Raadhuisstraat 21 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 117, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 133  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 151, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 21  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 21 hisgiscode: 1165

eigenaren

eigenaar in 1715: Marike Pieters
eigenaar in 1742: Lolke Cornelis en P de Blij
eigenaar in 1758: Lykle Cornelis weduwe
eigenaar in 1764: Pieter Clases
eigenaar in 1795: Anne Pieters
eigenaar in 1832 OAT: erven Hinne Tjeerds Haitjema
verkoop in 1839 aan:  
verkoop in 1846 aan: Roelof Jeltes Kooiman, koopman te Idskenhuizen, Balk
  David Mozes Mello te Balk
verkoop in 1854 aan: Jetze Jacobs van Dijk te Balk
verkoop in 1856 aan: Hermanus Dirks Duijf, uurwerkmaker te Balk
bij boedelscheiding in 1907 aan: Akke Schootstra, weduwe van Dirk ten Brink, handelares te Balk
bij legaat in 1920 aan: Jurjen Dirks ten Brink, horlogemaker te Balk
verkoop in 1926 aan: Otto de Goede, manuafacturier in Hemelum
verkoop in 1929 aan: Jan de Jong, groenten en brandstoffen, postbode te Balk
verkoop in 1959 aan: Joop de Jong, groenteman, postbode te Balk
verkoop in 1967 aan: Teeuwes de Jong, schoenhandel te Balk
verkoop in 1967 aan: Bob Buwalda te Balk, koffiebar It Yester
verkoop in 1971 aan: Jakob Betsema, metselbedrijf te Balk
verkoop in 1986 aan: familie Kooistra te Balk
verkoop in 1998 aan: familie de Jong te Balk
   
Balk A 151
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

151 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Balk A 151
 
uiterst rechts het erkerkozijn van de winkel van goudsmid Dirk ten Brink rond 1905
 
 
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Raadhuisstraat 21
bron: Leeuwarder Courant van 29 november 1839
 
verkkop raadhuistraat 21
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1852
 
verkoop Raadhuisstraat 21
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1928
 
Raadhuisstraat 21  
Raadhuisstraat 21
bron: Leeuwarder Courant 31 juli 1971
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant 14 oktober 1967
 
verbouwingen
 
voorgevel
Plan voor een nieuwe voorgevel voor mej. wed. D. ten Brink te Balk
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 19 april 1911
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 133; 1859 - 1910 Balk 187; 1910 - 1914 Balk 295; 1914 - 1920 Balk 326; 1920 - 1930 Balk 349; 1930 - 1953 Balk 338; 1953 - heden Raadhuisstraat 21
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Marike Pieters / selfs; blad 86, nummer 117
1717 - 1718 Marike Pieters / selfs; blad 88, nummer 117
1721 - 1739 Marike Pieters / selfs; blad 118, nummer 117
1742 Lolke Cornelis en P de Blij / Lolke Cornelis; blad 118, nummer 117
1745 Lolke Cornelis en P de Blij / mr. uurwerkmaker; blad 118, nummer 117
1746 - 1748 Lolke Cornelis en P de Blij / Lolke Cornelis; blad 118, nummer 117
1750 Lykle Cornelis / zelfs; blad 118, nummer 117
1758 - 1762 Lykle Cornelis weduwe / zelfs; blad 118, nummer 119
1764 - 1774 Pieter Clases / zelfs; blad 118, nummer 119
1775 Pieter Clases / zelfs; blad 171, nummer 126, te voren 119
1777 - 1779 Pieter Clases / zelfs; blad 171, nummer 126
1780 - 1785 Pieter Clases weduwe / zelfs; blad 171, nummer 126
1786 - 1791 Pieter Clases weduwe / zelfs; blad 172, nummer 126
1792 - 1794 Pieter Clases weduwe erven / zelfs; blad 172, nummer 126
1795 - 1804 Anne Pieters; blad 172, nummer 126
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Anne Pieters; blad 57, volgnummer 100
1805 weduwe Riewert Riewerts (Grietje Fransen) overleden in 1809 te Balk; blad 57, volgnummer 100
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 133
1812 Anne Cramer, volgnummer 34
  Anne Pieters Cramer, schoenlapper, overleden in 1826 op nummer 47 te Balk; aangifte door Thomas Jans Rinkema van nr. 132 en Johannes Thomas Trenks van nr. 131
periode 1812 - 1829
1816 Janke, dochter van Fokke Roelofsma en Geertje Hoekstra geboren op huisnummer Balk 133
volkstelling 1829, blad
   
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 133
1840 Inne Rimmers Ottema, werkman
1840 Aldert Zacharias Voetman, ketelboeter
1840 Douwe Taas Rijpma, schipper en koopman
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 261, huisnummer Balk 133 / 187
1849 - 1853 Roelof Kooiman, winkelier ( * 1820 tw Assen)
1853 - 1854 Salomon Mello, kramer ( * 1833 te Amsterdam)
1854 - 1859 Jetze Jans van Dijk, kledermaker ( * 1813 te Sneek)
woningregister 1849 - 1859 blad 262, huisnummer Balk 133 / 187
1849 - 185? Sjoerd Ligthart, molenmakersknecht ( * 1815 te Tjalhuizum)
185? - 185? Halbe Nota, kuipersknecht ( * Tjerkwerd)
185? - 1855 Johannes Hes, korenmolenaarsknecht ( * 1783 te Dokkum)
1855 - 1859 Syberen van der Veer, inlandskramer ( * 1826 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 87; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 151, huisnummer Balk 187
1859 - 1867 Hermanus Dirks Duijf, ?? ( * 26 mei 1805 te Balk); hoofd
1859 - 1867 Aafke Hermanus Swering, weduwe Durk Alberts Duif, ?? ( * 6 december 1783 te Stavoren); hoofd
186? - 1869 Dirk Jurjens ten Brink, ?? ( * 14 mei 1842 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A 151, volgnummer 39 / 26
1869 - 1879 Dirk Jurjens ten Brink, horlogemaker ( * 14 mei 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 151
1880 - 1890 Dirk Jurjens ten Brink, horlogemaker ( * 14 mei 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 277; huisnummer Balk 187
1890 - 1898 Dirk Jurjens ten Brink, horlogemaker ( * 14 mei 1842 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Akke Schootstra, weduwe Dirk Jurjens ten Brink ( * 10 april 1846 te Harich); hoofd vanaf 1898
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 272; huisnummer Balk 187 / 295
1900 - 1910 Akke Schootstra, weduwe Dirk Jurjens ten Brink, horlogemaker ( * 10 april 1846 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 295 / 326
1910 - 191? Akke Schootstra
191? - 1920 Jurjen ten Brink
bevolkingsregister 1911 - 1921 A-B blad 188; huisnummer Balk 295 / 326
1911 - 1915 Akke Schootstra, weduwe Dirk Jurjens ten Brink, winkeliersche in uurwerken
1915 - 1920 Jurjen Dirks ten Brink, uurwerkmaker ( * 6 juli 1878 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 310; huisnummer Balk 349
1921 - 1926 Jurjen Dirks ten Brink, horlogemaker ( * 6 juli 1878 te Balk); hoofd
1926 - 1929 Otto de Goede, manufacturier ( * 2 november 1903 te Hemelum); hoofd
1929 - 1930 Jan Johannes de Jong, groentenkoopman ( * 29 februari 1914 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 286; huinummer Balk 338
1931 - 1939 Jan Johannes de Jong, hulpbesteller posterijen ( * 29 februari 1914 te Balk); hoofd
 
1939 - 1967 familie de Jong
1986 - 1998 familie Kooistra
1998 - heden familie de Jong
     
Jurjen ten Brink
 
Jurjen ten Brink
bron: Balkster Courant 11 september 1915
 
Jurjen ten Brink
bron: Balkster Courant 23 september 1916
 
In 1925 koopt Jurjen ten Brink een pand aan de Harichsterzijde in Balk.
 
Otto de Goede, manufacturen
 
Otto de Goede  
 
faillisement de Goede
bron: Leeuwarder Nieuwsblad 1 november 1928
 
Otto de Goede
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 april 1929
 
 
 
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant 26 mei 1928
 
 
 
groenteboer Jan J. de Jong
 
Jan de Jong
bron: Balkster Courant 17 november 1928
 
Jan de Jong
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs op 17 juli 1929
 
de Jong groentenhandel
bron: Balkster Courant van 31 augustus 1956
 
koffiebar It Yester
 
koffiebar It Yester
bron: Balkster Courant 6 april 1968
 
koffiebar It Yester
bron: Balkster Courant van 13 april 1968
koffiebar It Yester
 
koffiebar It Yester
bron: Balkster Courant van 22 juni 1968
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-01-2023