Raadhuisstraat 34 en 35 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 111, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 124  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 161, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 34 en 35  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 32 hisgiscode: 1174
eigenaren
eigenaar in 1715: Tjeerd Jacobs
eigenaar in 1718: Hendrik Berents
eigenaar in 1733: Berent Hendriks
eigenaar in 1779: De Roomse Gemeente
eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
verkoop deels in 1924 aan: Hendricus Lykles Haarsma timmerman te Balk
verkoop deels in 193? aan: Bauke Hoekstra, drukker te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat 34
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

161 hernummerd in 1852 naar 376, 377, 378, 380, 381
381 hernummerd in 1877 naar 551, 552, 553
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 161 rond 1960
 
in het midden Raadhuisstraat 34 rond 1960

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 124; 1859 - 1910 Balk 173; 1910 - 1914 Balk 270; 1914 - 1920 Balk 304; 1920 - 1930 Balk 329; 1930 - 1953 Balk 321; 1953 - 1967 Raadhuisstraat 35
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Tjeerd Jacobs / zelfs; blad --, nummer 111, huijsinghe en de eigenaar swack en behoeftigh
1716 Tjeerd Jacobs / zelfs; blad 85, nummer 111, huijsinghe en de eigenaar Old en behoeftigh
1717 Tjeerd Jacobs / zelfs; blad 87, nummer 111
1718 Hendrik Berents / zelfs; blad 87, nummer 111
1721 - 1730 Hendrik Berents / zelfs; blad 111, nummer 111, olde huysinghe en den eignaar behoeftig
1733 - 1774 Berent Hendriks / zelfs; blad 111, nummer 111, eigenaar arm
1775 Berent Hendriks / zelfs; blad 170, nummer 118, te voren 111
1777 Berent Hendriks weduwe / zelfs; blad 170, nummer 111
1779 - 1785 Roomsche gemeente / door armen bewoond; blad 170, nummer 118
1786 - 1793 Roomsche gemeente / door armen bewoond; blad 171, nummer 118
1794 Roomsche gemeente / Haring Pieters en Willem Johannes; blad 171, nummer 118
1795 Roomsche gemeente / Haring Pieters en door armen bewoond; blad 171, nummer 118
1797 Roomsche gemeente / Bauke Hisses en door armen bewoond; blad 171, nummer 118
1798 - 1800 Roomsche gemeente / Harmen Groningen; blad 171, nummer 118
1801 Roomsche gemeente / Epke Rimmerts weduwe; blad 171, nummer 118
1792 - 1804 Roomsche gemeente / door armen bewoond; blad 171, nummer 118
speciekohieren 1748 - 1806
1802 - 1805 2de post een armhuisje, Poppe Inkes weduwe; blad 56, volgnummer 93
1802 - 1805 2de post een armhuisje, Jan Lammerts; blad 56, volgnummer 93
1802 - 1805 2de post een armhuisje, Epke Rimmerts weduwe; blad 56, volgnummer 93
  Grietie Pytters, weduwe Epke Rimmerts, 79 jaar oud, begraven 3 december 1808
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812; huisnummer Balk 124
1812 Abe Hendriks, volgnummer 83
1812 Jurjen Scheuning, volgnummer 187
1812 Fimke Vries, volgnummer 217
1812 Hendrik Gerrits de Vries, volgnummer 217
periode 1812 - 1829; huisnummer Balk 124
1812 Marijke, dochter van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Douwphina geboren op nummer Balk 124
1813 Petrus, zoon van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Douwphina geboren op nummer Balk 124
1813 Marijke, dochter van Abe Hendriks Bijma en Lolkje Hylkes Joustra geboren op nummer Balk 124
1814 Marijke, dochter van Abe Hendriks Bijma en Lolkje Hylkes Joustra overleden op nummer Balk 124
1815 Anna, dochter van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Douwphina geboren op nummer Balk 124
1815 Marijke, dochter van Abe Hendriks Bijma en Lolkje Hylkes Joustra geboren op nummer Balk 124
1818 Johannes, zoon van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Douwphina geboren op nummer Balk 124
1820 Stephanus, dochter van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Douwphina geboren op nummer Balk 124
1822 Theodorus, zoon van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Douwphina geboren opnummer Balk 124
1824 Anna, dochter van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Douwphina geboren op nummer Balk 124
1826 Berendje Lammers Douwphina overleden op huisnummer Balk 124
1827 Jurjen Scheuning overleden op huisnummer Balk 124
   
volkstelling 1829, blad 179
1829 Folkert Pieters Holstein
1829 Geeske Pieters Holstein
volkstelling 1829, blad 180
1829 Bernard Herman Wortman, wever
volkstelling 1829, blad 181
1829 Abe Hendriks Bijma, werkman
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 124
1835 Abe Hendriks Bijma overleden op huisnummer Balk 124
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 124
1840 Bernardus Hermanus Wortman, wever ( * Holthausen)
 
1848 Jeltje Sjoerds van der Werf overleden op nummer 124
   
woningregister 1849 - 1859 blad 244; huisnummer Balk 124 / 173
1849 - 1852 Harmen Wortman, wever ( * 1783, Duitsland)
1852 - 1853 Frankema, werkman ( * 1814 te Koudum)
1853 - 1859 Kornelis Kuperus, werkman ( * 1806 te Idskenhuizen)
  Aaltje Albrink, weduwe Josephus Hermanus Marks, zonder beroep ( * 1780 te Denekamp)
  Meindert de Ree, werkman ( * 1806 te Lemmer)
  Roelof van den Akker, werkman ( * 1783 te Rotstergaast)
  Hendrik van den Akker, timmermna ( * 1833 te Balk)
185? - 1859 Sjoeke de Vries, weduwe Wessel Roelofs Bosma, zonder beroep ( * 1790 te Woudsend); van Balk 112
woningregister 1859 - 1869 blad 81; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 381, huisnummer Balk 173
1859 - 186? Marijke Kortemühle, weduwe Gerrit Wessels Bosma ( * 17 september 1823 te Balk); hoofd
1859 - 1868 Eilisabeth Draaisma, weduwe Hendrik Gerlofs Kramer (*1801 te Bolsward); inwonend
1862 - 1869 Johannes Henrikus Wortman, kleermaker
woningregister 1869 - 1879 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 381, volgnummer 57 / 44
1869 - 1879 Johannes Henrikus Wortman, kleermaker
1873 - 1873 Annigje van der Kamp,
1878 - 1879 Homme Hooijenga,
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 152; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 551
1879 - 1890 Wijbren Jouke Pelsma, grofsmid ( * 10 september 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 247; huisnummer Balk 173
1890 - 1900 Wijbren Jouke Pelsma, grofsmid ( * 10 september 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 252; huisnummer Balk 173 / 270
1900 - 190? Wijbren Jouke Pelsma, grofsmid ( * 10 september 1836 te Balk); hoofd
190? - 1910 Jan Johannes Reekers, veekoopman ( * 21 december 1842 te Hemelum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 270 / 304
1910 - 1911 Jan Johannes Reekers
1911 - 191? Rein van der Werf
1912 - 1920 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 150; huisnummer Balk 270
1911 - 1911 Jan Johannes Reekers, veekoopman ( * 21 december 1842 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 91; huisnummer Balk 270
1911 - 191? Rein van der Werf, verver ( * 29 juni 1882 te Westhem); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 16; huisnummer Balk 270 / 304
191? - 1920 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, zonder beroep ( * 14 april 1842 te Stavoren); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 293, huisnummer Balk 329
1921 - 1927 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, winkelierster ( * 14 april 1842 te Stavoren); hoofd
1927 - 1928 Douwe Rekers, koopman ( * 10 februari 1872 te Balk); hoofd
1928 - 1928 Trijntje Bremer, weduwe Douwe Rekers, werkster ( * 8 juni 1873 te Sondel); hoofd
1928 - 1930 Johannes Hijlkema, arbeider ( * 28 februari 1860 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 293, huisnummer Balk 321
1931 - 1938 Johannes Hijlkema, zonder beroep ( * 28 februari 1860 te Harich); hoofd
1938 - 1938 Hendrik Wortman, betonwerker ( * 13 maart 1906 te Balk); hoofd
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 124; 1859 - 1890 Balk 173; 1890 - 1910 Balk 173a; 1910 - 1914 Balk 271; 1914 - 1920 Balk 305; 1920 - 1930 Balk 330; 1930 - 1953 Balk 322; 1953-1967 Raadhuisstraat 34
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 124
1840 Baukjen Gerardus Pluim
1840 Lolkjen Hylkes Joustra, weduwe Abe Hendriks Bijma
woningregister 1849 - 1859 blad 245; huisnummer Balk 124 / 173
1849 - Geeske Pelsma, werkster ( * 1815 te Stavoren)
  Sjoeke de Vries, weduwe Wessel Roelofs Bosma, zonder beroep ( * 1790 te Woudsend)
  Roelofke Bosma, zonder beroep ( * 1835 te Balk)
  Marijke Scheuning, zonder beroep ( * 1820 te Balk)
185? - 1859 Douwe Jans Reekers, smidsknecht ( * 1800 te Balk)
1849 - 1854 Lolkje Hylkes Joustra, weduwe Abe Hendriks Bijma, spinster ( * 1783 te Joure)
  Hylke Bijma, werkman ( * 1824 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 81; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 381, huisnummer Balk 173
1859 - 1869 Douwe Jans Reekers, grofsmidsknecht ( * 1800 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 381, volgnummer 56 / 43
1869 - 1879 Jan Harmens Wortman, kramer  
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 153; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 552
1879 - 1890 Jan Harmens Wortman, koopman
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 248; huisnummer Balk 173a
1890 - 1900 Jan Wortman, ??? in kruiden
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 253; huisnummer Balk 173a / 271
1900 - 1900 Jan Wortman, ?? ( * 9 juli 1820 te Balk); hoofd
190? - 190? Siebe Haringsma, arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
190? - 1910 Trijnus de Vries, arbeider ( * 20 september 1866 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 271 / 305
1910 - 191? Trijnus de Vries
191? - 1914 Susanna Koning, weduwe J Damstra,
1916 - 1920 Durk Gouma
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 176; huisnummer Balk 271
1911 - 191? Trijnus de Vries, arbeider ( * 20 september 1866 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 43; huisnummer Balk 271 / 305
191? - 1914 Susanna Koning, weduwe Jacob Damstra ( * 23 oktober 1844 te Oudega W); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 197; huisnummer Balk 305
1916 - 1920 Durk Gouma, arbeider ( * 3 maart 1868 te Nijega); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 294; huisnummer Balk 330
1921 - 1923 Durk Gouma, handlanger ( * 3 maart 1868 te Nijega); hoofd
1923 - 1925 Jantje Kooiker, weduwe Antonius Veltman, zonder beroep ( * 3 december 1889 te Sondel); hoofd
1926 - 1930 Jantje Kooiker, weduwe Antonius Veltman, zonder beroep ( * 3 december 1889 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 273; huisnummer Balk 322
1931 - 1932 Jantje Kooiker, weduwe Antonius Veltman, zonder beroep ( * 3 december 1889 te Sondel); hoofd
1933 - 1939 Johannes Albertus Kramers, straatreiniger ( * 22 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
     
 
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 124; 1859 - 1890 Balk 173; 1890 - 1910 Balk 173b; 1910 - 1914 Balk 272; 1914 - 1920 Balk 306; 1920 - 1930 Balk 331
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 124
1840 Durk Manus Mous
woningregister 1849 - 1859 blad 246; huisnummer Balk 124 / 173
1849 Trijntje Hendriks Spoelstra, weduwe Johannes Pieters Mulder, spinster ( * 1781 te Sloten)
  Hijlke Bijma, arbeider ( * ? )
  Sjoeke de Vries, weduwe Wessel Roelofs Bosma, zonder beroep ( * 1790 te Woudsend); hoofd
  Roelofke Bosma, zonder beroep ( * 1835 te Balk)
1853 - 1859 Manus Mous, werkman ( * 1803 te Harich)
woningregister 1859 - 1869 blad 81; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 381, huisnummer Balk 173
1859 - 1863 Berend Herman Wortman,
1863 - 1869 Marijke Kattemühle
1869 - 1869 Bauke Douwes de Vries ( * 28 april 1817 te Warns); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 18; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 381, volgnummer 55 / 42
1869 - 1879 Bauke Douwes de Vries, landarbeider ( * 28 april 1817 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 153; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 553
1879 - 1890 Bauke Douwes de Vries, zwartverver ( * 28 april 1817 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 249; huisnummer Balk 173b
1890 - 1900 Bauke Douwes de Vries, zwartverver ( * 28 april 1817 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 254; huisnummer Balk 173b / 272
1900 - 1903 Bauke de Vries, zwartverver ( * 28 april 1817 te Warns); hoofd
1903 - 1910 Jolle de Vries, zoon ( * 28 november 1852 te Nijega); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 272 / 306
1910 - 1920 Jelle de Vries
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 163; huisnummer Balk 272 / 306
1911 - 1920 Jelle de Vries, zonder beroep ( * 28 november 1852 te Nijega); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 295, huisnummer Balk 331
1921 - 1926 Jelle de Vries, los werkman ( * 28 november 1852 te Nijega); hoofd
vervallen    
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 124a; 1859 - 1910 Balk 174; 1910 - 1914 Balk 273; 1914 - 1920 Balk 307; 1920 -1930 Balk 332; 1930 - 1931 Balk 323
     
woningregister 1849 - 1859 blad 247; huisnummer Balk 124a / 174
1849 - Hans de Jong, werkman ( * 1822 te Idskenhuizen); hoofd
  Iede Frankena, werkman ( * 1817 te Koudum); hoofd
  Harmen Wortman, zonder beroep ( * 1783 te Olshuizen te Duitsland); hoofd
  Jan Wortman, werkman ( * 1820 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 82; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 380, huisnummer Balk 174
1859 - 1863 Everhardus Koldemeulen,
1863 - 1869 Trijntje Willems Zwolstra,
woningregister 1869 - 1879 blad 18; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 380, volgnummer 54 / 41
1869 - 1879 Siementje Gorter
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 88; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 380
1879 - 1882 Cecilia de Wolf,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 250; huisnummer Balk 174
1890 - 189? Gatske Bouwma, zonder beroep ( * 8 januari 1812 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
189? - 1900 Andries Sikkes, arbeider ( * 10 april 1859 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 255; huisnummer Balk 174 / 273
1900 - 190? Andries Sikkes, arbeider ( * 10 april 1859 te Balk); hoofd
1900 - 1901 Harmen Wolda, koperslagersknecht ( * 21 juni 1857 te Balk); hoofd
1901 - 190? Albert van Randen, schipper ( * 8 januari 1870 te Nijega); hoofd
190? - 1910 Jurjen Dooitjes Schram, arbeider ( * 5 februari 1865 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 273 / 307
1910 - 191? Jurjen Schram
191? - 1912 Harmke Johannes Huisman,
1912 - 1914 Gatske van der Wal
1916 - 1920 Bauke Haringsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 63; huisnummer Balk 273
1911 - 191? Jurjen Dooitjes Schram, arbeider ( * 5 februari 1865 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 99; huisnummer Balk 273
191? - 1912 Harmke Johannes Huisman, weduwe Tamme Dirks de Jonge ( * 20 augustus 1852 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 9; huisnummer Balk 273 / 307
1912 - 1914 Gatske van der Wal, weduwe Hendrik Brouwer, zonder beroep ( * 28 juli 1841 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 22; huisnummer Balk 307
1916 - 1920 Bauke Haringsma, arbeider ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 296; huisnummer Balk 332
1921 - 1930 Bauke Haringsma, land arbeider ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 274; huisnummer Balk 323
1931 - 1931 Bauke Haringsma, los arbeider ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
1931 - 1931 vervallen
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 124a; 1859 - 1910 Balk 175; 1910 - 1914 Balk 274; 1914 - 1920 Balk 308; 1920 - 1930 Balk 333
   
woningregister 1849 - 1859 blad 248; huisnummer Balk 124a / 175
185? - 1857 Gerrit Wessels Bosma, werkman ( * 10 september 1819 te Balk); hoofd
  Sjoeke de Vries, weduwe Wessel Roelofs Bosma, zonder beroep ( * 1790 te Woudsend); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 82; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 379, huisnummer Balk 175
1859 - 1869 Kornelis Jans Kuperus,
woningregister 1869 - 1879 blad 18; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 379, volgnummer 53 / 40
1869 - 1879 Kornelis Jans Kuperus, bosarbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 87; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 379
1879 - 1890 Jan Kornelis Kuperus, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 251; huisnummer Balk 175
1890 - 1898 Jan Kuperus, werkman
1898 - 1900 Uilkjen Bosma (weduwe Jan Kuperus)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 256; huisnummer Balk 175 / 274
1900 - 1910 Uilkjen Bosma, weduwe Jan Kuperus ( * 4 oktober 1842 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 274 / 308
1910 - 1920 Uilkjen Bosma, weduwe Jan Kuperus,
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 90; huisnummer Balk 274 / 308
1911 - 1920 Uilkjen Bosma, weduwe Jan Kuperus ( * 4 oktober 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 297; huisnummer Balk 333
1921 - 1921 Uilkjen Bosma, weduwe Jan Kuperus, zonder beroep ( * 4 oktober 1842 te Balk); hoofd
1921 - 1924 Pieter Kuperus, groentenventer ( * 4 december 1872 te Balk); hoofd
1924 - 1927 Jacob Visser, zoetwater visser ( * 25 februari 1854 te Warns); hoofd
vervallen    
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 124a; 1859 - 1910 Balk 176; 1910 - 1914 Balk 275; 1914 - 1920 Balk 309; 1920 - 1930 Balk 334; 1930 - 1931 Balk 324
     
woningregister 1849 - 1859 blad 249; huisnummer Balk 124a / 176
1849 - 185? Wijbrand Seldenthuis, kuipersknecht ( * 1795 te Lemmer); hoofd
  Hendrik de Jong, arbeider ( * 1798 te Sint Nicolaasga)
185? - 1859 Durk Mous, werkman ( * 1821 te Woudsend); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 82; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 378, huisnummer Balk 176
1859 - 1869 Manus Jans Mous
woningregister 1869 - 1879 blad 18; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 378, volgnummer 52 / 39
1869 - 1875 Manus Jans Mous
1875 - 1878 Jacob Manus Mous, bosarbeider
1878 - 1879 Imke Wagenmakers,
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 87; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 378
1879 - 1890 Jacob Manus Mous, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 252; huisnummer Balk 176
1890 - 1900 Lolkje Douwes Reekers, wed. Anne Berends Coldeweijer, zonder beroep ( * 8 feb. 1838 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 257; huisnummer Balk 176 / 275
1900 - 1905 Lolkje Douwes Reekers, wed. Anne Berends Coldeweijer, zonder beroep ( * 8 feb. 1838 te Balk); hoofd
1905 - 190? Harmen Wolda, koperslagerknecht ( * 21 juni 1857 te Balk); hoofd
190? - 1910 Berend Otten, schipper ( * 24 juli 1864 te Westerbork); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 275 / 309
1910 - 1913 Berend Otten
1913 - 1920 Douwe Rekers
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 46; huisnummer Balk 275 / 309
1911 - 1913 Berend Otten, schipper ( * 24 juli 1864 te Westerbork); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 150; huisnummer Balk 309
1913 - 1920 Douwe Rekers, arbeider ( * 10 februari 1872 te Balk); hoofd
191? - 191? Bernardus de Jong, smidsknecht ( * 30 december 1884 te Westhem); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 298, huisnummer Balk 334
1921 - 1924 Douwe Rekers, visser en venter ( * 10 februari 1872 te Balk); hoofd
1924 - 1926 Anne Mous, werkman, opperman ( * 13 november 1889 te Balk); hoofd
1926 - 1930 Hendrik Kramer, arbeider ( * 3 oktober 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 275, huisnummer Balk 324
1930 - 1931 vervallen
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 124a; 1859 - 1910 Balk 177; 1910 - 1914 Balk 276; 1914 - 1920 Balk 310; 1920 - 1930 Balk 335; 1930 - 1931 Balk 325
     
woningregister 1849 - 1859 blad 250; huisnummer 124a / 177
1849 - 185? Hartman Kaspers Betz, werkman
185? - 1859 Berend Gerrits Wenning, werkman
woningregister 1859 - 1869 blad 83; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 377, huisnummer Balk 177
1859 - 1867 Berend Gerrits Wenning  
woningregister 1869 - 1879 blad 18; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 377, volgnummer 51 / 38
1869 - 1879 Anne Meines Bosma, bosarbeider
  Kornelis J Kuperus, schoonvader?
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 86; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 377
1879 - 1890 Johanneske Bergsma, zonder beroep
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 253; huisnummer Balk 177
1890 - 1900 Jacob Manus Mous
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 258; huisnummer Balk 177 / 276
1900 - 190? Jacob Manus Mous, arbeider ( * 21 februari 1845 te Balk); hoofd
190? - 190? Siebe Haringsma, arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
190? - 1910 Sjoerd Rijpsma, arbeider ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 276 / 310
1910 - 1920 Sjoerd Rijpsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 188; huisnummer Balk 276 / 310
1911 - 1920 Sjoerd Rijpsma, arbeider ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 299, huisnummer Balk 335
1921 - 1921 Sjoerd Rijpsma, los werkman ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
1922 - 1922 Bauke Boukes, arbeider ( * 10 oktober 1893 te Wijckel); hoofd
1922 - 1923 Jan de Haan, los werkman ( * 15 oktober 1893 te Oudehaske); hoofd
1923 - 1930 Dooitje Tuinman, los werkman ( * 17 januari 1889 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 276, huisnummer Balk 325
1931 - 1931 vervallen
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 124a; 1859 - 1910 Balk 178; 1910 - 1914 Balk 277; 1914 - 1920 Balk 311; 1920 - 1930 Balk 336; 1930 - 1931 Balk 326
     
woningregister 1849 - 1859 blad ---; huisnummer Balk 124a / 178
1849 - 1859    
woningregister 1859 - 1869 blad 83; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 376, huisnummer Balk 178
1859 - 1869 Durk Durks Mous ( * 23 februari 1820 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 376, volgnummer 50 / 37
1869 - 1879 Durk Durks Mous, bosarbeider ( * 23 februari 1820 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 86; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 376
1880 - 1890 Durk Durks Mous, arbeider ( * 23 februari 1820 te Balk); hoofd
1882 - 1890 Jacob Durks Mous, arbeider ( * 5 augustus 1859 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 254; huisnummer Balk 178
1890 - 1893 Durk Mous,
1893 - 1900 Jelle van der Brug, schippersknecht
1894 - 189? Andries Sikkes, arbeider
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 259; huisnummer Balk 178 / 277
1900 - 190? Jelle van der Brug, arbeider ( * 23 april 1862 te Heeg); hoofd
190? - 1910 Jacob Manus Mous, arbeider ( * 21 februari 1845 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 277 / 311
1910 - 1915 Jacob Manus Mous
1915 - 1919 Jurjen Mous
1919 - 1920 Gerrit van Dijk
1920 - 1920 Petrus de Vreeze
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 217; huisnummer Balk 277 / 311
1910 - 1915 Jacob Manus Mous, arbeider ( * 21 februari 1845 te Balk); hoofd
191? - 1919 Jurjen Manus Mous, arbeider ( * 25 januari 1843 te Balk); hoofd vanaf 1915
1918 - 191? Arend Berends Sikkes, timmerman ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 56; huisnummer Balk 311
1919 - 1920 Gerrit van Dijk, arbeider ( * 20 december 1869 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 131; huisnummer Balk 311
1920 - 1920 Petrus de Vreeze, arbeider ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 300; huisnummer Balk 336
1921 - 1929 Petrus de Vreeze, landarbeider ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1929 - 1930 Johan Nieuwland, venter ( * 26 november 1868 te Lekkum); hoofd
1930 - 1930 Hendrik Kramer, arbeider ( * 3 oktober 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 277; huisnummer Balk 326
1931 - 1931 Hendrik Kramer, zonder beroep ( * 3 oktober 1857 te Balk); hoofd
1931 - 1931 vervallen
     
'
 
diaconiewoningen
bron: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
Rechts op de foto de 5 woningen in eigendom van de diaconie van de Rooms Katholieke kerk gebouwd rond 1852 en rond 1930 aangekocht en gesloopt door Bauke Hoekstra. In eerste instantie voor het aanleggen van een tuin, na de tweede wereldoorlog werd hierop de drukkerij, te zien in het midden van de foto, uitgebreid.
In totaal hebben er 8 woningen gestaan. In 1967 zijn de voorste 3 woningen, Raadhuisstraat 34 en 35, gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van Raadhuisstraat 32.
 
Martha Gorter
foto 200-021 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Martha Gorter staat op de stoep voor haar woning aan de Raadhuisstraat 34, een tapijthandelaar te woord. Links de gemetselde muurtjes op de stoep van slagerij Hylkema. Rechts aan de overkant van de Luts het metalen urinoir voor kapsalon Reekers, nu (2012) Cocoon.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-11-2023