Raadhuisstraat 42 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 118  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 167, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 42  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 40 hisgiscode: 1180
eigenaren
1e eigenaar in 1775: De Mennonite Armen te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat 42
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

167 vernummerd in 1847 naar nummer 364, 366, 367
364 komt uit 167
366 en 367 komt uit 167, 168, 169
364 vernummerd in 1885 naar nummer 633
366 vernummerd in 1885 naar nummer 631
367 vernummerd in 1885 naar nummer 632, 633
631 komt uit 366
632 komt uit 367
633 komt uit 364, 365, 366, 367, 547
633 vernummerd in 1915 naar 925, 926
926 komt uit 630, 631, 632, 633, 644
926 vernummerd in 1916 naar 959
959 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 118; 1859 - 1910 Balk 167; 1910 - 191? Balk 263; 191? - 1913 Balk 297 gesloopt
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1774 niet genoemd
1775 - 1779 De Mennonite Armen te Balk / Hinne Heerts; blad 169, nummer 112
1780 - 1785 De Mennonite Armen te Balk / Symen Ruurds; blad 169, nummer 112
1786 - 1795 De Mennonite Armen te Balk / Symen Ruurds; blad 170, nummer 112
1797 - 1804 Deze nummer op 't apart register pagina 4 nummer 4 te Balk; blad 170, nummer 112
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 118
1812 Anne Anes, volgnummer 9
periode 1813 - 1828
1826 Anne Anes Folmer overleden op Balk 118
volkstelling 1829
1829  
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 118
1840 Johannes Jans Mous, smidsknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 236; huisnummer Balk 118 / 167
1849 Petrus Pelsma, timmerknecht
  Age Jans Meyer, winkelier
  Wietze Betzes Betzema, koopman
woningregister 1859 - 1869 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 364, huisnummer Balk 167
1859 - 1869 Wietze Betzes Betzema  
woningregister 1869 - 1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 364, volgnummer 64 / 51
1869 - 1880 Wietze Betzes Betzema, koopman  
 
1880 - 1890   niet genoemd in bevolkingsregister 1880 - 1890
1890 - 1900   niet genoemd in bevolkingsregister 1890 - 1900
1900 - 1910 hok niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910 nummer 167
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 263 / 297
1910 - 1913 hok
1913 gesloopt
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-08-2022