Raadhuisstraat 19 en 20 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 118, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 134  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 150, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 19 en 20  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 19 hisgiscode: 1164

eigenaren

eigenaar 1715: Wybe Repkes
eigenaar in 1789: Wiebe Repkes, weduwe (Marieke Klases)
eigenaar in 1832 OAT: Tjietje Douwes Albada, assessor te Balk
verkoop in 1840 aan: Hendrik Lippes van der Veer, timmerman te Balk en Hans Sybrens van der Bank, tuinman te Harich
verkoop in 1846 aan: Rinze Hiddes Koornstra, slager te Balk
verkoop in 1850 aan: Jan Roelofs de Vries,
verkoop in 1878 aan: Oege Jans Velzen, visser te Bolsward
verkoop in 1879 aan: Siebren Gerrits van der Veer, winkelier te Balk
verkoop in 1902 aan: Meine Lieuwes Visser, boer te Harich
verkoop in 1931 aan: Teeuwes de Jong schoenmaker te Bakhuizen
verkoop in 1968 aan: Jan de Vries, kapper te Balk
   
   
Balk A 150
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

150 vernummerd in 1860 naar 428
428 vernummerd in 1910 naar 851
851 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
Balk A 150
In het midden Raadhuisstraat 20 rond 1920.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1840
In bovenstaande advertentie wordt de eigendommen van de overleden Tjietje Douwes Albada te koop aangeboden. Onder punt 4 het huis met nummer 134 aan de Wijckelerzijde. Onder punt 1 huize Landlust dat gestaan heeft aan de weg van Balk naar Wijckel. Alleen het ijzeren toegangshek is bewaard gebleven.
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 18 november 1879
 
Raadhuisstraat 20 verkoop Raadhuisstraat
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 februari 1902
 
 
bron: Balkster Courant van 3 november 1930 >>>
 
 
verkoop raadhuisstraat 19 en 20 verkoop
bron: Balkster Courant van 14 oktober 1967 bron: Leeuwarder Courant van 14 oktober 1967
 
verbouwingen
 
Jong schoenen
In 1934 laat Teeuwes de Jong zijn pas verworven winkelpand aan de Wijckelerzijde verbouwen. De voorgevel wordt voorzien van een moderne winkelpui. Thijs Johannes van Hout tekent voor het ontwerp.
tekeningen: voorgevel, begane grond
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 19 februari 1934
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 134; 1859 - 1910 Balk 188; 1910 - 1914 Balk 296; 1914 - 1920 Balk 327; 1920 - 1930 Balk 350; 1930 - 1953 Balk 339; 1953 - heden Raadhuisstraat 19
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Wybe Repkes / Jan Beernts ; blad 86, nummer 118
1717 - 1718 Wybe Repkes / Jan Beernts ; blad 88, nummer 118
1721 - 1722 Wybe Repkes weduwe / Jan Beernts nu Wattie Fokkes; blad 119, nummer 118
1725 - 1733 Wybe Repkes weduwe / Waltie Fokkes; blad 119, nummer 118
1739 Wybe Repkes weduwe / Wopke Ritskes; blad 119, nummer 118
1742 - 1745 Wybe Repkes weduwe / Johannes de Jager; blad 119, nummer 118
1746 - 1750 Wybe Repkes weduwe / Jan Schokker ; blad 119, nummer 118
1758 - 1762 Wybe Repkes weduwe / Rintje Hendriks; blad 119, nummer 120
  % Wybe Repkes trouwde op 19 november 1747 te Harich met Marijke Klases uit Balk
1764 - 1768 Wybe Repkes / Willem Johannes; blad 119, nummer 120
1769 - 1773 Wybe Repkes / Hoijte Pieters; blad 119, nummer 120
1774 Wybe Repkes / Frederik Dillingh; blad 119, nummer 120
1775 Wybe Repkes / Frederik Dillingh; blad 172, nummer 127, te voren 120
1777 - 1780 Wybe Repkes / Frederik Dillingh; blad 172, nummer 127
1783 - 1785 Wybe Repkes / Rintje Ruardy; blad 172, nummer 127
1786 Wybe Repkes / Rintje Ruardy; blad 173, nummer 127
1787 - 1788 Wybe Repkes / Frederik Dillingh; blad 173, nummer 127
1789 - 1791 Wybe Repkes weduwe / Frederik Dillingh; blad 173, nummer 127
1792 - 1804 Wybe Repkes weduwe / Tjietje Douwes; blad 173, nummer 127
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Tjietje Douwes; blad 57, volgnummer 101
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 134
1812 Tjietje Douwes, volgnummer 39
 
1824 Rink Attes Eppens, echtgenote van Tjietje Douwes, is overleden op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer
1840 Tjietje Douwes Albada, assessor, (*1765 te Harich)
1840 Roelofke Annes, dienstmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 263; huisnummer Balk 134 / 188
1849 - 1851 Rinze Koornstra, slager ( * 1814 te Balk); hoofd
1851 - 1859 Jan Roelofs de Vries, koopman ( * 1827 te Balk); hoofd
1853 - 1854 Pietertje Delstra, dienstmeid ( * 5 augustus 1834 te Lemmer)
woningregister 1849 - 1859 blad 264; huisnummer Balk 134 / 188
1849 - 185? Johanneske Klazes van der Wijk, weduwe Sytze Johannes Samplonius, werkster ( * 18 maart 1815 te Sloten)
  Antje Tjidzes de Vries, weduwe Roelof Symens de Boer, werkvrouw ( * 1802 te Harich)
  Siebolt de Wilde, arbeider ( * 1812 te Sondel)
185? - 1859 Aaltje Gooitzens Bijlsma, weduwe Antke Jans Doornspleet ( * 1798 te Harlingen)
woningregister 1849 - 1859 blad 265; huisnummer Balk 134 / 188
1849 - 1859 Dooitje Schram, timmerknecht ( * 1817 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 88; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 150, huisnummer Balk 188
1859 - 1869 Jan Roelofs de Vries
1859 - 1869 Dooitje Schram
1859 - 1862 Aaltje Gooitzens Bijlsma, weduwe Antke Jans Doorenspleet ( * 1798 te Harlingen)
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 428, volgnummer 38 / 25
1869 - 1879 Jan Roelofs de Vries, koopman
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 428, volgnummer 37 / 24
1869 - 1879 schuur
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 428
1880 - 1890 Willem Berends Strak, arbeider ( * 2 december 1848 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 278; huisnummer Balk 188
1890 - 1900 Maria Elizabeth Hornstra, kruidenier ( * 13 maart 1828 te Balk); hoofd
  Roelofke van Strien, nicht ( * 9 juli 1870 in Veenwouden)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 273; huisnummer Balk 188 / 296
1900 - 1902 Maria Elizabeth Hornstra, winkeliersche ( * 13 maart 1828 te Sondel); hoofd
1902 - 1910 Wietze Dijkstra, verversknecht ( * 6 oktober 1872 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23, huisnummer Balk 296 / 327
1910 - 1917 Wietze Dijkstra
1917 - 1920 Pieter Weerman
bevolkingsregister 1911 - 1920 C - G blad 76, huisnummer Balk 296 / Balk 327
1910 - 1917 Wietze Dijkstra, verver ( * 6 oktober 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 23, huisnummer Balk 327
1917 - 1920 Pieter Hendriks Weerman, schoenmaker ( * 16 maart 1882 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 311, huisnummer Balk 350
1921 - 1930 Pieter Hendriks Weerman, schoenmaker ( * 16 maart 1882 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 287, huisnummer Balk 339
1931 - 1939 Teeuwis de Jong, schoenmaker ( * 3 september 1903 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1939 - 1939 Louw Bandstra, schoenmakersknecht ( * 24 augustus 1928 te Stavoren)
1939 - 1939 Elisabeth de Jong, zuster, dienstbode ( * 21 januari 1919 te Mirns en Bakhuizen)
 
1939 - 1968 familie de Jong
1968 - heden familie de Vries
     
bewoners
huisnummers: Balk 188; 1890 - 1910 Balk 189; 1910 - 1914 Balk 298; 1914 - 1920 Balk 329; 1920 - 1930 Balk 351;
     
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 165; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 428
1880 - 1886 Sijbren Gerrits van der Veer winkelier ( * 20 april 1826 te Balk); hoofd
1882 - 1887 Willem Clifford, ( * 1 november 1862 te Bolsward); kostganger
18?? - 18?? Sijtse Arends, ( * 8 oktober 1861 te Balk); hoofd
1885 - 1890 Gerrit Alberts de Vos, werkman ( * 9 oktober 1860 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 279; huisnummer Balk 189
1890 - 1890 Gerrit de Vos, werkman ( * 9 oktober 1860 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Gerrit Kuiper, ?? ( * 2 augustus 1869 te Balk); hoofd
1892 - 1893 Tea Rijpsma, werkman ( * 2 jnui 1862 te Balk); hoofd
1893 - 1894 Jacobus Hettinga, koperslagersknecht ( * 8 mei 1866 te Balk); hoofd
1894 - 1896 Harm van der Pal, stalknecht ( * 10 oktober 1830 te Akkrum); hoofd
1896 - 1900 Pieter Wagenaar, koopman ( * 7 februari 1872 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 274; huisnummer Balk 189 / 298
1900 - 1910 Pieter Wagenaar, veekoopman ( * 7 februari 1872 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 298 / 329
1910 - 191? Pieter Wagenaar
1912 - 191? Maaike de Graaf / Hendrik Jongsta
1914 - 191? Hendrik Hemstra
1917 - 1917 Rudolf Moed
191? - 191? niet leesbaar ???, naar België
191? - 1919 Leendert Wagenmakers
1919 - 1920 Pieter Weerman
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z, blad 2; Balk 298
1911 - 191? Pieter Wagenaar, koopman in vee ( * 7 februari 1872 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H - J, blad 254; Balk 298 / Balk 329
1912 - 191? Hendrik Jongstra, arbeider ( * 22 maart 1878 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H - J, blad 125; Balk 329
1914 - 19? Hendrik Hemstra, smid ( * 18 september 1889 te Kubaard); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M, blad 257; Balk 329
1917 - 1917 Rudolf Moed, arbeider ( * 24 februari 1864 te Sloten, Frl); hoofd
 
  ????
niet genoemd in bevolkingsregister
191? - 1919 Leendert Wagenmakers, dekknecht ( * 30 april 1885 te Lemmer)
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 44; huisnummer Balk 329
1919 - 1920 Pieter Willems Weerman, straatreiniger / arbeider ( * 17 december 1893 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 312, huisnummer Balk 351
1921 - 1930 geen bewoners
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 189a; 1910 - 1914 Balk 297; 1914 - 1920 Balk 328; 1920 - 1930 Balk 352
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 280; huisnummer Balk 189a
1890 - 1890 Anne Reekers, smidsknecht ( * 7 maart 1860 te Bolsward); hoofd
1890 - 1900 Jacob Bremer, werkman ( * 26 januari 1821 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 275; huisnummer Balk 189a / 297
1900 - 190? Jacob Bremer, ?? ( * 26 januari 1821 te Balk); hoofd
190? - 1903 Geert de Jager, arbeider ( * 22 december 1843 te Balk); hoofd
1903 - 1910 Jan Otten, schipper ( * 20 februari 1859 te Hoogeveen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23, huisnummer Balk 297 / 328
1910 - 1920 Jan Otten
1920 - 1920 Albertus Terwisga
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 47, huisnummer Balk 297 / Balk 328
1911 - 1920 Jan Otten, schipper ( * 20 februari 1859 te Hoogeveen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 2, huisnummer Balk 328
1920 - 1920 Albertus Johannes Terwisga, brievenbesteller ( * 19 mei 1892 te Oosterwolde); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 313, huisnummer Balk 352
1921 - 1930 geen bewoners
     
'
     
1910 - 1920 turfschuur register van huisnummering 1910-1920 blad 23; huisnummer Balk 299 / 330
     
Sybren Gerrits van der Veer
 
Sybren Gerrits van der Veer
bron: Nieuwblad van Friesland van 19 februari 1902
 
schoenmaker Pieter Weerman
 
schoenmaker Weerman
bron: Balkster Courant van 1 januari 1916
 
schoenhandel de Jong
 
Teeuwes de Jong koopt in 1930 dit pand aan de Wijckelerzijde in Balk en begint een schoenhandel..
De familie de Jong vond in dit huis een stuk glas in een bovenlicht van een kozijn met daarop de volgende namen:
F. Dilling Freit 1783 /// Wybe Repkes en Marijke Klazes op Hooijbergen.
 
schoenhandel de Jong schoehandel de Jong
foto 228-002 beschikbaar gesteld door Lies de Jong foto 228-003 beschikbaar gesteld door Lies de Jong
Op de stoep voor de winkel in 1932 mevr T de Jong-Visser met zoon Fedde. Het kozijn rechts was van een kamertje naast de winkel. Een jaar later Teeuwis de Jong en zijn vrouw en zoon Fedde. Het meisje is de lichte jurk is onbekend.
 
schoenhandel de Jong
bron: tentoonstellingskrant LAHANITO Koudum in september 1937
 
voorgevel schoenhandel de Jong
foto 228-001 beschikbaar gesteld door Lies de Jong
De schoenhandel na de verbouwing van 1934.tijdens een feestweek in eind augustus / begin september.
 
schoenhandel de Jong
bron: Balkster Courant van 3 juli 1948
 
de Jong schoenen de Jong schoenen
bron: Balkster Courant van 6 november 1948 bron: Balkster Courant van 14 maart 1953
 
de Jong schoenen
bron: Balkster Courant van 11 april 1959
 
de Jong schoenhandel
bron: Balkster Courant van 3 september 1967
 
de Jong schoenhandel
bron: Balkster Courant van 2 maart 1968
In de jaren zestig neemt zoon Wim de Jong de schoenhandel over en verhuist met de winkel in het voorjaar van 1968 naar de van Swinderenstraat 26 aan de overzijde van de Luts.
 
kapsalon en sigarenmagazijn de Vries
 
de Jong schoenhandel
bron: Balkster Courant van 11 mei 1968
 
kapper de Vries
bron: Balkster Courant van 25 mei 1968
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Na 8 jaar aan de Gaaikemastraat gewoond en gewerkt te hebben koopt Jan de Vries in 1968 de schoenwinkel van Theeuwes de Jong aan de Raadhuisstraat. De winkel wordt verbouwd tot kapsalon en winkel voor de verkoop van rookartikelen en parfumerieën. Door de ziekte van kapper de Vries werd de kapsalon in november 1977 gesloten. De winkel bleef open. Na het overlijden van Jan de Vries in augustus 1979 zette mevrouw de Vries de zaak voort.
 
kapper de Vries
bron: Balkster Courant van 8 juni 1968
 
voorgevel
 
sigarenkistje
 
interieur
 
adertentie Balkster Courant Op 22 december 2001 sluit Tine de Vries haar winkel. Gezien haar leeftijd vindt ze dat het tijd wordt om er mee te stoppen. En vanwege de invoering van de Euro per 1 januari 2002 gaat de winkel een paar maanden eerder dicht dan in eerste instantie de bedoeling was.
 
Tine de Vries
foto's beschikbaar gesteld door Tine de Vries
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-12-2022