Raadhuisstraat 4 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 131, huis rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 147  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 135, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 4  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 4 hisgiscode: 1149

eigenaren

eigenaar in 1715: Pieter Reins
eigenaar in 1729: Jasper Botes
eigenaar in 1739: Lykle Cornelis
eigenaar in 1742: Wopke Ritskes
eigenaar in 1768: Tjeerd Wopkes
eigenaar in 1832 OAT: erven Arjen Pieters Kramer
bij boedelscheiding in 1840 aan: Idske Poppes koopman de Harich, (5 / 155)
bij boedelscheiding in 1891 aan: Antje Tromp echtgenote van Hylke Brants van der Goot te Harich (102 / 305)
verkoop in 1919 aan: Auke Ynzes Taconis schipper te Balk (121 / 162)
verkoop in 1920 aan: het Groene Kruis afdeling Gaasterland (122 / 377)
   
verkoop in ???? aan: familie De Graaf te Balk
verkoop in ???? aan: Vink Assurantiën
verkoop in 2008 aan: Simone Wolf en Markus Masuhr
   
 
>>>
   
Balk A 135
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

135 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 

 

Balk A 135 in 1973
foto beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
het onbewoonbare pand in 1973
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 147; 1859 - 1910 Balk 202; 1910 - 1914 Balk 318; 1914 - 1920 Balk 345; 1920 - 1930 Balk 368; 1930 - 1953 Balk 355; 1953 - heden Raadhuisstraat 4
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Pieter Reins / zelfs; blad 88, nummer 131
1717 - 1718 Pieter Reins / zelfs; blad 90, nummer 131
1721 - 1725 Pieter Reins / zelfs; blad 121, nummer 131
1729 - 1733 Jasper Botes / Andries Elings weduwe; blad 121, nummer 131
1739 Lykle Cornelis / Jan Mars; blad 121, nummer 131
1742 - 1750 Wopke Ritskes / zelfs; blad 121, nummer 131
  % Wopke Ristkes trouwde (ondertrouw) op 5 juni 1734 te Balk met Antje Thjeerds
1758 Wopke Ritskes / Neeltie Daniëls; blad 121, nummer 133
1762 - 1765 Wopke Ritskes / Claas Oosterhout; blad 121, nummer 133
1766 - 1767 Wopke Ritskes / Tjeerd Wopkes; blad 121, nummer 133
  % Tjeerd Wopkes trouwde op 3 maart 1765 te Balk met Wimk Hendriks
1768 - 1774 Tjeerd Wopkes / zelfs; blad 121, nummer 133
1775 Tjeerd Wopkes / zelfs; blad 174, nummer 140, te voren 133
1777 Tjeerd Wopkes / zelfs; blad 174, nummer 140
1779 - 1785 Tjeerd Wopkes weduwe / zelfs; blad 174, nummer 140
1786 - 1804 Tjeerd Wopkes weduwe / zelfs; blad 175, nummer 140
  % weduwe = Wimk Hendriks
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Krijn Eppinga; blad 59, volgnummer 114
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 147
1812 weduwe Pieter Coopmans, volgnummer 29
1812 Arjen Pieters Cramer, volgnummer 29
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 147
1826 Arjen Pieters Cramer overleden op Balk 147
1826 Neeltje Offes de Jong overleden op Balk 147
volkstelling 1829 blad ?, huisnummer Balk 147
   
periode 1830 - 1839; huisnummer Balk 147
1831 Kornelis geboren op Balk 147, zoon van Minne Cornelis van der Meer en Fopjen Wanders Tuinier
1833 - 1844 Klaas Wiebes Pelsma, schoenmaker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 147
1840 Klaas Wiebes Pelsma, schoenmaker
1840 Wietse Taedes van Foeken, schoenmakersknecht
1840 Otte Jelles de Beer, schoenmakersknecht
1840 Antje Frederiks Diepenbos, dienstmeid
1840 Dieuwkjes Jelles de Beer, kindermeid
woningregister 1849 - 1859 blad 288; huisnummer Balk 147 / 202
1849 - 1859 Marten Siebes Visser, schoenmaker ( * 25 januari 1817 te Sloten); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 95; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 135; huisnummer Balk 202
1859 - 1864 Marten Siebes Visser, schoenmaker ( * 25 januari 1817 te Sloten); hoofd
1864 - 1869 Wabe Innes Betzema, ( * 2 november 1845 te Balk)
woningregister 1869-1879 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 135, volgnummer ---
1869 - 1879 Siemen de Jong, winkelier ( * 2 april 1825 te Balk)
1869 - 1876 Klaas Jarigsma, hulponderwijzer ( * 12 januari 1843 te Hichtum)
1871 - 1872 Gerrit Schaapman, ( * 16 augustus 1849 te Oldelamer)
1877 - 1879 Hendrik Reijenga, ( * 9 november 1850 te Lemmer)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 135
1879 - 1890 Imke Wagenmakers, brievenbesteller ( * 15 mei 1852 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 297; huisnummer Balk 202
1890 - 1900 Imke Wagenmakers, brievenbode ( * 15 mei 1852 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 292; huisnummer Balk 202 / 318
1900 - 1910 Imke Wagenmakers, brievenbesteller ( * 15 mei 1852 te Lemmer); hoofd
1908 - 190? Berend Cornelis Stok, postbode ( * 14 november 1887 te Leeuwarden); hoofd
1909 - 1910 Lieuwe Brameijer, postbode ( * 18 maart 1885 te Bolsward); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 318 / 345
1910 - 1920 Imke Wagenmakers
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 3; huisnummer Balk 318 / 345
1911 - 1920 Imke Wagenmakers, brievenbesteller ( * 15 mei 1852 te Lemmer); hoofd
1911 - 1913 Lieuwe Brameijer, brievenbesteller ( * 18 maart 1885 te Bolsward); kostganger
1912 - 191? Folkert Annes van der Leest, postbode ( * 18 januari 1885 te Suameer); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk --- / 345a
1920 - 1920 kantoor Groene Kruis
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 329; huisnummer Balk 368
1921 - 1930 Imke Wagenmakers, zonder beroep ( * 15 mei 1852 te Lemmer); hoofd
1924 - 1924 Romkje Blaauw, huishoudster ( * 7 juli 1874 te Bolsward)
1925 - 1925 Roelfke Karsten, weduwe Lammert Postma, huishoudster ( * 26 oktober 1867 te De Wilp)
1925 - 1930 Antje Veldhuis, huishoudster ( * 4 oktober 1864 te Loënga)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 32; huisnummer Balk 369 / ---
1921 - 1927 kantoor Groene Kruis
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 301; huisnummer Balk 355
1931 - 1939 Imke Wagenmakers, zonder beroep ( * 15 mei 1852 te Lemmer); hoofd
1931 - 1938 Antje Veldhuis, huishoudster ( * 4 oktober 1864 te Loënga)
1938 - 1939 Geeske de Haan, weduwe Pieter de Boer, huishoudster ( * 25 juni 1880 te Eesterga)
 
   
1980 - ???? familie de Graaf
  assurantiekantoor Vink
2008 - heden Simone Wolf en Markus Masuhr
     
verkopen
 
verkoop Raadhuisstraat 4  
perceel 1 = van Swinderenstraat 26
 
perceel 2 = Dubbelstraat 10
 
perceel 3 = Raadhuisstraat 4
 

<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 december 1918

 
 
 
 
 
 
 
 
verbouwingen
 
In 1920 koopt de Vereniging Groene Kruis van Gaasterland dit pand aan de Raadhuisstraat. Timmerman Lucas Bouwman uit Balk breekt de aanwezige bergplaats af en bouwt een werkplaats met opslagruimte naar een ontwerp van gemeentearchitect Douwe van der Meer uit Balk.
tekeningen: plattegrond, zijaanzicht, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 28 februari 1920
 
 
 
Raadhuisstraat 4
waarschijnlijk een artikel uit het Sneeker Nieuwsblad rond 1980
 
Balk A 135 rond 1980
het pand in 1980 vlak na de restauratie
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-02-2024