Pypsterstikke 13 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, geen vermelding  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 301, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Pypsterstikke 13  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Pypsterstikke 3 hisgiscode: 1090
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk
verkoop in 1853 aan: Jelle Tjeerds Meinesz, houthandelaar te Balk
eigenaar in 1887: Lijsbert Rijkholts de Wilde, weduwe van W.H. Korenstra te Harich
bij boedelscheiding in 1892 aan: Meye Freerks Smink landbouwer te Harich
verkoop in 1902 aan: N.V. Gasfabriek te Balk, acceptanten Anne Meinesz en Johann Herman von Santen te Balk
verkoop in 1903 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
verkoop in 1910 aan: Wieger Franzes Smits, omnibusondernemer te Balk
verkoop in 1915 aan: Anne Piers Piersma, koopman te Balk en Durk Piers Piersma, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1919 aan: Anne Piers Piersma, koopman te Balk
verkoop in 1921 aan: Ane Huisman veehouder te Harich
   
   
Pypsterstikke
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

301 vernummerd in 1878 naar 564
564 vernummerd in 1903 naar 799, 800
799 ongewijzigd tot 1928 zie Pypsterstikke 5
800 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832
netteplan 1887
bron: Tresoar
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 13a; 1859 - 1879 Balk 21; 1910 Balk 15 ; 1910 - 1920 Balk 20; 1920 - 1930 Balk 18; 1930 - 1953 Balk 20; 1953 - 197? Pypsterstikke 13; 197?? tot heden Pypsterstikke 3
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804 geen vermelding
speciekohieren 1748 - 1806
1805 geen vermelding
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk
1812 geen vermelding
volkstelling 1829
1829 geen vermelding
volkstelling 1840; huisnummer Balk 13a
1840 Tjeerd Ates Sinnema, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 15; huisnummer Balk 13a / 21
1849 - 185? Anne Eizes Rozenberg, werkman ( * circa 1813 te Lippenhuizen); hoofd
185? - 1852 Jacob Koopmans, zetboer ( * 1827 te Kolderwolde); hoofd
1852 - 1853 Auke Hylkes Hielkema ( * 4 november 1794 te Langweer); hoofd
1852 - 1853 Marten Hylkes Hielkema, ( * 30 september 1797 te Langweer)
1852 - 1853 Grietje Jans Monkelbaan, boerenmeid ( *
1853 - 1856 Willem Luitzen Korvinus, timmerknecht ( * 6 september 1814 te Gorredijk); hoofd
1856 - 1859 Gerrit de Koe, werkman ( * 6 maart 1825 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 10; huisnummer 21 / volgnummer 277
1859 - 1863 Gerrit de Koe, arbeider ( * 6 maart 1825 te Lemmer)
1863 - 1869 Luitjen Sybrens Dooper, wagenaar ( * 22 mei 1839 te Balk)
1877 - 1879 Anne Gersjes, arbeider? ( * 12 november 1852 te Wijckel)
1859 - 1869   bladzijde ontbreekt in woningregister 1859-1869
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 301
1869 - 1879 Luitjen Sybrens Dooper, veehouder ( * 22 mei 1839 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 158; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 564
1880 - 1890 Luitjen Sybrens Dooper, landbouwer ( * 22 mei 1839 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 14; huisnummer Balk 15
1890 - 1900 Evert Luitjens Dooper, voerman ( * 8 maart 1863 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 16; huisnummer Balk 15 / 20
1900 - 190? Evert Luitjens Dooper, voerman ( * 8 maart 1863 te Balk); hoofd
1900 - 1901 Trijntje Effing, dienstbode ( * 19 december 1886 te Tjerkgaast); inwonend
190? - 1910 Jikke Gijzen , touwslagersche ( * 13 mei 1841 te Woudsend); hoofd
1905 - 1906 Johannes Betzema, klerk der belastingen ( * 12 juli 1885 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 20
1910 - 1914 Wieger Franzes Smits
1914 - 1915 Jan de Vries
1915 - 1919 Durk Piersma
1919 - 1920 Wigle Piersma
1920 - 1920 Durk Piersma
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 117; huisnummer Balk 20
1910 - 1914 Wieger Franzes Smits, voerman ( * 14 juli 1867 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 195; huisnummer Balk 20
1914 - 1915 Jan de Vries, voerman ( * 25 juli 1873 te Surhuisterveen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 124; huisnummer Balk 20
1915 - 1919 Durk Piersma, veehouder ( * 7 oktober 1886 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 129; huisnummer Balk 20
1919 - 1920 Wigle Piersma, arbeider ( * 1 maart 1884 te balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 124; huisnummer Balk 20
1920 - 1920 Durk Piersma, veehouder ( * 7 oktober 1886 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 15; huisnummer Balk 18
1921 - 1921 Durk Piersma, veehandelaar ( * 7 oktober 1886 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Ane Huisman, veehouder ( * 26 januari 1894 te Balk); hoofd
1923 - 1924 Pieter Smits, boerenknecht ( * 28 oktober 1904 te Oldeouwer)
1924 - 1924 Jacob Kuperus, boerenknecht ( * 11 juni 1903 te Oudemirdum)
1925 - 1927 Jeremias Gras, boerenknecht ( * 30 januari 1907 te Heeg)
1927 - 1928 Anneke Hoekstra, boerenknecht ( * 11 mei 1908 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 17; huisnummer Balk 20
1931 - 1939 Ane Huisman, veehouder ( * 26 januari 1894 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Douwe Beuckens, boerenknecht ( * 2 april 1915 te Hommerts)
1931 - 1931 Anne van der Wal, boerenknecht ( * 30 april 1916 te Elahuizen)
1932 - 1935 Hendrik Sikkes, boerenknecht ( * 10 juni 1914 te Harich)
1935 - 1936 Emke Keulen, boerenknecht ( * 8 juni 1915 te Mirns en Bakhuizen)
1936 - 1936 Piebe Bosma, boerenknecht ( * 12 februari 1917 te Hemelum)
1939 - 1939 Marten van Dijk, boerenknecht ( * 14 maart 1921 te Harich)
 
1949 - 1957 familie Kornelis Groenhof
  familie Reijenga
1965 - sloop familie Kerst Visser
  familie Dölle
  familie Mulder
     
verkopen
 
verkoop Pypsterstikke verkoop
bron: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 28 januari 1903 bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1903
 
omnibusdienst Evert Luitjens Dooper
 
Evert Luitjens Dooper Evert Luitjens Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 1892 bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1893
 
Evert Luitjens Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1895
 
 
 
Pypsterstikke
foto 003-184 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De boerderij rond 1950
 
Pypsterstikke
foto 219-007 beschikbaar gesteld door de familie Dölle
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-08-2022