Raadhuisstraat 6 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 129, huis rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 145  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 137, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 6  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 6 hisgiscode: 1151

eigenaren

eigenaar in 1715: Pier Sybolts
eigenaar in 1733: Philip Fransen
eigenaar in 1745: Tjeerd Clases, timmerman te Balk
eigenaar in 1783: Meijne Tjeerds, timmerman te Rijs
eigenaar in 1792: executeur Johan Bernard Schultz
eigenaar in 1801: Jan Ypes
  Jan IJpes Ferf, zwartverver, wolkammer te Balk
verkoop in 1831aan: Albert Durks Duif, timmerman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Jan Ipes Verf, zwartverver te Balk
verkoop in 1855 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Workum, Balk
verkoop in 1910 aan: Jacob Dijkstra verver te Balk
verkoop in 1910 aan: Cornelis Jacobus Cannegieter onderwijzer te Balk
verkoop van een deel in 1928 aan: de buren, Marten Tjalkes de Boer, busondernemer te Balk, Luitjen Hendriks Mulder, veehouder te Wijckel
verkoop in 1961 aan:  
verkoop in 19?? aan:  
   
   
Balk A 137
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

137 vernummerd in 1858 naar nummer 422
422 vernummerd in 1878 naar nummer 572
572 vernummerd in 1903 naar nummer 790
790 komt uit A 334, A 335, A 572
790 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 137 rond 1980
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Raadhuisstraat 6
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1961
 
verbouwingen
 
 
Omschrijving van het pand in het monumentenregister:
Pand onder zadeldak tegen rijk met beeldhouwerk versierde klokgevel met bewerkte lijsten gedateerd, anno 1875; bakstenen stoep. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
 
Raadhuisstraat 6
 
schouderstuk schouderstuk
 
Waarschijnlijk is de oorsprong van de gevelornamenten een eeuw ouder. De 8 in 1875 heeft een afwijkende vormgeving. De betekenis van de familiewapens is onbekend. Het beeldhouwerk wordt toegeschreven aan Gerrit Gorp (1729-1805) uit Sneek.
bron: Sytse ten Hoeve, oudconcervator Fries scheepvaartmuseum te Sneek
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 145; 1859 - 1910 Balk 200; 1911 - 1914 Balk 316; 1914 - 1920 Balk 343; 1921 - 1930 Balk 366; 1931 - 1953 Balk 353; 1953 - heden Raadhuisstraat 6
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Pier Sybolts / zelfs; blad 88, nummer 129
1717 - 1718 Pier Sybolts / zelfs; blad 90, nummer 129
1721 - 1725 Pier Sybolts / zelfs; blad 121, nummer 129
1729 - 1730 Pier Sybolts erven / zelfs; blad 121, nummer 129
1733 - 1739 Philip Fransen / zelfs; blad 121, nummer 129
1742 Philip Fransen nu Tjeerd Clases / Rentze Tijssen; blad 121, nummer 129
1745 - 1750 Tjeerd Clases / zelfs; blad 121, nummer 129
1758 - 1774 Tjeerd Clases / zelfs; blad 121, nummer 131
1775 Tjeerd Clases / zelfs; blad 174, nummer 138, te voren 131
1777 - 1779 Tjeerd Clases / zelfs; blad 174, nummer 138
1780 - 1782 Tjeerd Clases erven / Sint Wessels; blad 174, nummer 138
1783 Meijne Tjeerds / Arjen Pieters, Roukie Hoites en Pieter Harings; blad 174, nummer 138
1784 Meijne Tjeerds / Jan Veldcamp, Roukie Hoites en Pieter Harings; blad 174, nummer 138
1785 Meijne Tjeerds / Arent Pieters en Jan Rintjes; blad 174, nummer 138
1786 - 1788 Meijne Tjeerds weduwe / Arent Pieters en Jan Rintjes; blad 175, nummer 138
1789 Meijne Tjeerds weduwe / Arent Pieters en Henke Tjeerds; blad 175, nummer 138
1790 -1791 Meijne Tjeerds weduwe / Tietje Douwes en Henke Tjeerds; blad 175, nummer 138
1792 - 1800 executeur Johan Bernard Schultz / zelfs; blad 175, nummer 138
1801 - 1804 Jan Ypes / zelfs; blad 175, nummer 138
speciekohieren 1748 - 1806
1770 - 1775 Tjeerd Clases; blad 58, volgnummer 111
1777 Tjeerd Clases; blad 58, volgnummer 111, de halve schoorsteen dichtgemaakt
1778 Tjeerd Clases; blad 58, volgnummer 111
1779 Tjeerd Clases; blad 58, volgnummer 111, de vrouw overleden, vertrokken na sondel nr. 8 't huis ledig
1780 Tjeerd Clases; blad 58, volgnummer 111, de vrouw overleden, vertrokken na sondel nr. 8 't huis ledig
1780 Sint Wessels; blad 58, volgnummer 111
1781 Sint Wessels; blad 58, volgnummer 111, vrouw overleden
1782 - 1783 Sint Wessels; blad 58, volgnummer 111, vrouw overleden, vertrokken naar De Jouwer
1782 - 1783 Arjen Piiters en Romke Hoijtes; blad 58, volgnummer 111
1784 Arjen Piiters op nr. 33 alhier, kamer ledigh; blad 58, volgnummer 111, schoorsteen dicht
1784 Arent Sytzes van nummer 7 alhier; blad 58, volgnummer 111
1784 Romke Hoijtes op nummer 9 alhier; blad 58, volgnummer 111
1784 Crijn Eppinga van nummer 36 alhier, Jan Rintjes bij in; blad 58, volgnummer 111
   
1805 Jan Ypes; blad 58, volgnummer 111
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 145
1812 Jacob Ypes, volgnummer 240
 
1826 Lutske Jans Ferf overleden op Balk 145
1830 Sybrig Jans Ferf overleden op Balk 145
1831 Jan Ypes Ferf overleden op Balk 145
volkstelling 1840; huisnummer Balk 145
1840 Albert Dirks Duijff, timmerman ( * 1803 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 285; huisnummer Balk 145 / 200
1849 - 1854 Albert Dirks Duijff, timmerman ( * 1803 te Balk)
1854 - 1859 Johannes Klazes van Hout, meestertimmerman ( * 20 december 1820 te Workum); hoofd
1854 - 1858 Geertje Klazes van Hout, zuster, dienstmeid ( 9 december 1833 te Workum); inwonend
1859 - 1859 Jacob Klazes van Hout, broer, onderwijzer ( * 2 april 1831 te Balk); inwonend, van Sommelsdijk
woningregister 1859 - 1869 blad 94; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 137, huisnummer Balk 200
1859 - 1869 Johannes Klazes van Hout, timmerman ( * 20 december 1820 te Workum); hoofd
1859 - 1859 Jacob Klazes van Hout, broer, onderwijzer ( * 2 april 1831 te Balk); inwonend, 20 december 1859 naar Batavia
1869 - 1869 Ymkje K de Jong, ( * 4 maart 1843 te Balk); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie A 422; volgnummer 20 / 7
1869 - 1879 Johannes Klazes van Hout, timmerman ( * 20 december 1828 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 161; kadastrale gemeente Balk sectie A 572
1879 - 1890 Johannes Klazes van Hout, timmerman ( * 20 december 1828 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 295; huisnummer Balk 200
1890 - 1900 Johannes Klazes van Hout, timmerman ( * 20 december 1828 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 290; huisnummer Balk 200 / 316
1900 - 1909 Johannes Klazes van Hout, zonder beroep ( * 20 december 1828 te Workum); hoofd
1900 - 190? Jeltje Draaijer, kleindochter ( * 27 mei 1885 te Nijemirdum); inwonend
1900 - 190? Tapke Doorenspleet, dienstbode ( * 11 december 1881 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 316 / 343
1910 - 1918 Cornelis Jacobus Cannegieter
1917 - 191? Tiede Tijsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 2; huisnummer Balk 316 / Balk 343
1911 - 1920 Cornelis Jacobus Cannegieter, secretaris / ontvanger waterschap ( * 6 maart 1878 te Hitzum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 326; huisnummer Balk 366
1921 - 1930 Cornelis Jacobus Cannegieter, secretaris / ontvanger waterschap ( * 6 maart 1878 te Hitzum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 299; huisnummer Balk 353
1931 - 1939 Cornelis Jacobus Cannegieter, secretaris / ontvanger waterschap ( * 6 maart 1878 te Hitzum); hoofd
 
1938 - 1961 familie Cannegieter
     
bewoners
huisnummering: 1911 - 1914 Balk ---; 1914 - 1920 Balk 342; 1921 - 1930 Balk 365; 1931 - 1953 Balk 352; vervallen
     
1910 - 1920 houten schuur register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24 nummer --- / 342
1920 - 1928 houten schuur; gesloopt in 1928 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 31 nummer 365
1930 - 1938 vervallen register van huisnummering 1930 - 1938 blad 27 nummer 352
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-12-2022