Raadhuisstraat 3 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 132, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 148  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 134, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 3  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1148

eigenaren

eigenaar in 1715: Hoyte Haytzes
eigenaar in 1748: Poppe Jans
eigenaar in 1766: Jan, Bauke en Idske Poppes
eigenaar in 1767: Johannes Beerents
eigenaar in 1785: Jan Jansen Poppes
eigenaar in 1788: Jan Jans Poppes, erven
eigenaar in 1832 OAT: erven Jan Jans Poppes
   
verkoop in 1856 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
   
   
verkoop in 1927 aan: het Groene Kruis afdeling Gaasterland te Balk
   
   
   
   
   
Balk A 134
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

134 vernummerd in 1878 naar nummer 570, 571
570 zie Raadhuisstraat 2
571 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 134 in 1973
foto beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
het onbewoonbare pand in 1973
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1890 bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1890
perceel 1 = Raadhuisstraat 2, perceel 2 = Raadhuisstraat 3
Voor de andere percelen zie overzicht bij Joachim Ages Tromp
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 januari 1927
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 148; 1859 - 1910 Balk 203; 1910 - 1914 Balk 319; 1914 - 1920 Balk 345a; 1920 - 1930 Balk 369; 1930 - 1953 Balk 356; 1953 - heden Raadhuisstraat 3
   
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Hoyte Haytzes / selfs; blad 89, nummer 132
1717 - 1718 Hoyte Haytzes / selfs; blad 91, nummer 132
1721 - 1733 Hoyte Haytzes weduwe / selfs; blad 121, nummer 132, een old huuske en arme eigenaarsche
1739 - 1747 Hoyte Haytzes erven / selfs; blad 121, nummer 132, een old huuske en arme eigenaarsche
1748 Poppe Jans / Sybren Herkes; blad 121, nummer 132, een old huuske
1750 Poppe Jans / Sybren Herkes; blad 121, nummer 132
1758 Poppe Jans erven / Sybren Herkes; blad 121, nummer 134
1762 - 1765 Poppe Jans erven / Johannes Beerents; blad 121, nummer 134
1766 Jan, Bauke en Idske Poppes / Johannes Beerents; blad 121, nummer 134
1767 - 1768 Johannes Beerents, schipper / zelfs; blad 121, nummer 134
1769 - 1774 Johannes Beerents / zelfs; blad 121, nummer 134
1775 Johannes Beerents / zelfs; blad 174, nummer 141, te voren 134
1777 - 1783 Johannes Beerents weduwe / zelfs; blad 174, nummer 141
1784 Johannes Beerents weduwe nu Jan Jansen Poppes / zelfs, nu leedigh; blad 174, nummer 141
1785 Jan Jansen Poppes / zelfs; blad 174, nummer 141
1786 - 1787 Jan Jansen Poppes / zelfs; blad 175, nummer 141
1788 - 1789 Jan Jans Poppes, erfgenaam / Poppe Itskes Poppes; blad 175, nummer 141
1790 -1791 Jan Jans Poppes, erfgenaam / executeur Schults; blad 175, nummer 141
1792 Jan Jans Poppes, erfgenaam / Elias Durks; blad 175, nummer 141
1794 Jan Jans Poppes, erfgenaam / Johannes Os; blad 175, nummer 141
1795 - 1798 Jan Jans Poppes, erfgenaam / weduwe Elselo; blad 175, nummer 141
1799 - 1804 Jan Jans Poppes / weduwe Elselo; blad 175, nummer 141
speciekohieren 1748 - 1806
1784 weduwe Johannes Berents, overleden; blad 59, volgnummer 114
1784 Jan Jansen Poppes, van volgnummer 25, pagina 47 alhier; blad 59, volgnummer 114
1784 Berbes Jelles op volgnummer 53 alhier; blad 59, volgnummer 114
1784 kamer ledig, schoorsteen digt; blad 59, volgnummer 114
1785 Jan Jansen Poppes, van volgnummer 25, pagina 47 alhier; blad 59, volgnummer 114
1785 kamer ledig, schoorsteen digt; blad 59, volgnummer 114
1786  
1787 Jan Jansen Poppes; overleden; blad 59, volgnummer 114
1787 Poppe Idskes Poppes, van volgnummer 34; pagina 48 alhier; blad 59, volgnummer 114
1787 kamer ledig, schoorsteen digt; blad 59, volgnummer 114
1788 Jan Jansen Poppes; overleden; blad 59, volgnummer 114
1788 Poppe Idskes Poppes, van volgnummer 34; pagina 48 alhier; blad 59, volgnummer 114
1788 kamer ledig, schoorsteen digt; blad 59, volgnummer 114
1789 Poppe Idskes Poppes, op volgnummer 24; pagina 46 alhier; blad 59, volgnummer 114
1789 kamer ledig, schoorsteen digt; blad 59, volgnummer 114
1789 executeur J.B. Schultz, van volgnummer 28, pagina 47 alhier; blad 59, volgnummer 114
1790 Poppe Idskes, op volgnummer 24; pagina 46 alhier; blad 59, volgnummer 114
1790 executeur J.B. Schultz, van volgnummer 28, pagina 47 alhier; blad 59, volgnummer 114
1791 executeur J.B. Schultz, op volgnummer 111, pagina 58 alhier; blad 59, volgnummer 114
1791 weduwe Elias Durks, van Sloten; blad 59, volgnummer 114
1792 executeur J.B. Schultz, op volgnummer 111, pagina 58 alhier; blad 59, volgnummer 114
1792 weduwe Elias Durks, nu getrouwd met Johannes Os; blad 59, volgnummer 114
1793 weduwe Elias Durks, nu getrouwd met,; blad 59, volgnummer 114
1793 Johannes Os, van volgnummer 42, pagina 49 alhier; blad 59, volgnummer 114
1793 Auke Bouwes, van Sondel pagina 13, volgnummer 42, vrouw overleden; blad 59, volgnummer 114
1794 Johannes Os, op volgnummer 105, pagina 58 alhier; blad 59, volgnummer 114
1794 Auke Bouwes, van Sondel pagina 13, volgnummer 42, vrouw overleden; blad 59, volgnummer 114
1794 weduwe Elselo, van pagina 60, volgnummer 123 alhier; blad 59, volgnummer 114
1795 Johannes Os, op volgnummer 105, pagina 58 alhier; blad 59, volgnummer 114
1795 Auke Bouwes, bij in op volsnummer 105 alhier; blad 59, volgnummer 114
1795 weduwe Elselo, van pagina 60, volgnummer 123 alhier; blad 59, volgnummer 114
1796 - 1804 weduwe Elselo (overleden 3 maart 1805); blad 59, volgnummer 114
1805 Ruurd Klazes (Duisterhout); blad 59, volgnummer 114
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 148
1812 Krijn Eppinga, volgnummer 49
 
1823 Klaaske Ygrams van der Werf, weduwe van Freerk Harmens, overleden op dit adres (Balk 148)
1840 Aukje Jans Pietersma, geboren 21 januari 1840 op Balk 148
volkstelling 1840; huisnummer Balk 148
1840 Jan Sibbeles Pietersma, werkman ( * 4 januari 1807 te Balk)
   
woningregister 1849 - 1859 blad 289; huisnummer Balk 148 / 203
1849 - 1859 Jan Sibbeles Pietersma, werkman ( * 1807 te Balk)
  Jeltje Gerrits Vellinga, ( * 13 mei 1788 te Balk)
1859 - 1859 Hotske Booy, dienstmeid ( * 1824 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 96; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 134, huisnummer Balk 203
1859 - 1863 Jeltje Gerrits Vellinga, ( * 13 mei 1788 te Balk)
1863 - 1864 Albertus Antonius Rood, huisschilder ( * 2 juli 1824 te Leeuwarden)
1864 - 1869 Lijsbert Bakker, weduwe Petrus Johannes Eylers ( * 20 april 1815 te Tjerkwerd)
woningregister 1869 - 1879 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 134, volgnummer ---
1869 - 1879 Lijsbert Bakker, weduwe Petrus Johannes Eylers ( * 20 april 1815 te Tjerkwerd)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 161; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 571
1880 - 1890 Tjitte Harmens Schaap, ( * 9 december 1855 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 298; huisnummer Balk 203
1890 - 1895 Tiete Harmens Schaap, huisverver ( * 9 december 1855 te Oudega HON); hoofd, naar Amsterdam
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 293; huisnummer 203 / 319
1900 - 1906 Antje Wolthuis, zonder beroep ( * 25 december 1830 te Pietersburen)
1900 - 1907 Baukje de Vries, zonder beroep ( * 23 maart 1844 te Balk)
190? - 1910 Gatske Fimmes van der Wal, weduwe Harmen Joukes Brouwer ( * 28 juli 1841 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 319 / ---
1910 - 1912 Gatske Fimmes van der Wal (wed. H Brouwer) onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 9; huisnummer Balk 319
1911 - 1912 Gatske Fimmes van der Wal, weduwe Harmen Joukes Brouwer ( * 28 juli 1841 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 32; huisnummer Balk --- / 369
1920 - 1927 kantoor De Automaat
1927 - 1930 kantoor De Automaat
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 27; huisnummer Balk 356
1931 - 1939 bergplaats (S.J. de Jong)
 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-12-2022