Raadhuisstraat 58, 59, 60
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 97, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 110  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 177, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 58, 59 en 60  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 59 hisgiscode: 1191

eigenaren

eigenaar in 1715: Tjerk Uilkes
eigenaar in 1739: Marten Arends, wever te Balk
eigenaar in 1758: Marten Arends weduwe
eigenaar in 1799: Hendrik Beerents
eigenaar in 1802: Durk Manus
eigenaar in 1832 OAT: erven Johannes Theodorus Kattemölle (Kortemolen)
verkoop in 1847 aan: Wybe Obes Rijstra, winkelier te Balk
bij boedelscheiding in 1848 aan: Gatske Klazes Visser, winkelierster te Balk weduwe van Wybe Obes Rijstra
verkoop in 1849 aan: Harmen Willems de Vries, suikerballetjesmaker te Balk
   
verkoop in 1907 aan: Albert Douwes van Randen, schipper te Balk
verkoop in 19?? aan: familie de Graaf
verkoop in 1980 aan: Johan Huisman bloemen en planten te Balk
verkoop in 1984 aan:  
verkoop in 2009 aan: Ate van der Veen
verkoop in 2009? aan: familie Harmen Oenema
   
Raadhuisstraat
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

177 vernummerd rond 1835 in 337, 338
337 en 338 vernummerd in 1853 naar 394, 395
394 vernummerd in 1910 naar 853
395 vernummerd in 1910 naar 852, 853
853 vernummerd in 1911 naar 862
862 komt uit 178, 853
852 en 862 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
foto 213-23 beschikbaar gesteld door Boake Lyklema
het pand in 1963

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant 5 november 1847
perceel 1 = Meerweg 10, perceel 2 = Raadhuisstraat 59
 
bron: Leeuwarder Courant 24 maart 1984
 
verbouwingen
 
Op 23 september 1908 kreeg Albert van Randen vergunning voor het verbouwen van zijn woning.
tekeningen: plattegrond, dwarsdoorsnede, lengtedoorsnede,
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Op 28 oktober 1916 kreeg Albert van Randen toestemming voor het plaatsen van een nieuw dak boven de opslag voor brandstof. Zijn buurman, timmerman Bauke Boersma, kreeg hiervoor opdracht.
tekeningen: plattegrond, doorsnede bestaand, doorsnede nieuw
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 110; 1859 - 1910 Balk 154; 1910 - 1914 Balk 236; 1914 - 1920 Balk 273; 1920 - 1930 Balk 303; 1930 - 1953 Balk 298; 1953- heden Raadhuisstraat 58
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Tjerk Uilkes / Gerrit Uilkes weduwe; blad 83, nummer 97
1717 - 1718 Tjerk Uilkes / Gerrit Uilkes weduwe; blad 85, nummer 97
1721 - 1725 Tjerk Uilkes / Gerrit Uilkes weduwe; blad 115, nummer 97
1729 Tjerk Uilkes / Thee Stoffels weduwe; blad 115, nummer 97
1730 - 1733 Tjerk Uilkes / Poulus Pieters; blad 115, nummer 97
1739 - 1750 Marten Arends / zelfs; blad 115, nummer 97
1758 - 1766 Marten Arends weduwe / zelfs; blad 115, nummer 97, eigenaar arm
1767 - 1774 Marten Arends weduwe / zelfs; blad 115, nummer 97
1775 Marten Arends weduwe / zelfs; blad 168, nummer 103, te voren 97
1777 Marten Arends weduwe / zelfs; blad 168, nummer 103
1779 - 1785 Marten Arends weduwe erven / zelfs; blad 168, nummer 103
1788 - 1797 Marten Arends weduwe erven / zelfs; blad 169, nummer 103
1798 Marten Arends weduwe erven , Hendrik Beerents / zelfs; ; blad 169, nummer 103
1799 - 1801 Hendrik Beerents / zelfs; blad 169, nummer 103
1802 - 1804 Durk Manus / zelfs; blad 169, nummer 103
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 110
1812 geen bewoners
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 110
1821 Femke Martens Breving, overleden op nummer 110
1823 Marijke, dochter van Joh. Theodorus Kattemölle en Elisabeth Arjens Draaysma geboren op nummer 110
1826 Johannes Theodorus Kattemöle, meester wever, overleden op nummer 110
1828 Gerlof, zoon van Hendrik Gerlofs Kramer en Elisabeth Arjens Draaisma geboren op nummer 110
volkstelling 1829, blad 160; huisnummer Balk 110
1829 Hendrik Gerlofs Kramer
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 110
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 110
1840 Hendrik Gerlofs Kramer, wever ( * Bolsward); hoofd
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 110
   
woningregister 1849 - 1859 blad 209; huisnummer Balk 110 / 154
1849 - 1859 Harmen Willems de Vries, suikerbolletjesmaker ( * 1816 te Oldeboorn)
1851 - 1851 Grietje Hylkes Tjalma, dienstbode ( * 6 juni 1824 te Oosterzee)
1851 - 1859 Fokje Meyer, schoonzuster, zonder beroep ( * 1807 te Oldeboorn)
woningregister 1859 - 1869 blad 70; kadastrale gemeente Balk A 395, huisnummer Balk 154
1859 - 1869 Harmen Willems de Vries, ( * 21 augustus 1816 te Sneek); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A 395; volgnummer 85 / 72
1869 - 1877 Harmen Willems de Vries, suikerbakker ( * 22 augustus 1816 te Sneek); hoofd
1869 - 1879 Fokje Meijer, weduwe Harmen Willems de Vries ( * 7 oktober 1807 te Oldeboorn); hoofd vanaf 1877
187? - 1876 Homme J van Dijk, ? ( * 18 augustus 1841 te Sneek), naar Heerenveen
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 91; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 395
1879 - 1885 Grietje Bosma, ? ( * 20 oktober 1799 te ?); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 217; huisnummer Balk 154
1890 - 1899 Fokje Meijer, weduwe Harmen Willems de Vries ( * 7 oktober 1807 te Oldeboorn); hoofd
1890 - 1900 Baukje Harmens de Vries, dochter, zonder beroep ( * 23 maart 1844 te Balk); hoofd vanaf 1899
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 223; huisnummer 154 / 236
1900 - 1908 Baukje Harmens de Vries, zonder beroep ( * 23 maart 1844 te Balk); hoofd
1908 - 1910 Fokke Hendriks Roorda, colporteur enz. ( * 5 januari 1887 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer 236 / 273
1910 - 1920 Albert van Randen
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 147; huisnummer Balk 236 / 273
1910 - 1920 Albert van Randen, schipper ( * 8 januari 1870 te Nijega HON); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 269; huisnummer Balk 303
1921 - 1929 Albert van Randen, schipper ( * 8 januari 1870 te Nijega HON); hoofd
1923 - 1923 Fokke Buma, schipper ( * 16 maart 1909 te Deinum)
1926 - 1927 Bouwe Fokkens, schipper ( * 11 mei 1879 te Tjerkgaast)
1927 - 1929 Pieter Poepjes, schipper ( * 11 mei 1905 te Lemmer
1929 - 1930 Harmen de Jong, arbeider ( * 16 mei 1898 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 253; huisnummer Balk 298
1931 - 1932 Harmen de Jong, wegenbouwer ( * 16 mei 1898 te Harich); hoofd
1939 - 1939 Trijnus Pietersma, los arbeider ( * 26 maart 1911 te Balk); hoofd
 
   
  familie Jacob de Graaf
1980 - 1984 bloemen en planten Johan Huisman
1984 - 1988 bruidsboetiek Getty
198? - 198? Sjoukjes Modestoffen
199? - 199? Vliegerwinkel van Albertina Hiemstra
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 110; 1859 - 1910 Balk 155; 1910 - 1914 Balk 237; 1914 - 1920 Balk 272; 1920 - 1930 Balk 302; 1930- 1953 Balk 297;1953-heden Raadhuisstraat 59
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 110
1840 Durk Theunis Sloot, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 209; huisnummer Balk 110 / 155
1849 - 1859 Berend Schoon, werkman ( * 1800 te Hannover)
1849 - 1859 Tijs Plantinga ( * 1851 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 70; kadastrale gemeente Balk sectie A 338, huisnummer Balk 155
1859 - 1869 Berend Tjepkes Schoon, ? ( * 13 mei 1802 te Grooteveen)
woningregister 1859 - 1869 blad 71; kadastrale gemeente Balk sectie A 338, huisnummer Balk 155
1859 - 1861 Roelof H van den Akker, ? ( * 1785 te Oudeschoot); hoofd
1861 - 1865 Harmen Wignand, ? ( * 1835 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Jacob B Smid, ( * 1840 te Wijckel); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A 338, volgnummer 86 / 73
1869 - 1879 Grietje Obbes Bosma, zonder beroep ( * 20 oktober 1798); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 72; kadastrale gemeente Balk sectie A 338
1879 - 1890 Fokjen Meijer, weduwe Harmen Willems de Vries, winkelier ( * 7 oktober 1807 te Oldeboorn); hoofd
1879 - 1890 Baukje Harmens de Vries, dochter, zonder beroep ( * 23 maart 1844 te Balk)
1886 - 1890 Tjettje Pieters Drijfhout, ? ( * 12 maart 1846 te Balk); hoofd, van Koudum
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 218; huisnummer Balk 155
1890 - 189? Johannes Schotanus, werkman ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
189? - 189? Johannes Wagenaar, koopman ( * 26 maart 1868 te Balk
189? - 189? Martje Piersma, zonder beroep ( * 15 januari 1854 te Balk); hoofd
189? - 1900 Durk Piersma, vader, tuinman ( * 14 augustus 1822 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 225; huisnummer Balk 155 / --
1900 - 1910 Geert Bets, arbeider ( * 19 oktober 1838 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 224; huisnummer Balk 154a / 237
1900 - 190? Pier Jan Piersma, verversknecht ( * 28 april 1867 te Balk); hoofd
190? - 190? Teade Feenstra ( * 2 september 1856 te Nijhuizum)
190? - 1910 Grietje Waaijer, weduwe Pier Jans Piersma ( * 6 maart 1865 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer Balk 237 / 272
1910 - 1916 Grietje Waaijer
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 76; huisnummer Balk 237 / 272
1911 - 1916 Grietje Waaijer, weduwe Pier Jans Piersma ( * 6 maart 1865 te Woudsend); hoofd
1914 - 1916 Ytzen Bergsma, timmerman ( * 10 juli 1889 te Hommerts); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 88; huisnummer Balk 272
1916 - 1920 Albert Willems Weerman, grondwerker ( * 15 september 1891 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 268; huisnummer Balk 302
1921 - 1926 Albert Willems Weerman, grondwerker ( * 15 september 1891 te Balk); hoofd
1926 - 1929 kolenbergplaats
1929 - 1930 Albert van Randen, schipper ( * 8 januari 1870 te Nijega HON); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 252; huisnummer Balk 297
1931 - 1939 Albert van Randen, brandstoffenhandel ( * 8 januari 1870 te Nijega HON); hoofd
1931 - 1938 Pieter Poepjes, stiefzoon, schipper ( * 11 mei 1905 te Lemmer)
1932 - 1936 Johannes Poepjes, stiefzoon, schipper ( * 27 september 1914 te Sloten Frl)
1932 - 1933 Hiltje Poepjes, stiefdochter, dienstbode ( * 30 september 1908 te Sloten Frl)
     
bewoners
huisnummers 1812 - 1859 Balk 110; 1859 - 1910 Balk 156; 1910 - 1914 Balk 238; 1914 - 1920 Balk 271; 1920 - 1930 Balk 301; 1930 - 1953 Balk 296; 1953 - heden Raadhuisstraat 60
   
woningregister 1849 - 1859 blad 210; huisnummer Balk 110 / 155 (156)
1849 - 1853 Jan Hoekstra, werkman ( * 1806 te Langezwaag); hoofd
1853 - 185? Rein de Jong, werkman ( * 1808 te Sint Nicolaasga); hoofd
185? - 185? Johannes Huisman, timmerknecht ( * 1829 te Balk); hoofd
185? - 1859 Arent Walda, werkman ( * 1826 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 71; kadastrale gemeente Balk sectie A 394, huisnummer Balk 156
1859 - 1863 Antje K de Jong ( * 26 april 1838 te Balk); hoofd
woningregister 1869-1879 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 394, volgnummer 87 / 74
1869 - 1877 Berber Gerrits van der Veer, naaister ( * 30 septemebr 1818 te Balk); hoofd
1869 - 187? Gerrit Hanzes van der Veer, kramer ( * 22 februari 1846 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 90; kadastrale gemeente Balk sectie A 394
1879 - 1890 Jouke Harmens de Jong, arbeider ( * 20 november 1853 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 219; huisnummer Balk 156
1890 - 1892 Pier Jans Piersma, verversknecht ( * 28 april 1867 te Balk); hoofd
1892 - 189? Hendrik Kortekamp, koopman ( * 25 november 1838 te Sloten)
189? - 1900 Auke Smit, werkman ( * 16 juli 1850 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 226; huisnummer Balk 156 / 238
1900 - 1910 Auke Smit
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer Balk 238 / 271
1910 - 1920 turfschuur
register van huisnummering 1920-1930 blad 26; huisnummer Balk 301
1921 - 1930 turfschuur
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 23; huisnummer Balk 296
1931 - 1939 schuur
   
     
Albert Douwes van Randen, schipper
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 13 september 1913
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 september 1934
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1935
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1935 bron: Balkster Courant van 11 augustus 1928
 
bloemen en planten Johan Huisman
 
In oktober 1980 begint Johan Huisman op dit adres met de verkoop van bloemen en planten. Het pand wordt hiervoor grondig verbouwd en opgeknapt.
Na 4 jaar verhuist de winkel naar een groter pand in de van Swinderenstraat 50
 
bron: Balkster Courant van 26 februari 1981
 
bruidsboetiek "Getty"
 
opening bruidboetiek Getty
bron: Balkster Courant van 17 mei 1984
Op donderdagmiddag 10 mei 1984 opende mevrouw G. Visser, rechts op de foto, haar bruidszaak aan de Raadhuisstraat in Balk. Het bruidspaar op de foto is de uit Sloten afkomstige 49-jarige buschauffeur Anne Boomsma en de 22-jarige verzorgingsassistente Truike Hendriks. Ze zijn op donderdag 10 mei getrouwd door J. Bangma.
 
interieur bruidsboetiek Getty
het interieur van de bruidsboetiek
 
voorgevel bruidsboetiek
bron: Sudwesthoek-Nijs van 8 juni 1984
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1985
 
 
Sjoukje's modestoffen
 
 
Vliegerwinkel
 
 
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-11-2023