Raadhuisstraat 46 (1953, woning) BAG 2018: geen nummer
kadastrale gemeente Balk, sectie B, nummer 7, weiland  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  
eigenaren
eigenaar in 1832 Bauke Jans van der Goot te Balk
  Jacob Harmens Poppes
bij boedelscheiding in 1870 aan: Katharina Baukes van der Goot te Wijckel
verkoop in 1887 aan: Hylke Brants van der Goot te Harich
verkoop in 1906 aan: Lucas Bouwman, timmerman te Balk
  gesloopt in

 

 

 
huisnummers: ; 1900- 1910 Wijckel 156; 1910 - 1910 Wijckel 221; 1910 - 1914 Balk 249; 1914 - 1920 Balk 290; vervallen
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 182; huisnummer Wijckel 156
1890 - 1900  
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 185; huisnummer Wijckel 156 / 221
1907 - 190? Wieger Smits, voerman ( * 14 juli 1867 te Koudum); hoofd
190? - 1910 Johannes Ages Huitema, arbeider ( * 15 juni 1850 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J, blad 105; huisnummer Wijckel 221
1911 - 191? Johannes Ages Huitema, straatreiniger ( * 15 juni 1850 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 29 Wijckel 221 / Balk 249
191? - 191? Gooitsen van der Werf, arbeider ( * 24 december 1865 te Harich); hoofd
  vervallen
     
 
huisnummers: ; 1900- 1910 Wijckel 156; 1910 - 1910 Wijckel 218; 1910 - 1914 Balk 247; 1914 - 1920 Balk 287; 1920 - 1930 Balk 317; 1930 - 1953 Balk 311; 1953 - 198? Raadhuisstraat 46
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 210; Wijckel 157 / 218
1907 - 1910 Jakob Bremer, stoombootkecht ( * 21 februari 1870 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 184; Wijckel 218 / Balk 287
1911 - 1920 Jakob Bremer, stuurman / melkrijder ( * 21 februari 1870 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 282; huisnummer Balk 317
1921 - 1930 Jakob Bremer, veehouder ( * 21 februari 1870 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1938 blad 24; huisnummer Balk 311
1931 - 1939 Jakob Bremer, veehouder ( * 21 februari 1870 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 1963 familie Bremer
     
bewoners
huisnummers: 1900 - 1910 Wijckel 158; 1910 - 1910 Wijckel 219; 1910 - 1914 Balk 246; 1914 - 1920 Balk 288;
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 255; huisnummer Wijckel 158 / 219
1900 - 190? Klaaske Schram, zonder beroep ( * 27 januari 1839 te Balk ); hoofd
190? - 1910 Maaike Bouma, weduwe Jan Hofman, zonder beroep ( * 1 april 1855 te Tzum); hoofd
1909 - 1910 Geert Ritskes, machinist ( * 1 april 1885 te Gaastmeer); kostganger
bevolkingsregister C-G 1911 - 1920 blad 119; Wijckel 219 / Balk 288
191? - 1914 Maaike Bouma, weduwe Jan Hofman, zonder beroep ( * 1 april 1855 te Tzum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 ; huisnummer Balk 318
   
     
 
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 25 januari 1907
 
Raadhuisstraat Balk
prentbriefkaart eigen collectie
Hiltje Tuinier (1870-1963) in de tuin van haar woning achter de Katholieke Lagere school.
 
Jacob Bremer
foto beschikbaar gesteld door Nellie Kuiper
Dit winterstafereel zal in de jaren vijfig van de 20e eeuw gemaakt zijn. Links de schuur, in het midden met dakkapel de twee woningen. Daarachter het grote dak van de Katholieke Lagere school met de de achtergrond de kerk.
 
Raadhuisstraat Balk
bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1963
 
Raadhuisstraat
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Luchtfoto gemaakt door gemeentesecretaris Klaas de Groot circa 1970
 
Raadhuisstraat Raadhuisstraat
foto: archrief gemeente Gaasterlân-Sleat foto: archrief gemeente Gaasterlân-Sleat
Bouwbedrijf Boersma vernieuwde de schuur in november 1984.
 
Raadhuisstraat
bron: Leeuwarder Courant
foto gemaakt door ?? in 1996
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26.09.2019