Raadhuisstraat 31 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 126  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 159, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 31  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 32 hisgiscode: 1172
eigenaren
1e eigenaar in 1758: Claas Pieters erven
eigenaar in 1780: Jan Binnes
eigenaar in 1804: Harmen Ates
eigenaar in 1832 OAT: erven Rinke Pieters Wildeboer
verkoop in 1845 aan: Pieter Rinkes Wildeboer, rentenier te Balk; Gerben Pieters Theekens, schipper te Balk
   
bij boedelscheiding in 1890 aan: Johannes Baptist Coevoets, hoofdonderwijzer te Balk
verkoop in 1890 aan: Pieter Gosses Haga, commies bij de rijksbelastingen te Balk
verkoop in 1930 aan: Hendrik Kuiper, verzekeringsagent te Balk
verkoop in 196? aan: firma Hoekstra & Zn te Balk
   
   
Raadhuisstraat 31
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

159 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 159
foto: collectie Berend Bakker
rond 1950
 
Een voorstel van B&W tot aankoop van dit pand door de gemeente Gaasterland werd in de raadsvergadering van februari 1958 met 7 tegen 6 stemmen verworpen. Later werd Raadhuisstraat 39 aangekocht voor het maken van een doorbraak naar de Ludgerustraat.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 126; 1859 - 1910 Balk 180; 1910 -1914 Balk 279; 1914 -1920 Balk 313; 1920 - 1930 Balk 339; 1930 - 1953 Balk 329; 1953 - heden Raadhuisstraat 31
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1750 geen vermelding
1758 Claas Pieters erven / Jan Murks; blad 118, nummer 113
1762 Claas Pieters erven / Pieter Harings; blad 118, nummer 113
1764 - 1765 Claas Pieters erven / Claas Rintzes; blad 118, nummer 113
1766 - 1774 Claas Pieters erven / Tijs Hendriks; blad 118, nummer 113
1775 Claas Pieters erven / Tijs Hendriks; blad 171, nummer 120, te voren 113
1777 - 1779 Claas Pieters erven / Tijs Hendriks; blad 171, nummer 120
1780 - 1785 Jan Binnes / Tijs Hendriks; blad 171, nummer 120
1786 - 1789 Jan Binnes / Tijs Hendriks weduwe; blad 172, nummer 120
1790 Jan Binnes / Willem Ages; blad 172, nummer 120
1792 Jan Binnes / Willem Tietjes; blad 172, nummer 120
1793 - 1798 Jan Binnes / Hylke Ottes; blad 172, nummer 120
1799 - 1800 Jan Binnes / Jurjen Rijkholts; blad 172, nummer 120
1801 Jan Binnes / Johannes Jurjens; blad 172, nummer 120
1802 - 1803 Jan Binnes / Harmen Hendriks Groningen; blad 172, nummer 120
1804 Harmen Ates; blad 172, nummer 120
speciekohieren 1748 - 1806
1801 Lammert Berends op volgnummer 85, blad 54; blad 56, volgnummer 94
1802 - 1804 kamer ledig schoorsteen digt; blad 56, volgnummer 94
1805 de weduwe Frederik Dillingh; blad 56, volgnummer 94
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 126
1812 Siebe Jans, cordonnier = schoenmaker, volgnummer 99
periode 1811 - 1829
  Sybe Jans Bandstra
   
1819 Rinke Pieters Wildeboer overleden op dit adres
1824 Aaf Ottes Schilstra, weduwe Rinke Pieters Wildeboer, overleden op dit adres
volkstelling 1829 blad 183 huisnummer Balk 126
1829 Gettje Rinkes Wildeboer
1829 Otte Rinkes Wildeboer
1829 Tjeerd Rinkes Wildeboer
periode 1830 -1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 126
1840 Otte Rinkes Wildeboer, schoenmaker ( *
1840 Rein Piers Haringsma, werkman ( *
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 252; huisnummer Balk 126 / 180
1849 - 1850 Bernardus Pelsma, smidsknecht ( * 1815 te IJlst)
  Fetse Sytzes Sytsema, werkman ( * 1820 te Sondel)
???? - 1859 Johannes Hendriks Wortman ( * 1824 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 253; huisnummer Balk 126 / 180
1849 - 1852 Jan Piersma, schippersknecht ( * 1823 te Balk)
1852 - 1859 Trijntje Pieters Theekens, ( * 17 november 1779 te Heeg)
woningregister 1859 - 1869 blad 84; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 159; huisnummer Balk 180
1859 - 186? Hendrikus Wortman, ( * 9 maart 1824 te Balk)
186? - 1869 Hendrik Lippes van der Veer, ( * 9 oktober 1793 te Sloten); hoofd
1859 - 1863 Trijntje Pieters Theekens, ( * 17 november 1779 te Heeg)
woningregister 1869 - 1879 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 159; volgnummer 48 / 35
1869 - 1870 Alle Johannes Brinksma, bosarbeider ( * 26 oktober 1832 te Idskenhuizen)
1870 - 1875 Pieter de la Rie, veldwachter ( * 13 november 1835 te Leiden)
  Elisabeth Laurens, schoonmoeder ( * 24 maart 1804 te Aurich)
  Jan Vergonet, ( * 25 december 1833 te Leeuwarden)
1871 - 1975 Jakob Zijlstra, ( * 2 oktober 1846 te Wommels)
1875 - 1876 David Matheus Massé ( * 30 november 1835 te Harlingen)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 18; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 159
1879 - 1890 Theake Theekens, zonder beroep ( * 5 april 1817 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 256; huisnummer Balk 180
1890 - 1891 Pieter Theekens, zonder beroep ( * 5 april 1817 te Balk)
1891 - 1900 Pieter Gosses Haga, commies ( * 16 december 1846 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Antje van der Wal, schoonmoeder ( * 6 juni 1812 te Lippenhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 261; huisnummer Balk 180 / 279
1900 - 1910 Pieter Gosses Haga, commies ( * 16 december 1846 te Balk); hoofd
1900 - 1901 Antje van der Wal, schoonmoeder ( * 6 juni 1812 te Lippenhuizen); inwonend
1907 - 1907 Lubbertus Fokkens, commies der belastingen ( * 13 december 1847 te Meeden); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 279 / 313
1910 - 1920 Pieter Haga,
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 18; huisnummer Balk 279 / 313
1911 - 1920 Pieter Gosses Haga, commies / zonder beroep ( * 16 december 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 302; huisnummer Balk 339
1920 - 1929 Pieter Gosses Haga, zonder beroep ( * 16 december 1846 te Balk); hoofd
1920 - 1929 Joukjen Schaafsma, huishoudster ( * 29 mei 1878 te Balk)
1929 - 1930 Gerben van Dijk, huisschilder ( * 22 maart 1856 te Balk)
1930 - 1930 Hendrik Kuiper, verzekeringsagent ( * 19 april 1888 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Anne Gerardus Visser ( * 31 maart 1908 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 279; huisnummer Balk 329
1931 - 1937 Hendrik Kuiper, agent RVS ( * 19 april 1888 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Anne Gerardus Visser, zetter/drukker ( * 31 maart 1908 te Sneek)
1937 - 1939 Age van der Meer, agent RVS ( * 23 maart 1911 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 1967 familie Willem Kuiper
1967 - 19?? kantoor Balkster Courant
   
 
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1958
 
<<< bron: Friese Koerier van 8 februari 1958
 
Balkster Courant
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 1965
 
bron: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
Links Raadhuisstraat 31, daarnaast de witte gevel van Raadhuisstraat 32 en dan achter de lindeboom Raadhuisstraat 33. Alle drie panden zijn in 1967 gesloopt om plaats te maken voor het kantoor van de Balkster Courant, het woonhuis van de familie Hoekstra en daarnaast de inrit naar de op het achtererf gelegen drukkerij. De drukkerij is in datzelfde jaar verplaatst naar Emmeloord.
 
bron: Balkster Courant van 27 mei 1981
 
foto 200-238 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21-08-2022