Raadhuisstraat 42 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 105, huis en brouwerij  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 117  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 168, pastorie  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 42  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 42 hisgiscode: 1181
eigenaren
eigenaar in 1715: Syger Tammes
eigenaar in 1739: Hendrik Sygers
eigenaar in 1745: Marten Cornelis Nop, bijzitter
eigenaar in 1758: Wybren Os
eigenaar in 1762: Wybren Os, Greelt Minnes, Hendrik Jans erven
eigenaar in 1777: de Roomsche Gemeente
eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat 42
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

168 vernummerd in 1847 naar nummer 365, 366, 367
365 komt uit 168
366 en 367 komt uit 167, 168, 169
365 vernummerd in 1885 naar nummer 630, 633
366 vernummerd in 1885 naar nummer 631
367 vernummerd in 1885 naar nummer 632, 633
630 komt uit 365, 549, 550, B 933
631 komt uit 366
632 komt uit 367
633 komt uit 364, 365, 366, 367, 547
630, 631, 632 vernummerd in 1915 naar 926
633 vernummerd in 1915 naar 925, 926
926 komt uit 630, 631, 632, 633, 644
926 vernummerd in 1916 naar 959
959 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 117; 1859 - 1910 Balk 166; sloop in 1913
     
reëelkohieren 1715 - 1805
1715 - 1716 Syger Tammes / zelfs; blad 84, nummer 105, huysinghe en brouwerie
1717 - 1718 Syger Tammes / zelfs; blad 86, nummer 105, huysinghe en brouwerie
1721 - 1725 Syger Tammes weduwe en erven / zelfs; blad 116, nummer 105
1729 - 1733 Syger Tammes erven / zelfs; blad 116, nummer 105
1739 - 1742 Hendrik Sygers / zelfs; blad 116, nummer 105
1745 - 1750 bijzitter M.C. Nop / zelfs; blad 116, nummer 105
1758 Wybren Os cum soc / de priester Visser; blad 116, nummer 105
1762 - 1766 Wybren Os, Greelt Minnes, Hendrik Jans erven / de priester Visser; blad 116, nummer 105
1767 - 1774 Wybren Os, Greelt Minnes, Hendrik Jans erven / de priester Pluym; blad 116, nummer 105
1775 Wybren Os, Greelt Minnes, Hendrik Jans erven / de priester Pluym; blad 169, nummer 111, te voren 105
1777 - 1785 de Roomsche Gemeente / de priester Morzel; blad 169, nummer 111
1786 - 1791 de Roomsche Gemeente / de priester Morzel; blad 170, nummer 111
1792 - 1793 de Roomsche Gemeente / de priester Norri; blad 170, nummer 111 = Joannes Noury
1794 - 1797 de Roomsche Gemeente / de priester Scholtens; blad 170, nummer 111 = Alardus Schouten
1798 - 1801 de Roomsche Gemeente / de priester A. Cardinaal; blad 170, nummer 111 = Antonius Everts Cardinaal
1802 - 1804 de Roomsche Gemeente / de priester H. van Maarsen; blad 170, nummer 111 = Petrus van der Maessen??
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 117
1812 P.A. de Maerer, volgnummer 132
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 117
1825 Paulus Antonius van der Maesen, pastoor, overleden op op nummer 117
  zoon van Petrus van der Maesen en Anna Elizabeth Haerdt,
  geboren op 10 april 1760 te Lummen in Brabant (België)
   
volkstelling 1829, blad 172; huisnummer Balk 117
1829 AEgidius Schouterden, pastoor ( * Hasselt)
1829 Helena Graskamp, dienstbode ( * Kampen)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 117
1840 AEgidius Schouterden, pastoor ( * Hasselt)
1840 Helena Graskamp, dienstmeid ( * Kampen)
woningregister 1849 - 1859 blad 234; huisnummer Balk 117 / 166
1849 - 1856 Gerardus Ignatius Heuveldop, pastoor ( * 23 oktober 1814 te Leeuwarden); hoofd
1849 - 1856 Aafke van Kampen, dienstbode ( * 1817 te Heerenveen)
1856 - 1859 Theodorus Louis Ferdinand Houtman, pastoor ( * 9 januari 1820 te Zwolle); hoofd
1856 - 1859 Johanna Theodora van der Zande, dienstbode (* 1827 Duiven )
woningregister 1859 - 1869 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 367, huisnummer Balk 166
1859 - 1867 Theodorus Louis Ferdinand Houtman, pastoor ( * 9 januari 1820 te Zwolle); hoofd
1856 - 1860 Johanna Theodora van der Zande ( * 10 februari 1828 te Duiven)
1859 - 1864 Appelonia de Jong ( * 18 augustus 1844 te Sondel)
1867 - 1869 Gerardus Johannes Harmsen, pastoor ( * 17 maart 1825 te Steenderen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 367, volgnummer 65 / 52
1869 - 1870 Gerardus Johannes Harmsen, pastoor ( * 17 maart 1825 te Steenderen); hoofd
1869 - 1870 Alberta Harmsen, zuster? ( * 28 augustus 1838 te Steenderen)
1869 - 1870 Hendrika Aleida Ubbink, dientmeid ( * 17 december 1828 te Bredevoort)
1870 - 1879 Johannes Gerryts Postma, pastoor ( * 1 juni 1833 te Dronrijp); hoofd
1870 - 1879 Christina van der Bong
1871 - 1872 Grietje B Eiling, dienstmeid
1875 - 187? Johanna Veldman
1874 - 1879 Aan Joekes Schepen, ( * 30 november 1847 te Joure)
1874 - 1879 Agnieta Tjitskes Vos, ( *12 december 1847 te Joure)
1874 - 1875 Jan Joekes Schepen, ( * 4 mei 1853 te Joure)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 83; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 367
1880 - 1881 Aan Joekes Schepen, tabakskerver
   
     
bewoners
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 238; huisnummer Balk 165 (166)
1890 - 1900 Johannes Henricus Wortman, kleermaker
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 243; huisnummer Balk 166 / 261
1900 - 1910 Johannes Henricus Wortman, kleermaker ( * 19 maart 1824 te Balk)
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 261 / 295
1910 - 1913 Durk Wortman
1913 gesloopt
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 73; huisnummer Balk 261 / 295
1911 - 1913 Durk Wortman, barbier ( * 15 juni 1867 te Balk); hoofd
   
     
bewoners
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 239; huisnummer Balk 166a
1890 - 1891 Janke Sjoerds van den Berg, ( * 21 augustus 1833 te Heeg); hoofd
1891 - 1895 Bernardus Pelsma, zonder beroep ( * 25 januari 1815 te IJlst); hoofd
1895 - 1900 Harmen Feddes van der Pol, stalknecht ( * 10 oktober 1830 te Akkrum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 244; huisnummer Balk 166a / 262
1900 - 1910 Harmen Feddes van der Pol, zonder beroep( * 10 oktober 1830 te Akkrum); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 262 / 296
1910 - 1913 Harmen Feddes van der Pol
1913 gesloopt
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 95; huisnummer Balk 262 / 296
1911 - 1913 Harmen Feddes van der Pol, zonder beroep ( * 10 oktober 1830 te Akkrum); hoofd
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 9-08-2023