Raadhuisstraat 2 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 133, huis rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 149  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 133, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 2  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 2 hisgiscode: 1147

eigenaren

eigenaar in 1715: pastorie huysinghe
eigenaar in 1718: Griet Reins erven
eigenaar in 1729: burgemeester Marten Brouer
eigenaar in 1769: Johannes Kuipers
eigenaar in 1802: Jan Veldkamp
eigenaar in 1832 OAT: erven Jan Veldkamp
1839 Jan Ages Tromp, zaagmolenaar
verkoop in 1843 aan: Age Michiels Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1856 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1890 aan: ??
verkoop in 1919 aan: Johannes Hijronimus Noordenbos, notaris te Balk
verkoop in 1927 aan: Luitjen Hendriks Mulder, veehouder te Wijckel
verkoop in ???? aan: gemeente Gaasterland
verkoop in ???? aan: notaris de Gelder
  2006 >>>
Balk A 133
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

133 vernummerd in 1878 naar nummer 570
570 komt uit 133, 134
570 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 133 rond 1980
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
het pand rond 1980
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1890 bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1890
perceel 1 is Raadhuisstraat 2. Voor de andere percelen zie overzicht bij Joachim Ages Tromp
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 januari 1927
 
verbouwingen
 
ongeluk
bron: Leeuwarder Courant van 22 december 1876
Joachim Ages Tromp laat de woning in 1876 grondig verbouwen. Bij stucadoorswerkzaamheden aan de voorgevel is de steiger ingestort aldus bovenstaand artikel.
 
restauratie behang
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 2010
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 149; 1859 - 1910 Balk 204; 1910 - 1914 Balk 320; 1914 - 1920 Balk 346; 1920 - 1930 Balk 370; 1930 - 1953 Balk 357; 1953 - heden Raadhuisstraat 2
   
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / bruiker
1715 pastorie Huysinghe; blad --, nummer 133
1716 geen vermelding; blad 89, nummer 133
1717 geen vermelding; blad 91, nummer 133
1718 Griet Reins erven / de predikant Abdias Noordbeek; blad 91, nummer 133
1721 - 1725 Griet Reins erven / de predikant Abdias Noordbeek; blad 122, nummer 133
1729 - 1733 Marten Brouer / Teunis Anskes; blad 122, nummer 133
1739 - 1742 burgemeester M. Brouer / Tjeerd Clases; blad 122, nummer 133
1745 - 1747 burgemeester Brouer / Jan Buttes; blad 122, nummer 133
1748 - 1750 de old burgemeester Brouer? / Willem Johannes; blad 122, nummer 133
   
1758 de old burgemeester Brouer? / ds. Stoter; blad 122, nummer 135
1762 - 1764 de old burgemeester Brouer? of secreataris Brouer? weduwe en erven / ds. Stoter; blad 122, nummer 135
1765 de old burgemeester Brouer? of secreataris Brouer? erven / ledigh en onbewoond; blad 122, nummer 135
1766 - 1768 de old burgemeester Brouer? of secreataris Brouer? erven / J Cuiper; blad 122, nummer 135
1769 - 1774 Johannes Kuipers / zelfs; blad 122, nummer 135
1775 Johannes Kuipers / zelfs; blad 175, nummer 142, te voren 135 huysinghe
1777 - 1785 Johannes Kuipers / zelfs; blad 175, nummer 142, huysinghe alsmede een stuk land te Ruigahuizen
1786 - 1801 Johannes Kuipers / zelfs; blad 176, nummer 142, huysinghe alsmede een stuk land te Ruigahuizen
1802 - 1804 Jan Veldkamp / zelfs; blad 176, nummer 142
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Veldkamp; blad 59, volgnummer 115
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 149
1812 Age Michiels, volgnnummer 212
1812 Jan Veldkamp, volgnummer 212
 
???? - 1818 Jan Hanzes Veldkamp
???? - 1823 Jantie Kuipers
1811 -1818 Age Michiels Tromp
???? - 1818 Debora Veldkamp
1824 - 1856 Age Michiels Tromp
1832 - 1890 Joachim Ages Tromp
volkstelling 1840; huisnummer Balk 149
1840 Age Michiels Tromp, koopman
1840 Barendina Maria Wilmerink, zonder beroep, weduwe Joachim van Broekhuizen
1840 Pietje Jetzes Sakema, dienstmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 290; huisnummer Balk 149 / 204
1849 - 1856 Age Michiels Tromp, koopman ( *29 januari 1787 te Ypecolsga ) hoofd
1849 - 1859 Jannetta Wilhelmina van Broekhuizen, weduwe Age Michiels Tromp ( * circa 1799 te De Wijk); hoofd 1856
1849 - 1853 Barendina Maria Wilmerink (Walmerink), renteniersche ( * 1772 te Amsterdam)
  Wiggeltje Tjalma, dienstbode ( * 28 maart 1822 te Oosterzee)
  Intk Johannes Huisman, dienstbode ( * 30 mei 1830 Balk)
  Trijntje Jans Haringsma, dienstbode ( * 25 september 1833 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 96; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 134, huisnummer Balk 204
1859 - 1869 Jannetta Wilhelmina van Broekhuizen, weduwe Age Michiels Tromp ( * 27 juli 1797 te De Wijk); hoofd
1859 - 186? Anna Maria Goedkoop, ( * 1844 te Amsterdam)
1859 - 186? Aukje J. Pietersma, dienstbode ( * 7 januari 1843 te Balk)
1867 - 1868 Adriana Smit, dienstbode ( * 23 januari 1844 te Ommen)
1868 - 1868 Trijntje de Jong, dienstbode ( * 22 september 1824 te Woudsend)
woningregister 1869 - 1879 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 133, volgnummer ---
1869 - 1876 Jannetta Wilhelmina van Broekhuizen, winkeliersche, wed. Age M. Tromp ( * 27 juli 1797 te De Wijk); hoofd
1869 - 1879 Joachim Ages Tromp, koopman ( * 30 januari 1832 te Balk)
1869 - 1871 Baukjen Pieters Thibaudier, dienstmeid ( * 11 februari 1847 te Balk)
1871 - 187? Neeltje Hendriks Kuiper, dienstmeid ( * 7 september 1843 te Woudsend)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 160; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 570
1879 - 1890 Joachim Ages Tromp, ( * 30 januari 1832 te Balk)
1879 - 1890 Jacoba Albertina Kuitert, dienstbode ( * 24 september 1839 te Benningbroek)
1879 - 1880 Trijntje Wiebes Pelsma, dienstbode ( * 18 juni 1861 te Balk)
1880 - 1881 Hantje Binkes (Rintjes) van der Goot, dienstbode ( * 3 maart 1851 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 299; huisnummer Balk 204
1890 - 1890 Joachim Ages Tromp, houthandelaar ( * 30 januari 1832 te Balk); hoofd
1890 - 1900 mr. Poppe Sikkes Poppes, ( * 6 december 1847 te Balk); hoofd
189? - 1891 Jacoba Albertina Kuitert, huishoudster ( * 24 september 1839 te Benningbroek)
189? - 189? Baukje Hogendorff, werkmeid ( * 5 juli 1871 te Balk)
189? - 189? Ymkjen van der Veer, binnenmeid ( * 2 augustus 1873 te Balk)
1905 - 1900 Durkje Bosma, binnenmeid ( * 24 september 1876 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 294; huisnummer Balk 204 / 320
1900 - 190? mr. Poppe Sikkes Poppes, ( * 6 december 1847 te Balk); hoofd
1900 - 190? Durkje Bosma, dienstbode ( * 24 september 1876 te Balk)
1900 - 190? Trijntje de Jager, dienstbode ( * 18 oktober 1882 te Balk)
190? - 1910 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Zwolle); hoofd
1902 - 1902 Hantje de Jager, dienstbode ( * 2 februari 1879 te Balk)
1902 - 1903 Trijntje Jeltes Dijkstra, dienstbode ( * 4 februari 1883 te Sint Nicolaasga)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer 320 / 346
1910 - 1920 Johannes Hieronimus Noordenbos
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 18; huisnummer Balk 320 / Balk 346
1911 - 1920 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Zwolle); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 330; huisnummer Balk 370
1921 - 1924 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Zwolle); hoofd
1924 - 1926 Gerbrig Noordenbos, weduwe Johannes Hieronimus Noorderbos ( * 14 oktober 1959 te Hijdaard); hoofd 1924
1921 - 1923 Grietje van Dijk, dienstbode ( * 9 april 1899 te Parrega)
1921 - 1927 Wijpkje Noordenbos, dochter ( * 24 november 1887 te Wommels); hoofd vanaf 1926
1922 - 1925 Trijntje Kuiper, dienstbode ( * 21 september 1901 te Balk)
1925 - 1927 Antje Veenstra, dienstbode ( * 30 november 1899 te Sondel)
1927 - 1929 Pieter Hiddema, onderwijzer ( * 29 februari 1896 te Holwerd)
1929 - 1930 Luitjen Mulder, zonder beroep ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 302; huisnummer Balk 357
1930 - 1934 Luitjen Mulder, zonder beroep ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum)
1934 - 1939 baron Georg W.C.D. thoe Schartzenberg en Hohenlansberg ( * 9 oktober 1899 te Paramaribo)
1934 - 1936 Joukje Trijntje Hettinga, dienstbode ( * 16 februari 1916 te Wijckel)
1936 - 1938 Grietje Hoekstra, dienstbode ( * 1 januari 1913 te Tjerkgaast)
1939 - 1939 Rinskje Weerman, dienstbode ( * 24 december 1919 te Balk)
 
1939 - 19?? familie thoe Schwartzenberg
  notariskantoor de Gelder
201? - 2015 Plattelânsprojecten,Streekwurk,
2016 - heden  
     
notariskantoor
 
 
 
Plattelânsprojekten / Streekwurk
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-12-2022