Raadhuisstraat 17 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 118, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 136  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 148, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 17  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 17 hisgiscode: 1162

eigenaren

eigenaar in 1715: Douwe Sibles
eigenaar 1746: Rouke Roukonides
eigenaar 1747: Johannes Betses
eigenaar in 1758: Betse Johannes
eigenaar in 1762: Betse en Inne Johannes
eigenaar in 1777: Haytje Hantjes
eigenaar in 1786: Pieter Jans
verkoop in ???? aan: Pytter Jans Visser, te Balk
verkoop in 1816 aan: Auke Obes Smit, koemelker te Harich
eigenaar in 1832 OAT: weduwe Auke Obes Smit, winkeliersche te Balk
verkoop in 1846 aan: Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk
verkoop in 1901 aan: Hittje en Zwaantje van der Goot zonder beroep te Balk
bij boedelscheiding in 1901 aan: Hittje van der Goot zonder beroep te Balk
verkoop in 1910 aan: Wijtse Gesinus Poelstra, arts te Balk
verkoop in 1912 aan: dr Maurits Pieter Margarethus Moesman, arts te Balk
verkoop in 1916 aan: Jacob Johannes Herman, arts te Balk
verkoop in 1919 aan: Johannes van den Bijllaardt, arts te 's Gravenhage
verkoop in 1956 aan: Sjirk Westra, huisarts te Balk
verkoop in 1970 aan: Lucas H. Brokke, huisarts te Balk
verkoop in 19?? aan: Jongsma; administratiekantoor
verkoop in 1995 aan: familie Hoppzak
verkoop in 20?? aan: familie Wilbrennink
verkoop in 20?? aan:  
   
Balk A 148
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

148 vernummerd in 1851 naar 382
382 vernummerd in 1885 naar 635
635 komt uit 406, 407 en 382
635 vernummerd in 1905 naar 822, 823
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Balk A 148
Uiterst rechts Raadhuisstraat 18 en verder naar links met dakkapel Raadhuisstraat 17 rond 1920.
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1846
 
verbouwingen
 
tekening voorgevel 1937
Op 7 juni 1937 is vergunning verleend voor een verbouwing van het doktershuis ontworpen door architekt Arjen Goodijk uit Sneek in mei 1937. De voorgevel, de linker zijgevel en de kap zijn hierbij volledig vernieuwd. De rechterzijgevel, een aantal binnenmuren en de verdiepingsbalklagen zijn bij de verbouwing blijven staan en zijn nu nog grotendeels intact.
plattegrond voor de verbouwing in 1937 plattegrond na de verbouwing in 1937
tekeningen beschikbaar gesteld door de familie Wilbrennink
 
aanbesteding verbouwing
bron: Leeuwarder Courant van 12 juni 1937
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 136; 1859 - 1910 Balk 191; 1910 - 1914 Balk 301, 1914 - 1920 Balk 332, 1920 - 1930 Balk 353; 1930 - 1953 Balk 341, 1953 - heden Raadhuisstraat 17
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Douwe Sibles / selfs; blad 87, nummer 120
1717 - 1718 Douwe Sibles / selfs; blad 89, nummer 120
1721 - 1745 Douwe Sibles weduwe / selfs; blad 119, nummer 120
1746 Rouke Roukonides / ---- ; blad 119, nummer 120
  % Rouke Roukonides trouwde op 30 november 1721 te Joure met Eelkjen Douwes uit Balk
1747 Johannes Betses / Hette Reiners; blad 119, nummer 120
1748 - 1750 Johannes Betses erven / Dirk Agis en Pier Kok; blad 119, nummer 120
1758 Betse Johannes / Betse zelfs; blad 119, nummer 122
1762 Betse en Inne Johannes / Jacob Valentijn; blad 119, nummer 122
1764 - 1766 Betse en Inne Johannes / Pieter Tamboer; blad 119, nummer 122
1767 - 1774 Betse en Inne Johannes / Betse Johannes; blad 119, nummer 122
1775 Betse en Inne Johannes / Betse Johannes; blad 172, nummer 129, te voren 122
1777 - 1785 Haytje Hantjes / zelfs; blad 172, nummer 129
1786 - 1804 Pieter Jans / zelfs; blad 173, nummer 129
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Pieter Jans; blad 57, volgnummer 102
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 136
1812 Pieter Jans Visser, volgnummer 214
periode 1813 - 1828
1816 Pieter Jans Visser, overleden op dit adres.
1826 Auke Obes Smid, overleden op dit adres.
volkstelling 1829; blad 195, huisnummer Balk 136
1829 Gatske Klazes de Vries, weduwe
volkstelling 1829; blad 196, huisnummer Balk 136
1829 Gretkse Haitjes de Vries weduwe Auke Obes Smid
periode 1830 - 1839
1838 Gatske Klazes de Vries, weduwe Pieter Jans Visser, overleden op dit adres.
volkstelling 1840; huisnummer Balk 136
1840 Gretske Haitjes de Vries, winkeliersche
1840 Lysberts Geerts Ykema, dienstmeid
periode 1841 - 1848
   
woningregister 1849 - 1859 blad 268; huisnummer Balk 136 / 191
1849 - Rommert Meijer, molenmaker ( * 1800 te Franeker)
  Tjitske Boersma, dienstbode ( * 1822 te Weidum)
  Sjoerd Lighthart, molenmakersknecht ( * 1815 te Tjalhuizen)
  Jacobus van der Goot, grossier ( * 10 september 1815 te Balk); hoofd
  Wiggeltje Tjalma, dienstbode ( * 28 maart 1822 te Oosterzee)
  Sjoeke de Vries, dienstmeid ( * 1832 te Sloten)
  Akke Sannes, dienstmeid ( * 1836 te Sloten)
woningregister 1859 - 1869 blad 90; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 382, huisnummer Balk 191
1859 - 1869 Jacobus van der Goot ( * 10 september 1815 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Durkjen J Bijlsma,
1862 - 1862 Gatske Wierda, dienstbode ( * 4 juni 1838 te Woudsend)
1863 - 186? Douwtje Abes Feenstra, dienstbode? ( * 10 februari 1841 te Koudum)
1866 - 1867 Jitske van Vugt, dienstbode? ( * 11 juni 1843 te Balk)
1868 - 1869 Aaltje Rinsma, dienstbode? ( * 4 mei 1848 te Kortezwaag)
1869 - 1869 Wytske van der Zee, dienstbode? ( * 4 februari 1847 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 382, volgnummer 34 / 21
1869 - 1879 Jacobus van der Goot, grossier ( * 10 september 1815 te Balk); hoofd
1869 - 1875 Wytske van der Zee
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 88; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 382
1879 - 1890 Jacobus van der Goot, gemeenteontvanger ( * 10 september 1815 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 281; huisnummer Balk 191
1890 - 1900 Jacobus van der Goot, rentmeester ( * 10 september 1815 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 276; huisnummer Balk 191 / 301
1900 - 1903 Jacobus van der Goot, grossier ( * 10 september 1815 te Balk); hoofd
1900 - 1905 Korneliske de Vries, weduwe Jacobus van der Goot ( * 10 mei 1821 te Woudsend); hoofd
1905 - 1910 Hittje van der Goot, zonder beroep ( * 3 november 1851 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 301 / 332
1910 - 1912 Wytse Gesinus Poelstra, arts
1912 - 1916 Maurits Moesman, arts
1916 - 1919 Jacob Johannes Herman, arts
1919 - 1920 Johannes van den Bijllaardt, arts
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 182; huisnummer Balk 301
1910 - 1910 Hittje van der Goot, winkeliersche ( * 3 november 1851 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 92; huisnummer Balk 301
1911 - 1912 Wytse Gesinus Poelstra, arts ( * 28 juni 1875 te Hallum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 246; huisnummer Balk 301 / Balk 332
1912 - 1916 Maurits Moesman, arts ( * 16 juni 1852 te Macassar, Ned. Indië); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 135; huisnummer Balk 332
1916 - 1919 Jacob Johannes Herman, arts ( * 3 mei 1882 te 's Gravenhage); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 230; huisnummer Balk 332
1919 - 1920 Johannes van den Bijllaardt, arts ( * 31 augustus 1891 te Leeuwarden); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 315; huisnummer Balk 353
1921 - 1930 Johannes van den Bijllaardt, geneeskundige ( * 31 augustus 1891 te Leeuwarden); hoofd
1921 - 1921 Andriesje de Groot, dienstbode ( * 2 februari 1897 te Echten)
1921 - 1923 Geeske de Vries, dienstbode ( * 27 juli 1898 te Warns)
1922 - 1922 Gerardus Johannes Hubertus van den Bijllaardt, vader, zonder beroep ( * 12 mei 1856 te Deventer); hoofd
1922 - 1923 Rinkje Bosma, dienstbode ( * 4 februari 1902 te Drachten)
1922 - 1923 Grietje Theodroa Maria Emmy Schelling, zonder beroep ( * 2 januari 1909 te Haarlem)
1923 - 1924 Annigje Wagenaar, dienstbode ( * 2 februari 1907 te Balk)
1924 - 1924 Lijntje Nelia Brand, verpleegster ( * 23 maart 1895 te Vlaardingen)
1924 - 1925 Dirkje van Eijck, verpleegster ( * 24 juni 1898 te Langweer)
1926 - 1926 Maria Johanna Susanna Zervaas, dienstbode ( * 22 augustus 1907 te Groningen)
1924 - 1929 Antje de Vreeze, dienstbode ( * 17 april 1908 te Ruigahuizen)
1926 - 1926 Tjitske Wille, verpleegster ( * 2 augustus 1903 te Franeker)
1927 - 1930 Neeltje Marie Herman, verpleegster ( * 17 juli 1894 te Zaandam)
1929 - 1930 Jantje de Vries, dienstbode ( * 9 juli 1912 te Ruigahuizen)
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 289; huisnummer Balk 341
1931 - 1939 Johannes van den Bijllaardt, arts ( * 31 augustus 1891 te Leeuwarden); hoofd
1931 - 1934 Jantje de Vries, dienstbode ( * 9 juli 1912 te Ruigahuizen)
1934 - 1938 Neeltje Hoekstra, ( * 18 september 1914 te Idskenhuizen)
1938 - 1939 Johanna Tamminga ( * 18 juli 1920 te Lollum)
 
1939 - 1956 familie van den Bijllaardt
1956 - ???? familie Westra
  familie Brokke
  familie Jongsma
  familie Hopsak
  familie Wilbrenninck
     
 
 
Raadhuisstraat 17
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
dokterspraktijk van Wytze Gesinus Poelstra
 
Wytze Poelstra
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1909
 
Wytze Poelstra Wytze Poelstra
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1911 bron: Leeuwarder Courant van 15 juni 1912
 
dokterspraktijk van dr. Maurits Pieter Margarethus Moesman
 
dr Moesman dr. Moesman
bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1913
bron: Leeuwarder Courant van 3 april 1917 >>>
 
dokterspraktijk van Jacob Johannes Herman
 
visiteregeling
bron: Leeuwarder Courant van 1 november 1918
 
Herman sanatorium
bron: Leeuwarder Courant van 3 april 1917 bron: Leeuwarder Courant van 22 mei 1919
 
dokterspraktijk van Johannes van den Bijllaardt
 
vergifteging
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1925
 
ongeluk ernstig ongeval
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1927 bron: Leeuwarder Courant van 1 november 1940
 
voorgevel 1956
foto 029-006 beschikbaar gesteld door mevrouw W. Ruiter
de dokterpraktijk in 1956 met links de woning van Thijs van Hout
 

steeg 1956

De deur achteraan in de steeg gaf toegang tot de dokterspraktijk. Links de staldeuren van de dorpsboerderij en later timmerwerkplaats van Thijs van Hout afgebroken aan het eind van de jaren vijftig.

voorgevel
foto 029-007
Een deel van voorgevel in 1956
 
achtergevel
foto 029-071
De achtergevel met waterpomp.
 
een kijkje in de dokterswoning ten tijde van Van den Bijllaardt
apotheek spreekkamer
foto 029-029
de apotheek
 
keuken
foto 029-064 foto 029-036
de keuken kast met instrumenten in de spreekkamer
 
De maker van de foto's is Lubertus van Beek en komen uit het fotoalbum van mevrouw W. Ruiter
 
dokterspraktijk van Sjirk Westra
 
administratiekantoor Gerrit Jongsma & Co
 
overdracht kantoor Detmar
Op 1 januari 1973 draagt Hoite Detmar zijn boekhoud-belastingzaken over aan zijn medewerkers de heren Gerrit Jongsma, Jaap Hoekstra en Lubbert Deinum. De werkzaamheden worden voortgezet vanuit het kantoor / woonhuis van Gerrit Jongsma aan de Raadhuisstraat. Op 12 januari 1973 is er open huis.
 
voorgevel administratiekantoor Jongsma
foto: Cultuurhistorische kaart Fryslan: bouwhistorie / jongere bouwkunst (1850-1940)
 
logo adminstratiekantoor Jongsma
 
AVM-groep
In september 1993 gaat admistratiekantoor Jongsma samenwerken met de AVM-groep
foto's en krantenknipsels beschikbaar gesteld door Hilly Jongsma
 
Andréj Hoppzak
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-12-2022