Raadhuisstraat 45 en 46
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 102, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 114  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 173, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 45 (school)  
1953 / invoering straatnamen,, Raadhuisstraat 46 (woning)  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1186
eigenaren
eigenaar in 1715: Ids Jaijtjes
eigenaar in 1733: Ids Jaijtjes erven
eigenaar in 1774: Douwe Geerts erven
eigenaar in 1832 OAT: Bauke Jans van der Goot huisman te Balk
   
verkoop in 1906 aan: Lucas Lucas Bouwman, timmerman te Balk
bij legaat in 1920 aan: Harmen Gabes Grouwstra, veehouder te Balk
verkoop in 1921 aan: Durk Piers Piersma, koopman te Balk
verkoop in 1923 aan: Rooms Katholieke parochie te Balk
   
Raadhuisstraat 45 en 46
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

173 vernummerd in 1885 naar 628, 629
628 vernummerd in 1889 naar 660, 661
629 vernummerd in 1889 naar 661
660 ongewijzigd tot 1928
661 vernummerd in 1916 naar 959
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Raadhuisstraat
De doorgang naar de boerderij achter de kerk tussen de woningen aan de Wijckelerzijde rond 1900.
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 114; 1859 - 1869 Balk 161;
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Ids Jaijtjes / Gerrit Beernts; blad 84, nummer 102
1717 - 1718 Ids Jaijtjes / Gerrit Beernts; blad 86, nummer 102
1721 Ids Jaijtjes / Gerrit Beernts; blad 116, nummer 102
1722 Ids Jaijtjes / ?????; blad 116, nummer 102
1725 Ids Jaijtjes / Marijke Gijsberts; blad 116, nummer 102
1729 Ids Jaijtjes / Luitzen Emilius; blad 116, nummer 102
1730 Ids Jaijtjes / Luitzen Emilius in 1730 Jan Durks weduwe; blad 116, nummer 102
1733 - 1742 Ids Jaijtjes erven / Jan Durks weduwe; blad 116, nummer 102
1745 - 1747 Ids Jaijtjes erven / Rintje Jans; blad 116, nummer 102
1748 Ids Jaijtjes erven / Jan Vingerman; blad 116, nummer 102
1750 Ids Jaijtjes erven / ????; blad 116, nummer 102
1758 - 1762 Ids Jaijtjes erven / Sible Pieters; blad 116, nummer 102
1764 Ids Jaijtjes erven / Claas Cornelis matroos; blad 116, nummer 102
1765 Ids Jaijtjes erven / Claas Cornelis nu Sjoerd Sibles; blad 116, nummer 102
1766 Ids Jaijtjes erven / Sjoerd Sibles; blad 116, nummer 102
1767 - 1768 Ids Jaijtjes erven / Pieter Jeeps; blad 116, nummer 102
1769 - 1771 Ids Jaijtjes erven / Murk Jans; blad 116, nummer 102
1772 - 1773 Ids Jaijtjes erven / Albert Groninger; blad 116, nummer 102
1774 Douwe Geerts erven / Wierd Geerts; blad 116, nummer 102
1775 Douwe Geerts erven / Wierd Geerts; blad 169, nummer 108, te voren 102
1777 Douwe Geerts erven / Wijtse Harmens; blad 169, nummer 108
1779 - 1785 Jacob Jans / zelfs; blad 169, nummer 108
1786 - 1804 Jacob Jans / zelfs; blad 170, nummer 108
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 114
1812 Jacob Jans, volgnummer 97
  Jacob Jans (Ploegstra) in 1786 getrouwd met Froukje Hisses
volkstelling 1840; huisnummer Balk 114
1840 Sjoerd Tijsses Tijsma, werkman ( * 1797 te Koudum)
woningregister 1849 - 1859 blad 228; huisnummer Balk 114 / 161
1849 - 1859 Sjoerd Tijsses Tijsma, schipper ( * 1797 te Koudum)
woningregister 1859 -1869 blad 75; kadastrale gemeente Balk secte A nummer 173, huisnummer Balk 161
1859 - 1869 Sjoerd Tijsses Tijsma
  gesloopt:
     
 
 
kadaster 1832
bron: www.hisgis.nl
Raadhuisstraat 45, boerderij / school Raadhuisstraat 46, woning en schuur
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-09-2019