Raadhuisstraat 57? (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 98, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 111  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 176, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 57?  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 56 hisgiscode: 1190

eigenaren

eigenaar in 1715: Anne Lyckles weduwe
eigenaar in 1721: Houck Jans
eigenaar in 1725: Berents Lammerts
eigenaar in 1733: Berents Lammerts weduwe
eigenaar in 1799: Lammert Beerents
eigenaar in 1802: Grietje Beerents
eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
verkoop in 1927 aan: Bauke Pieters Boersma, timmerman te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat 57
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

 

 

176 vernummerd in 1877 naar 546, 547
546 ongewijzigd tot 1928
547 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 111; 1859 - 1890 Balk 157; 1890 - 1910 Balk 157; 1910 - 1914 Balk 239; 1914 - 1920 Balk 275; 1920 - 1930 Balk 305; 1930 - 1953 Balk 300; 1953 - heden Raadhuisstraat 57
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Anne Lyckles weduwe / Hendrick Beernts; blad --, nummer 98, huijsighe de huijr gemodereert op 12 / 10 / 0, dogh is de mede eigenaarsche onvermogend dus voor de helft 6 / 5 / 0
1716 Anne Lyckles weduwe / Harmen Lubberts; blad 83, nummer 98
1717 - 1718 Anne Lyckles weduwe / Harmen Lubberts; blad 85, nummer 98
1721 - 1722 Houck Jans / Beernt Lammerts; blad 115, nummer 98
1725 - 1730 Berents Lammerts / zelfs; blad 115, nummer 98
1733 - 1762 Berents Lammerts weduwe / zelfs; blad 115, nummer 98, arme eigenaars
1764 - 1774 Berents Lammerts weduwe erven / zelfs; blad 115, nummer 98, arme eigenaars
1775 Berents Lammerts weduwe erven / zelfs; blad 168, nummer 104, te voren 98
1777 Berents Lammerts weduwe erven / zelfs; blad 168, nummer 104
1779 - 1785 Berents Lammerts erven / zelfs; blad 168, nummer 104
1786 - 1798 Berents Lammerts erven / zelfs; blad 169, nummer 104
1799 - 1801 Lammert Beerents / zelfs; blad 169, nummer 104
1802 - 1804 Grietje Beerents / zelfs; blad 169, nummer 104
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 111
1812 weduwe Fonger Jentjes, volgnummer 107
periode 1812 - 1829; huisnummer Balk 111
1823 weduwe Abe Geldersma = Beitske Tjepkes Tjepkema overleden op Balk 111
1829 Antje, dochter van Hendrik Klazes Kleiboer en Evertje Josephs Gersjes overleden op nummer 111
volkstelling 1829 blad 162; huisnummer Balk 111
1829 Baukjen Hendriks Damhuis, weduwe Fonger Jentjes Groen
volkstelling 1829 blad 163; huisnummer Balk 111
1829 Evertje Josephs Gersjes, weduwe Hendrik Klazes Kleiboer
1829 Elisabeth Jans Bettels, Joannes Hermannus Poelerd
1829 Jeltje Sjoerds van der Werf
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 111
1837 Hendrik Jans Wignand overleden op nummer 111
1837 Baukjen Hendriks Damhuis overleden op nummer 111
volkstelling 1840; huisnummer Balk 111
1840 Tetje Abes Geldersma
1840 Grietje Jans de Jong
1840 Frederik Hendriks Os
1840 Hendrik Hendriks Os
1840 Hinke Hendriks Spoelstra, weduwe Hendrik Jans Wignand
1840 Trijntje Hendriks Spoelstra, weudwe Johannes Pieters Mulder
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 212, huisnummer Balk 111 / 157
1849 - 185? Wierde Stalma, zwartverver ( * 1804 te Balk); hoofd
185? - 185? Rienk Ronner, zadelmaker ( * 1820 te Balk); hoofd
185? - 185? Andries Homma, werkman ( * 1825 te Balk); hoofd
185? - 1859 Pieter Bekema, kramer ( * 1809 te Woudsend); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 71; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, huisnummer Balk 157
1859 - 1869 Pieter J Bekema
1859 - 1859 Helena Graskamp, zonder beroep ( * 1784 te Kampen)
  Geeske J van der Meer ( * 1 augustus 1835 te Leeuwarden)
1869 - 1869 Wiebren Petrus Thibaudier ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, volgnummer 84 / 71
1869 - 1877 Pieter Jentjes Bekema, winkelier
1869 - 1879 Wiebren Pieters Thibaudier, kramer ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
1879 - 1879 Jouke H de Jong
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 149; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 546
1880 - 1890 Wiebren Pieters Thibaudier, koopman ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 220; huisnummer Balk 157
1890 -1900 Wiebren Pieters Thibaudier, koopman ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 227; huisnummer Balk 157 / 239
1900 - 1910 Wiebren Pieters Thibaudier, winkelier in manufacturen ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer Balk 239 / 275
1910 - 1920 Wiebren Thibaudier
bevolkingsregister 1911 -1920 T-V blad 5; huisnummer Balk 239 / 275
1911 - 1920 Wiebren Pieters Thibaudier, manufacturier ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 271; huisnummer Balk 305
1921 - 1930 Wiebren Pieters Thibaudier, manufacturier ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Johannes Thibaudier, zoon, manufacturier ( * 29 maart 1878 te Balk)
bevolkingsregister 1931 -1939 blad 255; huisnummer Balk 300
1931 - 1931 Wiebren Pieters Thibaudier, zonder beroep ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 29 maart 1878 te Balk); 18 mei 1931 naar Apeldoorn, Sint Joseph stichting
 
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 111; 1859 - 1890 Balk 157; 1890 - 1910 Balk 157a; 1910 - 1914 Balk 240; 1914 - 1920 Balk 274; 1920 - 1930 Balk 304; 1930 - 1953 Balk 299; vervallen
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 111
1840 Marten Jans Homma
woningregister 1849 - 1859 blad 213, huisnummer Balk 111 / 157
1849 - 185? Idskje Andries Martena, weduwe Marten J. Homma, werkvrouw ( * 1800 te Balk); hoofd
185? - 1859 Hendrik Annes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 72; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, huisnummer Balk 157
1859 - 1861 Hendrik Annes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk); hoofd
1859 - 1864 Aafke Jentjes Bekema, weduwe Hendrik Annes Folmer ( * 1798 te Woudsend); hoofd vanaf 1861
1859 - 1869 Aaltje Annes Folmer ( * 1801)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, volgnummer 83 /70
1869 - 1879 Aaltje Annes Folmer ( * 1801)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 150; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 547
1880 - 1890 Aaltje Annes Folmer, zonder beroep ( * 2 februari 1801 te ?
  Jentje Folmer ( * 14 juni 1826 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 221; huisnummer Balk 157a
1890 - 1891 Jentje Folmer, zonder beroep ( * 14 juni 1826 te Balk); hoofd
1891 - 1892 Johannes de Winter, koopman ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
1892 - 1900 Johannes Schotanus, ? ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 228; huisnummer Balk 157a / 240
1900 - 190? Johannes Schotanus, arbeider ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
190? - 1910 Kleis de Lange, arbeider ( * 5 september 1872 te Balk); hoofd
  Rinsche Hoekstra, ( * 1 april 1832 te Gauw)
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer Balk 240 / 274
1910 - 1917 Rinsche Hoekstra
1917 - 1920 Elisabeth Sikkes
bevolkingsregister 1911 -1920 H-J blad 67; huisnummer Balk 240 / 274
1911 - 1917 Rinsche Hoekstra, wed. Harmen Wignand, zonder beroep ( * 1 april 1832 te Gauw); hoofd
bevolkingsregister 1911 -1920 T-V blad 3; huisnummer Balk 274
1917 - 1920 Elisabeth Sikkes, wed. Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 15 nov 1854 te Mirns en Bakh.); hoofd
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 270; huisnummer Balk 304
1921 - 1921 Elisabeth Sikkes, wed. Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 15 nov 1854 te Mirns en Bakh.); hoofd
1924 - 1924 Elisabeth Sikkes, wed. Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 15 nov 1854 te Mirns en Bakh.); hoofd
1924 - 1930 Catharina Lexmond, weduwe Jan Jongstra, zonder beroep ( * 27 november 1849 te Lemmer); hoofd
1924 - 1930 Durkje Jongstra, dochter, werkster ( * 30 oktober 1886 te Wijckel)
register van huisnummering 1931 -1939 blad 254; huisnummer Balk 299
1931 - 1939 Catharina Lexmond, weduwe Jan Jongstra, zonder beroep ( * 27 november 1849 te Lemmer); hoofd
1931 - 1939 Durkje Jongstra, dochter, werkster ( * 30 oktober 1886 te Wijckel); hoofd vanaf 1939?
 
     
 
 
Thibaudier manufacturen
bron: onbekend
Vader Wybren en zoon Johannes Thibaudier voor hun manufacturenwinkel aan de Raadhuisstraat in Balk.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-02-2024