Raadhuisstraat 32 en 33 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 112, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 125  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 160, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 32 en 33  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 32 hisgiscode: 1173
eigenaren
eigenaar in 1715: Gerrit Gerrits
eigenaar in 1762: Pieter Weever
eigenaar in 1801: Jan Pieters Wever
eigenaar in 1832 OAT: Age Michiels Tromp, koopman te Balk
bij boedelscheidng in 1866 aan: Evert Jansen Schoonhoven, predikant te Goudriaan
verkoop in 1867 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk (1/7 deel)
  Petrus Martens v.d. Goot, veehouder te Balk (1/7 deel)
verkoop in 1870 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk (6/7 deel)
verkoop in 1890 aan: Ane de Vos, tapper te Balk
verkoop in 1912 aan: Brant Hylkes van de Goot te Harich en Brant Martens van der Goot te Sondel
verkoop in 1913 aan: Feike Dooijtze Hoekstra, drukker te Balk
bij boedelscheiding in 1920 aan: Johannes Hoekstra, boekdrukker te Koudum en Bauke Hoekstra drukker te Balk
   
   
   
Raadhuisstraat 32
2013
kadastrale gegevens

Balk A 160 in 1832

kadastrale kaart 1832

160 vernummerd in 1914 naar 915
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 160
 
 

Balk A 160 in 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
De Rustende Jager Rustende Jager
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1867
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 21 december 1866
 
verkoop raadhuisstraat 32  
perceel 1: Raadhuisstraat 2
 
perceel 2: Raadhuisstraat 3
 
perceel 3: Raadhuisstraat 1
 
perceel 4: Dubbelstraat
 
perceel 5: Dubbelstraat
 
perceel 6: Dubbelstraat
 
perceel 7: Dubbelstraat
 
perceel 8: Raadhuisstraat 32
 
verkoop raadhuisstraat 32
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 17 januari 1912
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant 5 december 1890
 
verbouwingen
 
verbouw woning tot drukkerij
Op 9 oktober 1912 wordt door de gemeente Gaasterland vergunning verleend voor de verbouw van het pand gelegen aan de Wijckelerzijde met het nummer 278. In de voormalige tapperij komt de drukkerij van de firma F.D. Hoekstra.
tekeningen: voorgevel, begane grond, doorsnede, werkomschrijving
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bouw drukkerij
Bijna een jaar later bouwt timmerman Bouwman uit Balk een nieuwe drukkerij in de achtertuin. De gemeente gaasterland verleend bouwvergunning op 28 mei 1913.
tekeningen: voorgevel, begane grond, dwarsdoorsnede, langsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Het pand aan de straatzijde wordt verbouwd tot woning. Bouwvergunning 2 juli 1913.
tekeningen: begane grond
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
bouw berging
Twee jaar later bouwt timmerman Tiede Tijsses Tijsma een berging achter de woning volgens bouwvergunning verleend op 25 augustus 1915
tekeningen: zijgevel, plattegrond
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 125; 1859 - 1910 Balk 179; 1910 - 1914 Balk 278; 1914 - 1920 Balk 312; 1920 - 1930 Balk 338; 1930 - 1953 Balk 328; 1953 - heden Raadhuisstraat 32
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Gerrit Gerrits / zelfs; blad --, nummer 112, huisinghe niets bijna waardigh
1716 Gerrit Gerrits / zelfs; blad 85, nummer 112, huisinghe niet veel waardigh en den eigenaar arm
1717 - 1718 Gerrit Gerrits / zelfs; blad 87, nummer 112, huisinghe niet veel waardigh en den eigenaar arm
1721 - 1730 Gerrit Gerrits / selfs; blad 118, nummer 112, den eigenaar arm, old huske
1733 - 1746 Gerrit Gerrits / Gerrit Wever; blad 118, nummer 112, den eigenaar arm
1747 - 1758 Gerrit Gerrits / zelfs; blad 118, nummer 112, den eigenaar arm
1762 - 1774 Pieter Weever / zelfs; blad 118, nummer 112
1775 Pieter Weever / zelfs; blad 171, nummer 119, te voren 112
1777 - 1785 Pieter Weever / zelfs; blad 171, nummer 119
1786 - 1800 Pieter Weever / zelfs; blad 172, nummer 119
1801 - 1804 Jan Pieters Wever / zelfs; blad 172, nummer 119
speciekohieren 1748 - 1806
1790 - 1794 Pieter Wever; blad 56, volgnummer 93
  Een armenhuis: dit is waarschijnlijk Raadhuisstraat 34
1790 Berent Hendriks weduwe. gealimenteerd in een Roomsch armenhuis; blad 56, volgnummer 93
1791 Berent Hendriks weduwe overleden; blad 56, volgnummer 93
1790 Jan Plantagie te Harig op nummer 17 pagina 36; blad 56, volgnummer 93
1790 - 1791 Coenraad Harings weduwe, van nummer 50 pagina 50 alhier gealimenteerd; blad 56, volgnummer 93
1792 - 1793 Coenraad Harings weduwe; gealimenteerd op nummer 89, pagina 55; blad 56, volgnummer 93
1793 Coenraad Harings weduwe; gealimenteerd; blad 56, volgnummer 93
1791 - 1793 Rintje Tijssen, van nummer 74 pagina 53; blad 56, volgnummer 93
1794 Rintje Tijssen, vertrokken zonder te weten waarheen; blad 56, volgnummer 93
1791 - 1793 Haring Pieters, van nummer 103 pagina 57 alhier; blad 56, volgnummer 93
1800 - 1801 Pieter Wever, overleden; blad 56, volgnummer 93
1800 - 1801 Jan Pieters, wever, te voren als knecht; blad 56, volgnummer 93
1802 - 1805 Jan Pieters, wever; blad 56, volgnummer 93
  Jan Pieters is op 25 september 1802 getrouwd met Lijsbeth Jans (Bettels) uit Harlingen
  Jan Pieters overleden (begraven) op 13 november 1808 60 jaar oud. Lijsbeth Jans hertrouwd
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 125
1812 weduwe Jan Waaning, volgnummer 218 = Lijsbert Jans (Bettels)
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 125
1816 Joannes Hermanus Poelerd, wever, overleden op nummer 125
1825 Antje, dochter van Inne Baukes Betzema en Grietje Hendriks van de Akker geboren op huisnr. Balk 125
volkstelling 1829; blad 182; huisnummer Balk 125
1829 Inne Baukes Betzema, arbeider
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 125
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 125
1840 Inne Baukes Betzema, kastelein ( * 6 november 1792 te Balk); hoofd
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 251; huisnummer Balk 125 / 179
1849 - 1859 Grietje van den Akker, wed. Inne Baukes Betsema, tappersche ( * 21 december 1784 te Rotstergaast); hoofd
1856 - 1859 Ane de Vos, schoonzoon, werkman ( * 28 september 1825 te Warns)
woningregister 1859 - 1869 blad 83; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 160; huisnummer Balk 179
1859 - 1866 Grietje van den Akker, tappersche ( * 21 december 1784 te Rotstergaast); hoofd
1859 - 1869 Ane de Vos, tapper ( * 28 september 1825 te Warns); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 160; volgnummer 49 / 36
1869 - 1879 Ane de Vos, tapper ( * 28 september 1825 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 18; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 160
1879 - 1890 Ane de Vos, herbergier ( * 28 september 1825 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 255; huisnummer Balk 179
1890 - 1900 Ane de Vos, werkman ( * 28 september 1825 te Warns); hoofd
1890 - 1891 Gerlof van der Gaast, schoonzoon, dagloner ( * 31 maart 1864 te Harich)
1896 - 1900 Jan Janssen Buur, schoonzoon, schipper ( * 4 januari 1872 te Heerhugowaard)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 260; huisnummer Balk 179 / 278
1900 - 1910 Ane de Vos, kastelein ( * 28 september 1825 te Warns); hoofd
1900 - 1910 Jan Janssen Buur, schoonzoon, schipper ( * 4 januari 1872 te Heerhugowaard)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 278 / 312
1910 - 1913 Jan Janssen Buur
1913 - 1917 Feike Dooijtze Hoekstra
1917 - 1919 Hendrika Wilhelmina van der Meulen, weduwe F.D. Hoekstra
1919 - 1920 Bauke Hoekstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 123; huisnummer Balk 278
1910 - 1910 Ane de Vos, kastelein ( * 28 september 1825 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 212; huisnummer Balk 278
1911 - 1913 Jan Janssen Buur, zuiderzeevisser ( * 4 januari 1872 te Heerhugowaard); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 56; huisnummer Balk 278(9) / 312
1913 - 1917 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
1913 - 1920 Bauke Hoekstra, boekdrukker ( * 17 februari 1895 te Balk); hoofd vanaf 1919
1918 - 191? Pieter Hiddema, onderwijzer ( * 29 februari 1896 te Holwerd); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 301; huisnummer Balk 338
1920 - 1930 Bauke Hoekstra, drukker / uitgever ( * 17 februari 1895 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 278; huisnummer Balk 328
1930 - 1938 Bauke Hoekstra, drukker / uitgever ( * 17 februari 1895 te Balk)
 
1938 - heden familie Hoekstra
     
bewoners
huisnummers: 1913 - 1920 Balk 311a; 1920 - 1930 Balk 337; 1930 - 1953 Balk 327; 1953 - 1967 Raadhuisstraat 33
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 311a
1913 - 1920 drukkerij
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 29; huisnummer Balk 337
1920 - 1930 drukkerij
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 25; huisnummer Balk 327
1930 - 1938 drukkerij
 
1938 - 1967 drukkerij
café "De Rustende Jager"
 
Raadhuisstraat 32
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Ane de Vos
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 mei 1901
 
De Rustende Jager
bron: feestgids zang- en muziekconcours te Balk op 15 en 16 augustus 1906
gids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma-de Jong
 
drukkerij Hoekstra
 
In 1913 koopt Feike Dooijtze Hoekstra het voormalig café "De Rustende Jager". Hier werd de drukkerij ondergebracht en de familie Hoekstra betrok tijdelijk een huis enige panden verderop, voorbij de Rooms Katholieke Kerk. Vrij spoedig daarop werd het café omgebouwd tot woonhuis. In de tuin werd een nieuwe drukkerij gebouwd en deze bleef daar gevestigd tot 1967.
 
voorgevel voorgevel
De familie Hoekstra op de stoep van de Wijckelerzijde 328 in de twintiger jaren.  
v.l.n.r. mevr. H.W. Hoekstra-van der Meulen, Jacob Hoekstra, mevr P. Hoekstra Klijnsma (echtgenote van Johannes Hoekstra) , Gerardina Catharina Hoekstra, mevr F. Hoekstra-Hoekema (echtgenote van Bauke Hoekstra)
 
drukkerij
foto 508-005 uit: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
De drukkerij rond 1920 in de achtertuin met rechts de diakoniewoningen van de Rooms Katholieke Kerk.
 
Belgen
foto 508-001 uit: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
 
Voor zover te ontcijferen uit de aantekeningen op de achterkant van de foto hier de namen (en functies) van het gezelschap:
v.l.n.r. achteraan
Teatske Grouwstra, Bauke Hoekstra; Geradine Hoekstra; Johannes Hoekstra; Armand Ricolet uit Luik, lancier; Jacob Hoekstra; Puisse Brouha, artillerist en madame Brouha, ook uit Luik
middenrij v.l.n.r.
Francois de Winter, corrector uit Lier bij Antwerpen, in het leger artillerist fort Schoten; F.D. Hoekstra en zijn vrouw; Fernand Tienedael, 17 jaar, leerde voor onderwijzer, in het leger infanterist.
voorste rij v.l.n.r.
Prosper Cloof uit Luik, infanterist; George Brouha, 4 jaar; Edmond Bulckens uit Antwerpen, letterzetter, in het leger infanterist.
De foto, gemaakt in mei 1915.
 
personeel drukkerij
foto 508-003 uit: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
 
drukkerij Hoekstra
bron: nota 28 september 1935 Vereniging Dorpsbelang Bakhuizen
klik op bovenstaande afbeelding voor de volledige nota
 
drukkerij
foto 508-002 uit: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
De drukkerij na de eerste uitbreiding.
 
bron: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
Links Raadhuisstraat 31, daarnaast de witte gevel van Raadhuisstraat 32 en dan achter de lindeboom Raadhuisstraat 33. Alle drie panden zijn in 1967 gesloopt om plaats te maken voor het kantoor van de Balkster Courant, het woonhuis van de familie Hoekstra en daarnaast de inrit naar de op het achtererf gelegen drukkerij. De drukkerij is in datzelfde jaar verplaatst naar Emmeloord.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27-07-2023