Raadhuisstraat 14, 15, 16 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 121, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 137  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 147, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 14, 15, 16  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1161

eigenaren

eigenaar in 1715: secretaris Hijlkema
eigenaar in 1758: Harmen Tydes
eigenaar in 1804: Jan Binnes
eigenaar in 1832 OAT: Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
bij boedelscheiding in 1857 aan: Marten Brants vd Goot, Hylke Brants vd Goot, Petrus Martens vd Goot, Trijntje Martens vd Goot, Neeltje Poppes Martens vd Goot
bij boedelscheiding in 1863 aan: Petrus Martens van der Goot
bijboedelscheiding in 1883 aan: Neeltje Poppes van der Goot
verkoop in 1907 aan: Johannes Thijsses van Hout, timmerman te Balk
verkoop in 1919 aan: Thijs Johannes van Hout, timmerman te Balk
  gesloopt rond 1960
   
   
   
voorgevel
2012
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

147 vernummerd in 1907 naar A 837
147 vernummerd in 1907 naar B 1657, 1658
837 komt uit A 147 en B 5
837 vernummerd 1913 naar 906
906 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
voorgevel
de oprit naar de schuur van timmerman Thijs van Hout rond 1954
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 137; 1859 - 1910 Balk 192; 1911 - 1914 Balk 302, 1914 - 1920 Balk 333, 1921 - 1930 Balk 355; 1931 - 1953 Balk 344, 1953- sloop Raadhuisstraat 14
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 secretaris Hijlkema / Claas Jans; blad 87, nummer 121
1717 - 1718 secretaris Hijlkema / Claas Jans; blad 89, nummer 121
1721 - 1739 secretaris Hijlkema / Claas Jans; blad 119, nummer 121
1742 - 1745 secretaris Hijlkema / Hette Reeners; blad 119, nummer 121
1746 secretaris Hijlkema / Hendrik Pieters; blad 119, nummer 121
1747 - 1750 van Hylkema / Hendrik Pieters; blad 119, nummer 121
1758 Harmen Tydes / Douwe Annes; blad 119, nummer 123
1762 - 1765 Harmen Tydes / Hendrik Hendriks; blad 119, nummer 123
1766 - 1767 Harmen Tydes / Pieter Aukes; blad 119, nummer 123
1768 Harmen Tydes / Hendrik Smagter; blad 119, nummer 123
1769 Harmen Tydes / Douwe Jans; blad 119, nummer 123
1770 Harmen Tydes / Beerent Reijns; blad 119, nummer 123
1771 Harmen Tydes / Hendrik Croon; blad 119, nummer 123
1772 - 1773 Harmen Tydes / Roelof Pieters; blad 119, nummer 123
1774 Harmen Tydes / Jentje Ruijrds; blad 119, nummer 123, huysinghe & land te Wijckel
1775 Harmen Tydes / Jentje Ruijrds; blad 172, nummer 130, te voren 123, huysinghe & land te Wijckel
1777 Harmen Tydes / Jentje Ruijrds; blad 172, nummer 130 huysinghe & land te Wijckel
1779 - 1780 Harmen Tydes / Anne Geerts ; blad 172, nummer 130 huysinghe & land te Wijckel
1782 Harmen Tydes / Auke Gerlofs; blad 172, nummer 130 huysinghe & land te Wijckel
1783 - 1785 Jan Binnes / Bauke Dirks; blad 172, nummer 130
1786 - 1788 Jan Binnes / Bauke Dirks; blad 173, nummer 130
1789 - 1797 Jan Binnes / Jurjen Rijkholts; blad 173, nummer 130
1798 - 1799 Jan Binnes / Kaspar Bets; blad 173, nummer 130
1800 - 1802 Jan Binnes / Kaspar Harings; blad 173, nummer 130
1803 Jan Binnes / Otte Jans; blad 173, nummer 130
1804 Jan Binnes / Hendrik Brants van der Goot; blad 173, nummer 130
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Hendrik Brants van der Goot; blad 57, volgnummer 103
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 137
1812 Jan Brants van der Goot, volgnummer 118
volkstelling 1840; huisnummer Balk 137
1840 Marten Brands van der Goot, grossier en landbouwer ( * 1788 te Balk); hoofd
1840 Meintje Kerstes van der Swaag, dienstmeid ( * Joure)
woningregister 1849 - 1859 blad 270; huisnummer Balk 137 / 192
1849 - 1857 Marten Brands van der Goot, zuivelboer ( * 1788 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Cornelia Poppes, weduwe Marten Brands van der Goot, boerin ( * 9 juli 1790 te Balk); hoofd vanaf 1857
1849 - 185? Hendrikje Jansma, dienstbode ( * 1825 te Balk); inwonend
1850 - 1854 Trijntje Johannes de Boer, dienstbode ( * 1821 te De Knijpe); inwonend
1852 - 1854 Johanna Laagland ( * 31 juli 1829 te Woudsend); inwonend
1854 - 1859 Kornelisjen Alberts Kuik, dienstmeid ( * 20 april 1826 te Steggersloot); inwonend
185? - 1857 Reinskjen van der Kamp, boerenmeid ( * 1817 te Doniaga)
woningregister 1859 - 1869 blad 90; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 147; huisnummer Balk 192
1859 - 1860 Cornelia Poppes, weduwe Marten Brands van der Goot, boerin ( * 9 juli 1790 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Petrus Martens van der Goot, ( * 2 oktober 1820 te Wijckel); hoofd vanaf 1860
  Eelkjen Gijsberts Roskam, dienstbode? ( * 27 november 1837 te Nijemirdum 7, Kippenburg)
1863 - 186? Grietje Freerks van Zwol, dienstbode? ( * 20 december 1828 te Joure)
1866 - 1869 Haintje Ferd Jongsma, dienstbode?( * 11 december 1848 te Nijega)
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 147, volgnummer 33 / 20
1869 - 1879 Petrus Martens van der Goot, veehouder ( * 2 oktober 1820 te Wijckel); hoofd
1869 - 1879 Lijsbert Wayer, boeremeid ( * 11 januari 1817 te Kolderwolde); inwonend
1869 - 187? Antje Pieters Weerman, boeremeid ( * 6 september 1849 te Sondel); inwonend
1869 - 1870 Berend Jans Thijsseling, boereknecht ( * 1 januari 1851 te Sloten); inwonend
1870 - 187? Wiepkje Louwsma, ? ( * 10 juni 1852 te Ruigahuizen); inwonend
1872 - 187? Geeske Lambertus Hornstra, ? ( * 28 augustus 1852 te Leeuwarden); inwonend
1878 - 1879 Hiltje Jans Bakker, ? ( * 2 februari 1851 te Sondel); inwonend
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 147
1879 - 1883 Petrus Martens van der Goot, landbouwer ( * 2 oktober 1820 op nummer 62 te Wijckel); hoofd
1879 - 1890 Lijsbert Wayer, dienstbode ( * 11 januari 1817 te Kolderwolde); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 282; huisnummer Balk 192
1890 - 1900 Otte Kornelis Bouwstra, landbouwer ( * 12 november 1844 te Hemelum); hoofd
1890 - 189? Barendina de Winter, werkmeid ( * 24 maart 1868 te Harich); inwonend
1894 - 189? Age Wierstra, neef ( * 27 februari 1874 te Harich); inwonend
1895 - 189? Foppe Kok, schoonzoon ( 8 2 februari 1872 te Wijckel); inwonend
1897 - 1899 Tjepkjen Harsma, werkmeid ( * 29 maart 1874 te Tjerkgaast); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 368; huisnummer Balk 192 / 302
1908 - 1908 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich); hoofd
1908 - 1910 Johannes Thijsses van Hout, timmerman ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 302 / 333
1910 - 1920 Johannes Thijsses van Hout
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 96; huisnummer Balk 302 / Balk 333
1911 - 1920 Johannes Thijsses van Hout, zonder beroep ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 316; huisnummer Balk 355
1921 - 1927 Johannes Thijsses van Hout, zonder beroep ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
1927 - 1930 Zwaantje Hielkema, weduwe van Johannes Thijsses van Hout ( * 15 februari 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 291; huisnummer Balk 344
1931 - 1933 Zwaantje Hielkema, weduwe van Johannes Thijsses van Hout ( * 15 februari 1850 te Balk); hoofd
1932 - 1933 Antje Valk, dienstbode ( * 15 oktober 1902 te Hindeloopen); inwonend
1933 - 1934 Lijkle Jans Buwalda, koopman ( * 8 mei 1874 te Burgwerd); hoofd
1934 - 1935 Luitjen Mulder, zonder beroep ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum); hoofd
1935 - 1938 Hantje van der Krieke, zonder beroep ( * 27 augustus 1887 te Oldeboorn); hoofd
1937 - 1937 Pieter Hoitinga, winkelbediende ( * 1 augustus 1916 te Bozum); hoofd
1938 - 1939 Onne de Vries, tuinman ( * 29 maart 1913 te Balk); hoofd
 
1939 - 1950 familie Onne de Vries; voor (naar Oudemirdum)
195? - 1958 familie Willy de Groot woonde in het achterste deel, later verhuisd naar de Trompstraat
  famile Ale bakker woonde in het voorste deel, later verhuisd naar het schoolmeestershuis in de Trompstraat
  sloop  
     
bewoners
huisnummers: 1900 - 1910 Balk 192a; 1911 - 1914 Balk 302a, 1914 - 1920 Balk 333a, 1921 - 1930 Balk 356; 1931 - 1953 Balk 343, 1953 - sloop Raadhuisstraat 15
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 277; huisnummer 192a / 302a
1900 - 190? Otte Kornelis Bouwstra, veehouder ( * 12 november 1844 te Hemelum); hoofd
190? - 1907 Hendrik Petrus de Winter, koopman ( * 26 januari 1873 te Ruigahuizen); hoofd
1907 - 1910 Klaas van Hout, ambtenaar ter secretarie ( * 15 oktober 1877 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 23; huisnummer 302a / 333a
1910 - 1913 Klaas van Hout,
191? - 1919 Petrus Frans Uyttendaele, deel 7 TV blad 42; met vrouw en twee kinderen; commissaris van politie
1917 - 1919 Jan de Vries
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 97; huisnummer Balk 302a / Balk 333a
1910 - 1913 Klaas van Hout, ambtenaar ter secretarie ( * 15 oktober 1877 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 42; huisnummer Balk 333a
191? - 1919 Petrus Frans Uyttendaele, commissaris van politie te Lommel België ( * 13 februari 1879 te Lochristi)
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 198; huisnummer Balk 333a
1917 - 1920 Jan de Vries, (sergeant majoor tijdelijk opzichter M&B) boekhouder ( * 7 september 1868 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 317; huisnummer Balk 356
1921 - 1921 Julius Dijkstra, adjunct directeur coöperatieve zuivelfabriek ( * 1 januari 1891 te Workum)
1921 - 1926 kantoor
1926 - 1930 Ida van Houten, weduwe Siebe Freerk van Hout, zonder beroep ( * 17 maart 1855 te Opeinde); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 290; huisnummer Balk 343
1931 - 1932 Ida van Houten, weduwe Siebe Freerk van Hout, zonder beroep ( * 17 maart 1855 te Opeinde); hoofd
1933 - 1934 Lijkle van der Leij, aardappelkoopman ( * 19 mei 1901 te Arum); hoofd
1937 - 1939 Pieter Tijsses Kuiper, betonwerker ( * 1 december 1912 te Balk); hoofd
 
1939 - 19?? familie Kuiper
  sloop  
bewoners
huisnummers: 1921 -1930 Balk 354; 1931 - 1953 Balk 342, 1953 - sloop Raadhuisstraat 16
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 30; huisnummer Balk 354
1921 - 1930 timmerwerkplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 26; huisnummer Balk 342
1931 - 1939 timmerwerkplaats
 
circa 1960 sloop  
 
 
Harmen Tydes
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1782
klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding
perceel I = Raadhuisstraat 14 / perceel II = Raadhuisstraat 13 / perceel III = ?
 
Raadhuisstraat 14
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1883
 
timmerman, bouwkundige en houthandel van Hout
 
  houthandel
Johannes Tijsses van Hout
bron: Balkster Courant 8 februari 1908
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1922 >>>
 
 
aanbesteding landbouwschool aanbesteding Landbouwschool
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1929
<<< bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1929
 
panorama
prentbriefkaart 500-129 eigen collectie
Van de voormalige dorpsboerderij / timmerwerkplaats aan de Raadhuisstraat zijn geen foto's. Op dit panorama is de schuur van de boerderij duidelijk te zien vlak boven de Doopsgezinde kerk aan de rechterzijde.
 
Tj van Hout
logo van bouwbedrijf van Hout in 1939
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete enveloppe
 
  timmerwerkplaats
S van Hout
logo van bouwbedrijf van Hout rond 1950
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete enveloppe
 
 
 
 
 
foto 029-008 uit het album van Wieke Ruiter >>>
Rechts de steeg met de ingang van de dokterspraktijk van doker van den Bijllaardt in 1956. Aan de linkerzijde zijn de staldeuren te zien van de timmerwerkplaats van de firma Thijs en later zijn zoon Siebe van Hout.
 
 
Onne de Vries
 
Onne de Vries
bron: Balkster Courant van 11 maart 1950
 
 
 
Raadhuisstraat 14 Balk
bron: beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultereel erfgoed; collectie Zuiderzeemuseum objectnummer F071346
In zijn functie als directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen maakte architect Siebe Jan Bouma honderden foto's van woningen, stads- en dorpsgezichten in plaatsen rond het IJsselmeer. Ook een aantal in Balk, waaronder deze van de woning en werkplaats van timmerman Thijs van Hout aan de Raadhuisstraat in Balk vlak voor de de sloop in 1957.
 
     
  Siebe Jan (Siep) Bouma (Groningen, 23 maart 1899 - Den Haag, 10 december 1959) was een Nederlandse architect en stedenbouwkundige.  
  Siep Bouma Bouma  
  bron: https://amsterdamse-school.nl  
  Leven en werk.  
  Na eerst gewerkt te hebben als timmerman (1919) en bouwkundig tekenaar (1920) voor de gemeente Groningen, werd hij in diezelfde stad stadsarchitect. Hij ontwierp er vele gebouwen en gebouwtjes (van transformatorstations tot scholen, van lantaarnpalen tot een politiebureau) en straatmeubilair. Er is in zijn werk een duidelijke voorkeur merkbaar in de richting van de Amsterdamse School en kubisme. Een aantal van zijn ontwerpen zijn versierd met werken van de Groninger beeldhouwer Willem Valk (1898-1977).  
  Bouma vertrok in 1942 uit Groningen en werd toen directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In 1948 werd hij aangesteld als eerste directeur van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In 1951 maakte hij het stedenbouwkundig/architectonisch ontwerp van Madurodam.  
  Bouma was ook een verwoed fotograaf, vooral van architectonisch interessante gebouwen op het platteland. Zijn collectie is beschikbaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
  Bouma was de vader van tv-presentator Bob Bouma, actrice Maya Bouma en cabaretière Annelies Bouma.  
     
  Bouma Bouma Bouma  
  bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Siebe_Jan_Bouma, foto's: wutsje wikimedia commens  
 
Raadhuisstraat 14 Balk
bron: Heerenveensche Koerier van 2 december 1955
 
Raadhuisstraat
foto 200-088 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De doorbraak naar de Bogermanstraat rond 1960.
 
Raadhuisstraat
De ingang van de Bogermanstraat in 2012
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-07-2023