Raadhuisstraat 12 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 123, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 139  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 145, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 12  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 12 hisgiscode: 1159

eigenaren

eigenaar in 1715: Pier Jans
eigenaar in 1758: Jan Kiekeboe
eigenaar in 1764: Jan Kiekeboe weduwe
eigenaar in 1791: Theede (Taede) Murks
eigenaar in 1797: Theunis Ydes
eigenaar in 1832 OAT: Jolle Jelles Meinesz en cons. landbouwer te Oudega
verkoop in 1852 aan: Jetze Jacobs van Dijk, kleermaker te Sneek
verkoop in 1854 aan: Alijda Johanna Nibbelink, weduwe Dirk Wouter Rookmaaker
verkoop in 1889 aan: Adolphus van Kleffens, gemeentontvanger te Balk
   
Balk A 145
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

145 vernummerd in 1858 naar nummer 423
423 vernummerd in 1913 naar nummers 903, 904
903 komt uit 144, 423, 146
904 komt uit 423
903 vernummerd in 1919 naar nummers 975, 976
904 vernummerd in 1919 naar nummer 976
975 vernummerd in 1925 naar nummers 1026, 1027
976 vernummerd in 1925 naar nummer 1026
1026 komt uit 975, 976
1027 komt uit 975
1026 en 1027 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 145
bron: 8 mm film gemaakt door Henk Kanninga
Rond 1965 bij de oplevering van de woning voor de familie van der Zee. Op het achtererf staat de oude woning gebouwd als kantoor voor Siebe van Hout, aannemer. Dit kantoor is na 1913 omgebouwd tot woning.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 139; 1859 - 1890 Balk 194; 1910 - 1914 Balk 306; 1914 - 1920 Balk 336; 1920 - 1930 Balk 359; 1930 - 1953 Balk 346; 1953 - 1964 Raadhuisstraat 12
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Pier Jans / zelfs; blad 87, nummer 123
1717 - 1718 Pier Jans / zelfs; blad 89, nummer 123
1721 - 1750 Pier Jans / zelfs; blad 120, nummer 123
1758 - 1762 Jan Kiekeboe ('62 alsmede) / zelfs; blad 120, nummer 125
1764 - 1774 Jan Kiekeboe weduwe / zelfs; blad 120, nummer 125
1775 Jan Kiekeboe weduwe / zelfs; blad 173, nummer 132, te voren nummer 125
1777 - 1785 Jan Kiekeboe weduwe / zelfs; blad 173, nummer 132
1786 - 1790 Jan Kiekeboe weduwe / zelfs; blad 174, nummer 132
1791 Theede (Taede) Murks / zelfs; blad 174, nummer 132
1792 Theunis Ydes / zelfs; blad 174, nummer 132
1793 - 1795 Theede (Taede) Murks / zelfs; blad 174, nummer 132
1797 - 1801 Theunis Ydes / zelfs; blad 174, nummer 132
1802 Theunis Edes / Yde Theunis; blad 174, nummer 132
1803 - 1804 Theunis Edes / zelfs; blad 174, nummer 132
  % = Theunis Ydes Beekhof
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Theunis Eerdes (Ydes) (Beekhof); blad 58, volgnummer 105
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 139
1812 Henri de Wille (Hendrik Alles van Wielen), horloger /,klokkenmaker, volgnummer 223
volkstelling 1840, huisnummer Balk 139
1840 Johannes Andries Hulscher, kleermaker
woningregister 1849 - 1859 blad 274; huisnummer Balk 139 / 194
1849 - 1850 Jacob Pieters Delfstra, winkelier ( * 31 mei 1803 te Balk); hoofd
1849 - Antje Sakes Delfstra, dienstbode ( * 5 april 1820 te Lemmer)
1850 - Jan Roelofs de Fryes (Vries), winkelier (
1852 - 1854 Jetze van Dijk, kleermaker ( * 1813 te Sneek)
woningregister 1849 - 1859 blad 275; huisnummer Balk 139 / ---
185? - 185? Hendrik Rienks Ronner, zonder beroep ( * 1781 te Dokkum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 91; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 423; huisnummer Balk 194
1859 - 1869 tuinhuis, woonkamer en bergplaats
1869 - 1869 Johannes Annes Brouwer
woningregister 1869 - 1879 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 423, volgnummer 29 / 16
1869 - 1879 bergplaats  
 
1879 - 1890   niet genoemd in bevolkingsregister 1879 - 1890
1890 - 1900   niet genoemd in bevolkingsregister 1890 - 1900
1900 - 1910   niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910; nummer 306
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 306 / 336
1910 - 1918 kantoor
1918 - 1920 Adolpus van Kleffens,
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 19; huisnummer Balk 337a
1918 - 1920 Adolphus van Kleffens, gemeenteontvanger ( * 21 augustus 1860 te Morra); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 320; huisnummer Balk 359
1921 - 1925 Adolpus van Kleffens, gemeenteontvanger ( * 21 augustus 1860 te Morra); hoofd
1925 - 1930 Froukje Berkenbosch, weduwe Adolphus van Kleffens, zonder beroep ( * 5 juni 1886 te Nijemirdum); hoofd
1925 - 1927 Jeltje van der Mei, onderwijzeres ( * 13 juli 1905 te Brantgum); kostganger
1926 - 1926 Pieter Ree, kantoorbediende ( * 10 september 1900 te Terschelling); kostganger
1926 - 1930 Hoite Detmar, notarisklerk ( * 19 augustus 1904 te Kollum); kostganger
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 293; huisnummer Balk 346
1931 - 1933 Froukje Berkenbosch, weduwe Adolphus van Kleffens, zonder beroep ( * 5 juni 1886 te Nijemirdum); hoofd
1933 - 1934 Gerhardus Ales de Vries, commies in ass. ( * 3 december 1874 te Oenkerk); hoofd
1933 - 1934 Catharina Dorothea Esser, weduwe Bernardus Laurens van Es, huishoudster ( * 12 maart 1888 te Edam)
1934 - 1935 Tjeerdje de Jong, weduwe Pier Boorsma, ( * 26 november 1867 te Balk); hoofd
1933 - 1937 Johannes Antonius Damhuis, onderwijzer ( * 21 april 1911 te Hummelden); hoofd
1937 - 1939 Pieter de Vries, chauffeur, ( * 3 augustus 1900 te Surhuisterveen); hoofd
 
1949-1964 familie Piet Wagenaar
  gesloopt
     
bewoners van de nieuwe woning
huisnummers: 1963 - 1965 Raadhuisstraat 13, 1965 - heden Raadhuisstraat 12
 
 
 
Raadhuisstraat 12
foto 144-037 gemaakt en beschikbaar gesteld door de familie de Jong
Bij de foto staan de datum van 1 april 1965.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-12-2022