Kerkstraat 2 - 18 te Oudemirdum
 
Kerkstraat
foto 350-055 beschikbaar gesteld door Henk Koelstra

De Kerkstraat in Oudemirdum zo rond 1930 denk ik. Komend uit de richting van de Boegen met op de achtergrond de huidige Brink. In de periode 1880 -1890 zijn deze woningen gebouwd. Volgens www.hisgis.nl was in 1832 dit de tuin die hoorde bij een belangrijke woning aan de Brink eigen aan Constantia Johanna Rengers uit Rijs. De onderwijzers en onderwijzeressen van de nieuwe bijzondere lagere school vonden in deze straat hun kosthuisadres. Jacob van der Lijn, Pieter de Jong, Trijntje Klees, Jan Koelstra en Jan Jacob Huizinga woonden in bij de familie Bauke Bouwman op Kerkstraat 10. Dat is de woning onder de peil aan de rechter zijde van het blok van twee. Bauke Bouwman was zijn hele leven timmerman van beroep. De laatste jaren voor zijn overlijden in 1930 was hij correspondent voor een brandverzekeringsmaatschappij.
Onderwijzeres Klaaske Brouwer van de openbare lagere school en onderwijzer Klaas Visser van de bijzondere lagere school woonden in bij het gezin van timmerman Jan Baukema op Kerkstraat 14.
Gelsina IJlst, onderwijzeres aan bijzondere lagere school, woonde bij de familie van arbeider Hendrik Boersma, op Kerkstraat 18. Deze woning staat net niet op de foto.

bron: Weromsjen yn Gaasterlân 383
 
Kerkstraat luchtfoto
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze luchtfoto zal in 1972 / 1973 gemaakt. Dat is namelijk het bouwjaar van de woningen op de voorgrond aan de Ikebosker. De huisnummers horen bij de woningen aan de Kerkstraat.
 
Kerkstraat
bron: google streetview augustus 2016
 
kadastrale kaarten van Kerkstraat minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
kadastraal perceel Balk E 75 tuin in 1832, eigenaar: Constantia Johanna Rengers
bron: www.hisgis.nl
 
Kerkstraat Oudemirdum TMK
bron: www.hisgis.nl
Topografische Militaire Kaart (TMK) uit 1864, gecombineerd met het minuutplan 1832
In het midden links van de O het rood omrande perceel is de tuin
 
bewoners Kerkstraat 2
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 100; 1911 - 1920 Oudemirdum 25; 1921 - 1930 Oudemirdum 37; 1931 - 1953 Oudemirdum 44; 1953 - heden Kerkstraat 2
 
Kerkstraat 2
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 februari 1915
   
woningregister 1880 - 1890 blad 416; kad. gemeente Balk sectie E nummer 1125
1880 - 1890 Marten Jakkes van der Kamp, arbeider ( * 13 mei 1857 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 336; huisnummer Oudemirdum 100
1890 - 1900 Marten Jakkes van der Kamp, arbeider ( * 13 mei 1857 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 118; huisnummer Oudemirdum 100 / 25
1900 - 1910 Marten Jakkes van der Kamp, arbeider ( * 13 mei 1857 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 1; huisnummer Oudemirdum 25
1910 - 190? Marten Jakkes van der Kamp, arbeider ( * 13 mei 1857 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 88; huisnummer Oudemirdum 25
1913 - 1915 Gerrit Wildschut, wagenmaker ( * 26 februari 1881 te HON); hoofd, naar 's Gravenhage
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 176; huisnummer Oudemirdum 25
191? - 1920 Berend Halbes van der Goot, veehouder ( * 14 augustus 1852 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 213; huisnummer Oudemirdum 37
1921 - 1926 Berend Halbes van der Goot, zonder beroep ( * 14 augustus 1852 te Oudemirdum); hoofd
1921 - 1930 Marijke op de Hoek, wed. van Berend van der Goot, zonder beroep ( * 28 aug 1860 te Nijemirdum); hoofd vanaf 1926
1928 - 1929 Geziena Maria Feenstra, dienstbode ( * 22 mei 1905 te Wijckel); kostgangster
1929 - 1930 Janke Althuis, dienstbode ( * 11 augustus 1903 te Menaldum); kostgangster
1930 - 1930 Jantje Vermooten, dienstbode ( * 8 augustus 1912 te Wijckel); kostgangster
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 208; huisnummer Oudemirdum 44
1931 - 1933 Marijke op de Hoek, wed. van Berend van der Goot, zonder beroep ( * 28 augustuis 1860 te Nijemirdum); hoofd
1931 - 1931 Jantje Vermooten, dienstbode ( * 8 augustus 1912 te Wijckel); kostgangster
1931 - 1933 Anke van der Zee, dienstbode ( * 3 januari 1908 te Oudega HON); kostgangster
1933 - 1939 Haitje Haitjema, veehouder ( * 3 juni 1858 te Harich); hoofd
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 4
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum ?; 1911 - 1920 Oudemirdum 24; 1921 - 1930 Oudemirdum 36; 1931 - 1953 Oudemirdum 43; 1953 - heden Kerkstraat 4
   
woningregister 1880 - 1890 blad 416; kad. gemeente Balk sectie E nummer 1124
  Fedje Jochems Schots
  Jochem J Woudstra
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Oudemirdum
1890 - 1900 ??, niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Oudemirdum
1900 - 1910 ??, niet genoemd in register
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 24
1911 - 1913 slachtplaats
1913 - 1915 werkplaats van Gerrit Wildschut
register van huisnummering 1921 - 1930; huisnummer Oudemirdum 36
1921 - 1930 werkplaats
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Oudemirdum 43
1931 - 1939 werkplaats
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 6
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 98; 1911 - 1920 Oudemirdum 22; 1921 - 1930 Oudemirdum 35; 1931 - 1953 Oudemirdum 42; 1953 - heden Kerkstraat 6
 
Kerkstraat 6 Kerkstraat 6
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 augustus 1916 bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 juni 1917
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 334; huisnummer Oudemirdum 98
1890 - 1892 Lucas Bouwman, timmerknecht ( * 6 november 1852 te Oudemirdum); hoofd
189? - 189? Froukje Tuinier, huishoudster ( * 16 augustus 1873 te Oudemirdum); kostgangster
1892 - 1900 Hendrik van der Goot, arbeider( * 5 november 1860 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 116; huisnummer Oudemirdum 98 / 22
1900 - 1910 Hendrik van der Goot, arbeider( * 5 november 1860 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 104; huisnummer Oudemirdum 22 / 35
1911 - 191? Hendrik van der Goot, tuinman ( * 5 november 1860 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
   
   
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 99; 1911 - 1920 Oudemirdum 23; 1921 - 1930 Oudemirdum 35; 1931 - 1953 Oudemirdum 42; 1953 - heden Kerkstraat 6
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 335; huisnummer Oudemirdum 99
1890 - 1895 Auke J. Baukema, timmerknecht ( * 11 juli 1854 te Oudemirdum); hoofd, naar Amsterdam
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 117; huisnummer Oudemirdum 99 / 23
1900 - 1910 Otte de Boer, slager ( * 24 mei 1869 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 104; huisnummer Oudemirdum 23
1910 - 1907 Otte de Boer, slager ( * 24 mei 1869 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 204; huisnummer Oudemirdum 23
1917 - 1920 Ane Visser, slager ( * 23 april 1892 te Sint Annaparochie); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 212; huisnummer Oudemirdum 35
1921 - 1928 Ane Visser, rund- en varkensslager ( * 23 april 1892 te Sint Annaparochie); hoofd
1921 - 1923 Roelof Schotanus, slagersknecht ( * 25 september 1903 te Nijemirdum); kostganger
1922 - 1922 Liesbert Feenstra, dienstbode ( * 3 augustus 1908 te Oudemirdum); kostgangster
1925 - 1925 Geertje de Jong, dienstbode ( * 27 maart 1908 te Oudemirdum); kostgangster
1925 - 1927 Wiepkje Visser, dienstbode ( * 1 november 1908 te Oudemirdum); kostgangster
1926 - 1928 Jan Klijnsma, slagersknecht ( * 31 maart 1911 te Ruigahuizen); kostganger
1927 - 1928 Hans Mollinga, slagersknecht ( * 4 april 1913 te Bozum); kostganger
1927 - 1927 Jacobje Roelevink, dienstbode ( * 27 januari 1908 te Mirns en Bakhuizen); kostganger
1928 - 1930 Pieter de Jong, arbeider ( * 16 december 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 207; huisnummer Oudemirdum 42
1931 - 1932 Pieter de Jong, arbeider ( * 16 december 1872 te Balk); hoofd
1932 - 1939 Thijs de Heij, barbier ( * 25 juli 1907 te Rotsterhaule); hoofd
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 8
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 97; 1911 - 1920 Oudemirdum 21; 1921 - 1930 Oudemirdum 34; 1931 - 1953 Oudemirdum 41; 1953 - heden Kerkstraat 8
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 333; huisnummer Oudemirdum 97
1890 - 189? Aant Bakker, winkelier ( * 13 mei 1848 te Sondel); hoofd
189? - 1900 Gerben Groenhof, winkelier ( * 1 juni 1862 te Oudega); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 115; huisnummer Oudemirdum 97 / 21
1900 - 1902 Gerben Groenhof, schipper ( * 1 juni 1862 te Oudega HON); hoofd
1902 - 1910 Jelte de Jong, manufacturier ( * 1 november 1870 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 208; huisnummer Oudemirdum 21
1911 - 1920 Jelte de Jong, manufacturier ( * 1 november 1870 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 211; huisnummer Oudemirdum 34
1921 - 1930 Jelte de Jong, manufacturier ( * 1 november 1870 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 206; huisnummer Oudemirdum 41
1931 - 1939 Jelte M de Jong, manufacturier ( * 1 november 1870 te Oudemirdum); hoofd
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 10
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 96; 1911 - 1920 Oudemirdum 20; 1921 - 1930 Oudemirdum 33; 1931 - 1953 Oudemirdum 40; 1953 - heden Kerkstraat 10
echtpaar Bouwman
foto 350-056 beschikbaar gesteld door Henk Koelstra
Bauke Bouwman en Grietje Baukema
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 332; huisnummer Oudemirdum 96
1890 - 1900 Jacoba Vermooten, zonder beroep ( * 3 juni 1852 te Sloten frl); hoofd
1892 - 1893 Geert Kornelis van der Meer, werkman ( * 26 juli 1866 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Oudemirdum 96 / 20
1900 - 1910 Geert Kornelis van der Meer, arbeider ( * 26 juli 1866 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 88; huisnummer Oudemirdum 20
1910 - 1903 Gerrit Wildschut, wagenmaker ( * 26 februari 1881 te HON); hoofd
 
1913 - 1915 Jakke van der Kamp
 
1915 - 1916 Sierd Wijbe Tietema
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 146; huisnummer Oudemirdum 20
1916 - 1920 Feike de Vries, arbeider ( * 15 april 1884 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 210; huisnummer Oudemirdum 33
1921 - 1922 Feike de Vries, landarbeider ( * 15 april 1884 te Oudemirdum); hoofd
1924 - 1930 Bauke Bouwman, timmerman / correspondent brandmij ( * 4 januari 1864 te Oudemirdum); hoofd
1924 - 1930 Grietje Baukema, weduwe van Bauke Bouwman, ( * 7 augustus 1869 te Oudemridum); hoofd vanaf 1930
1924 - 1925 Jacob van der Lijn, onderwijzer ( * 22 juni 1900 te Hantum); kostganger
1925 - 1927 Pieter de Jong, onderwijzer ( * 27 april 1906 te Birdaard); kostganger
1926 - 1926 Trijntje Klees, onderwijzeres ( * 31 januari 1907 te Terschelling); kostgangster
1927 - 1930 Jan Koelstra, onderwijzer ( * 3 november 1907 te Balk); kostganger
1930 - 1930 Jan Jacob Huizinga, onderwijzer ( * 21 november 1910 te Vrouwenparochie); kostganger
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 205; huisnummer Oudemirdum 40
1931 - 1939 Grietje Baukema, weduwe van Bauke Bouwman, ( * 7 augustus 1869 te Oudemridum); hoofd
1931 - 1932 Jan Jacob Huizinga, onderwijzer ( * 21 november 1910 te Vrouwenparochie); kostganger, naar Workum
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 12
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 95; 1911 - 1920 Oudemirdum 19; 1921 - 1930 Oudemirdum 32; 1931 - 1953 Oudemirdum 39; 1953 - heden Kerkstraat 12
   
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 331; huisnummer Oudemirdum 95
1890 - 1895 Jan J. Roelevink, werkman ( * 21 augustus 1857 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ? ; huisnummer Oudemirdum 95
1900 - 1910  
bevolkingsregister 1911 - 1920 ? blad?; huisnummer Oudemirdum
1910 - 190?  
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 172; huisnummer Oudemirdum 19
191? - 1920 Hotze de Jager, verver ( * 29 juni 1852 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 209; huisnummer Oudemirdum 32
1921 - 1922 Hotze de Jager, huisschilder ( * 29 juni 1852 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1922 - 1924 Bauke Bouman, timmerman / correspondent brandmij ( * 4 januari 1864 te Oudemirdum); hoofd
1924 - 1924 Jacob van der Lijn, onderwijzer bijzondere school ( * 22 juni 1900 te Hantum); kostganger
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 204; huisnummer Oudemirdum 39
1931 - 1939 Pieter de Jong, arbeider ( * 16 december 1872 te Balk); hoofd
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 14
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 94; 1911 - 1920 Oudemirdum 18; 1921 - 1930 Oudemirdum 31; 1931 - 1953 Oudemirdum 38; 1953 - heden Kerkstraat 14
 
Kerkstraat 14 Kerkstraat 14
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bron: Balkster Courant van 3 maart 1951 >>>
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 330; huisnummer Oudemirdum 94
1890 - 1892 Wiebe Hendriks Schilstra, winkelier in kruidenierswaren ( * 13 september 1849 te Harich); hoofd
1892 - 1900 Bauke Bouwman, timmerman ( * 4 januari 1864 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 112; huisnummer Oudemirdum 94 / 18
1900 - 1910 Bauke Bouwman, timmerknecht ( * 4 januari 1864 te Oudemirdum); hoofd
1906 - 1910 Klaaske Brouwer, onderwijzeres ( * 8 september 1885 te Langezwaag); kostgangster
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 168; huisnummer Oudemirdum 18
1910 - 190? Bauke Bouwman, timmerman ( * 4 januari 1864 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 48; huisnummer Oudemirdum 18
191? - 1920 Jan Baukema, timmerman ( * 28 september 1885 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 208; huisnummer Oudemirdum 31
1921 - 1930 Jan Baukema, timmerman ( * 28 september 1885 te Oudemirdum); hoofd
1921 - 1924 Klaas Visser, onderwijzer bijzondere school ( * 14 maart 1899 te Koudum); kostganger, naar Oldeboorn
1927 - 1928 Angenietje Haagsma, weduwe van Johannes Baukema, moeder ( * 12 juli 1858 te Echten);
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 203; huisnummer Oudemirdum 38
1931 - 1939 Jan Baukema, timmerman ( * 28 september 1885 te Oudemirdum); hoofd
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 16
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 93; 1911 - 1920 Oudemirdum 17; 1921 - 1930 Oudemirdum 30; 1931 - 1953 Oudemirdum 37; 1953 - heden Kerkstraat 16
   
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 329; huisnummer Oudemirdum 93
1890 - 1893 Jan H. Kampen, veekoopman ( * 29 april 1864 te Harich); hoofd
1893 - 1893 Janke van der Veer, naaister ( * 27 juni 1865 te Bolsward); kostgangster
1893 - 1897 Tjalling P van der Zee, arnbeider ( * 7 maart 1869 te Oudemirdum); hoofd
1897 - 1898 Evert Nawijn, schoenmaker ( * 17 september 1867 te Oosterend); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 111; huisnummer Oudemirdum 93 / 17
1900 - 1910 Sijbren de Boer, arbeider ( * 4 januari 1867 te Sondel); hoofd
190? - 190? Wiepkjen Fortuin, ( * 5 juli 1842 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 105; huisnummer Oudemirdum 17
1911 - 1920 Sijbren de Boer, arbeider ( * 4 januari 1867 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 207; huisnummer Oudemirdum 30
1921 - 1921 Sijbren de Boer, landarbeider ( * 4 januari 1867 te Sondel); hoofd
1921 - 1925 Douwe Boersma, veehandelaar ( * 29 juni 1882 te Nijemirdum); hoofd
1925 - 1929 Corneliske Groenhof, weduwe van Hendrik Mulder, zonder beroep ( * 10 maart 1838 te Elahuizen); hoofd
1929 - 1930 Anne Schots, arbeider ( * 27 mei 1902 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 202; huisnummer Oudemirdum 37
1931 - 1931 Anne Schots, arbeider ( * 27 mei 1902 te Nijemirdum); hoofd
1931 - 1939 Willem Reinsma, veehouder ( * 2 juli 1885 te Nijemirdum); hoofd
 
1939 - heden ??
   
bewoners Kerkstraat 18
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 92; 1911 - 1920 Oudemirdum 16; 1921 - 1930 Oudemirdum 29; 1931 - 1953 Oudemirdum 36; 1953 - heden Kerkstraat 18
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 328; huisnummer Oudemirdum 92
1890 - 1900 Hijlkje Innes de Vries, zonder beroep ( * 7 juli 1824 te Nijemirdum); hoofd
1892 - 1893 Krijn Schotanus, ?? ( * 22 augustus 1870 te Mirns en Bakhuizen); kostganger
1893 - 189? Jan Kampen, werkman ( * 29 april 1864 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 110; huisnummer Oudemirdum 92 / 16
1900 - 1908 Hijlkje Innes de Vries, zonder beroep ( * 7 juli 1824 te Nijemirdum); hoofd
1908 - 1910 Meine Jongsma, arbeider ( * 25 november 1884 te Nijega HON); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 239; huisnummer Oudemirdum 16
1910 - 1910 Meine Jongsma, arbeider ( * 25 november 1884 te Nijega HON); hoofd
 
1910 - 1910 Jacobje de Hoop, weduwe J. Jongsma
 
1910 - 1919 Jacob Visser
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 114; huisnummer Oudemirdum 16
1919 - 1920 Hendrik Boersma, arbeider ( * 10 september 1872 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 206; huisnummer Oudemirdum 29
1921 - 1930 Hendrik Boersma, landarbeider ( * 10 september 1872 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1921 - 1930 Gelsina IJlst, onderwijzeres bijzondere lagere school ( * 13 oktober 1899 te Lemmer); kostgangster
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 201; huisnummer Oudemirdum 36
1931 - 1939 Hendrik Boersma, arbeider ( * 10 september 1872 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1931 - 1938 Gelsina IJlst, onderwijzeres ( * 13 oktober 1899 te Lemmer); kostgangster
 
1939 - heden ??
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31.05.2019