Raadhuisstraat 40 en 41 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 106, klein huisje  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 119  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 166, pakhuis  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 40 en 41  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 40 hisgiscode: 1179
eigenaren
eigenaar in 1715: Wijpck Hiddes
eigenaar in 1721: Aat Hiddes
eigenaar in 1745: Brant Hendriks weduwe
eigenaar in 1758: Lolke Wybes en Syn ???
eigenaar in 1762: Betse Jarigs
eigenaar in 1769: Iets Uilkes
eigenaar in 1774: Bokke Thees
eigenaar in 1832 OAT: Otte Jans Bakhuis, koopman, te Balk
  Johanna ten Bruggenkate, weduwe van Petrus Bernardus Reneman te Balk
verkoop in 1874 aan: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
verkoop in ???? aan: familie Veldman
verkoop in 1994 aan: familie Schrale
verkoop in 2004 aan: familie Tijsma
   
Raadhuisstraat 40
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

166 vernummerd in 1885 naar nummer 633
633 komt uit 364, 365, 366, 367, 547
633 vernummerd in 1915 naar 925, 926
926 komt uit 630, 631, 632, 633, 644
926 vernummerd in 1916 naar 959 zie Raadhuisstraat 42
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 166
rond 1915

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
advertentie Leeuwarder Courant
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1857
perceel 1: Raadhuisstraat 40, perceel 2: Raadhuisstraat 10
 
Balk A 166 advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1970
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 119; 1859 - 1910 Balk 168; 1910 - 191? Balk 264; 191? - 1920 Balk 298; 1931 - 1953 Balk 323; 1953 - heden Raadhuisstraat 40
huisnummers: 1921 - 1930 Balk 323a; 1931 - 1953 Balk 316a; 1953 - ???? Raadhuisstraat 41
   
reëelkohieren 1715 - 1805
1715 - 1716 Wijpck Hiddes / zelfs; blad 84, nummer 106, huysinghe en eignaarsche old
1717 - 1718 Wijpck Hiddes / zelfs; blad 86, nummer 106, huysinghe en eignaarsche old
1721 - 1725 Aat Hiddes / Hinne Lippes; blad 116, nummer 106
1729 Aat Hiddes erven / Obe Agis; blad 116, nummer 106
1730 Aat Hiddes erven / Obe Agis en Pieter Hendriks; blad 116, nummer 106
1733 Aat Hiddes erven / Luitien Amylius; blad 116, nummer 106
1739 Aat Hiddes erven / Alert Stuurman; blad 116, nummer 106
1742 Aat Hiddes erven / Claas Hoedeloop; blad 116, nummer 106
1745 - 1750 Brant Hendriks weduwe / zelfs; blad 116, nummer 106, huysinge
1758 Lolke Wybes en Syn ??? / Betse Jarigs; blad 116, nummer 106, huysinge
1762 - 1768 Betse Jarigs / zelfs; blad 116, nummer 106, huysinge
1769 - 1773 Iets Uilkes / zelfs; blad 116, nummer 106, huysinge
1774 Boke Thees / zelfs; blad 116, nummer 106, een pakhuys
1775 Boke Thees / zelfs; blad 169, nummer 113, een pakhuys, te voren 106
1777 - 1785 Boke Thees / zelfs; blad 169, nummer 113, een pakhuys
1786 - 1804 Bokke Thees / zelfs; blad 170, nummer 113, een pakhuys
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 119
1812 Johannes Westendorp, volgnummer 220
  pakhuis
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 119
   
volkstelling 1829, blad 174; huisnummer Balk 119
1829 Joseph Loddy, schoemmaker
1829 Bernardus Eiling, schoenmakersknecht
1829 Hartigjen Epkes van der Laan, huishoudster
 
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 119
1840 Gerardus Hendricus Nibbelink, emeritus predikant ( * Amsterdam)
1840 Grietje Weinses Sierdema, dientbode (* Franeker)
woningregister 1849 - 1859 blad 237; huisnummer Balk 119 / 168
1849 - 1850 Otte Jans de Jong, rentenier ( * 24 juni 1767 te Hemelum); hoofd
1849 - 1857 Hylkje Willems Jongsma, weduwe Otte Jans de Jong ( * circa 1769 te Koudum); hoofd vanaf 1850
  Hinke Eppinga, dienstmeid ( * 1826 te Balk)
  Jacob Frankes Elselo, ? ( * 1834 te Balk)
  Itsjen Eppinga, dienstmeid ( * 1832 te Echten)
  Otte Elselo, bakker ( * 1836 te Balk)
  Fettje Poppes, dienstbode ( * 1823 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 166, huisnummer Balk 168
1859 - 1869 Johannes Wagenaar
1861 - 1869 Johanna ten Bruggenkate
1861 - 1865 Gelkje Sluijter,
1861 - 1861 Trijntje de Jong,
1866 - 186? Aaltje de Vos,
1867 - 1868 Aaltje F Veenstra,
1869 - 1869 Truike Ferdinands de Vries,
woningregister 1869 - 1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 166, volgnummer 63 / 50
1869 - 1871 Johanna ten Bruggenkate,
  Truike Ferdinands de Vries,
  Maria Brouwer, dienstmeid
1870 - 1870 Geertje Johannes Catharina Reisiger, dienstmeid
  op 10 november 1870 gevonden dood in eene waterton op het erf der woning hare meesteres
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 166
1879 - 1890 Johannes Gerryts Postma, pastoor ( * 1 juni 1833 te Dronrijp); hoofd
1879 - 1887 Christina van der Brug, dienstbode
1879 - 1890 Johanna Veltman, werkmeid
1888 - 1890 Akke van der Zee, werkmeid
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 240; huisnummer Balk 168
1890 - 1900 Johannes Gerryts Postma, pastoor ( * 1 juni 1833 te Dronrijp); hoofd
1890 - 1900 Johanna Veltman, werkmeid
1890 - 1900 Akke van der Zee, werkmeid
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 245; huisnummer Balk 168 / 264
1900 - 1910 ----
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 264 / 298
1913 - 1920 Durk Wortman
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 73; huisnummer Balk 298
1913 - 1920 Durk Wortman, barbier ( * 15 juni 1867 te Balk); hoofd
1913 - 191? Harmen Feddes van der Pol, zonder beroep ( * 10 oktober 1830 te Akkrum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 286; huisnummer Balk 323
1921 - 1930 Durk Wortman, kleermaker ( * 15 juni 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 287; huisnummer Balk 323a
1921 -1930 Sijke Monkelbaan, weduwe Sjoerd Pelsma ( * 15 juni 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 267; huisnummer Balk 316
1931 - 1939 Durk Wortman, kleermaker ( * 15 juni 1867 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Sijke Monkelbaan, schoonmoeder ( * 25 februari 1845 te Sloten)
1932 - 1933 Lambertus Veltman, ( * 31 maart 1919 te Wijckel)
1934 - 1935 Catharina Maria Siemonsma, dienstbode ( * 19 augustus 1910 te Joure)
1936 - 1936 Jilkje Anema, dienstbode ( * 2 september 1908 te Arum)
 
  familie Wortman  
???? - 1970 familie Teernstra  
???? - 1994 familie Veldman  
1994 - 2004 familie Schrale  
2004 - heden familie Tijsma  
     
Schrale makelaars & rentmeesters
 
Balk A 166 logo Schrale
 
uitvaartshop Tijsma
 
Balk A 166 uitvaartshop logo H Tijsma
Sinds 1 juli 2006 is de uitvaartshop van Hijlke Tijsma gevestigd aan de Raadhuisstraat. Naast het regelen van de uitvaart geeft Hijlke Tijsma ook advies over verzekeringen, asbestemming, assieraden en grafmonumenten.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 24-08-2023