Raadhuisstraat 45 (1953, school) BAG 2018: Raadhuisstraat 45 en 46
kadastrale gemeente Balk, sectie B, nummer 6, huis en erf in 1832  
in 1864 naar B 933 en 934  
933 in ? naar A 630  
934 in 1897 naar B 1092 en 1097  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Bauke Jans van der Goot te Balk
  Jacob Harmens Poppes
bij boedelscheiding in 1870 aan: Katharina Baukes van der Goot te Wijckel
   
verkoop in 1887 aan: Hylke Brants van der Goot te Harich
verkoop in 1906 aan: Lucas Bouwman, timmerman te Balk
bij legaat in 1920 aan: Harmen Grouwstra, veehouder te Balk
verkoop in 1921 aan: Durk Piers Piersma, koopman te Balk
verkoop in 1923 aan: Rooms Katholieke parochie te Balk
   
 
bewoners
huisnummers: 1859 - 1869 Wijckel 112; 1910 - 1910 Wijckel 220; 1910 - 1914 Balk 248; 1914 - 1920 Balk 289; 1920 - 1930 Balk 319; 1930 - 1953 Balk 312; 1953 - 198? Raadhuisstraat 45; 198? - heden Raadhuisstraat 45 en 46
     
   
   
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 6, huisnummer Wijckel 112
1859 - 1869 Jacob Harmens Poppes, veehouder ( * 29 december 1831 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Hiltje Schaap, dienstmeid ( * 3 februari 1848 te Lippenhuizen)
woningregister 1869 -1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 934
1869 - 1870 Jacob Harmens Poppes, veehouder ( * 29 december 1831 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Katharina Baukes van der Goot, boerin ( * 14 september 1838 te Balk)
  Hiltje Schaap, dienstmeid ( * 3 februari 1848 te Lippenhuizen)
1871 - 1879 Pieter Poppes van der Feer, landbouwer ( * 1 september 1824 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 225; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 934
1879 - 1888 Pieter Poppes van der Feer, landbouwer ( * 1 september 1824 te Balk); hoofd
1888 - 1890 Johannes Tjietjes Albada, landbouwer ( * 22 februari 1862 te Harich), van Kolderwolde
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 182; huisnummer Wijckel 155
1890 - 1900 Johannes Tjietjes Albada, veehouder ( * 22 februari 1862 te Harich), van Kolderwolde
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 185; huisnummer Wijckel 155 / 220
1900 - 190? Johannes Tjietjes Albada, veehouder ( * 22 februari 1862 te Harich), van Kolderwolde
190? - 1910 Harmen Gabes Grouwstra, koemelker ( * 13 juli 1876 te Harich)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; Wijckel 220
1910 - 191? Harmen Gabes Grouwstra,
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer Balk 248 / 289
191? - 1920 Harmen Gabes Grouwstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 213; huisnummer Wijckel 220 / Balk 289
191? - 1920 Harmen Gabes Grouwstra, koemelker ( * 13 juli 1876 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 284; huisnummer Balk 319
1921 - 1921 Harmen Gabes Grouwstra, landbouwer ( * 13 juli 1876 te Harich); hoofd
1921 - 1924 Durk Piersma, veehandelaar I( * 7 oktober 1886 te Balk); hoofd
1924 - 1929 Wieger Franzes Smits, veehouder ( * 14 juli 1867 te Koudum); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 28; huisnummer Balk 319
1929 - 1930 Rooms Katholieke Lagere School
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 24; huisnummer Balk 312
1931 - 1939 Rooms Katholieke Lagere School
 
1939 - 198? Rooms Katholieke Lagere School
198? - heden gesplitst in 2 woningen
     
bewoners
huisnummers: 1859 - 1869 Wijckel 112; 1910 - 1910 Wijckel 220; 1910 - 1914 Balk 248; 1914 - 1920 Balk 289; 1920 - 1930 Balk 319; 1930 - 1953 Balk 312; 1953 - 198? Raadhuisstraat 45;
     
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 185; huisnummer Wijckel 156 / 221
1900 - 190?  
190? - 1910  
bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 206; Wijckel 221
1910 - 1912 Johannes Huitema (* ) naar Balk 110
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer Balk 249 / 290
1912 - 1920 Gooitsen van der Werf ( * ) van Balk 311
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 29; huisnummer Wijckel 221 / Balk 290
1912 - 1920 Gooitsen van der Werf, arbeider ( * 24 december 1865 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 28; huisnummer Balk 319
1929 - 1930 Rooms Katholieke Lagere School
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 24; huisnummer Balk 312
1931 - 1939 Rooms Katholieke Lagere School
 
1939 - 198? Rooms Katholieke Lagere School
198? - heden gesplitst in 2 woningen
     
 
 
Raadhuisstraat 45
bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1906
voor specificatie per perceel zie Wikelerdyk 4
 
Rooms Katholieke Lagere School
 
boerderij
Uiterst rechts de boerderij (Balk B 6) achter de Rooms Katholieke kerk waar in 1929 de Katholieke Lagere school is gebouwd.
prentbriefkaart 500 - 113 eigen collectie
 
opening school
bron: het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 6 december 1929
De nieuwe Rooms katholieke Lagere School in 1929
 
opening school
bron: het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 13 december 1929
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Rooms katholieke Lagere School
foto 003-044 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De school rond 1935?
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-08-2022