Raadhuisstraat 26 en 27 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 113, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 129  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 156, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 26 en 27  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 26 hisgiscode: 1169
eigenaren
eigenaar in .... :
1715 ds Haga
1725 Johannes Betses
1758 Betse en Inne Johannes
1762 H. Klunder
1767 Gerrit Hendriks
1771 Arjen Harmens
1779 Age Obes
1786 Age Obbes weduwe
verkoop in .... aan:
1809 Durk Alberts Duif, schipper te Balk
bij boedelscheiding in .... naar:
1817 Aafke Hermanus Swering, weduwe van Durk Alberts Duif (Duyff), winkelierster te Balk
verkoop in .... aan:
1857 Lykele Franzes Haarsma te Wijckel (43 / 156)
ruiling in .... met:
1862 Doopsgezinde gemeente te Balk (20 / 155)
   
   
   
Raadhuisstraat 26
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

156 vernummerd in 1860 naar nummer 427
427 vernuumerd in 1863 naar nummers 439,440
439 vernummerd in 1865 naar nummer 450
450 komt uit 154 en 439
ongewijzigd tot 1928
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
A 156 toegang 35-03 inventaris 1156:
43 / 156 , 43 / 157
A 427 toegang 35-03 inventaris 1156:
43 / 156 , 43 / 157 , 24 / 155
A 439 & 440 toegang 35-03 inventaris 1156:
43 / 156 , 43 / 157 , 24 / 155
A 450 toegang 35-03 inventaris 1156:
43/156 , 43/157 , 24/155 , 3/283 , 14/56 , 15/166 , 24/155
 
A 440 & 450 toegang 35-03 inventaris 1157
-- / --
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
voorgevel in 1956

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Age Obbes
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1809
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 februari 1857
 
verbouwingen
 
In 1926 vind er een verbouwing plaats achter de kerk omschreven in een bestek gemaakt door ?(onleesbaar) in maart 1926:
 
De werkzaamheden zullen bestaan uit het afbreken van de consistoriekamer en de woning bewoond door Grietje Eitstra en het bouwen van een vergaderlokaal aldaar volgens bijgaande tekening en verdere omschrijving met bijlevering van al de tekortkomende materialen, werklonen, transport enz.
tekeningen volgens de bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 17 mei 1926:
plattegrond, zijgevel, achtergevel, lengtedoorsnede, dwarsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 129; 1859 - 1910 Balk 183; 1910 - 1914 Balk 285; 1914 - 1920 Balk 319; 1920 -1930 Balk 344; 1930 - 1953 Balk 333, 1953 - heden Raadhuisstraat 26
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1716 ds Haga / Jacob Ruurds; blad 85, nummer 113
1717 ds Haga / Jacob Ruurds; blad 87, nummer 113
1718 ds Haga weduwe erven / Jacob Ruurds; blad 87, nummer 113
1721 - 1722 ds Haga weduwe erven / Johannes Betses; blad 118, nummer 113
1725 - 1733 Johannes Betses / selfs; blad 118, nummer 113
1739 Johannes Betses / Lykle Sickes; blad 118, nummer 113
1742 - 1746 Johannes Betses / Hendrik Beerents weduwe; blad 118, nummer 113
1747 - 1750 Johannes Betses erven / Hendrik Beerents weduwe; blad 118, nummer 113
1758 Betse en Inne Johannes / Abe Mienerts; blad 118, volgnummer 115
1762 - 1764 H. Klunder / Pieter Aukes; blad 118, volgnummer 115
1765 - 1766 H. Klunder / Gerrit Hendriks; blad 118, volgnummer 115
1767 - 1769 Gerrit Hendriks / zelfs; blad 118, volgnummer 115
1770 Gerrit Hendriks / Mintje Keimpes weduwe; blad 118, volgnummer 115
1771 - 1774 Arjen Harmens / Mintje Keimpes weduwe; blad 118, volgnummer 115
1775 Arjen Harmens / Mintje Keimpes weduwe; blad 171, volgnummer 122, te voren 115
1777 Arjen Harmens / Mintje Keimpes weduwe; blad 171, volgnummer 122
1779 - 1785 Age Obes / zelfs; blad 171, volgnummer 122
1786 - 1804 Age Obes, weduwe / zelfs; blad 172, volgnummer 122
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1793 Age Obes; blad 56, volgnummer 96
1784 - 1792 Arjen Pypes; blad 56, volgnummer 96
1794 Age Obes, weduwe, man overleden; blad 56, volgnummer 96
1796 - 1804 Age Obes, weduwe; blad 56, volgnummer 96
1793 - 1794 Sybolt Hanses bij in; Halbe Hanses bij in; Arjen Piebes weduwe, man overleden; blad 56, volgnummer 96
1796 - 1803 Sybolt Hanses bij in; Halbe Hanses bij in; Arjen Piebes weduwe; blad 56, volgnummer 96
1803 - 1804 Arjen Piebes weduwe, overleden schoorsteen dicht; blad 56, volgnummer 96
1805 Age Obes, weduwe; blad 56, volgnummer 96
  % = Martjen Sijbolts = overleden 9 mrt 1809 te Balk = trouwt 1862 Balk met Age Obbes
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 129
1812 Dirck Duif, volgnummer 41
periode 1811 - 1829
1813 Piebe, zoon van Durk Alberts Duif en Aafke Hermanus Sweering geboren op huisnummer 129
1815 Arjen , zoon van Durk Alberts Duif en Aafke Hermanus Sweering geboren op huisnummer 129
volkstelling 1829, blad 185, huisnummer Balk 129
1829 Aafke Hermannes Sweering, weduwe Durk Alberts Duif, winkeliersche
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 129
1840 Aafke Hermannes Sweering, weduwe Durk Alberts Duif, winkeliersche ( * 6 december 1783 te Stavoren)
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 256; huisnummer 129
1849 - 1859 Aafke Hermannes Sweering, weduwe Dirk Alberts Duif, zonder beroep ( * 6 december 1783 te Stavoren)
1849 - 1859 Hermanus Duijf, verwersknecht ( * 26 mei 1805 te Balk )
1849 - 1859 Trijntje ten Brink, ( * 3 september 1845 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 85; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 156, huisnummer Balk 183
1859 - 1862 Lijkle Franzes Haarsma, ( * 8 december 1807 te Hemelum)
1862 - 1869 Doopsgezinde Kerk
woningregister 1869 - 1879 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 450, volgnummer 44 / 31
1869 - 1879 Doopsgezinde Kerk
 
1879 - 1890 Doopsgezinde Kerk niet genoemd in bevolkingsregister 1879 - 1890 kad. nr. A 450
1890 - 1900 Doopsgezinde Kerk niet genoemd in bevolkingsregister 1890 - 1900
1900 - 1910 Doopsgezinde Kerk niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 285 / 319
1910 - 1920 Doopsgezinde Kerk
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 30; huisnummer Balk 344
1920 - 1930 Doopsgezinde Kerk
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 25; huisnummer Balk 333
1930 - 1939 Doopsgezinde Kerk
 
1939 - heden Doopsgezinde Kerk  
consistorie
huisnummering: 1859 - 1910 Balk 183; 1910 - 1914 Balk 284; 1914 - 1920 Balk 318; 1920 - 1926 Balk 343; 1926 - 1930 Balk 342; 1930 - 1953 Balk 332, 1953 - heden Raadhuisstraat 27
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 284 / 318
1910 - 1920 consistoriekamer, Doopsgezinde Gemeente
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 29; huisnummer Balk 343
1920 - 1926 vergaderlokaal, Doopsgezinde Gemeente
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 29; huisnummer Balk 342
1926 - 1930 vergaderlokaal, Doopsgezinde Gemeente
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 25; huisnummer Balk 332
1930 - 1939 verenigingslokaal, Doopsgezinde Gemeente
 
1939 - heden verenigingslokaal, Doopsgezinde Gemeente
     
bewoners woning achter de kerk
huisnummering: 1859 - 1900 Balk 183; 1900 - 1910 Balk 183a; 1910 - 1914 Balk 283; 1914 - 1920 Balk 317; 1920 - 1926 Balk 342
woningregister 1859 - 1869 blad 86; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 156, huisnummer Balk 183
1859 - 186? kamer onbewoond
186? - 1869 Jan Jacobs Betzema, arbeider ( * 10 oktober 1834 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 440, volgnummer 45 / 32
1869 - 1879 Jan Jacobs Betzema, bosarbeider ( * 10 oktober 1834 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 105; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 440
1879 - 1890 Jan Jacobs Betzema, arbeider ( * 10 oktober 1834 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 259; huisnummer Balk 183a
1890 - 1892 Jan Jacobs Betzema, werkman ( * 10 oktober 1834 te Harich); hoofd
1892 - 1900 Pietje Bokma, weduwe Jan Jacobs Betzema, zonder beroep ( * 21 juli 1840 te Sneek); hoofd vanaf 1892
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 264; huisnummer Balk 183a / 283
1900 - 1902 Pietje Bokma, weduwe Jan Jacobs Betzema, ( * 21 juli 1840 te Sneek); hoofd, naar Bergum
1900 - 1909 Minne Betzema, ( * 6 mei 1870 te Balk); hoofd vanaf 1902
1900 - 1900 Frederika Betzema, ( * 21 maart 1874 te Balk), inwonend, naar Leeuwarden
190? - 1910 Grietje Lamme, weduwe Eit Eitstra, zonder beroep ( * 18 november 1835 te Oudloosdrecht); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 283 / 317
1910 - 1920 Grietje Lamme, weduwe Eit Eitstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 106; huisnummer Balk 283 / 317
1911 - 1920 Grietje Lamme, weduwe Eit Eitstra, zonder beroep ( * 18 november 1835 te Oudloosdrecht); hoofd
bevolkingsgregister 1921 - 1930 blad 305; huisnummer Balk 342
1921 - 1924 Grietje Lamme, weduwe Eit Eitstra, zonder beroep ( * 18 november 1835 te Oudloosdrecht); hoofd
1921 - 1926 Grietje Eitstra, zonder beroep ( * 7 juli 1871 te Mirns en Bakhuizen); hoofd van 1924
1926 woning gesloopt
     
ds. Douwe Simons Gorter (1854 - 1876)
 
 
Balk A 156 gevelsteen
 
 
ds Douwe Simons Gorter
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 3 september 1853
onder deze link een advertentie uit de Opregte Haarlemsche Courant van 7 oktober 1854
 
ds Douwe Simons Gorter
bron: Algemeen Handelsblad van 21 oktober 1874
 
ds. Jan Jansz Honig (1877 - 1902)
 
orgel  
organist
bron: Leeuwarder Courant van 18 december 1895
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 2 september 1895
 
ds. Roelof van der Veen (1902 - 1912)
 
ds ten Kate
bron: Het Nieuws van de Dag van 6 september 1902
 
ds van der Veen
bron: Het Nieuws van de Dag van 17 september 1902
 
orgel
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1908
www.bakker-timmenga.nl
 
ds. Hendrik Christiaan Barthel (1912 - 1916)
 
ds Barthel
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 25 september 1912
 
ds. Sipke Inne van der Meulen (1916 - 1922)
 
ds. van der Meulen
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 11 juli 1916
 
ds. Douwe Pieter de Vries (1923 - 1933)
 
ds de Vries
bron: Algemeen Handelsblad van 11 september 1923
 
Op 1 april 1930 gaf het meisjeskoor De Ljurk een voorstelling in de bovenzaal van hotel Boonstra in Balk
Onder deze link het verslag uit de Balkster Courant van 5 april 1930
 
De Ljurk
bron: Balkster Courant van 12 december 1931
 
De Ljurk
foto beschikbaar gesteld door de Doopsgezinde Gemeente
Meisjeskoor "De Ljurk"
achterste rij staand v.l.n.r.
A. Hottinga, Akke Baukje ten Brink (*1921), R. Westra, Jeltje van der Heide (*1919), Jantje Steenbeek (*1916), Jaarsma, Hiltje Woudstra, Dita Stoffelsma
middelste zittend op stoel v.l.n.r.
Hiltje Bakker, Itje Steenbeek (*1917), Griet Sloterdijk, juf Siebesma, Annie van der Veen, Jap Plantinga,
voorste rij v.l.n.r.
Aafje Wietske ten Brink (*1923), Akke Reen (*1921), Johanna Tamminga (*1920), Jantje de Vries, Ymkje Doorenspleet, Janke Steenbeek (*1922)
 
ds de Vries
foto 003-057 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
staand v.l.n.r.:
Renske Grouwstra, Franke Walstra uit Tjerkgaast, Aafje Minnes Overdiep, ?4? uit Rijs (zus van 12?), Wieke Siebesma pianolerares uit Sloten, mevrouw Kietser Prins uit Wijckel, Willem Walstra uit Tjerkgaast, Annigje de Vries (werkte bij bakkerij Brandsma), Aukje Fopma (dochter van bakker Fopma van de Dubbelstraat), ?10? , Tjalling van der Zee (slager uit Balk), ?12? uit Rijs (zus van 4?), Doekle Walstra, Janke Kooistra (dochter van schoenhandelaar Kooistra van de Dubbelstraat), ?15? , Sip Grouwstra (zuster van Lucas Grouwstra)
zittend v.l.n.r.
Izaakje Wiarda, Hotske Douma - de Jong, Siemen de Jong (had een manufacturenzaak in Balk), Uwe de Jong (zus van Siemen de Jong), dominee Douwe Pieter de Vries (periode 1923-1933), Tjalke de Boer (van de busonderneming), Gretha Grouwstra-Duif, Lucas Grouwstra
maart 2008: gegevens aangevuld door mevrouw Meinesz-Hilverda , 94 jaar oud
 
ds. Willem Izaak Fleischer (1933 - 1942)
 
ds Fleischer
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 16 januari 1933
 
ds. Fleischer
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 29 mei 1933
 
interieur kerk
foto 003-052 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Achter het orgel juf Wieke Siebesma en Lucas Grouwstra doet het psalmenbord
 
ds. Fleischer ds. Fleischer
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 25 mei 1935 bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 3 juni 1936
 
ds Fleischer ds Fleischer
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 25 februari 1938 bron: Algemeen Handelsblad 18 augustus 1939
 
ds Fleischer ds Fleischer
bron: Drents Dagblad van 8 juli 1942
 
ds. Carl Friedrich Brüsewitz (1943 - 1946)
 
ds Brüsewitz
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 23 augustus 1943
 
ds Brüsewitz ds. Brüsewitz
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 8 september 1943 bron: De Heerenveensche Koerier van 26 juni 1946
 
ds. Hendrik J. de Wilde (1946 - 1954)
 
ds. de Wilde ds. de Wilde
bron: De Heerenveensche Koerier van 6 augustus 1946 bron: Friese Koerier van 29 september 1954
 
ds. de Wilde
bron: Friese Koerier van 6 oktober 1954
 
foto's van de kerk en het verenigingslokaal in 1956
 
Doopsgezinde Kerk
foto 029-080
Rechts de kosterwoning. Door de steeg is op de achtergrond nog geen bebouwing te zien van de Ludgerustraat.
 
kerk consistorie fietsenhok
foto 029-089 foto 029-090 foto 029-081
kerk kerk kerk kerk
foto 029-082 foto 029-083 foto 029-084 foto 029-085
kerk kerk kerkpad
foto 029-087 foto 029-086 foto 029-091 foto 029-079
de foto's zijn beschikbaar gesteld door mevrouw W. Ruiter te Amersfoort; de foto's zijn gemaakt door Lubertus van Beek
 
ds. Andries Jan van der Linden (1954 - 1960)
 
ds. van der Linden  
ds. van der Linden
bron: De Heerenveensche Koerier van 22 september 1955
 
 
 
 
<<< bron: Friese Koerier van 18 november 1954
 
gemeentedag Rijs
bron: Friese Koerier van 15 juli 1959
klik op bovenstaande afbeelding voor het vollege artikel
 
ds. van der Linden
bron: Friese Koerier van 7 maart 1960
 
foto's van de kerk en het verenigingslokaal in 1960
 
Doopsgezinde Kerk
foto 019-027
 
consistorie Doopsgezinde Kerk
foto 019-030
consistorie consistorie consistorie
foto 019-031 foto 019-032 foto 019-033
consistorie trapjetrapje steeg
foto 019-034 foto 019-035 foto 019-036 foto 019-029
 
Bij het afscheid van ds. van der Linden in 1960 wordt een album met foto's uit Balk aangeboden en gemaakt door Lubertus van Beek.
 
foto's van de kerk en de consistorie
 
Doopsgezinde Kerk
 
interieur
foto 003-054 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Datering foto onbekend
 
zijgevel consistorie
zijgevel consistorie in 2007
 
achtergevel
 
gevelsteen
 
Doede Bleeker was koperslager aan de Harichsterzijde in Balk tegenover de Raadhuisbrug.
 
 
foto's consistorie gemaakt door Johan Groenewoud in 2007 en 2013
 
restauratie 2014 - 2015
 
In het najaar van 2014 beginnen vrijwilligers van de Doopsgezinde gemeente in Balk aan de restauratieklus van hun kerkgebouw. Zoals zo vaak bij dit soort restauraties vallen de werkzaamheden tegen en komen er veel onvbolkomenheden aan het licht waar van te voren geen rekening mee gehouden is. Uiteindelijk is het zo goed als complete interieur inclusief wanden en vloeren gestript en grotendeels vernieuwd.
Op de muur achter de houten bekleding van de kerkeraadsbanken kwamen namen tevoorschijn van werklieden en vrijwilligers van eerdere verbouwingen.
 
verbouwing 1890
In het jaar 1890 schrijven timmerman Johannes Thijsses van Hout (1839-1927) en schilder Marten Simons Zwanemburg (1853-1918) hun naam op de muur in de kerk.
 
Op 24 juni 1890 laat ook timmerknecht Foeke Frederiks Hogendorff (1842-1926) zijn naam achter in de kerk.
 
verbouwing
Jaren later doen gemeenteleden Auke de Vries, Bauke Tamminga en Berend Bakker hetzelfde.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-04-2023