Verenigingsgebouw Nederlands Hervormde Kerk te Oudemirdum
 
De Brink te Oudemirdum
prentbriefkaart 296-028 collectie Gerben Muizelaar
De Brink in Oudemirdum rond 1913. Links het in 1910 gebouwde verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde gemeente te Oudemirdum. Daarnaast Diaconiewoningen. Op de achtergrond de Hervormde kerk verscholen achter de bomen.
 
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
kadastraal perceel: kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 481 (1832), sectie E nummer 807 (1887)
 
Op 12 oktober 1910 verleent de gemeente gaasterland vergunning voor de bouw van een lokaal voor Christelijk doeleinden.
In opdracht van de Hervormde gemeente in Oudemirdum bouwt timmerman ? het gebouw voor de jongelingsvereniging.
 
  militairtehuis
diakoniewoningen
bron: Nieuwsbald van Friesland van 28 augustus 1909
 
bron: Nieuwsbald van Friesland van 3 oktober 1914 >>
 
 
Door de komst van de Belgische vluchtelingen in het najaar van 1914 veranderde tijdelijk de functie van het lokaal. Onder leiding van de predikanten uit Oudemirdum en Nijememirdum wordt het lokaal ingericht als militair tehuis.
 
Gersom
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 20 maart 1912
 
Gersom Gersom
bron: 19 maart 1929 Nieuwsblad van Friesland
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 maart 1937 >>>
 
verenigingsgebouw
foto 296-029 collectie Gerben Muizelaar
 
verenigignsgebouw
foto 094-033 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
 
verenigignsgebouw
foto 296-030 collectie Gerben Muizelaar
Het doortrekken van de Jan Schotanuswei naar de Star Numanwei in 1972 betekende het einde van het gebouw.
 
bewoners
huisnummering: ; 1911 - 1920 Oudemirdum 50a; 1921 - 1930 Oudemirdum 71; 1931 - 1953 Oudemirdum 78; 1953 - ???? Star Numanwei 26; gesloopt in 1972
   
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 50a
1910 - 1920 verenigingsgebouw
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Oudemirdum 71
1921 - 1930 verenigingsgebouw
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Oudemirdum 78
1931 - 1939 vereniginggebouw
 
1939 - 1972 verenigingsgebouw
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019