Raadhuisstraat 52 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 100, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 112  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 175, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 52  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 52 hisgiscode: 1188

eigenaren

eigenaar in 1715: Durk Lubberts
eigenaar in 1733: Beernt Lubberts
eigenaar in 1739: Hans Willems, jenerverstoker te Balk
eigenaar in 1758: Jan Binnes
eigenaar in 1762: Wytze Wytzes (de Jong), jeneverstoker te Balk
eigenaar in 1804: A.C. Hornstra
eigenaar in 1832 OAT: Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk
verkoop in 1842 aan: Hendrik Jans Dorenspleet koopman te Balk
   
verkoop in 1909 aan: Lieuwe Johannes Dooper, grossier te Balk
   
verkoop in 19?? aan: familie Miedema
verkoop in 2017 aan: familie
   
Sijbrand  
 
 
 
   
Raadhuisstraat 52
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

175 vernummerd rond 1846 naar 354, 355
355 vernummerd in 1872 naar 487, 488, 489, 490, 491, 492
487 vernummerd in 1912 naar 881, 882
488, 489, 490 vernummerd in 1912 naar 882
491, 492 vernummerd in 1912 naar 881
voor 881 zie Raadhuisstraat 53
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 175 rond 1900
Foto genomen rond 1900. Het huis bij de rode pijl is Balk A 487 - Balk A 490 voordat het gesloopt werd voor de bouw van het huidige pand; Balk A 882

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1842
Na het overlijden van Dieuwke Foekes Landman, de vrouw van slager Pieter Roelofs Jongstra, in december 1841 werden de eigendommen van Pieter Roelofs Jongstra verkocht. Die bestonden uit een pand met woonhuis en slagerij aan de Wijckelerzijde in Balk, het huidige (2016) Raadhuisstraat 54. De naastgelegen schuur, het huidige Raadhuisstraat 52 en 53. Een huis in Sloten en weiland te Ruigahuizen en Harich.
 
verkoop raadhuisstraat 52 en 53
bron: Nieuwsblad van Friesland 19 april 1921
 
verbouwingen
 
aanbesteding
bron: Nieuwsblad van Friesland 29 januari 1910
 
bewoners 1849 - 1910
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 112a / b ; 1859 - 1910 Balk 159;
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1716 Durk Lubberts / zelfs; blad 83, nummer 100, huysinghe
1717 - 1718 Durk Lubberts / zelfs; blad 85, nummer 100, huysinghe
1721 - 1730 Durk Lubberts / zelfs; blad 115, nummer 100, olde vervallene huysinghe en onderhoud niet waerdigh
1733 Beernt Lubberts / Durks weduwe ; blad 115, nummer 100, olde huysinghe en onderhoud niet waerdigh
1739 - 1750 Hans Willems / zelfs; blad 115, nummer 100, een schuur
1758 Jan Binnes / Wytze Wytzes; blad 115, nummer 100, een schuur onder nummer 99 verantwoord
  % Wytse Wytsis de Jong uit Gorredijk trouwde (ondertrouw) 12 maart 1757 te Sneek met Wypkjen Dirks Agricola uit Sneek
1762 - 1772 Wytze Wytzes / zelfs; blad 115, nummer 100, een schuur onder nummer 99 verantwoord
1773 - 1774 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 115, nummer 100, een schuur onder nummer 99 verantwoord
1775 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 168, nummer 106, te voren 100, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1777 - 1780 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 168, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1782 - 1785 Wytze Wytzes de Jong weduwe / zelfs; blad 168, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1786 - 1803 Wytze Wytzes de Jong weduwe / zelfs; blad 169, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1804 A.C. Hornstra / zelfs; blad 169, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 112
1812  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 219; huisnummer 112b / 159
1849 - 1859 blad ontbreekt
woningregister 1849 - 1859 blad 220; huisnummer 112b / 159
1849 - 18 Dirk Sloot, werkman ( * 1814 te Oldeberkoop)
1851 - 185? Johannes Tekes Huisman (Hermanides), timmerknecht ( * 15 september 1829 te Balk)
185? - 1859 Rinze Overzee, werkman ( * 1804 te Heeg)
woningregister 1849 - 1859 blad 221; huisnummer 112b / 159
1849 -185? Aaltje Albrink, zonder beroep ( * 1780 te Denekamp)
  Meindert de Ree, werkman ( * 1806 te Lemmer)
  Rein Jongsma, kleermaker ( * 1788 te Franeker)
  Seth Henneman, kleermaker ( * 1815 te Leeuwarden)
  Johannes Martens Homma, werkman ( * 2 juni 1823 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 222; huisnummer 112b / 159
1849 - 1855 Bauke Betsema, schippersknecht ( * 1806 te Balk)
1855 - 1859 Rienk Ronner, zadelmaker ( * 1820 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 223; huisnummer 112b / 159
1849 - 185? Jacob Jotjes Bosman, werkman ( * 1821 te Balk)
185? - 1859 Wiepkje van der Zee, weduwe van Sybren Hanzes van der Bank ( * 1784 te IJlst)
   
woningregister 1859 - 1869 blad 73; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355; huisnummer 159
1859 - 1869 schuur
1859 - 1869 Femme Hendriks Boertje ( * 21 september 1827 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355; huisnummer 159
1859 - 1869 Rinze Overzee, ( * 14 februari 1804 te Heeg)
1859 - 1869 Johannes Martens Homma, ( * 2 juni 1823 te Balk)
1859 - 1869 Klaas Huberts Boertje, ( * 21 september 1827 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355; huisnummer 159
1859 - 1859 Wiepkje van der Zee, weduwe van Sybren Hanzes van der Bank ( * 1784 te IJlst)
woningregister 1869 - 1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355, huisnummer 72 /59
1869 - 1879 Jan Martens van Vugt, schoenmaker ( * 10 februari 1808 te Sneek); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355, huisnummer 73 /60
1869 - 1879 Aaltje Agricola, zonder beroep
woningregister 1869 - 1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355, huisnummer 74 /61
1869 - 1879 Johannes Martens Homma, bosarbeider
woningregister 1869 - 1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355, huisnummer 75 /62
1869 - 1879 Jacob Hendriks Louwsma, bosarbeider
woningregister 1869 - 1879 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355, huisnummer 76 /63
1869 - 1879 ??? Boertje, bosarbeider
woningregister 1869 - 1879 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355, huisnummer 77 /64
1869 - 1879 Wierde Eiberts Stalma, zwartverver
woningregister 1869 - 1879 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 355, huisnummer 78 /65
1869 - 1879 schuur
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 121; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 487
1879 - 1890 Fimme Hendriks Boertje, arbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 121; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 488
1879 - 1890 Jacob Hendriks Louwsma, arbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 122; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 489
1879 - 1890 Johannes Martens Homma. arbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 123; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 490
1879 - 1884 Antje Bosma, geen
1884 - 1890 Hendrikus Lykles Haarsma, ( * 9 juni 1851 te Koudum)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 123; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 491
1879 - 1890 Jan Martens van Vugt, schoenmaker ( * 10 februari 1808 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 121; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 492
1879 - 1887 Gerlof Hendriks Kramer
1887 - 1890 Hendrik Kanninga, koopman
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 226; huisnummer 159
1890 - 1900 Hendricus Lykles Haarsma, werkman ( * 9 juni 1851 te Koudum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 227; huisnummer 160
1890 - 1896 Femme Hendriks Boertje, werkman ( * 21 september 1827 te Balk)
1896 - 1899 Petrus Reekers,
1899 - 1900 Jan Douwes Reekers, visser
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 228; huisnummer 160a
1890 - 1892 Jan Douwes Reekers, visser
1892 - 1900 Durk F Haarsma, waagmeester
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 229; huisnummer 160b
1890 -1900 Johannes Homma, werkman
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 230; huisnummer 160c
1890 - 1900 Eibert Stalma, zwartverver ( * 20 april 1844 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 231; huisnummer 160d
1890 - 1891 Jan Martens van Vugt, schoenmaker ( * 10 februari 1808 te Sneek); hoofd
1891 - 1899 Jan Douwes Reekers, visser ( * 12 april 1841 te Balk); hoofd
1899 - 1900 Alle Boender, schippersknecht ( * 17 november 1853 te Jubbega); hoof
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 231; huisnummer 159 / 244
1900 - 1910 Hendricus Lykles Haarsma, timmerman ( * 9 juni 1851 te Koudum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 232; huisnummer 160 / 245
1900 - 1910 Jan Reekers, visser ( * 12 april 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 233; huisnummer 160a / 246
1900 - 190? Jitske van der Goot ( * 14 juli 1841 te Sloten (Frl)
190? - 190? Age Pietersma, arbeider ( * 27 maart 1872 te Wijckel)
190? - 1910 bewaarplaats
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 234; huisnummer 160b / 247
1900 - 1904 Johannes Homma, zonder beroep ( * 2 juni 1823 te Balk)
190? - 190? Folkert Homma, zoon, arbeider ( * 12 oktober 1869 te Balk)
190? - 1910 bewaarplaats
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 235; huisnummer 160c / 248
1900 - 1900 Eibert Stalma, zwartverver ( * 20 april 1844 te Balk); hoofd
1900 - 1909 Hinke Haarsma, weduwe Eibert Stalma ( * 29 oktober 1847 te Hemelum)
1909 - 1910 Margje de Graad, ( * 27 mei 1844 tre Lemmer)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 236; huisnummer 160d / 249
1900 - 190? Ane de Vos, olieslagersknecht ( * 4 juni 1870 te Balk); hoofd
190? - 190? Douwe Reekers, koopman in fruit ( * 10 februari 1872 te Balk); hoofd
190? - 190? Age Pietersma, arbeider, ( * 27 maart 1872 te Wijckel); hoofd
190? - 1906 Liesbert de Vries, ( * 20 januari 1855 te Nijega); hoofd
190? - 190? Trijntje van Dijk, weduwe Marten Jans Bandstra, zonder beroep ( * 24 april 1846 te Balk); hoofd
190? - 190? Anne de Jager, schoonzoon, werkman ( * 1 november 1874 te Balk)
190? - 1910 Romkjen Luinenburg, zonder beroep ( * 16 september 1833 te Wijckel); hoofd
     
bewoners 1910 - heden
huisnummering: 1910 - 1914 Balk 245; 1914 - 1920 Balk 280; 1920 - 1930 Balk 310; 1930 - 1953 Balk 305;1953 - heden Raadhuisstraat 52
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer 245 / 280
1910 - 1912 Harmen Kouwenhoven
1912 - 1912 Marijke Reekers, weduwe Pieter de Winter ( *
1912 - 1914 Lieuwe Dooper, ( * 9 september 1871 te Balk)
1914 - 1916 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper ( * 22 mei 1839 te Balk)
1916 - 1920 Luitjen Dooper,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 275, huisnummer 310
1921 - 1921 Luitjen Dooper, zonder beroep ( * 22 mei 1839 te Balk)
1921 - 1930 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper, zonder beroep ( * 6 juni 1870 te Stavoren)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 259, huisnummer 305
1931 - 1939 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper, zonder beroep ( * 6 juni 1870 te Stavoren)
     
 
 
 
Deze foto is genomen in 1913 ter gelegenheid van de honderdjarige bevrijding van de Franse overheersing.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 20-02-2021