Hoitebuorren / Lyklamawei
 
topografische kaart
kaart beschikbaar gesteld door Tresoar
Topografische kaart uit 1932 van het gebied rond de huidige (2015) Hoitebuorren tussen Oudemirdum en Nijemirdum.
 
Lyklamawei
foto 094-124
De klinkersbestrating van de Lyklamawei tussen Nijemirdum en Sondel.
 

Na een jarenlange strijd van de inwoners van Nijemirdum en Oudemirdum met de gemeente Gaasterland en de provincie Friesland is het in 1971 eindelijk zover. Voor 1,5 miljoen gulden werd op 9 september 1971 de opdracht gegund aan de NV Wegenbouw M. van der Wal uit Lemmer om de weg tussen Sondel en Oudemirdum te verbeteren. En dat was wel nodig ook. De oude klinkerweg was al een tiental jaren “striemin”, en wel zo slecht dat de autobusonderneming Zuidwesthoek serieus heeft overwogen om zijn dienstregeling aan te passen door niet meer over deze weg te rijden.
Een breed scala aan protestborden flankeerden de oude weg: “Wy wolle in nye dyk dit jier”, “Jo kinne nog wèrom” , “Jo havve gelyk! Dit is gjin dyk” , “Weg van ongenade”.
Uiteindelijk heeft de aanleg 2,4 miljoen gulden gekost. De foto's zijn gemaakt door Piet Bode destijds voorzitter van Plaatselijk Belang te Nijemirdum en onderwijzer aan de school aldaar. Hieronder een kleine greep uit de ruim honderd foto's.

 
weg van ongenade
foto 094-205
 
protest protest protest
foto 094-123 foto 094-144 foto 094-145
     
 
aanbesteding aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 23 april 1971
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1971 bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1971
 
De wegverbetering begint net buiten de bebouwde kom van Sondel en omvat de Beuckenswijkstraat, Lyklamawei, Hoitebuorren en Star Numanwei richting Oudemirdum, waar hij eindigt op de Jan Schotanuswei ter hoogte van het Huningspaed en de Lagere school.
Het hart van Oudemirdum heeft al veel namen gehad. Bij de invoering van de straatnamen in de gemeente Gaasterland in 1953 wordt het Star Numanwei. Bij de wegverbetering in 1972 verdwijnt het zandpad, Achterom, dat de verbinding vormde tussen de Jan Schotanuswei  en de Marderhoek/Star Numanwei. Het deel van de Star Numanwei in de kom van Oudemirdum krijgt De Brink als naam. Het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente in Oudemirdum moet wijken voor de aanleg van de nieuwe weg.
 
Nijemirdum
foto 094-195
 
opruimwerkzaamheden
foto 094-110
opruimwerkzaamheden hoogspanningspalen leggen kabels
foto 094-131 foto 094-112 foto 094-107
kappen van bomen opruimwerkzaamheden nieuwe kabels
 
aanleg riolering
foto 094-196
riool riool riool
foto 094-103 foto 094-117 foto 094-139
  aanleg riolering  
 
asfalteringswerkzaamheden
foto 094-168
asfalteren asfalteren asfalteren
foto 094-165 foto 094-172 foto 094-166
  asfalteringswerkzaamheden  
 
officiŽle opening op 12 oktober 1972
foto 094-146
opening opening opening
foto 094-151 foto 094-152 foto 094-203
officiële opening op 12 oktober 1972
 
  opening ballonnen
opening
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1972
 
opening
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1972 bron: Leeuwarder Courant van 25 oktober 1972
 
foto opening
de foto's zijn beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
meer over Nijemirdum is te vinden op www.nijemirdum.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019