Raadhuisstraat 43 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 104, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 116  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 170, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 43  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 43 hisgiscode: 1183
eigenaren
eigenaar in 1715: Brant Hendriks
eigenaar in 1733: Brant Hendriks erven
eigenaar in 1779: Brant Hendriks (van der Goot), bijzitter
eigenaar in 1832 OAT: Bauke Jans van der Goot, huisman te Balk
bij transactie in 1861 aan: Hinke Martens Wispelweij weduwe van Bauke Jans van der Goot
verkoop in 1862 aan: Jan de Rochefort, rijksontvanger te Balk
verkoop in 1875 aan: Johannes Postma, pastoor te Balk
verkoop in 1882 aan: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
Raadhuisstraat 44
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

170 vernummerd in 1877 naar 550
550 vernummerd in 1885 naar 630
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Rooms katholieke kerk

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop raadhuisstraat
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1874
 
verbouwingen
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1882
 
restauratie toren
bron: Balkster Courant van 23 augustus 2012
restauratie
bron: Leeuwarder Courant van 5 oktober 2012
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 116a; 1859 - 1869 Balk 164; 1869 - 1910 Balk ???; 1910 - 1914 Balk 259; 1914- 1920 Balk 293; 1920 - 1930 Balk 321; 1930 - 1953 Balk 314; 1953 - heden Raadhuisstraat 43
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Brant Hendriks / zelfs; blad --, nummer 104, huysinghe
1716 Brant Hendriks / zelfs; blad 84, nummer 104, huysinghe en tabaksschuyr
1717 - 1718 Brant Hendriks / zelfs; blad 86, nummer 104, huysinghe en tabaksschuyr
1721 - 1730 Brant Hendriks / zelfs; blad 116, nummer 104
1733 - 1774 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 116, nummer 104
1775 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 169, nummer 110, te voren 104
1777 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 169, nummer 110
1779 - 1785 bijzitter Brant Hendriks / zelfs; blad 169, nummer 110
1786 - 1804 bijzitter Brant Hendriks / zelfs; blad 170, nummer 110
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 116
1812 Brant Hendriks van der Goot, volgnummer 62
 
1835 Jan Baukes van der Goot, geboren op het adres Balk 116
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 116
1840 Bauke Jans van der Goot, boer ( * Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 231; huisnummer Balk 116 / 164
1849 - 1857 Bauke Jans van der Goot, zuivelboer ( * 1813 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Hinke Martens Wispelweij, wed. Bauke J vd Goot, zonder beroep ( * 10 dec. 1809 te Harich); hoofd vanaf 1857
woningregister 1859 -1869 blad 77; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170; huisnummer Balk 164
1859 - 1861 Hinke Martens Wispelweij, weduwe Bauke J van der Goot, zonder beroep ( * 10 dec. 1809 te Harich); hoofd
1861 - 1869 Jan de Rochefort, rijksontvanger ( *
woningregister 1869 -1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170 / 171; volgnummer 67 / 54
1869 - 1873 Jan de Rochefort, rijksontvanger ( * 22 november 1819 te Groningen); hoofd
1869 - 1874 Jacoba de Carpentier, weduwe Jan de Rochefort, zonder beroep ( * 14 maart 1819 te Sondel); hoofd vanaf 1873
1870 - 1874 Grietje Hantjes Haitjema, dienstbode ( * 18 januari 1851 te Wijckel); inwonend
1870 - 1875 Pieter Abraham Huber, apothekersleerling ( * 14 december 1857 te Weiwert); hoofd vanaf 1874
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 151; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 550
1879 - 1881 Hendrik Reijenga, onderwijzer
1879 - 1890 Durk Lijkles Haarsma, schipper
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 -1900 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910
1900 - 1910 niet genoemd in register
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer 259 / 293
1910 - 1920 Rooms Katholieke kerk
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 28; huisnummer 321
1920 - 1930 Rooms Katholieke kerk
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 24; huisnummer 314
1930 - 1939 Rooms Katholieke kerk
 
1939 - heden Rooms Katholieke kerk
   
     
Rooms Katholieke parochie
 
200 jaar parochie
bron: Balkster Courant van 27 oktober 1956
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
100 jaar Rooms Katholieke kerk
bron: Balkster Courant van 28 april 1983
100 jaar Rooms Katholieke kerk
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
inbraak
bron: Leeuwarder Courant van 29 november 2010
 
stelen haan
bron: Algemeen Dagblad 24 juli 2012
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019