 maart 1842 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Douwe Stellingwerf, slager ( * 31 augustus 1853 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 220; huisnummer Balk 153a / 234
1900 - 1908 Douwe Stellingwerf, slager ( * 31 augustus 1853 te Koudum); hoofd
1908 - 1910 Emilius Wijckelsma, gemeentewerker ( * 9 april 1851 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 234 / 269
1910 - 1913 Emilius Wijckelsma
1913 - 1920 Berend Otten
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 78; huisnummer Balk 234 / 269
1911 - 1913 Emilius Wijckelsma, gemeentewerker ( * 9 april 1851 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 46; huisnummer Balk 269
1913 - 1920 Berend Otten, schipper ( * 24 juli 1864 te Westerbork); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 266; huisnummer Balk 299
1921 - 1921 Berend Otten, turfschipper ( * 24 juli 1864 te Westerbork); hoofd
1921 - 1927 Akke Schots, weduwe Wiebe Haagsma, werkster ( * 28 juli 1876 te Sondel); hoofd
1927 - 1930 Sjoerd Wijckelsma, koopman ( * 25 februari 1887 te Ruigahuizen); hoofd, 2 juni 1930 naar Lochem
1930 vervallen
     
bewoners 153 b
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 153b
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 214; huisnummer Balk 153b
1890 - 1892 Tjitte Hielkes Tromp, werkman ( * 1 april 1849 te Balk); hoofd
1892 - 1900 Johannes Ages Huitema, arbeider ( * 15 juni 1850 te Woudsend); hoofd
  Hendrik Bijma, neef ( * 11 juli 1856 te Balk)
  Meindert Frankena, arbeider ( * 20 april 1873 te Balk); commencaal
bevolkingsregister 1900- 1910 blad 221; huisnummer Balk 153b / 232
1900 - 1910 Antke Doorenspleet, machinist ( * 4 september 1863 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 232 / 267
1910 - 191? Antke Doorenspleet
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 41; huisnummer Balk 232
1911 - 1911 Antke Doorenspleet, machinist ( * 4 september 1863 te Balk); hoofd
   
bewoners 153 c
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 153c
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 215; huisnummer Balk 153c
1890 - 1893 Pier Durk Piersma, werkman ( * 1 maart 1848 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Johannes Wagenaar, koopman ( * 26 maart 1868 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 222; huisnummer Balk 153c / 231
1900 - 190? Johannes Wagenaar, veekoopman ( * 26 maart 1868 te Balk); hoofd
190? - 190? Pier Jans Piersma, verver ( * 28 april 1867 te Balk): hoofd
190? - 1910 Jan van Stralen, machine-bankwerker ( * 13 mei 1879 te Grouw); hoofd
 
   
   
bewoners 153 d
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 153d; 1910 - 1914 Balk 233; 1914 - 1920 Balk 268; 1920 - 1930 Balk 298
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 216; huisnummer Balk 153d
1890 - 189? Anne Roelofs de Jong, werkman ( * 13 december 1856 te Sloten Frl); hoofd
189? - 1900 Jantje Haarsma, werkster ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ???; huisnummer Balk --- / 233
1900 - 1910 niet genoemd
register van huisnummering 1910-1920 blad 19; huisnummer Balk 233 / 268
1910 - 1920 bergplaats
register van huisnummering 1920-1930 blad 26; huisnummer Balk 298
1920 - 1930 bergplaats
 
   
bewoners woningen op het achter erf
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 232; 1914 - 1920 Balk 267; 1920 - 1930 Balk 297; 1930 - 1953 Balk 294; 1953 - sloop Raadhuisstraat 62
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 232 / 267
1910 - 1912 Antke Doorenspleet,
1912 - 1920 Dooitje Schram,
1920 - 1920 Hilbert de Vries en Reiner Sjoerds
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 41; huisnummer Balk 232
1911 - 1912 Antke Doorenspleet, machinist ( * 4 september 1863 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 56; huisnummer Balk 232 / 267
1912 - 1915 Dooitje Schram, bosarbeider ( * 16 januari 1839 te Balk); hoofd
1912 - 1920 Aukjen Pietersma, zonder beroep ( * 21 januari 1840 te Balk); hoofd vanaf 1915
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 155; huisnummer Balk 267
1920 - 1920 Hilbert de Vries, timmerman ( * 22 oktober 1846 te Oudega HO); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 265; huisnummer Balk 297
1921 - 1921 Jetske Wolthuizen, weduwe Hilbert de Vries ( * 22 december 1857 te Nijega HON)
1921 - 1923 Berend Otten, turfschipper ( * 24 juli 1864 te Nieuweroord Westerbork); hoofd
1921 - 1924 Roelofje Fokkens, weduwe Berend Otten ( * 9 juli 1874 te Tjerkgaast); hoofd
1924 - 1925 Meine Bosma, broodventer ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
1925 - 1927 Pieter de Vries, chauffeur ( * 3 augustus 1900 te Surhuisterveen); hoofd
1927 - 1930 Willem Schaper, arbeider ( * 12 januari 1882 te Ruigahuizen); hoofd
1927 - 1928 Benjamin Stegenga, timmerman ( * 13 maart 1906 te Wijckel)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 393; huisnummer Balk 297
1929 - 1930 Jeltje Schots, moeder Willem Schaper ( * 17 augustus 1855 te Oudemirdum)
1929 - 1929 Yzaak Kuiken, timmerman ( * 25 juli 1907 te Sint Annaparochie), naar Duitsland
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 250; huisnummer Balk 294
1931 -1931 Jan Herresma, groentekoopman ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
1931 -1939 Trinus Bosma, timmerknecht ( * 5 juni 1903 te Balk); hoofd
 
1939 -  
     
bewoners woningen op het achter erf
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 231; 1914 - 1920 Balk 266; 1920 - 1930 Balk 296; 1930 - 1953 Balk 293; 1953 - sloop Raadhuisstraat 63
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 231 / 266
1910 - 1920 Reinschje Brouwer
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 42; huisnummer Balk 231 / Balk 266
1911 - 1920 Reinschje Brouwer, zonder beroep ( * 28 januari 1835 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1911 - 1920 Marijke van der Weij, zonder beroep ( * 2 augustus 1870 te Nijhuizum); hoofd vanaf 1920
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 264; huisnummer Balk 296
1921 - 1922 Marijke van der Weij, zonder beroep ( * 2 augustus 1870 te Nijhuizum); hoofd
1922 - 1925 Nicolaas Zeinstra, van boerenbedrijf ( * 30 augustus 1893 te Herbaijum); hoofd
1925 - 1930 Meine Bosma, venter ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 249; huisnummer Balk 293
1930 - 1931 Meine A Bosma, broodventer ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
1931 - 1932 Hendrikjen Brinksma, weduwe Meine A Bosma, zonder beroep ( * 18 juni 1870 te Ruigahuizen); hoofd
1932 - 1936 Pieter Thibaudier, zonder beroep ( * 29 maart 1850 te Balk); hoofd
1932 - 1939 Tjepkjen Thibaudier, zonder beroep ( * 21 februari 1881 te Harich); hoofd
 
1939 -  
     
Durk Jan Jaarsma, kruidenierswaren
 
Durk Jan Jaarsma
papierenwinkelzakje beschikbaar gesteld door Karl Blom
 
Wigle Piersma
 
Raadhuisstraat in 1920
foto 003-048 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De Raadhuisstraat rond 1920. Vlak boven de hoofden van de 3 jongens langs de Lutswal hangt een groot emaille reclamebord van Ster Tabak. Dit was de zijgevel van de winkel van Wigle Piersma.
 
Jan Wagenmakers, manufacturen
 
Jan Wagenmakers
bron: programmaboekje Lahanito = handelsbeurs in Koudum in 1937
 
Jan Wagenmakers Jan Wagenmakers
bron: Balkster Courant 16 juli 1955 bron: Balkster Courant 6 augustus 1956
 
hoedenwinkel mevrouw Bakker
 
hoedenwinkel Bakker
bron: Balkster Courant 16 maart 1957
 
Bakker dameshoeden Bakker dameshoeden
bron: Balkster Courant 5 april 1958
 
bron: Balkster Courant 12 november 1960 >>>
 
Bakker dameshoeden Bakker dameshoeden
bron: Balkster Courant 4 juli 1964 bron: Balkster Courant 5 november 1966
 
voorgevel in 1980  
 
 
Geertje Bakker
 
 
bron: Friesland Post oktober 1980
eerste pagina, tweede pagina
artikel beschikbaar gesteld door Hannie Riemersma
 
 
kantklossen
bron: Balkster Courant 8 september 1988
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-11-2023