Raadhuisstraat 5 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 130, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 146  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 136, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 5  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 5 hisgiscode: 1150

eigenaren

eigenaar in:
1715: Dieuw Pieters
1722: Klaas IJsbrants, schipper te Balk
1764: Jelle Hanzes
1775: Jelle Hanzes weduwe
1832 OAT Wopke Tjeerds van der Heide, verver en glazenmaker te Balk
bij boedelscheiding in .... aan:
1839 Geeske Obes Hofstra, winkelier te Balk
verkoop in .... aan:
1846 Johannes Andries Hulscher, kleermaker (20/138) en
  Catharina Sikkes Bruining te Balk
1880 Jan Johannes Hulscher te Balk (92/76)
1923 Marten Tjalkes de Boer, koopman en schipper te Balk (112/657)
  aankoop in 1928 een deel van Raadhuisstraat 6
   
???? familie van der Duim
2006  
Balk A 136
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

A 136 (opp. 00 02 40) vernummerd in 1918 naar A 971
A 971 ongewijzigd tot 1928
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
A 136 toegang 35-03 inventaris 1156:
11/98 , 20/138 , 92/76
 
A 136 toegang 35-03 inventaris 1157:
--/--
A 971 toegang 35-03 inventaris 1157:
112/657
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Raadhuisstraat 5
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1845
S(ijbren Aukes) Dooper was kastelein op de hoek Dubbelstraat en Lytse Side en P(iebe) Dirks Duijff in De Zwaan aan de Meerweg.
 
verbouwingen
 
titel
Plan voor de verbouw van de woning van Martin de Boer volgens werkomschrijving en tekeningen gemaakt door Tiede Thijsses Tijsma architect te Balk
tekeningen: plattegrond begane grond, voorgevel
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 2 juni 1924
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 146; 1859 - 1910 Balk 201; 1910 - 1914 Balk 317, 1914 - 1920 Balk 344; 1920 - 1930 Balk 367; 1930 - 1953 Balk 354; 1953 - heden Raadhuisstraat 5
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Dieuw Pieters / zelfs; blad 88, nummer 130, de eijgenaarsche old en arm
1717 - 1718 Dieuw Pieters erven / zelfs; blad 90, nummer 130
1721 ?? Pieters erven / zelfs; blad 121, nummer 130
1722 - 1750 Claas IJsbrants / zelfs; blad 121, nummer 130
1758 Klaas IJsbrants weduwe / Jelle Hanses; blad 121, nummer 132
1762 Klaas IJsbrants weduwe en erven / Jelle Hanses; blad 121, nummer 132
1764 - 1767 Jelle Hanzes / zelfs; blad 121, nummer 132
1768 - 1774 Jelle Hanzes / Pieter Sikkes; blad 121, nummer 132
1775 Jelle Hanzes weduwe / Pieter Sikkes; blad 174, nummer 139, te voren 132
1777 - 1779 Jelle Hanzes weduwe / Hans Ygrams; blad 174, nummer 139
1780 - 1782 Jelle Hanzes weduwe / Juff Wolters; blad 174, nummer 139
1783 - 1785 Jelle Hanzes weduwe / Freerk Harmens; blad 174, nummer 139
1786 Jelle Hanzes weduwe / Freerk Harmens; blad 175, nummer 139
1787 - 1800 Jelle Hanzes weduwe / zelfs; blad 175, nummer 139
1801 Jelle Hanzes weduwe / Jan Kloppenburg; blad 175, nummer 139
1802 - 1804 Jelle Hanzes weduwe / Johannes Hylkes; blad 175, nummer 139
speciekohieren 1748 - 1806
1804 weduwe Tjeerd Wopkes; blad 58, volgnummer 112
1805 Tjeerd Wopkes; blad 58, volgnummer 112
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 146
1812 weduwe Tjeerd Wopkes van der Heide, volgnummer 79
1812 Wopke Tjeerds van der Heide , volgnummer 79
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 147
1820 Wimk Hendriks Falkena, weduwe Tjeerd Wopkes van der Heide overleden op nummer 146
volkstelling 1829; blad 209, huisnummer Balk 146
1829 Wopke Tjeerds van der Heide, verwer en glazenmaker
1829 Hendrik Obes Hofstra, verversknecht
1829 Geeske Obes Hofstra, huishoudster
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 146
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 146
1840 Geeske Obbes Hofstra, winkeliersche
1840 Bregtje Tjeerds van der Heide, werkvrouw
volkstelling 1840; huisnummer Balk 146
1840 Wiepkjen Cornelis voor den Wind, werkvrouw
woningregister 1849 - 1859 blad 286; huisnummer Balk 201
1849 - 1859 Johannes Andries Hulscher, kleermaker ( * 29 mei 1799 te Zwolle); hoofd
1858 - 1859 Jurrie Jan Wilhelmus van Rijn, kleermaker ( * 25 maart 1811 te Amsterdam)
  Cornelia Meijer, binnenmeid ( * 1832 te Tirns)
woningregister 1849 - 1859 blad 287; huisnummer Balk 201
1849 - 1859 Jan Sjirks Haga, brievenbode ( * 1812 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 95; huisnummer Balk 201
1859 - 1869 Johannes Andries Hulscher, kleermaker ( * 29 mei 1799 te Zwolle)
1860 - 186? Lambertus Deden, kleermakersknecht ( * 10 maart 1834 te Leeuwarden)
1863 - 1864 Durk Jacobs van Aken, kleermakersknecht ( * 17 mei 1847 te Heeg)
1864 - 1864 Jan Geert Simons, kleermakersknecht ( * 15 november 1843 te Heerenveen)
1864 - 1866 Gerben Rommers Meijer, kleermakersknecht ( * 22 januari 1835 te Tirns)
1867 - 1869 Simon Pieters Oosterbaan, kleermakersknecht ( * 2 februari 1845 te Bolsward)
1867 - 1869 Johannes Tempe, kleermakersknecht ( * 28 november 1846 te Workum)
1868 - 1869 Johannes Thijsses van Hout, kleermakersknecht? ( * 28 oktober 1839 te Dokkum)
1868 - 1869 Folkert van Hout, kleermakersknecht? ( * 4 oktober 1845 te Dokkum)
1869 - 1869 Pieke Schotanus, kleermakersknecht? ( * 28 augustus 1850 te Sneek)
1869 - 1869 Jan Douwes Wolffes, kleermakersknecht? ( * 31 oktober 1846 te Workum)
woningregister 1859 - 1869 blad 95; huisnummer Balk 201
1859 - 1865 Jan Sjirks Haga, brievenbode ( * 1812 te Balk)
  Sybren G van der Veer,
  Jan Johannes Hulscher,
woningregister 1869 - 1879 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 136, volgnummer 19 / 6
1869 - 1879 Johannes Andries Hulscher, kleermaker
1869 - 1871 Johannes Thijsses van Hout, timmerknecht ( * 28 oktober 1839 te Dokkum)
1869 - 1870 Karel Braaksma, kleermakersknecht
1870 - 187? Johannes de Tempe, kleermakersknecht
1870 - 1870 Wabe Wiersma, kleermakersknecht ( *
  Jan Keizer, kleermakersknecht ( * 6 oktober 1849 te Steenwijk)
  Jacobus Johannes Smit, kleermakersknecht ( * 17 oktober 1819 te Leeuwarden)
1875 - 187? Wybrandus Meyer, veldwachter ( * 10 maart 1848 te Leeuwarden)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 136
1880 - 1890 Jan Johannes Hulscher, kleermaker ( * 3 januari 1836 te Balk); hoofd
1881 - 1882 Pieter Dikmans, kleermakersknecht ( * 23 maart 1860 te Bolsward)
1882 - 1884 Lolke Jacobs Vellinga, kleermakersknecht ( * 31 november 1846 te Heerenveen)
1884 - 1885 Albertus Westerhof, kleermakersknecht ( * 23 maart 1861 te Sneek)
1885 - 1886 Rinze de Jong, kleermakersknecht ( * 31 augustus 1863 te Sneek)
1886 - 1886 Johannes Hendriks ?, ( * 30 januari 1861 te Voorst)
1886 - 1887 Gjalt Oeds Feenstra, kleermakersknecht ( * 11 april 1861 te Blija) ( * 25 augustus 1861)
1887 - 1888 Dominicus Wielinga, kleermakersknecht ( * 7 december 1867 te Sneek)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 296; huisnummer Balk 201
1890 - 1900 Jan Johannes Hulscher, kleermaker ( * 3 januari 1836 te Balk); hoofd
1893 - 1893 Johannes Jongbloed, kleermakersknecht ( * 22 augustua 1869 te Weststellingwerf)
1893 - 1894 Hendrik Bakker, kleermakersknecht ( * 23 augustus 1870 te Sneek)
1895 - 1895 Willem Hellinga, kleermakersknecht ( * 17 september 1873 te Cornwerd)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 291; huisnummer Balk 201 / 317
1900 - 1910 Jan Johannes Hulscher, kleermaker ( * 3 januari 1836 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 317 / 344
1910 - 1920 Jan Johannes Hulscher
1920 - 1920 Kornelis Meijer
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 108; huisnummer Balk 317 / Balk 344
1911 - 1920 Jan Johannes Hulscher, kleermaker ( * 3 januari 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 211; huisnummer Balk 344
1920 - 1920 Kornelis Meijer, kantoorbediende postkantoor ( * 20 oktober 1895 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 327; huisnummer Balk 367
1921 - 1921 Kornelis Meijer, kantoorbediende postkantoor ( * 20 oktober 1895 te Wijckel); hoofd
1924 - 1930 Tjalke Martens de Boer, chauffeur ( * 26 maart 1901 te Elahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 328; huisnummer Balk 367a
1921 - 1922 Jan Johannes Hulscher, kleermaker ( * 3 januari 1836 te Balk); hoofd
1922 - 1923 Wilhelmina Tromp, weduwe Jan Johannes Hulscher ( * 11 augustus 1837 te Woudsend)
1923 - 1924 Reinder Sjoerds, landarbeider ( * 5 november 1888 te Woudsend); hoofd
1923 - 1924 Jetske Wolthuizen, schoonmoeder ( * 22 december 1857 te Nijega)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 300; huisnummer Balk 354
1931 - 1931 Tjalke Martens de Boer, autobusondernemer ( * 26 maart 1901 te Elahuizen); hoofd
1931 - 1931 Antje Valk, dienstmeid ( * 15 oktober 1902 te Hindeloopen); inwonend
1931 - 1939 Marten Tjalkes de Boer, autobusdienstondernemer ( * 7 december 1873 te Warns); hoofd
1939 - 1939 Jolle de Haan, hoofd ULO ( * 23 februari 1896 te Lemmer); hoofd
1939 - 1939 Wilhelmus Jacobus van der Zijden, boterhandelaar ( * 12 december 1905 te Stompwijk)
1939 - 1939 Johanna van Osch, ( * 15 januari 1904 te Amsterdam)
 
  familie van der Duim
     
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 9-01-2024