Pypsterstikke 3 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, geen vermelding  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 299, werkplaats en leerlooierij  
1953 / invoering straatnamen, Pypsterstikke 3  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1088
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Johannes Harmens Visser, koopman te Balk
eigenaar in 1887: Jan Harmens Poppes te Balk
verkoop in 1900 aan: Meine Annes Bosma, olieslagersknecht te Balk (A 783)
verkoop in 1915 aan: Hendrik Albada, koopman te Balk (A 783 ged.)
verkoop in 1926 aan Johannes Franzen, koopman te Balk (A 783 ged.)
   
Pypsterstikke
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

299 vernummerd in 1884 naar nummer 617
617 vernummerd in 1902 naar 783, 784
783 ongewijzigd tot 1928
784 ongewijzigd tot 1928
 
 
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Pypsterstikke 3
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummering: (1859) - 1910 Balk 19a; 1910 - 1920 Balk 25; 1921 - 1930 Balk 23; 1931 - 1953 Balk 25; 1953 - sloop Pypsterstikke 3
     
1859 - 1869   woningregister 1859-1869 niet aanwezig
woningregister 1869 - 1879 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 299, volgnummer 285 / 272
1869 - 1879 bergplaats  
bevolkingsregister 1880 - 1890; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 299
1880 - 1890 schuur niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900; huisnummer 20?
1890 - 1900 schuur niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 355; huisnummer Balk 19a / 25
1900 - 190? Meine Bosma, arbeider ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
190? - 190? Roelof Groenewold, fabrieksarbeider ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek); hoofd
190? - 1910 Meine Bosma, gasfitter ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 25
1910 - 1916 Meine Annes Bosma,
1916 - 1920 Hendrik Baukes Albada
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 143; huisnummer Balk 25
1910 - 1916 Meine Bosma, gasfitter ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 4; huisnummer Balk 25
1916 - 1920 Hendrik Baukes Albada, venter in veevoederartikelen ( * 23 oktober 1874 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 20; huisnummer Balk 23
1921 - 1925 Hendrik Baukes Albada, zonder beroep ( * 23 oktober 1874 te Mirns en Bakhuizen)
1926 - 1930 Johannes Gorter, machinist, zonder beroep ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 22; huisnummer Balk 25
1931 - 1938 Johannes Gorter, zonder beroep ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga)
1938 - 1938 Cornelis Jozef Minnema, veehouder ( * 27 april 1902 te Westhem)
1939 - 1939 Douwe Wortman, stucadoor ( * 13 mei 1910 te Balk)
 
     
Balk A 783
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 15 februari 1926
 
Pypsterstikke
foto 219-002 beschikbaar gesteld door de familie Dölle
Deze foto is genomen in 1972
 
sloop
foto 036-046 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
De al bijna gesloopte woning aan de Pypsterstikke in 1974
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-08-2022