Raadhuisstraat 43 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 104, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 116  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 171, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 43  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 43 hisgiscode: 1184
eigenaren
eigenaar in 1715: Brant Hendriks
eigenaar in 1733: Brant Hendriks erven
eigenaar in 1779: Brant Hendriks (van der Goot), bijzitter
eigenaar in 1832 OAT: Bauke Jans van der Goot huisman e Balk
bij transactie in 1861 aan: Hinke Martens Wispelweij weduwe van Bauke Jans van der Goot
bij boedelscheiding in 1861 aan: Jan Baukes van der Goot landbouwer te Ruigahuizen, Katarina Baukes van der Goot echtgenoot van Jacob Harmens Poppes te Wijckel,
verkoop in 1862 aan: Jan de Rochefort, rijksontvanger te Balk
verkoop in 1875 aan: Johannes Postma, pastoor te Balk
verkoop in 1882 aan: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
Raadhuisstraat 43
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

171 vernummerd in 1877 naar 549, 550
549 vernummerd in 1885 naar 630, 633
550 vernummerd in 1885 naar 630
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Rooms Katholieke kerk

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop raadhuisstraat
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1874
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 116; 1859 - 1869 Balk 163;
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Brant Hendriks / zelfs; blad --, nummer 104, huijsinghe
1716 Brant Hendriks / zelfs; blad 84, nummer 104, huijsinghe en tabaksschuijr
1717 - 1718 Brant Hendriks / zelfs; blad 86, nummer 104
1721 - 1730 Brant Hendriks / zelfs; blad 116, nummer 104
1733 - 1774 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 116, nummer 104
1775 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 169, nummer 110, te voren 104
1777 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 169, nummer 110
1779 - 1785 bijzitter Brant Hendriks / zelfs; blad 169, nummer 110
1786 - 1804 bijzitter Brant Hendriks / zelfs; blad 170, nummer 110
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 116
1812 Brant Hendriks van der Goot, volgnummer 62
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 116
1813 Marten Brants van der Goot, destillateur (* 16 juli 1788 te Balk); hoofd
1813 Brant Martens van der Goot geboren op Balk 116
1829 Johanna, dochter van Marten Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 116
volkstelling 1829, blad 171; huisnummer Balk 116
1829 Marten Nannes van der Goot
1829 Maaike Oedzes Wouwenaar
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 116
1830 Cornelia, dochter van Marten Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 116
1831 Johanna, dochter van Marten Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar overleden op nummer 116
1832 Oeds, zoon van Marten Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 116
1832 Baukjen Petrus Cramer, weduwe Wijtse Wijtses de Jongh overleden op nummer 116
volkstelling 1840; huisnummer Balk 116
1840 Gerlof Bokkes de Vries, koopman ( * Sondel)
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 116
   
woningregister 1849 - 1859 blad 233; huisnummer Balk 116 / 163
1849 - 1859 Inne Rimmers Ottema, werkman, ( * 1796 te Balk)
1849 - 1859 Aldert Zacharias Voetman, ketelboeter ( * 1802 te Balk)
woningregister 1859 -1869 blad 77; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170; huisnummer 163
1859 - 1869 geen bewoners
woningregister 1869 -1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170 / 171; volgnummer 67 / 54
1869 - 1879 geen bewoners
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 9-08-2023