Raadhuisstraat 44 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 103, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 115  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 172, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 44  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 44 hisgiscode: 1185
eigenaren
eigenaar in 1715: Jurjen Rijkholts
eigenaar in 1762: bijzitter Nop
eigenaar in 1780: bijzitter Brant Hendriks
eigenaar in 1832 OAT: Bauke Jans van der Goot huisman te Balk
bij boedelscheiding in 1861 aan: Jan Baukes van der Goot landbouwer te Ruigahuizen, Katarina Baukes van der Goot echtgenoot van Jacob Harmens Poppes te Wijckel,
verkoop in 1906 aan: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
Raadhuisstraat 44
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

172 vernummerd in 1885 naar 628, 629
628 vernummerd in 1889 naar 660, 661
629 vernummerd in 1889 naar 661
660 ongewijzigd tot 1928
661 vernummerd in 1916 naar 959
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
Rooms katholieke kerk
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Raadhuisstraat  
Raadhuisstraat
bron: Nieuwsblad van Friesland van 13 januari 1906
Onder b de woningen aan de Raadhuisstraat.
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 december 1905
Onder 2 de woningen aan de Raadhuisstraat.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 115; 1859 - 1890 Balk 162; 1890 - 1910 Balk 163; 1910 - 1914 Balk 257; 1914 Balk 291
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Jurjen Rijkholts / zelfs; blad 84, nummer 103
1717 - 1718 Jurjen Rijkholts / zelfs; blad 86, nummer 103
1721 - 1742 Jurjen Rijkholts / zelfs; blad 116, nummer 103
1745 - 1758 Jurjen Rijkholts erven / zelfs; blad 116, nummer 103, den eigenaar arm
1762 bijzitter Nop / Hendrik Meents en Geert Jurjens; blad 116, nummer 103
1764 - 1766 oud bijzitter Nop / Jan Anes en Geert Jurjens; blad 116, nummer 103
1767 - 1768 mr. Nop / Jan Wispelwij; blad 116, nummer 103
1769 mr. Nop / Hendrik de Boer; blad 116, nummer 103
1770 - 1771 mr. Nop erven / Hendrik de Boer; blad 116, nummer 103
1772 - 1774 mr. Nop erven / Beerent Pieters weduwe; blad 116, nummer 103
1775 mr. Nop erven / Albert Groninger; blad 169, nummer 109, te voren 103
1777 mr. Nop erven / Meijnse Robijns weduwe; blad 169, nummer 109
1779 bijzitter Brant Hendriks / Freerk Durks; blad 169, nummer 109
1780 - 1783 bijzitter Brant Hendriks / Roelof Fokkes; blad 169, nummer 109
1784 - 1785 bijzitter Brant Hendriks / Lykle Myntjes; blad 169, nummer 109
1786 - 1792 bijzitter Brant Hendriks / Lykle Myntjes; blad 170, nummer 109
1793 - 1797 bijzitter Brant Hendriks / Willem Symens; blad 170, nummer 109
1798 - 1799 bijzitter Brant Hendriks / Willem Symens en Jan de Vries; blad 170, nummer 109
1800 - 1801 bijzitter Brant Hendriks / Willem Symens en weduwe Rieuwert Rieuwerts; blad 170, nummer 109
1802 - 1803 bijzitter Brant Hendriks / Antje Jelles en weduwe Rieuwert Rieuwerts; blad 170, nummer 109
1804 bijzitter Brant Hendriks / Pieter Martens en weduwe Willem Symens; blad 170, nummer 109
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 115
1812 weduwe Douwe Geerts, volgnummer 56
  (Douwe Geerts in 1805 getrouwd met Trijntje Jelles; overleden in 1811 op nummer 115 te Balk)
1812 Broer Joostes, volgnummer 56, Broer Joostes van der Hol
1812 Lubbert Jans, volgnummer 98 (Lubbert Jans Ploegstra??)
1812 Doekle (Doede) Jans van der Zee, volgnummer 98
periode 1812 - 1829
1814 Joost, zoon van Broer Joostes van der Hol en Trijntje Bernts Jaringsma geboren op nummer 115
1820 Stijntje Wenning, dochter van Gerrit Berends Wenning en Cecilia Marijnen, geboren op nummer 115
1821 Baukje Wenning, dochter van Gerrit Berends Wenning en Cecilia Marijnen, geboren op nummer 115
1826 Martjen Douwes Visser overleden op nummer 115 te Balk
1826 Harmen Jans Bremer, boerendienstknecht getuige bij overlijden Martjen wonende op nummer 115 te Balk
1829 Hubert Hendriks Boertje overleden op nummer 115
volkstelling 1829 blad 168, huisnummer Balk 115
1829 Hubert Hendriks Boertje
1829 Grietje Willems
volkstelling 1829 blad 169, huisnummer Balk 115
1829 Krijn Jacobus Eppinga, kleermaker
periode 1830 -1840
1832 Krijn Jacobus Eppinga overleden op nummer 115
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 115
1840 Klaas Sakes Haanstra, schippersknecht
1840 Hartman Kaspers Betz, werkman
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 229; huisnummer Balk 115 / 162
1849 - 1854 Foeke Huisman, werkman ( * 1806 te Sloten); hoofd
1854 - 1859 Jurjen Johannes ten Brink, veldwachter ( * 15 april 1809 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 230; huisnummer Balk 115 / 162
1849 - 185? Lykele Baukes Bosma, werkman ( * 2 december 1821 te Balk); hoofd
185? - 1859 Hendrik Betzema, werkman ( * 1821 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 77; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 172, huisnummer Balk 162
1859 - 1865 Jurjen Johannes ten Brink, ( * 15 april 1809 te Balk)
1865 - 1869 Ruurd van der Vaart, ( * 31 oktober 1812 te Nijelamer)
1859 - 1866 Hendrik Betzema, ( * 6 februari 1827 te Balk)
1866 - 1869 Sytze Jacobs Betzema, ( * 1830 te Harich)
woningregister 1869 -1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 172, volgnummer 67 / 55
1869 - 1879 Sytze Jacobs Betzema, bosarbeider
1869 - 1879 Pieter de la Rie, gemeenteveldwachter ( * 13 november 1835 te Leiden)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 172
1879 - 1890 Johannes Dijkstra, postbode ( * 7 december 1828 te Schoterland)
1879 - 1890 Wietze Betzes Betzema, koopman ( * 26 september 1820 te Gaasterland)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 236; huisnummer Balk 163
1890 - 1900 Sjouke Baukema, tuinman ( * 25 februari 1820 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 241; huisnummer Balk 163 / 257
1900 - 190? Sjouke Baukema, arbeider ( * 25 februari 1820 te Harich); hoofd
190? - 1910 Marten van Dijk, fabrieksarbeider ( * 26 mei 1866 te Workum); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 257 / 291
1910 - 1914 Marten van Dijk, ( * 26 mei 1866 te Workum)
1914 sloop
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 59; huisnummer Balk 257 / 291
1911 - 1914 Marten van Dijk, kaasmaker ( * 26 mei 1866 te Workum); hoofd
     
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Balk 115; 1859 - 1910 Balk 162; 1890 - 1910 Balk 164; 1910 - 1914 Balk 258; 1914 Balk 292
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 237; huisnummer Balk 164
1890 - 1900 Hendrik Sjoerds Haantjes, machinist ( * 2 april 1848 te Het Meer)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 242; huisnummer Balk 164 / 258
1900 - 1910 Hendrik Sjoerds Haantjes, machinist ( * 2 april 1848 te Het Meer)
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 258 / 292
1910 - 1914 Hendrik Sjoerds Haantjes
1914 sloop
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 5; huisnummer Balk 258 / 292
1911 - 1914 Hendrik Sjoerds Haantjes, koopman in sigaren ( * 2 april 1848 te Het Meer)
     
begraafplaats
huisnummers: 1916 - 1920 Balk ??, 1920 - 1930 Balk 320; 1930 - 1953 Balk 313; 1953 - heden Raadhuisstraat 44
     
1916 - 1920 niet genoemd in register
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 28; huisnummer Balk 320
1920 - 1930 Rooms Katholieke begraafplaats
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 24; huisnummer Balk 313
1930 - 1939 Rooms Katholieke begraafplaats
     
woningen
 
straatbeeld
prentbriefkaart uit eigen collectie
De Wijckelerzijde rond 1900. De eeuwenoude woningen links onder de bomen, voor het laatst bewoond door de gezinnen van Marten van Dijk en Hendrik Haantjes, zijn in 1913 onbewoonbaar verklaard. De Rooms Katholieke Parochie koopt de woningen en sloopt ze daarna ten behoeve van de aanleg van het toegangspad naar de begraafplaats achter de kerk.
 
Raadhuisstraat
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1913
 
begraafplaats
 
luchtfoto begraafplaats
prentbriefkaart uit eigen collectie
 
begraafplaats
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 december 1915
 
kerkhof begraafplaats
bron: Nieuwsblad van Friesland 16 januari 1916 bron: Nieuwsblad van Friesland 25 januari 1916
 
kerkhof
bron: archief gemeente Gaasterland ingekomen stukken 1915 toegang 161-128
tekeningen; situatietekening / begraafplaats met toegangspad / aanvraag 22 december 1915
 
Inwijding van het kerkhof gebeurde door de deken van Sneek, B. Velthuijzen in april 1916.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-08-2023