Raadhuisstraat 42 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 105, huis en brouwerij  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 117  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 169, kerk  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 42  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 42 hisgiscode: 1182
eigenaren
eigenaar in 1715: Syger Tammes
eigenaar in 1739: Hendrik Sygers
eigenaar in 1745: Marten Cornelis Nop, bijzitter
eigenaar in 1758: Wybren Os
eigenaar in 1762: Wybren Os, Greelt Minnes, Hendrik Jans erven
eigenaar in 1777: de Roomsche Gemeente
eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat 42
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

169 vernummerd in 1847 naar nummer 366, 367
366 en 367 komt uit 167, 168, 169
366 vernummerd in 1885 naar nummer 631
367 vernummerd in 1885 naar nummer 632, 633
631 komt uit 366 / 632 komt uit 367
633 komt uit 364, 365, 366, 367, 547
631 en 632 vernummerd in 1915 naar 926
633 vernummerd in 1915 naar 925, 926
926 komt uit 630, 631, 632, 633, 644
926 vernummerd in 1916 naar 959
959 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Rooms katholieke pastorie

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 117a; 1859 - 1910 Balk 165; 1910 - 1914 Balk 260; 1914 - 1920 Balk 294; 1920 - 1930 Balk 322; 1930 - 1953 Balk 315; 1953 - heden Raadhuisstraat 42
     
reëelkohieren 1715 - 1805
   
   
speciekohieren 1748 - 1806
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk ?
1812 niet genoemd
   
   
woningregister 1849 - 1859 blad 235; huisnummer 117a / 165
1849 - 1859 kerkgebouw
woningregister 1859 - 1869 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 366, huisnummer Balk 165
1859 - 1869 kerkgebouw Roomsch Katholieke Gemeente
woningregister 1869 - 1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 366, volgnummer 66 / 53
1869 - 1879 kerkgebouw Roomsch Katholieke Gemeente
 
1880 - 1890 kerkgebouw niet genoemd in bevolkingsregister 1880 - 1890 nummer 165
1890 - 1900 kerkgebouw niet genoemd in bevolkingsregister 1890 - 1900 nummer 165
1900 - 1910 kerkgebouw niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910 nr. 165 / 260
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 260 / 294
1910 - 1913 kerkgebouw Roomsch Katholieke Gemeente
1913 sloop kerkgebouw / bouw pastorie
1913 - 1920 Henricus Matheus Hermanus Terwindt
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 35: huisnummer Balk 294
1913 - 1920 Henricus Matheus Hermanus Terwindt, pastoor ( * 20 juni 1863 te Pannerden); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 285; huisnummer Balk 322
1921 - 1930 Henricus Matheus Hermanus Terwindt, pastoor ( * 20 juni 1863 te Pannerden); hoofd
1921 - 1930 Hendrikje Jansma, huishoudster ( * 13 augustus 1882 te Balk)
1922 - 1926 Jacoba Maria Leenstra, dienstbode ( * 1 augustus 1899 te Workum)
1926 - 1928 Anna Cornelia Dölle, dienstbode ( * 10 februri 1911 te Balk)
1928 - 1928 Jantje Simonsma, dienstbode ( * 27 juni 1906 te Workum)
1928 - 1928 Jantje van Walta, dienstbode ( * 30 mei 1897 te Workum)
1928 - 1928 Wilhelmina Cornelissen, dienstbode ( * 13 januari 1907 te Grave)
1928 - 1929 Anna Theresia Meijer, dienstbode ( * 2 april 1911 te Sneek)
1929 - 1929 Sijke Melcherts, dienstbode ( * 31 maart 1899 te Hemelum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 266; huisnummer Balk 315
1931 - 1935 Henricus Matheus Hermanus Terwindt, pastoor ( * 20 juni 1863 te Pannerden); hoofd
1931 - 1935 Hendrikje Jansma, huishoudster ( * 13 augustus 1882 te Balk)
1931 - 1934 Theodorus Wilhelmus Egberts, kapelaan ( * 30 augustus 1906 te Enschede)
1933 - 1934 Henrica Theresia Kuiper, dienstbode ( * 13 januari 1918 te Wolvega)
1934 - 1935 Theodoor Scholten, kapelaan ( * 9 september 1908 te Utrecht)
1934 - 1934 Willemina Wildenborg, dienstbode ( * 12 september 1893 te Haaksbergen)
1934 - 1935 Hillagart Hermina Brouwer, dienstbode ( * 8 augustus 1917 te Woudsend)
1935 - 1939 Maria de Vries , dienstbode ( * 23 juli 1919 te Ruigahuizen)
1935 - 1937 Johanna Hendrika te Veele, huishoudster ( * 3 november 1907 te Lichtenvoorde)
1935 - 1939 Hermanus Antonius Wieggers, pastoor ( * 28 april 1893 te Lichtenvoorde)
  Johanna Hermanna Maria Meijer, nicht ( * 14 december 1924 te Lichtenvoorde)
1937 - 1939 Maria Hermina Wieggers, zuster, huishoudster ( * 29 april 1903 te Lichtenvoorde)
1939 - 1939 Antonius Gerardus Maria Franken, neef ( 8 14 juni 1932 te Steenderen)
 
1939 - 1947 Hermanus Antonius Wieggers, pastoor ( * 28 april 1893 te Lichtenvoorde)
   
   
     
verbouwingen
 
bouw pastorie
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 25 januari 1913
 
pastorie
 
Op 9 april 1913 verleent de gemeente Gaasterland vergunning voor het slopen van het oude katholieke kerkgebouw met pastoriewoning en het bouwen van een nieuwe pastorie. Architect Herman Kroes uit Amersfoort tekent voor het ontwerp en timmerman Siebe Machiels Visser uit Balk bouwt de pastorie.
 
tekeningen: voorgevel, zijgevel, achtergevel, doorsnede AB, doorsnede CD, begane grond, verdieping, kelder
bestek: titel, bladzijde 1
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
aanbesteding pastorie aanbesteding pastorie
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 19 april 1913
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 9 april 1913
 
 
    Herman Kroes en echtgenote  

 

Herman(us) Kroes (Haarlem 21 oktober 1864 - Amersfoort 6 maart 1952) en Anna Blankwater ( 1865 - 22 juli 1904)  
   
  Herman Kroes vestigt zich in 1890 als zelfstandig architect in Amersfoort. Hij is een actief Rooms Katholiek.  
     
     
bron: archief Eemland
 
 
 
timmerknechten timmerknechten
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 23 april 1913 bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 30 april 1913
 
eerste steen
Op 18 juni 1913 legt pastoor Terwindt de eerste steen.
 
Rooms katholieke pastorie
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-08-2022