Raadhuisstraat 38 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 108, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 121  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 164, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 38  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 38 en 39 hisgiscode: 1177
eigenaren
  naam, beroep, woonplaats, register 69, kadastrale legger Balk
eigenaar in:
1715 Claes Jans
1725 IJcke Jouckes
1729 Sytze Jans
1739 Greelt Minnes
1764 Bokke Tees
OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel
1832 Jan Poppes en cons (=Wieger van Eijck) 5 / 82 528
verkoop in .... aan:
1854 Bernard Hendrik Nieuwenhuis, kleermaker, Balk 38 / 175 775
bij boedelscheiding in .... aan:
1884 Bernardus Nieuwenhuis, kleermaker, Balk 106 / 684 1633
1916 Fischer -- / -- 1714
verkoop in .... aan:
1919 Lammert Reekers koopman, Balk 121 / 258 3199
1929 Jelle Siemonsma, kruidenier, Balk -- / -- 3757
1961 Adri Siemonsma, kruidenier, Balk -- / -- 6250
    -- / -- 7823
1988 Grietje Visser te Balk -- / -- 11412
???? familie Teuben
   
   
Raadhuisstraat 38
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

164 vernummerd in 1888 naar 644, 645
644 zie Raadhuisstraat 39
A 645 vernummerd in naar A 1621
A 1621 komt uit A 645 en 1153
A 1621vernummer in naar A 1812
 
inschrijving hypotheken 2 register 69
A 164 toegang 35-03 inventaris 1156:
5/82 , 38/175
A 164 toegang 35-03 inventaris 1157:
68/5? , 28/175? , 106/684
A 645 toegang 35-03 inventaris 1157:
121/258
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
 
een foto van rond 1900 van de Balkster bierhandel van Minne Jeltes Overdiep

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

     
kadastrale legger Balk    
A 164    
528 Jan Poppes  
775 Bernard Heinrich kleermaker  
1633 Bernardus Nieuwenhuis  
A 645    
1633 Bernardus Nieuwenhuis  
1714 Bernardus Nieuwenhuis  
3199 Lammert Rekers  
3757 Jelle Siemonsma  
6250 Adri Siemonsma  
7823 Adri Siemonsma  
A 1621    
7823 Adri Siemonsma  
A 1812    
11412 Grietje Visser 1988  
     
verkopen
 
verkoop Raadhuisstraat 38
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1827
perceel 1; royale koopmanshuizing met grutterij op nummer 59 te Balk = van Swinderenstraat 44
perceel 2: een wel betimmerde huizing op nummer 121 te Balk = Raadhuisstraat 38
perceel 3: groote boerenhuizing met zeven woonvertrekken op nummer 91 te Balk = Westein 31 - 41
perceel 4: stuk zeer vruchtdragend greidland bij nummer 46 te Ruigahuizen = ?
perceel 5: best stuk greidland te Ruigahuizen = ?
 
verbouwingen
 
bouwvergunningstekening 1928
 
In opdracht van Lammert Reekers is in 1928 de oude gevel tot grond toe afgebroken. De nieuwe gevel is met de uitkomende stenen weer opgemetseld en daarna gestuct. Oorspronkelijk was er een dubbele toegangsdeur.
bron: bouwvergunning dd 13 aug 1928
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 121; 1859 - 1910 Balk 170; 1911 - 1914 Balk 266; 1914 - 1920 Balk 301; 1921- 1930 Balk 326; 1931 -1953 Balk 318; 1953-heden Raadhuisstraat 38
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Claes Jans / Jan Joostes; blad 85, nummer 108
1717 - 1718 Claes Jans / Jan Joostes; blad 87, nummer 108
1721 Claes Jans / Sjoerd Hayes; blad 117, nummer 108
1722 Claes Jans / Jan Joostens; blad 117, nummer 108
1725 IJcke Jouckes / Jan Joostens; blad 117, nummer 108
1729 -1733 Sytze Jans / zelfs; blad 117, nummer 108
1739 - 1758 Greelt Minnes noe uxoris (Nomine Uxoris; Latijn: in naam van de echtgenote) / zelfs; blad 117, nummer 108
1762 Greelt Minnes weduwe / zelfs; blad 117, nummer 108
1764 - 1774 Bokke Tees / zelfs; blad 117, nummer 108
1775 Bokke Tees / zelfs; blad 170, nummer 115, te voren 108, huysinghe
1777 - 1782 Bokke Tees / zelfs; blad 170, nummer 115, huysinghe
1784 - 1785 Bokke Tees / zelfs; blad 170, nummer 115, huysinghe & landen te Ruigahuizen
1786 - 1804 Bokke Tees / zelfs; blad 171, nummer 115, huysinghe & landen te Ruigahuizen
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 121
1812 Brant Hendriks van der Goot, volgnummer 221
1812 Johannes Westendorp, volgnummer 221
periode 1811 - 1829
1815 Poppe, zoon van Martens van der Goot en Kornelia Poppes geboren op nummer 121
1818 Hylkje, dochter van Jan Ottes de Jong en Tiete Michiels Tromp geboren op nummer 121
1819 Helena Therasia Cornelia, dochter van Johannes van der Velde en Johanna Stockmann geboren op nr. 121
1821 Willem Hendrik, zoon van Johannes van der Velde en Johanna Stockmann geboren op nummer 121
1822 Willem Hendrik, zoon van Johannes van der Velde en Johanna Stockmann geboren op nummer 121
volkstelling 1829, blad 176
1829 Johannes Martinus van der Velde
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 121
1833 Marten Nannes van der Goot, koopman ( * 2 juni 1807 te Oudemirdum); hoofd
1833 Johanna, dochter van Marten Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 121
1834 Thaea Feikes Hoogeterp geboren op Balk 121
1835 Marten, zoon van Marten Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 121
volkstelling 1840; huisnummer Balk 121
1840 Brant Martens van der Goot, grossier ( * )
1840 Jantjen Hendriks Wijpkema, dienstmeid ( * )
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 121
1845 Andreas zoon van Bernardus Jacobs Pelsma en Janke Annes van der Meulen geboren op nummer 121
woningregister 1849 - 1859 blad 239; huisnummer Balk 121 / 170
1849 - 1853 Petrus Pelsma, timmerknecht ( * 1823 te Balk)
1853 - 1859 Bernardus Heinrich Nieuwenhuis, kleermaker ( * 1 september 1808 te Ibbenburen)
1849 - 1855 Gerke Kempes, kleermakersknecht ( * 10 maart 1826 te Lemmer)
1853 - 1854 Johann Petrus Smits, kleermakersknecht ( * 27 februari 1832 te Heerenveen)
185? - 1854 Jacobjen Gerrits Jansma, dienstbode ( * 19 september 1833 te Balk
  Dieuwke Jans van Vugt (Vucht), dienstmeid ( * 18 juni 1833 te Bakhuizen)
1854 - 1854 Klaas Faber, kleermakersknecht ( * 1831 te Bolsward)
1854 - 1856 Thijs de Haan, kleermakersknecht ( * 1837 te Sneek)
1855 - 1856 Jan Sieberen Westerbaan, kleermakersknecht ( * 1833 Bolsward)
  Gerard Andre Smalle, kleermakersknecht ( * 1829 te Pruisen)
  Roelofke Wessels Bosma, dienstmeid ( * 1 juni 1835 te Balk)
1857 - 1858 Theodorus , kleermakersknecht ( * 22 januari 1833 te Sneek)
1857 - 1858 Jurrie J Wilhelmus van Rijn, kleermakersknecht ( * 25 maart 1811 te Amsterdam)
1859 - 1859 Harmen de Vries, kleermakersknecht ( * 1839 te Lemmer)
woningregister 1859 - 1869 blad 79; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 164, huisnummer Balk 170
1859 - 1859 Bernardus Heinrich Nieuwenhuis, kleermaker ( * 1 september 1808 te Ibbenburen); hoofd
1860 - 1860 Johannes Simons Zwart, kleermakersknecht? ( * 5 april 1827 te Leeuwarden)
1859 - 1869 Geertje Siebrens Dooper, weduwe Bernard H. Niehaus, kleermaakster ( * 14 december 1824 te Woudsend); hoofd
  Douwien Dijkstra ( * 14 maart 1847 te Heerenveen)
1865 - 186? Gerben Meijer, kleermakersknecht? ( * 28 januari 1835 te
  Roelofke Wessels Bosma, dienstmeid ( * 1 juni 1835 te Balk)
1866 - 186? Fokke Gerbens Roorda, kleermakersknecht? ( * 30 april 1844 te Bolsward)
1867 - 186? Freerk Tjalkes Plantinga, kleermakersknecht? ( * 6 augustus 1843 te Gaastmeer)
1867 - 186? Menardus Jans de Boer, kleermakersknecht? ( * 1 maart 1846 te Burgwerd)
1867 - 1868 Luitzen Gerrits de Ree, kleermakersknecht? ( * 25 september 1845 te Sint Nicolaasga)
1868 - 1869 Hidde Annes de Jong, kleermakersknecht? ( * 22 maart 1844 te Workum)
1869 - 1869 Gerben Tolsma, kleermakersknecht? ( * 29 oktober 1850 te Workum)
1869 - 1869 Karel Franses Braaksma, kleermakersknecht? ( * 21 mei 1845 te Gorredijk)
woningregister 1869 - 1879 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 164, volgnummer 61 / 48
1869 - 1879 Geertje Siebrens Dooper, weduwe Bernard Heinrich Niehaus, kleermaakster ( * 14 december 1824 te Woudsend); hoofd
1869 - 1879 Bernardus Nieuwenhuis, kleermaker ( * 25 april 1845 te Balk)
1869 - 1870 Gerben Tolsma, kleermakersknecht ( * 29 oktober 1850 te Workum)
1870 - 1870 Bernardus Alberts Smits, kleermakersknecht?? ( * 13 september 1852 te Oosterend)
1870 - 187? Maria Elisabeth Fischer, ( * 23 mei 1840 te Heerenveen)
1871 - 1871 Gabe Kornelis Asma, kleermakersknecht?? ( * 28 augustus 1850 te Lemmer)
1871 - 1872 Kornelis Asma, kleermakersknecht ( * 23 januari 1853 te Heeg)
1872 - 1873 Gabe Kornelis Asma, kleermakersknecht?? ( * 28 augustus 1850 te Lemmer)
1873 - 187? Gerben Tolsma, kleermakersknecht?? ( * 29 oktober 1850 te Workum)
1873 - 1874 Engeltje Sjoerds Bouma, ( * 3 mei 1804 te Oudega)
1874 - 1876 Marten Hoekstra, kleermakersknecht ( * 2 januari 1843 te Franeker)
1876 - 187? Gerrit Ates Struiksma, kleermakersknecht?? ( * 6 oktober 1855 te Wommels)
woningregister 1880 - 1890 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 164
1879 - 1890 Bernardus Nieuwenhuis, kleermaker ( * 25 april 1845 te Balk); hoofd
1879 - 1882 Gerrit Ates Struiksma, kleermakersknecht ( * 6 oktober 1855 te Wommels )
1882 - 1888 Kornelis Duursma, dienstbode ( * 5 oktober 1855 te Oosterwolde)
1888 - 1889 Johannes Petrus Engels, dienstbode ( * 13 december 1864 te Marrum)
1889 - 1889 Peter Beverhof, dienstbode ( * 27 oktober 1869 te Steenwijk)
1889 - 1890 Adrianus Hijlkema, dienstbode ( * 6 oktober 1869 te Sneek)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 242; huisnummer Balk 170
1890 - 1891 Jetske Aukes Lemstra, winkelier in kruiden ( * 9 mei 1835 te Lutjegast)
1891 - 1894 Hendrika Nieuwenhuis, winkelier in kruiden ( * 11 september 1874 te Balk); hoofd
1891 - 1894 Geertje Nieuwenhuis, zuster ( * 7 december 1878 te Balk); 29 mrt 1894 naar Noord Amerika
1894 - 1896 Johannes Nicolaas Antoni Kappelhof, machinist ( * 6 augustus 1841 te Delfzijl); hoofd
1896 - 1900 Minne Jeltes Overdiep, notarisklerk ( * 19 augustus 1868 te Oosterend); hoofd
1896 - 1899 Akke Aukes van der Meer, nicht ( * 20 februari 1881 te Akkerwoude)
1899 - 1899 Gerke Klazes de Jong, smidsknecht ( * 11 oktober 1879 te Sneek)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 247; huisnummer Balk 170 / 266
1900 - 1909 Minne Jeltes Overdiep, winkelier / notarisklerk ( * 19 augustus 1868 te Oosterend); hoofd
1909 - 1910 Douwe Schaap, koopman ( * 22 december 1882 te Ruigahuizen); hoofd
190? - 1910 Gerardus Hendrikus Wenting, klerk van de stoomzuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Arnhem)
register van huisnummering 1911-1920 blad 21; huisnummer Balk 266 / 301
1910 - 1912 Douwe Schaap
1912 - 1912 Sipke Gorter
1912 - 1916 Johannes Kloosterman
1917 - 1920 Lammert Reekers
bevolkingsregister 1911 -1920 S blad 10; huisnummer Balk 266
1911 - 1912 Douwe Schaap, winkelier ( * 22 december 1882 te Ruigahuizen); hoofd
1911 - 1912 Gerhardus Hendrikus Wenting, assistent directeur zuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Arnhem); kostganger
1911 - 1911 Sijtze van Tuinen, onderwijzer ( * 2 augustus 1892 te IJsbrechtum); kostganger
bevolkingsregister 1911 -1920 C-G blad 217; huisnummer Balk 266
1912 - 1912 Sipke Gorter, machinist ( * 26 maart 1886 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1911 -1920 K-M blad 22; huisnummer Balk 266 / 301
1912 - 1916 Johannes Kloosterman, bankwerker/smid ( * 12 december 1879 te Hemelum); hoofd
1913 - 1914 Gerben Brinksma, smidsknecht ( * 26 juni 1889 te Wirdum); kostganger
bevolkingsregister 1911 -1920 N-R blad 155; huisnummer Balk 266 / 301
1917 - 1920 Lammert Annes Reekers, winkelier ( * 11 april 1886 te Balk); hoofd
1917 - 1920 Gatske Reekers, zuster, zonder beroep ( * 27 novemebr 1895 te Balk); inwonend, in 1920 naar Steenwijk
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 290; huisnummer Balk 326
1921 - 1929 Lammert Annes Reekers, kruidenier ( * 11 april 1886 te Balk); hoofd
1921 - 1923 Jeltje Posthumus, winkelbediende ( * 12 juli 1892 te Burgwerd); inwonend
1924 - 1924 Lammert Vis, betonwerker ( * 30 juli 1901 te Gersloot); kostganger
1924 - 1924 Jan Vis, betonwerker ( * 16 juni 1906 te Tjalleberd); kostganger
1924 - 1926 Willem Hollander, boekhouder ( * 13 augustus 1901 te Franeker); kostganger
1927 - 1928 Frans Haarsma, kleermaker ( * 15 december 1898 te Makkum); kostganger
1929 - 1930 Jelle Siemonsma, winkelier ( * 8 april 1904 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 269; huisnummer Balk 318
1931 - 1939 Jelle Siemonsma, winkelier ( * 8 april 1904 te Koudum); hoofd
 
1939 - 1986 familie Siemonsma
1988 - 2000 bruidshuis Getty
2001 - heden familie Teuben
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 121; 1859 - 1910 Balk 170; 1900 - 1910 Balk 170a; 1911 - 1914 Balk 267; 1914 - 1920 Balk 300; 1921 - 1925 Balk 325; vervallen
   
woningregister 1849 - 1859 blad 240; huisnummer Balk 121 / 170
185? - 1851 Jacob Obes Hofstra, waagmeester ( * 12 maart 1808 te Balk)
185? - 1851 Bregtje Tjeerds van der Heide, moeder Jacob Obes Hofstra, zonder beroep ( * 1776 te Balk)
1851 -1859 Lykeltje Gerrits Bosman, zonder beroep ( * 1798 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 79; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 164, huisnummer Balk 170
1859 - 1860 kamer onbewoond
1860 - 1869 Johannes Zwart, kleermakersknecht
woningregister 1869 - 1879 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 164, volgnummer 61 / 48
1869 - 1876 Siebren Aukes Dooper,
1879 - 1879 Marijke Bouma,
woningregister 1880-1890 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 164
1879 - 1883 Geertje Sybrens Dooper, wed. Bernard Hendrik Nieuwenhuis, zonder beroep ( * 14 dec. 1824 te Woudsend)
1879 - 1883 Marijke Bosma, commencaal ( * 25 april 1868 te Koudum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 243; huisnummer Balk 170a
1890 - 1891 Jan Groenewoud, olieslagersknecht ( * 22 april 1861 te 't Meer); hoofd
1891 - 1892 Hendrik Jans Bremer, werkman ( * 8 juni 1842 te Sloten); hoofd
1892 - 1893 Minze van Dijk, werkman ( * 30 juli 1866 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Siebe Machiels Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 371; huisnummer Balk 170a
1892 - 1894 Sybrand Sierts Nijman, brieven besteller ( * 28 januari 1858 te Haulerwijk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 248; huisnummer Balk 170a / 267
1900 - 1909 Siebe Machiels Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
1909 - 1910 Anne de Jager, arbeider ( * 1 november 1874 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 267 / 300
1910 - 1912 Anne de Jager
1912 - 1913 Sikke Doele
1913 - 1914 Pieter Visser
1914 - 1914 Ph. F. G. M. Bresser
1914 - 1915 Johannes Mous
1915 - 1920 Bokke Miedema
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 170; huisnummer Balk 267
1911 - 1912 Anne de Jager, arbeider ( * 1 november 1874 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 33; huisnummer Balk 267 / 300
1912 - 1913 Sikke Doele , timmerman ( * 16 maart 1880 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 102; huisnummer Balk 300
1913 - 1914 Pieter Visser, schipper ( * 22 mei 1881 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 228, huisnummer Balk 300
1914 - 1914 Philippus Franciscus Gerardus Marie Bresser, kok ( * 18 maart 1889 te 's Gravenhage); hoofd
 
1914 - 1915 Johannes Rinkes Mous, smid ( * 20 april 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 207; huisnummer Balk 300
1915 - 1920 Bokke Douwes Miedema, bankwerker ( * 21 augustus 1868 te Hennaard); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 289; huisnummer Balk 325
1920 - 1922 Bokke Douwes Miedema, smid ( * 21 augustus 1868 te Hennaard); hoofd
1922 - 1923 Bauke Mandemaker, fabrieksarbeider ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
1923 - 1924 Pieter Monkelbaan, arbeider ( * 27 juli 1853 te Sloten); hoofd
  vervallen
vroed- en heelmeester Johannes Martinus van de Velde
 
 
 
 
 
Minne Overdiep, boekhandel
 
Minne Overdiep
 
Minne Overdiep
bron: programmaboekje kroningsfeesten Wilhelmina te Balk 30 en 31 augustus en 1 september 1898
beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
Minne Overdiep Minne Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1901 bron: Leeuwarder Courant van 4 juni 1902
 
Minne Overdiep
bron: Balkster Courant van 31 oktober 1903
 
Minne Overdiep Minne Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1903 bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1905
 
Minne Overdiep
bron: Balkster Courant van 6 augustus 1904
 
Minne Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 25 december 1908
 
De Kruidenier
 
De Kruidenier in 1929
foto 095-008 beschikbaar gesteld door de Geertje Veltman - Siemonsma
 
Op 29 april 1929 neemt het uit Bakhuizen afkomstige echtpaar Jelle Siemonsma een Aaltje Zalmstra de kruidenierszaak over van Lammert Reekers. Het was in die tijd één van de vele kleine kruidenierszaken in Balk. In een ruimte van amper 5 bij 5 meter werd de koopwaar uitgestald. Het gezin telde 8 kinderen, waar in de oorlogsjaren nog 3 evacuees, de familie Bartels, uit Arnhem bijkwamen. Die sliepen in het kamertje naast de winkel.
 
Jelle Siemonsma
bron: Balkster Courant van 23 november 1929
 
Op de fiets ging Jelle Siemonsma door heel Gaasterland om bestellingen op te nemen en kruidenierswaren af te leveren. Zijn vrouw Aaltje zorgde dan voor de winkel. Na de Tweede Wereldoorlog hielp zoon Adri mee met het rondbrengen van bestelling. Dochter Geertje hielp "mem" in de winkel.
 
Jelle Siemonsma
foto 095-002
Jelle Siemonsma achter de toonbank
 
Vivo
 
Vivo
foto 095-014 beschikbaar gesteld door de Geertje Veltman - Siemonsma
Na de tweede Wereldoorlog sloot Siemonsma zich aan bij de levensmiddelenorganisatie VIVO.
 
Vivo jeugdblad
bron: Balkster Courant van 6 mei 1950
 
opening VIVO
foto 095-007
Ter gelegenheid van de opening in 1956: v.l.n.r. Geertje, Aaltje Siemonsma-Zalmstra, Adri, Jelle Siemonsma
 
opening Vivo  
opening Vivo
bron: Balkster Courant van 10 november 1956
 
Jelle Siemonsma
bron: Balkster Courant van 22 juni 1957
bron: Balkster Courant van 10 november 1956  
 
Siemonsma Siemonsma Siemonsma
foto 095-009 foto 095-006 foto 095-005
Geertje Siemonsma. De kleine winkel was tot het plafond gevuld met kruidenierswaren. Trudy Langenkamp en Geertje Siemonsma. Het afwegen van suiker gebeurde nog handmatig. De stoeppaal rechts onder op de foto is zojuist gesneuveld bij de sloop van de voormalige pastorie naast de winkel.
 
vivospeldjes
ook Vivo deed mee aan de speldjes rage in de jaren zestig
 
voorgevel
foto 095-004
De dubbele winkeldeur heeft plaatsgemaakt voor breder enkel exemplaar.
 
Vivo Siemonsma
bron: Balkster Courant van 22 augustus 1959
Zoon Adri Siemonsma getrouwd met Suze Stoelinga neemt in 1961 het bedrijf van zijn vader over
 
Siemonsma
nota 27 september 1966 beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
Vivo Siemonsma Vivo Siemonsma
bron: Balkster Courant van 12 november 1960 bron: feestweekkrant augustus 1964
 
Vivo Siemonsma
bron: Balkster Courant van 17 juli 1965
 
Vivo huishoudpockets voor de vrouw
VIVO huishoudpockets voor de vrouw
 
Vivo Siemonsma
bron: Balkster Courant van 11 november 1967
 
Vivo Siemonsma
bron: Balkster Courant van 13 april 1968
 
Om met de tijd mee te gaan en omdat de concurrentie ook niet stil zit wordt in 1974 de winkel fors vergroot. De familie Siemonsma woont nog bij de winkel aan de Raadhuisstraat.
Balkster Courant van 22 juni 1974
Op de foto v.l.n.r. Bert Kaspers, Hylke Plantinga, ?, ? , zoon Piet, Suze Siemonsma-Stoelinga, zoon Jelle, Adri Siemonsma
 
Mikro-markt
 
Mikromarkt
foto 095-003 beschikbaar gesteld door de Geertje Veltman - Siemonsma
 
In 1981 volgt weer een verbouwing. Het hele pand is nu winkel en opslagruimte. De familie Siemonsma verhuist naar een woning in de Ludgerusstraat. Men stapt over naar het Schuitema-concern en daardoor veranderde de naam in Mikro-markt. Het assortiment werd hierdoor wel beperkter maar voor de klant voordeliger.
 
Opnieuw groeide het bedrijf uit zijn jas. Aan de Raadhuisstraat was geen ruimte om verder uit te breiden. De klanten konden hun auto's met moeite parkeren in de buurt van de winkel. Naarstig werd gezocht naar een lokatie elders in Balk. In 1982 kon de boerderij van Max Wagenaar aan de Wijckelerdijk worden aangekocht. Pas eind 1986 gingen de deuren open van de nieuwe supermarkt onder de vlag van de C1000, op het adres Bogermanstraat 32.
 
bruidshuis Getty
 
bruidshuis Getty
bron: Balkster Courant van 9 juni 1988
bruidshuis Getty
 
bruidshuis Getty bruidshuis Getty
bron: Balkster Courant van 2 juni 1988 bron: Balkster Courant van 9 juni 1988
 
bruidshuis Getty
foto 024-033 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
koopjesshop
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-02-2024