Raadhuisstraat 11 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 124, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 140  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 144, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 11  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 11 hisgiscode: 1158

eigenaren

eigenaar in 1715: fiscaal Gaasma
eigenaar in 1729: Hendrik Clunder
eigenaar in 1742: Jan Jacobs erven
eigenaar in 1767: mr. Abe Geldersma
verkoop in 1780 aan: Hans Ygrams van der Werf, boterkoopman te Balk
verkoop in 1828 aan: Willem Jan Hemsing, notaris te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Willem Jan Hemsing
verkoop in 1844 aan: Dirk Wouter Rookmaker rentenier te Balk
bij boedelscheiding in 1885 aan: Pieter Johannes Albertus de Bruine, burgemeester te Zwijndrecht
verkoop in 1889 aan: Adolphus van Kleffens, gemeenteontvanger te Balk
verkoop in 1924 aan: Thijs Johannes van Hout, timmerman te Balk
verkoop in ???? aan: gemeente Gaasterland
verkoop in 1970 aan: Stichting Hendrick de Keyser
   
Balk A 144
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

144 vernummerd in 1913 naar nummer 903
903 komt uit 144, 423, 146
903 vernummerd in 1919 naar nummers 975, 976
975 komt uit 903 / 976 komt uit 903, 904
975 vernummerd in 1925 naar nummers 1026, 1027
976 vernummerd in 1925 naar nummer 1026
1026 komt uit 975, 976 / 1027 komt uit 975
1026, 1027 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 144 rond 1980
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
gebouwd in 1793, op de foto rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1828
perceel 1 = Raadhuisstraat 12, perceel 2 = Raadhuisstraat 11, perceel 3 = Raadhuisstraat 10, perceel 4 = Raadhuisstraat 8
 
Raadhuisstraat 11
Het pand in 1935. De walbeschoeiing langs de Luts wordt vernieuwd.
Op de witte naambordjes naast de voordeur staat van boven naar beneden: T.J. van Hout timmerman; brandmeester.
 
verkoop te huur
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1886 bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1975
 
verbouwingen
 
voorgevel Raadhuisstraat 11
de voorgevel in 1970
 
tegels gestolen restauratie
bron: Leeuwarder Courant van 26 januari 1970 bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 1972
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 140; 1859 - 1910 Balk 195; 1910 -1914 Balk 307, 1914 - 1920 Balk 337, 1920 - 1930 Balk 360; 1930 - 1953 Balk 347, 1953 - heden Raadhuisstraat 11
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 fiscaal Gaasma / Lolcke Hanses; blad --, nummer 124
1716 fiscaal Gaasma / Baukjen Hendriks; blad 87, nummer 124
1717 - 1718 fiscaal Gaasma / Baukjen Hendriks; blad 89, nummer 124
1721 fiscaal Gaasma / Baukjen Hendriks; blad 120, nummer 124
1722 fiscaal Gaasma / onverhuurd; blad 120, nummer 124
1725 fiscaal Gaasma erven / Johannes Hendriks; blad 120, nummer 124
1729 - 1733 Hendrik Clunder / Wopke Cuiper; blad 120, nummer 124
1739 executeur H. Clunder / mr J. Sersant; blad 120, nummer 124
1742 - 1746 Jan Jacobs erven / Jan Jurjens; blad 120, nummer 124
1747 - 1750 Jan Jacobs erven / ??? ; blad 120, nummer 124
1758 - 1766 Jan Jacobs erven / Gerrit Jans; blad 120, nummer 126
1767 - 1774 mr. Abe Geldersma / zelfs; blad 120, nummer 126
1775 mr. Abe Geldersma / zelfs & Johannes Harkes; blad 173, nummer 133, te voren 126
1777 mr. Abe Geldersma / zelfs; blad 173, nummer 133, een kamer ledigh
1779 mr. Abe Geldersma / zelfs; blad 173, nummer 133
1780 - 1785 Hans Ygrams (van der Werf) / zelfs; blad 173, nummer 133
1786 - 1804 Hans Ygrams (van der Werf) / zelfs; blad 174, nummer 133
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1805 Hans Ygrams (van der Werf); blad 58, volgnummer 106
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 140
1812 Hans Ygrams, volgnummer 238
volkstelling 1840; huisnummer Balk 140
1840 Willem Jan Hemsing, notaris en secretaris ( * 18 juli 1795 te Hempens)
woningregister 1849 - 1859 blad 276; huisnummer Balk 140 / 195
1849 - 1854 Dirk Wouter Rookmaker, rentenier
1849 - 185? Aleida Johanna Nibbelink
1849 - 1859 Anna Wolda, dienstbode
1855 - 1859 Jan Poppes, rentenier
woningregister 1859 - 1869 blad 92; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 144, huisnummer Balk 195
1859 - 1869 Jan Poppe Poppes, veehouder
1859 - 1867 Hendrika Gerardina de Bruine (* 18 februari 1837 te Balk)
1859 - 1867 Gerardus Hendrikus de Bruine (* 9 oktober 1839 te Balk)
1859 - 1866 Aleida Johanna Jacoba de Bruine (* 1 maart 1842 te Balk)
1859 - 1868 Pieter Johannes Albertus de Bruine (* 22 januari 1845 te Vlissingen)
1859 - 1869 Rinsche Jans Hoekstra, dienstbode (* 1 april 1832 te Gaauw)
1859 - 1861 Jeltje Hendriks Hornstra, dienstbode (* 11 november 1840 te Balk)
1862 - 1864 Jitske van der Zee, dienstbode (* 2 november 1836 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 144, volgnummer 28 / 15
1869 - 1879 Jan Poppe Poppes, veehouder
1869 - 187? Jeltje Hendriks Hornstra, dienstbode (* 11 november 1840 te Balk)
1869 - 1870 Willemke Geerts van der Bijl, dienstbode (* 20 oktober 1843 te Lemmer)
1870 - 187? Foekje Jacobs Hofstra, dienstbode (* 29 november 1845 te Balk)
187? - 1879 Hantje Rinkes van der Goot, dienstbode (*3 maart 1851 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 144
1879 - 1881 Jan Poppe Poppes,
1879 - 1882 Alijda Johanna Nibbelink, weduwe van Jan Poppe Poppes
1879 - 1886 Grietje Anes de Vos, dienstbode (* 22 april 1856 te Balk)
1879 - ???? Ynskjen Lippes van der Veer, dienstbode (* 7 mei 1856 te Balk)
1885 - 1888 Martinus Hubertus Veringa, goudsmidsknecht
1886 - 1887 Jan Sytzes Aninga, commies
1888 - 1889 Johannes Hartbij, commies
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 286; huisnummer Balk 195
1890 - 1900 Adolphus van Kleffens, gemeenteontvanger ( * 21 augustus 1860 te Morra)
1890 - 1891 Geertje Dopper, ( * 15 december 1855 te Stadskanaal)
1890 - 1892 Jantje Dijkstra, werkmeid ( * 17 februari 1864 te
1891 - 1891 Sijke A. Meijer, werkmeid ( * 21 mei 1870 te Grouw)
1892 - 1893 Aaltje Betsema, werkmeid ( * 31 mei 1871 te Balk)
1893 - 1895 Froukje Tuinier, werkmeid ( * 16 augustus 1873 te Oudemirdum)
1895 - 1896 Jorritje Reitsma, werkmeid ( * 4 juni 1872 te Katlijk)
1896 - 1897 Cornelis Dopper, muziekonderwijzer ( * 7 februari 1870 te Onstwedde)
1897 - 1898 Johanna van der Meulen, werkmeid ( * 6 mei 1874 te Harlingen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 281; huisnummer Balk 195 / 307
1900 - 1910 Adolphus van Kleffens, gemeenteontvanger ( * 21 augustus 1860 te Morra); hoofd
1903 - 190? Jantje Schipper, dienstbode (* 31 augustus 1881 te Tjalleberd)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 307 / 337
1910 - 1917 Adolphus van Kleffens
1917 - 1920 Jitske de Boer,
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 19; huisnummer Balk 307
1911 - 1917 Adolphus van Kleffens, gemeenteontvanger ( * 21 augustus 1860 te Morra); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 98; huisnummer Balk 337
1917 - 1920 Jitske de Boer, weduwe Harmen Jacobs Poppes ( * 31 maart 1861 te Oudemirdum); hoofd
1918 - 19?? Lydia Cornelia Fredrika Stout, ( * 1 januari 1897 te Workum); commencaal
1918 - 1918 Gerrit Kingma, bouwkundig opzichter ( * 17 april 1889 te Dokkum); commencaal
1918 - 1919 Feike de Boer, assitent zuivelfabriek ( * 12 maart 1894 te Nijland); commencaal
1919 - 1920 Gerben Abele Posthuma, adm. brandst. committée( * 24 december 1895 te Oosterwolde); commencaal
1919 - 1919 Karel van Henning, assistent zuivelfabriek ( * 17 juli 1896 te Kampen); commencaal
1919 - 1919 Jan Eeltje de Boer, assistent zuivelfabriek ( * 1 december 1894 te Huins); commencaal
1919 - 1919 Bartele Seinstra, opzichter tekenaar ( * 19 maart 1894 tye Akkrum); commencaal
1919 - 1919 Karel van Henning, assistent zuivelfabriek ( * 17 juli 1896 te Kampen); commencaal
1919 - 1920 Johannes Oosterhout ( * 6 juni 1895 te Amsterdam); commencaal
1920 - 1920 Haije Baltjes, onderwijzer ( * 6 januari 1888 te Schingen); commencaal
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 321; huisnummer Balk 360
1921 - 1924 Jitske de Boer, weduwe Harmen Jacobs Poppes ( * 31 maart 1861 te Oudemirdum)
1924 - 1930 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich)
  Haije Klazes Baltjes, onderwijzer (* 6 januari 1888 te Schingen)
1921 - 1923 Seije Koopmans, onderwijzer o.l.s. ( * 30 mei 1895 te Sneek)
1923 - 1924 Rinske van der Meer, modiste (* 23 oktober 1905 te Enschede)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 294; huisnummer Balk 347
1931 - 1939 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich)
 
  Siebe van Hout
  Durk van der Wal
  familie Siebe Kooistra
   
???? - ???? familie Hylarides
???? - 2007 Greetje Feenstra
2007 - 2008 familie van Leeuwen
2012 - 2013 Siska Kroondijk
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-12-2022