Pypsterstikke 1 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 14  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 298, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Pypsterstikke 1  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1087
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Johannes Harmens Visser, koopman te Balk
verkoop in ???? aan: Jan Harmens Poppes, stoombootkapitein te Balk
eigenaar in 1887: Jan Harmens Poppes te Balk
verkoop in 1901 aan: Jan Wiebes Brouwer, stoombootkapitein te Sloten
verkoop in 1917 aan: Jan Aukes de Groot, stoombootkapitein te Balk en Marten Tjalkes de Boer, koopman en schipper te Balk
bij boedelscheiding in 1926 aan: Jan Aukes de Groot, stoombootkapitein te Balk
   
Pypsterstikke
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

298 vernummerd in 1884 naar nummer 617
617 vernummerd in 1902 naar 783, 784
783 ongewijzigd tot 1928
784 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Pypsterstikke
Het kantoor met daarachter het woonhuis.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop Pypsterstikke 1
bron: het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 20 november 1901
 
verbouwingen
 
woning familie Brouwer
tekening volgens aanvraag bouwvergunning d.d. 29 januari 1908
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 14; 1859 - 1890 Balk 15; 1890 - 1910 Balk 21; 1910 - 1920 Balk 27; 1921 - 1930 Balk 25; 1931 - 1953 Balk 27; 1953 - sloop Pypsterstikke 1
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 14
1812 Sible Pieters Wildeboer, volgnummer 225
1812 Jan D. Wildeboer, 57 jaar, volgnummer 225
 
1819 Johannes Harmens Visser, graankoper
volkstelling 1840; blad 14 huisnummer Balk 14
1829 Johannes Harmens Visser, koopman en schipper
volkstelling 1840; huisnummer Balk 14
1840 Johannes Harmens Visser, koopman
1840 Aaltje Harmens van der Veer, dienstmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 20; huisnummer Balk 14 / 15
1849 - 1853 Cornelis Dirks Tjessema, timmerman ( * 1796)
1853 - 1855 Jan Zettelaar (Settelaar), commies der Rijksbelastingen ( * 13 maart 1814 te Leeuwarden)
1855 - 1859 Grietje Uilkes Wierstra, weduwe Poppes ( * 8 september 1796 te Harich)
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 7; huisnummer Balk 15
1859 - 1869 Grietje Uilkes Wierstra, weduwe Poppes ( * 8 september 1796 te Harich)
1859 - 1869   woningregister 1859-1869 niet aanwezig
woningregister 1869 - 1879 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 298, volgnummer 284 / 271
1869 - 1879 Grietje Uilkes Wierstra, schippersche ( * 8 september 1796 te Harich)
1869 - 1879 Jan Harmens Poppes, schipper ( * 28 december 1833 te Balk)
1869 - 1870 Geeske Hendriks Kuiper, dienstmeid ( * 9 november 1851 te Balk)
1870 - 1875 Neltje Rienks Ronner, dienstmeid ( * 2 mei 1854 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 70; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 298
1880 - 1890 Jan Harmens Poppes, schipper ( * 28 december 1833 te Balk); hoofd
1880 - 1887 Grietje Uilkes Wierstra, moeder ( * 8 september 1796 te Harich)
1883 - 1883 Enne Gerbens van der Wal, neef ( * 5 februari 1863 te Nijega); inwonend
1880 - 1887 Uilke Gerbens van der Wal, neef ( * 19 september 1865 te Nijega); inwonend
1880 - 188? Sjoerdje Gerbens van der Wal, nicht ( * 19 september 1865 te Nijega); inwonend
1881 - 1882 Jeltje Eizes Hornstra, ( * 8 maart 1863 te Oosterend)
1884 - 1888 Antje Hornstra, dienstbode ( * 29 juni 1866 te Mirns en Bakhuizen)
1880 - 1890 Uilke Harmens Poppes, arbeider ( * 29 december 1826 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 19; huisnummer Balk 21
1890 - 1900 Jan Harmens Poppes, stoombootkapitein ( * 28 december 1833 te Balk); hoofd
1890 - 189? Aaltje Teunis Betzema, werkmeid ( * 31 mei 1871 te Balk); inwonend
1891 - 1897 Pietje Arends Schram, werkmeid ( * 13 juni 1873 te Balk); inwonend
1899 - 1900 Doede Simonides, achterneef ( * 24 maart 1886 te Hindeloopen); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 21; huisnummer Balk 21 / 27
1900 - 1901 Jan Harmens Poppes, stoombootkapitein ( * 28 december 1833 te Balk)
1900 - 1900 Doede Simonides, achterneef ( * 24 maart 1886 te Hindeloopen)
1900 - 1900 Geertje Boender, dienstbode ( * 9 februari 1880 te Sloten)
1901 - 1910 Jan Brouwer, stoombootkapitein ( * 5 oktober 1869 te Lemmer)
1909 - 1910 Stoffel Visser, stoombootkapitein ( * 1 februari 1883 te Teroele)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 27
1910 - 1917 Jan Brouwer
1917 - 1920 Jan de Groot
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 197; huisnummer Balk 27
1911 - 1917 Jan Brouwer, stoombootkapitein ( * 5 oktober 1869 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 229; huisnummer Balk 27
1917 - 1920 Jan de Groot, kapitein stoomboot ( * 7 april 1875 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 21; huisnummer Balk 25
1921 - 1922 Jan de Groot, kapitein stoomboot ( * 7 april 1875 te Workum)
1922 - 1930 Atze van Veen, stoombootondernemer ( * 14 augustus 1885 te Roordahuizum)
1923 - 1924 Sije Koopmans, onderwijzer o.l.s. ( * 30 mei 1895 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 23; huisnummer Balk 27
1931 - 1939 Roelof de Jong, stoombootondernemer ( * 4 september 1881 te Balk)
1931 - 1939 Pier Piersma, schoonvader, veekoopman ( * 1 maart 1848 te Balk)
1931 - 1939 Pier de Jong, zoon, stuurman ( * 31 oktober 1907 te Sneek)
 
  familie de Jong
     
bewoners
huisnummering: 1930 - 1953 Balk 26 vervallen
   
bevolkingsregister 1900 - 1910; huisnummer Balk 20 / 26
1900 - 1910 bergplaats niet genoemd in
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 26
1910 - 1920 bergplaats
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Balk 24
1921 - 1930 bergplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 4; huisnummer Balk 26
1931 - 1939 bouwterrein
     
Jan Harmens Poppes, stoombootkapitein
 
stoombootdienst Poppes
 
stoombootdienst Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 18 november 1880
 
 
stoombootdienst Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1881
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 27 oktober 1880
 
stoombootdienst Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 19 juli 1881
 
stoombootdienst Poppes
stoombootdienst Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 15 augustus 1881
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1881
 
stoombootdienst Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 15 september 1885
 
stoombootdienst Poppes
stoombootdienst Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1888
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1890
 
stoombootdienst Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1899
 
Jan Wiebe Brouwer, stoombootkapitein
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Balkster Courant van 4 januari 1902
 
stoomboot
foto 003-231 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
stoombootdienst Brouwer stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 30 april 1901 bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1902
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Balkster Courant van 18 oktober 1902
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 23 december 1902
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 27 september 1902 bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1903
 
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Balkster Courant van 26 december 1903
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1903
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 augustus 1904
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 8 maart 1907 bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 1910
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 20 april 1910 bron: Leeuwarder Courant van 7 september 1911
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1912
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1913 bron: Leeuwarder Courant van 15 september 1913
 
stoombootdienst Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 2 februari 1917
 
stoombootdienst Brouwer
bron: het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 6 februari 1917
 
Roelof de Jong, stoombootondernemer
 
Pypsterstikke
foto 024-019 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
Een beeld van de ingang van de Pypsterstikke in 1938. Links met klokgevel het kantoor van de stoombootondernemer. Daarachter met gebroken kap het woonhuis van de ondernemer.
 
Pypsterstikke
foto 219-003 beschikbaar gesteld door de familie Dölle
De Pypsterstikke in 1972 met links de woningen van de familie de Jong en rechts de boerderij van de familie Mulder.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-08-2022