Pypsterstikke 5, 7, 9, 11 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 12, huis en land  
1812 / taxatie gebouwen, 13  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 300, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Pypsterstikke 5, 7, 9, 11  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Pypsterstikke 1 hisgiscode: 1089
eigenaren
eigenaar in 1715: erven Dirk Ages
eigenaar in 1717: Age Dirks
eigenaar in 1758: Hendrik Jans
eigenaar in 1762: Symen Jelles
eigenaar in 1774: Durk Ages
eigenaar in 1802: Hein Luitjens
eigenaar in 1832 OAT: Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk
verkoop in 1837 aan: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk
bij boedelscheiding in 1848 aan: Jelle Sjoerds Meinesz, landeigenaar te Nijega, Sloten en Fenne Sjoerds Meinesz
verkoop in 1849 aan: Tjeerd Jelles Meinesz (1/2 deel)
verkoop in 1850 aan: Tjeerd Jelles Meinesz (1/2 deel)
eigenaar in 1887: Trijntje Frederiks Wiersma weduwe van Jan Piers Piersma te Balk
verkoop in 19?? aan: Dölle autobedrijf te Balk
   
Balk A 300 2006
2006
Balk A 565 Balk A 566
verkoop in 1918 aan: Age Hofstra, goudsmid te Balk verkoop in 1918 aan: Age Hofstra, goudsmid te Balk
verkoop in 1937 aan: J. Schram te Oranjewoud verkoop in 1937 aan: J. Schram te Oranjewoud
Balk A 387, A 567 Balk A 388, A 568 (709)
verkoop in 1876 aan: Jan Piers Piersma, werkman te Balk verkoop in 1876 aan: Hisse Baukes Lylkema, schipper te Balk
verkoop in 1916 aan: Janneke Jans Piersma te Balk bij boedelscheiding in 1912 aan: Bokke Lyklema schipper te Balk, Janke Lyklema z.b. te Balk, Kerst Huisman huisknecht te Balk en Bauke Hisses Lijklema schipper te Balk
       
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

300 vernummerd in 1851 naar 385 ,386, 387, 388, 389
385 vernummerd in 1878 naar 564, 565
386 vernummerd in 1878 naar 565, 566
387 vernummerd in 1878 naar 567
388 vernummerd in 1878 naar 568, 569
389 vernummerd in 1878 naar 564, 565, 567, 568, 569
568 vernummerd in 1894 naar 709
569 vernummerd in naar 617, 618
617 komt uit 298, 299, 569 zie Meerweg 11
618 vernummerd in 1894 naar 709
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Pypsterstikke
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1822
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1837
perceel 1 is in de Pypsterstikke, perceel 2 is aan de Meerweg, perceel 3 is in de Raadhuisstraat
 
Pypsterstikke 1
bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1937
perceel I = Wilhelminastraat 76, perceel II = ??? , perceel III = van Swinderenstraat 8 , perceel IV = Pypsterstikke 1
 
verkoop Pypsterstikke 5
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1969
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 13; 1859 - 1879 Balk 14; 1880 - 1910 Balk 16; 1910 - 1920 Balk 21; 1920 - 1930 Balk 19; 1930 - 1953 Balk 21; 1953 - 197? Pypsterstikke 11; 197?? tot heden Pypsterstikke 1
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Dirk Ages erven / Gattie Annes; blad 71, nummer 12, huisinghe en landen
1717 - 1718 Age Dirks / zelfs; blad 72, nummer 12, huisinghe en landen
1721 - 1722 Age Dirks / Tryn Jarighs; blad 101, nummer 12, huisinghe en landen
1725 - 1750 Age Dirx(Durks) / zelfs; blad 101, nummer 12, huisinghe en landen
1758 Hendrik Jans / zelfs; blad 101, nummer 12, huisinghe en landen
1762 - 1771 Symen Jelles / zelfs; blad 101, nummer 12, huisinghe en landen
1772 - 1773 Symen Jelles / Hendrik Croon; blad 101, nummer 12, huisinghe en landen
1774 Durk Ages / Ferdinant Willems; blad 101, nummer 12, huisinghe en landen
1775 Durk Ages / Ferdinant Willems; blad 153, nummer 13 te voren nummer 12, huisinghe en landen
1777 - 1779 Durk Ages / Ferdinant Willems; blad 153, nummer 13, huisinghe en landen
1780 - 1784 Durk Ages / Theunis Hendriks; blad 153, nummer 13, huisinghe en landen
1785 Durk Ages / Jelle Baukes; blad 153, nummer 13, huisinghe en landen
1786 - 1795 Durk Ages / Jelle Baukes; blad 154, nummer 13, huisinghe en landen
1797 - 1799 Durk Ages / zelfs; blad 154, nummer 13, huisinghe en landen
1800 - 1801 weduwe Jarig Vermeulen / Hein Luitjens; blad 154, nummer 13, huisinghe en landen
1802 - 1804 Hein Luitjens / zelfs; blad 154, nummer 13
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 13
1812 weduwe Hein Luitjens, volgnummer 130
1811 Hein Luitjens, overleden op huisnummer Balk 13
  Harmke Hendriks Roskam = weduwe Hein Luitjens
1812 Luitjen Heins, volgnummer 130
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 13
1822 Harmke Hendriks Roskam overleden op nummer 13
1823 Berend Wenning, zoon van Gerrit Berends Wenning en Cecilia Marijnen, geboren op nummer 13
1823 Grietje Annes Kroonstra, weduwe Hendrik Berends Spoelstra overleden op nummer 13
1824 Sietze Adams Hofstra, wever ( * 24 juli 1798 te Sneek)
volkstelling 1829;
1829 ?
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 13
1834 Willem, zoon van Pier Jans Piersma en Maaike Harmens Groninger geboren op nummer 13
1835 Anna, dochter van Pieter Thibaudier en Tjepke Wybrens van Os geboren op nummer 13
volkstelling 1840; huisnummer Balk 13
1840 Pier Jans Piersma, schippersknecht ( * 14 februari 1797 te Balk)
  Aldert Hendriks Stint, timmermansknecht ( * Hindeloopen)
periode 1841 - 1840; huisnummer Balk 13
   
woningregister 1849 - 1859 blad 19; huisnummer Balk14
1849 - 1859 Pier Jans Piersma, schippersknecht ( * 14 februari 1797 te Balk)
   
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 8; huisnummer 18 / 256
1859 - 1870 Maike Harmens Groninger, weduwe van Pier Jans Piersma ( * 18 augustus 1799 te Balk)
1859 - 1869   bladzijde ontbreekt in woningregister 1859-1869
woningregister 1869 - 1879 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 385, volgnummer 289 / 276
1869 - 1879 Willem Piers Piersma, timmerman ( * 3 maart 1834 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 158; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 565
1880 - 1890 Willem Piers Piersma, timmerknecht ( * 3 maart 1834 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 15; huisnummer Balk16
1890 - 1900 Willem Piers Piersma, timmerman ( * 3 maart 1834 te Balk)
1899 - 1900 Wilhelmina Keizer, huishoudster ( * 16 september 1869 te Hallum)
1900 - 1900 Klaaske de Vries, huishoudster ( * 13 mei 1828 te Oosthem)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 17; huisnummer Balk 16 / 21
1900 - 1910 Willem Piers Piersma, timmerman ( * 3 maart 1834 te Balk); hoofd
1900 - 1900 Wilhelmina Keizer, huishoudster ( * 16 september 1869 te Hallum); inwonend
1900 - 1901 Klaaske de Vries, huishoudster ( * 13 mei 1828 te Oosthem); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 21
1910 - 1918 Willem Piers Piersma
1918 - 1920 Durk Piersma, naar Balk 20
1920 - 1920 Hans Hoogeveen , van Harich 106a
bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 77; huisnummer Balk 21
1911 - 1918 Willem Piers Piersma, zonder beroep ( * 3 maart 1834 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 124; huisnummer Balk 21
1918 - 1920 Durk Piersma, veehouder ( * 7 oktober 1886 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1910 H-J blad 100; huisnummer Balk 21
1920 - 1920 Hans Hoogeveen, plaatwerker ( * 14 maart 1893 te Delfstrahuizen)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 16; huisnummer Balk 19
1921 - 1930 Hans Hoogeveen, plaatwerker ( * 14 maart 1893 te Delfstrahuizen)
1926 - 1926 Aaltje de Jong, nicht, dienstbode ( * 25 juni 1903 te Sint Johannesga)
1926 - 1926 Joukje de Jong, nicht, dienstbode ( * 16 september 1906 te Sint Johannesga)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 18; huisnummer Balk 21
1931 - 1934 Hans Hoogeveen, ijzerwerker ( * 14 maart 1893 te Delfstrahuizen); hoofd
1934 - 1937 Arend de Vries, letterzetter ( * 26 april 1913 te Nijemirdum); hoofd
1937 - 1938 Jurjen Jongstra, los werkman ( * 14 maart 1916 te Ergste); hoofd
1938 - 1939 Pier de Jong, chauffeur ( * 31 oktober 1907 te Sneek); hoofd
 
     
bewoners
huisnummers: 1813 - 1859 Balk 13; ???? - 1910 Balk 17 ; 1910 - 1920 Balk 22; 1920 - 1930 Balk 20; 1930 - 1953 Balk 22; 1953 - 197? Pypsterstikke 9; 197?? tot heden Pypsterstikke 1
     
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 17; huisnummer 13 / 19
1849 - Sietse Hofstra, wever ( * 1798 te Sneek); hoofd, naar Balk 175
185? - 185? Anne Rozenberg, werkman ( * 1813 te Lippenhuizen); hoofd, van Balk 13a, naar Balk 112a
185? - 185? Durk Mous, werkman ( * 1821 te Woudsend); hoofd, van Wijckel 25, naar Balk 124a
185? - 1854 Tjekjen Vellinga, zondr beroep ( * 1792 te Balk); hoofd, van Balk 156, naar Balk 14
1854 - 1855 Arjen Pieters Bijlsma, smidsknecht ( * 1816 te Berlikum); hoofd, van Balk 65, naar Tietjerksteradeel
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 9; huisnummer 19 / 275
1859 - 1879 Hille Martens Homma, arbeider ( * 5 juli 1830 te Balk)
    bladzijde ontbreekt in woningregister 1859 - 1869
woningregister 1869 - 1879 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 386, volgnummer 286 / 273
1869 - 1879 Hille Martens Homma, bosarbeider ( * 5 juli 1830 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 159; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 566
1889 - 1890 Aafke Piers Piersma, naaister ( * 7 april 1831 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 16; huisnummer Balk 17
1890 -1900 Aafke Piers Piersma, zonder beroep ( * 7 april 1831 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 18; huisnummer Balk 17 / 22
1900 - 1905 Aafke Piers Piersma, zonder beroep ( * 7 april 1831 te Balk)
1900 - 1910 Tjipke Vermooten, timmerknecht ( * 3 september 1854 te Sloten)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 22
1910 - 1920 Tjipke Vermooten
bevolkingsregister 1911 - 1910 T-V blad 78; huisnummer Balk 22
1911 - 1920 Tjipke Vermooten, timmerman ( * 3 september 1854 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 17; huisnummer Balk 20
1921 - 1928 Tjipke Vermooten, timmerman, zonder beroep ( * 3 september 1854 te Sloten)
1928 - 1928 Ietje Dokkum, weduwe Tjipke Vermooten, zonder beroep ( * 15 mei 1854 te Oudemirdum)
1928 - 1930 Harmen Bosma, zonder beroep ( * 8 mei 1864 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 19; huisnummer Balk 22
1931 - 1934 Harmen Bosma, zonder beroep ( * 8 mei 1864 te Balk)
1934 - 1935 Hendrik Stegenga, boerenknecht ( * 3 juni 1907 te Wijckel)
1935 - 1936 Dirk van der Goot, grondwerker ( * 10 december 1901 te Wijckel)
1936 - 1938 Hendrik Jongstra, los arbeider ( * 22 maart 1878 te Hemelum)
1938 - 1939 Douwe Feenstra, kaashandelaar ( * 29 december 1912 te Nijemirdum)
 
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 13; 1859 - 1880 Balk 20; 1880 - 1910 Balk 18; 1910 - 1920 Balk 23; 1920 - 1930 Balk 21; 1930 - 1953 Balk 23; 1953 - 197? Pypsterstikke 7; 197?? tot heden Pypsterstikke 1
     
woningregister 1849 - 1859 blad 16; huisnummer Balk 13 / 20
1849 - 1852 Popkjen de Vries, weduwe Pieter Pieters Velzen, kramersche ( * 1790 te Nijemirdum); hoofd, naar Balk 160
1852 - 185? Hans van der Veer, werkman ( * 1815 te Balk); hoofd, van Balk 112
185? - 1859 Jan Piers Piersma, schippersknecht ( * 18 juni 1823 te Balk); hoofd, van Balk 126
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 9; huisnummer 20 / 274
1859 - 1879 Jan Piers Piersma, sjouwer ( * 18 juni 1823 te Balk)
    bladzijde ontbreekt in woningregister 1859 - 1869
woningregister 1869 - 1879 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 387, volgnummer 287 / 274
1869 - 1876 Jan Piers Piersma, sjouwer ( * 18 juni 1823 te Balk)
1876 - 1879 Trijntje Wiersma, weduwe Jan Piers Piersma ( * 23 november 1833 te Harlingen)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 159; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 567
1880 - 1890 Trijntje Wiersma, weduwe Jan Piers Piersma ( * 23 november 1833 te Harlingen); hoofd
1887 - 1890 Pier Jans Piersma, verversknecht ( * 28 april 1867 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 17; huisnummer Balk 18
1890 - 1900 Trijntje Wiersma, wed. Jan Piers Piersma, winkeliersche in kruidenierswaren ( * 23 nov. 1833 te Harlingen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 19; huisnummer Balk 18 / 23
1900 - 1910 Trijntje Wiersma, weduwe Jan Piers Piersma, zonder beroep ( * 23 november 1833 te Harlingen)
1905 - 1906 Dieuwke Wiersma, zuster ( * 12 mei 1840 te Harlingen)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 23
1910 - 1916 Trijntje Wiersma,
1916 - 1920 Janneke Jans Piersma
bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 72; huisnummer Balk 23
1910 - 1916 Trijntje Wiersma, weduwe Jan Piers Piersma, zonder beroep ( * 23 november 1833 te Harlingen)
1916 - 1920 Janneke Jans Piersma, zonder beroep ( * 9 november 1869 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 18; huisnummer Balk 21
1921 - 1930 Janneke Jans Piersma, zonder beroep ( * 9 november 1869 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 20; huisnummer Balk 23
1931 - 1939 Janneke Jans Piersma, zonder beroep ( * 9 november 1869 te Balk)
 
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 13; ???? - 1910 Balk 19; 1910-1920 Balk 24; 1920 - 1930 Balk 22; 1930 - 1953 Balk 24; 1953 - 197? Pypsterstikke 5; 197? tot heden Pypsterstikke 1
     
volkstelling 1840; huisnummer
   
woningregister 1849 - 1859
   
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 8; huisnummer Balk 17 / 273
  Arend Pieters Wildeboer ( * 1822)
  Klaas Sakes Haanstra, timmerknecht ( * 16 september 1791 te Ruigahuizen)
    bladzijde ontbreekt in woningregister 1859 - 1869
woningregister 1869 - 1879 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 388, volgnummer 288 / 275
1869 - 1879 Klaas Sakes Haanstra, timmerknecht ( * 16 september 1791 te Ruigahuizen)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 160; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 568
1880 -1890 Hisse Baukes Lyklema, schipper ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 18; huisnummer Balk 19
1890 - 1900 Hisse Baukes Lyklema, schipper ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 20; huisnummer Balk 19 / 24
1900 - 1910 Hisse Baukes Lyklema, schipper ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 24
1910 - 1911 Hisse Baukes Lyklema
1911 - 1913 Grietje Boakes de Boer
1913 - 1920 Bauke Hisses Lyklema
bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 72; huisnummer Balk 24
1910 - 1911 Hisse Baukes Lyklema, schipper ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen)
1911 - 1913 Grietje Boakes de Boer, weduwe Hisse Lyklema, zonder beroep ( * 26 november 1842 te
1913 - 1920 Bauke Hisses Lyklema, schipper ( * 19 november 1872 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 19; huisnummer Balk 22
1921 -1930 Bauke Hisses Lyklema, zonder beroep ( * 19 november 1872 te Balk)
1921 -1930 Janke Hisses Lyklema, zuster. zonder beroep ( * 28 april 1883 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 21; huisnummer Balk 24
1931 - 1939 Bauke Hisses Lyklema, zonder beroep ( * 19 november 1872 te Balk)
 
1939 - 1953 Bauke Hisses Lyklema
1939 - 1969 Janke Hisses Lyklema
  familie Sytze Annes Breemer, boer op Lorbuorren    
       
F
 
 
Pypsterstikke
foto 219-001 beschikbaar gesteld door de familie Dölle
Het nog intakte blok woningen in 1969.
 
Pypsterstikke
foto 036-045 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
De verloedering slaat toe in 1974. Kort daarna is het pand gesloopt.
 
autobedrijf Dölle
 
Dölle
 
Dolle
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1977
 
Dölle Dölle
foto 218-222 beschikbaar gesteld door de familie Mulder foto 218-223 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
1977 De nieuwe garage van de firma Dölle in aanbouw.
 
Dölle
bron: Balkster Courant van 19 oktober 1977
 
Dölle
bron: Balkster Courant van 16 november 1977
 
Dölle
bron: Balkster Courant van 16 november 1977
Dölle
 
Dölle
bron: Balkster Courant van 23 november 1977
 
bron: Balkster Courant van 20 december 1979
 
bron: Balkster Courant van 27 maart 1980
 
 
bron: Balkster Courant van 27 mei 1981
 
 
bron: Balkster Courant van 10 maart 1983 >>>
 
 
garage Dölle
bron: Balkster Courant van 25 augustus 1988
garage Dölle
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1990  
 
bron: Balkster Courant van 18 januari 2001
 
bron: Balkster Courant van 22 februari 2001 bron: Balkster Courant van 5 april 2001
 
Auto De Boer & De Vries
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 2001
 
 
bron: Balkster Courant van 13 september 2001
 
 
<<< uit de feestweekkrant van augustus 2001
 
Auto De Boer
 
nota van 10 december 2012
 
Popma & Velner auto's
 
bron: Balkster Courant van 30 juni 2005
 
bron: Balkster Courant van 7 juli 2005
 
garage Popma & Velner in 2006
 
bron: Wijd & Zijd van 25 april 2012
 
bron: Zuid Friesland van 9 mei 2012
 
garage Popma
 
 
Garage Popma een jaar voor de sluiting in 2017.
 
Verhuisde onder de nieuwe naam van Auto Popma naar Eigen Haard 59A te Balk.
Garage Popma is gevestigd in het pand waar autobedrijf Dölle jarenlang het dealerschap van Toyota voerde. Bij gebrek aan opvolging hebben de gebroeders Dölle hun bedrijf in 2001 verkocht aan dhr. De Boer, die Toyota-specialist bleef en dealer van Daihatsu was. Dhr. De Boer heeft z'n bedrijf per 1 mei 2005 overgedaan aan Popma en Velner.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-11-2023