Riniastate
 
Riniastate
bron: www.redres.nl
Deze ‘state’ is in 1843 gebouwd naar een ontwerp van de Leeuwarder stadsarchitect Thomas Romein in opdracht van Geertruida Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta. Tegenwoordig wordt het huis particulier bewoond.

Bij het maken van deze pagina is gebruik gemaakt van de studie "Riniastate en haar bewoners" door Sytse ten Hoeve gepubliceerd in de Balkster Couranten van november 2009:

aflevering 1, aflevering 2, aflevering 3, aflevering 4
 
Geertruida Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta
 
Eén van de fraaist in het landschap gelegen Friese buitenplaatsen is Riniastate te Oudemirdum. Het dankt zijn ontstaan ook aan die ligging, want anders dan bij veel andere buitenplaatsen heeft het geen voorgeschiedenis die teruggaat op een ouder landhuis of een boerderij op dezelfde plaats. Het neoclassicistische gebouw werd in 1843 opgetrokken naar ontwerp van de bekende Leeuwarder architect Thomas Romein (1811-1881) op een glooiend terrein met bouw-, weide- en bosland. Dat was met het oog op de bouw van het huis en de inrichting van het omringende landgoed voor f. 3050,- aangekocht van de boeren Pier Jacobs Leffertstra en Tjitte Abes Boersma en van jonkvrouwe Constantia Johanna Rengers, de echtgenote van jonkheer Gerard Reynier Gerlacius van Swinderen op huis Rijs.
kadastrale gegevens:
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Het tweede huwelijk Geeftruida Rinia van Nauta duurde ruim acht jaar en in 1837 was ze opnieuw een kinderloze weduwe. Ze zal geprobeerd hebben haar zinnen te verzetten en ondernam in de zomer van 1838 een lange en avontuurlijke reis door Zuid- Frankrijk (onder andere de Pyreneeën) en Noord- Italië. Weer thuis in Den Haag, voelde ze zich wellicht eenzaam en kwam de behoefte bij haar op een buitenplaats te hebben in de landstreek van herkomst. Gaasterland, in de nabijheid van haar familie op het ouderlijk Beuckenswijk in Sondel en Lycklamabos onder Ruigahuizen, waar haar zwager jonkheer Casparus Godardus Johannes van Daehne van Varick en haar zuster Petronella Anthonia Rinia van Nauta woonden.
Geertruida's vermogen stelde haar in staat zo'n buitenplaats te stichten op een van de mooiste plekken van Gaasterland, waar haar vaderlijke familie wortelde met uitzicht over zee naar Noord-Holland, waar haar vermogende moeder vandaan kwam en waar haar ouders in Enkhuizen waren gehuwd. De naam van haar buitenplaats ontleende ze aan die van haar grootmoeder van vaderszijde Tjitske Rinia (1729-1797), die met haar man Bavius Nauta (1721-1798) de buitenplaats Beuckenswijk in Sondel bewoonde als ze niet in Leeuwarden vertoefden.
 
verkoop Riniastate
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1851
 
verkoop Riniastate
bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1880
 
Rinia State Riniastate
bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1880
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1880
 
Anne Willemina Star Numan
 
Riniastate
 
 
Posthumus Meijes Posthumus Meijes
bron: Leeuwarder Courant van 14 decmber 1898
<<< bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1897
 
Riniastate
bron: archief Mar en Klif
 
Posthumus Meijes
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 september 1925
 
De erfgename van mevrouw Posthumus Meijes-Star Numan was de dochter van haar broer mr. Oncko Wicher Star Numan (1840-1899) en schoonzuster Johanna Agatha van Swinderen (1844-1898): Cateau Catharina Star Numan (1879-1965), die met haar man, ÍnÍ. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875-1952), burgemeester van Slochteren op de Fraeylemaborg woonde. Zij, en later haar dochters, behielden het huis in eigendom en verhuurden het tot 1967.
 
Henriëtte Rantsch
 
De eerste huurster Henriëtte Rantsel, die als pensionhoudster probeerde toeristen te huisvesten op het buiten dat immers gelegen was op een van de mooiste plekken van Gaasterland, waar het toerisme opbloeide. Wellicht haalde de economische crisis van 1929 een streep door haar plannen want in l93l verliet ze het buiten.
 
Riniastate
bron: Algemeen Handelsblad 22 mei 1929
 
Jelle Huites Alta
 
Er kwam een nieuwe huurder in de persoon van de Amsterdamse bankdirecteur van Frieseafkomst, Jelle Huites Alta (1885-1963) die met zijn gezin Riniastate betrok en er zich intensief met het fokken van paarden bezig hield. Zljn zoon Huite Jelle Alta
werd op Riniastate geboren in 1933 en Alta's dochter Tet Keij-Alta volgde hem als huurder op. Ook zij was een bekende persoonlijkheid in de paardenfokkerij en -sport.
 
paardenkeuring
bron: Fan Fryske Groun 15 maart 1935
 
Riniastate Riniastate
bron: Algemeen Handelsblad van 17 september 1935
 
Riniastate
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1937 bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1937
 
Riniastate
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 27 maart 1944
 
personeel gevraagd dienstmeisje
bron: Friese Koerier van 10 december 1859 bron: Friese Koerier van 22 februari 1961
 
Riniastate
 
Jelle Huites Alta Jelle Huites Alta
bron: Leeuwarder Courant 25 november 1963 bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1963
 
J. Bouma
 
In 1968 lieten de erven Star Numan Riniastate veilen. Volgens krantenberichten was de opbrengst teleurstellend: f. 91.889,- J. Bouma, bakker en snackbarhouder te Lemmer, vestigde er een pension in.
 
restauratie Riniastate
bron: Friese Koerier 23 augustus 1969
 
bewoners
huisnummering: 1843 - 1910 Oudemirdum ??; 1911 - 1920 Oudemirdum 34; 1921 - 1930 Oudemirdum 49; 1931 - 1953 Oudemirdum 55; 1953 - ???? Star Numanwei 21, ???? - heden Star Numanwei 7
   
1843- 1851 Geertmida Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta
1856 Willem van Nauta Lemke, burgemeester van Gaasterland
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 4; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 730, huisnummer Oudemridum 11
1859 - 1861 Riniastate onbewoond
1861 - 1869 Geertruid Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta ( * 16 april 1799 te Leeuwarden); hoofd
  Cornelia van Schaijk, dienstmeid ( * 6 mei 1830 te Utrecht); inwonend
  Cornelis Beumer,
  nog verder uitzoeken
woningregister 1869 - 1879 blad 134; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 730, volgnummer 653
1869 - 1879 Geertruid Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta ( * 16 april 1799 te Leeuwarden); hoofd, naar Giekerk
  Cornelia van Schaijk, dienstmeid ( * 6 mei 1830 te Utrecht); inwonend
  Cornelis Beumer,
  nog verder uitzoeken
   
bevolkingsregister 1880 – 1890 blad 604; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 730
1880 - 1882 Gerlof Hanzes van Dijk, arbeider ( * 12 februari 1824 te Wijckel); hoofd,
1882 - 1885 Albertus van Amstel, tuinman? ( * 10 augustus 1825 te Vleuten); hoofd, van Workum - naar Dedemsvaart
1885 - 1890 Petrus Kuipers (Huijgens), tuinman? ( * 13 september 1851 te Utrecht); hoofd, van Nieuwer Amstel
1888 - 1888 Anne Willemine Star Numan, weduwe van Tammo Tammerus Kroon ( * 20 oktober 1843 te Groningen), van Groningen - naar Amsterdam
1889 - 1889 Agnietje W Kalsbeek?, dienstbode ( * 1 juli 1869 te Warga); inwonend, van Warga - naar ?
bevolkingsregister 1890 – 1900 blad 234; huisnummer Oudemirdum 13
1890 - 1890 Petrus Kuipers, tuinman ( * 13 september 1851 te Utrecht); hoofd, naar Bovenknijpe
1890 - 1891 Jacob van Binsbergen, tuinman ( * 24 oktober 1845 te Deil); hoofd, van Buurmalsen - naar Rumpt
1891 - 1894 Adrianus Lijzen, tuinman ( * 11 mei 1861 te Gorssel0; hoofd, van Gorssel - naar Zutphen
1896 - 1900 Jeremias Posthumus Meijes, emeritus predikant ( * 21 maart 1831 te IJzendoorn); hoofd
1896 - 1896 Sijke Overdiep, dienstbode ( * 29 juni 1878 te Schoterland); inwonend, naar Angerlo
1896 - 1896 Petrus Hofstede de Groot. ? ( * 27 mei 1870 te Kampen); inwonend, van Leiden - naar Groningen
1897 - 1900 Rensina Johanna Brik, dienstbode ( * 10 november 1880 te Groningen); inwonend
1897 - 1897 Antje Cornelia Luurs, dienstbode ( * 11 februari 1863 te Stedum); inwonend, naar Beetgumermolen
1899 - 1900 Harm Haakmeester, tuinabaas ( * 26 oktober 1876 te Steenwijkerwold); inwonend, van Vledder
bevolkingsregister 1900 – 1910 blad 14; huisnummer Oudemirdum 12 / 34
1900 - 1908 Jeremias Posthumus Meijes, emeritus predikant ( * 21 maart 1831 te IJzendoorn); hoofd, naar 's Gravenhage
1900 - 1910 Anne Willemine Star Numan, weduwe van J. P. Meijes ( * 20 oktober 1843 te Groningen); hoofd vanaf 1908
1900 - 1901 Rensina Johanna Brik, dienstbode ( * 10 november 1880 te Groningen); inwonend
1900 - 190? Idskje Jorritsma, dienstbode ( * 8 april 1880 te Lieve Vrouwenpaochie); inwonend
1901 - 190? Nicolaas Geertsma, bloemistleerling ( * 2 juni 1886 te Enschede); inwonend
190? - 190? Geeltje Haitjema, dienstbode ( * 30 november 1884 te Nijemirdum); inwonend
bevolkingsregister 1900 – 1910 blad 138; huisnummer Oudemirdum 12 / 35
1900 - 1910 Titte Smink, arbeider 12 december 1880 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 – 1920 N-R blad 21; huisnummer Oudemirdum 34
1911 - 1920 Anne Willemine Star Numan, weduwe van J. P. Meijes ( * 20 oktober 1843 te Groningen); hoofd
bevolkingsregister 1911 – 1920 S blad 149; huisnummer Oudemirdum 34
1920 - 1920 Anne Willemine Star Numan, weduwe van J. P. Meijes ( * 20 oktober 1843 te Groningen); hoofd
1920 - 1920 Hendrika Stegenga, dienstbode ( * 13 juni 1901 te haulerwijk); inwonend, van Langweer
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 34
19?? - 1920 Anne Willemine Star Numan, weduwe van Jeremias Posthumus Meijes ( * 20 oktober 1843 te Groningen)
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Oudemirdum 49
1921 - 1925 Anne Willemine Star Numan, weduwe van Jeremias Posthumus Meijes ( * 20 oktober 1843 te Groningen)
1926 - 1930 Henriëtte Rantsch ( *
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Oudemirdum 55
1931 - 1931 Henriëtte Rantsch
1931 - 1939 Jelle Huites Alta, bankier
 
   
   
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31.05.2019