Meerweg 9 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 15, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 17  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 295, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 9  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 9 hisgiscode: 1084
eigenaren
eigenaar in 1715: Edger Emilius
eigenaar in 1725: Hans Clases
eigenaar in 1762: Dirk Ages
eigenaar in 1800: Aaldert Jonker
eigenaar in 1832 OAT: Aldert Lukas Jonker, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1839 aan: Aaltje Alderts Jonker, winkelierster te Kolderveen
verkoop in 1875 aan: Hendrik Jeltes de Jong, winkelier te Balk
eigenaar in 1887: Hendrik Jeltes de Jong te Balk
verkoop in 1889 aan: Marten Hendriks van der Goot te Balk
verkoop in 1896 aan: Hendrikjen van der Gaast weduwe van Roelof Hoekstra zonder beroep te Balk
verkoop in 1927 aan: Harmen Harmens Piersma, schipper te Balk
verkoop in 1958 aan: Uilke Wiebes Boersma, te Oudemirdum
verkoop in 1970 aan:  
verkoop in 1975 aan: Schurer
verkoop in 1990 aan: Betsema
verkoop in ???? aan:  
   
Meerweg 9
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

295 vernummerd in 1867 naar nummer 461
461 vernummerd in 1916 naar nummers 942, 943
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Balk A 295 rond 1980
foto 012-030045 Tresoar; R. Terpstra
Het pand rond 1980.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Meerweg 9 verkoop Meerweg 9
bron: Balkster Courant van 8 november 1958 bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1958
 
verkoop Meerweg 9
bron: Friese Koerier van 4 december 1958
 
verkoop Meerweg 9
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1970
 
verkoop Meerweg 9
bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1975
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 17; 1859 - 1910 Balk 24; 1910 - 1920 Balk 30, 1920 - 1930 Balk 28; 1930 - 1953 Balk 30; 1953 - heden Meerweg 9
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Edger Emilius / zelfs; blad 71 / nummer 15
1717 - 1718 Edger Emilius / zelfs; blad 72 / nummer 15
1721 - 1722 Edger Emilius / zelfs; blad 101 / nummer 15
1725 Hans Clases / Edger Emilius; blad 101 / nummer 15
1729 Hans Clases / Marcus Antonius; blad 101 / nummer 15
1730 Hans Clases / Durk Piers; blad 101 / nummer 15
1733 Hans Clases / Aeble Pybes; blad 101 / nummer 15
1739 Hans Clases weduwe / Pier Kok; blad 101 / nummer 15
1742 - 1748 Hans Clases weduwe / Pier Kok en Wobbe Meinses; blad 101 / nummer 15
1750 Hans Clase / Wobbe Meinses; blad 101 / nummer 15
1758 ? ten Dam weduwe / Dirks Ages; blad 101 / nummer 15
1762 - 1774 Dirk Ages / zelfs; blad 101 / nummer 15
1775 - 1785 Dirk Ages / zelfs; blad 155 / nummer 16
1786 - 1795 Dirk Ages / zelfs; blad 155 / nummer 16
1797 - 1799 Dirk Ages / Aldert Jonker; blad 155 / nummer 16
1800 - 1804 Aaldert Jonker / zelfs; blad 155 / nummer 16
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Aaldert Jonker; blad 45 / volgnummer 13
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, volgnummer 112, huisnummer Balk 17
1812 Aldert Jonker
volkstelling 1829; blad 17, huisnummer Balk 17
1829 Aldert Lucas Jonker
 
1838 Aaldert Lucas Jonker overleden op 16 mei 1838 op dit adres, 67 jaar oud.
volkstelling 1840; huisnummer Balk 17
1840 Pieter Jentje Beekema, inlands kramer
1840 Trijntje Simons Boom, winkeliersche
woningregister 1849 - 1859 blad 24; huisnummer Balk 17 / 24
1849 - 1857 Geert Dirks Molanus, rijksontvanger (* 1795 te Klooster Ter Apel); hoofd
1849 - 1851 Remina Jans Smith, zonder beroep (* 1766 te Klooster Ter Apel)
1850 - 1853 Froukje Haanstra, dienstbode ( * oktober 1825 te Balk)
  Inkt Johannes Huisman, dienstbode ( 30 mei 1830 te Balk)
1856 - 1857 Balthazar Constatijn Becade, gepensioneerd ambtenaar (* november 1781 te Moergestel)
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 11; huisnummer Balk 24
1859 - Jacob Dirks, onderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker); hoofd
1859 - 1861 Johanna Hillegonda Harders ( * 11 januari 1829 te Leer)
  Idskjen Johannes Tuinman ( * 13 november 1842 te Balk)
18?? - 1869 Willem Jan Hemsing, gemeentesecretaris ( * 18 juli 1795 te Hempens); hoofd
1859 - 1869 woningregister 1859-1869: blad niet aanwezig
woningregister 1869 - 1879 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 461, volgnummer 281 / 268
1869 - 1871 Willem Jan Hemsing, gemeentesecretaris ( * 18 juli 1795 te Hempens); hoofd
1869 - 1877 Anna Schönfeld, weduwe Willem Jan Hemsing, ( * 21 januari 1795 te Sleen); hoofd vanaf 1871
1871 - 1872 Aldert Jurjens Stuurman, schoenmaker ( * 28 september 1847 te Balk)
1879 - 1879 Hendrik Jeltes de Jong, ( * 17 september 1838 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 112; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 461
1880 - 1890 Hendrik Jeltes de Jong, koopman ( * 17 september 1838 te Wijckel); hoofd
1880 - 1880 Elisabeth van Randen, dienstbode ( * 8 maart 1854 te Sloten); inwonend
1880 - 1881 Trijntje van Coster, dienstbode ( * 12 oktober 1856 te Opeinde); inwonend
1881 - 1882 Baukje Grijpsma, dienstbode ( * 9 september 1851 te Woudsend); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 22; huisnummer Balk 24
1890 - 1890 Hendrik Jeltes de Jong, manufacturier ( * 17 september 1838 te Wijckel); hoofd
1890 - 1890 Grietje Bosma, werkmeid ( * 2 februari 1862 te Balk); hoofd
1890 - 1890 Trijntje Larooij, werkmeid ( * 2 augustus 1871 te Irnsum); inwonend
1890 - 1890 Grietje Bosma, werkmeid ( * 2 februari 1862 te Balk); inwonend
1890 - 1900 Pier Boorsma, onderwijzer ( * 21 september 1859 te Franeker); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 24; huisnummer Balk 24 / 30
1900 - 1910 Hendrikje van der Gaast, zonder beroep ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 30
1910 - 1920 Hendrikje van der Gaast
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 166; huisnummer Balk 30
1911 - 1920 Hendrikje van der Gaast, weduwe van Roelof Hoekstra ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 26; huisnummer Balk 28
1921 - 1927 Hendrikje van der Gaast, zonder beroep ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast); hoofd
1927 - 1930 Harmen Piersma, brandstoffenhandelaar ( * 15 februari 1869 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Marten Hiemstra, onderwijzer ( * 16 augustus 1911 te Nijland); kostganger
1930 - 1931 Jacob Lijcklama á Nijholt, wagenmaker ( * 18 oktober 1909 te Hartwerd); kostganger
1927 - 1930 Hinke van der Zwaag, register van huisnummering 1920-1930 blad 4 nummer 28a
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 25; huisnummer Balk 30
1931 - 1939 Harmen Piersma, brandstoffenhandelaar en winkelier ( * 15 februari 1869 te Balk); hoofd
1931 - 1932 Marten Hiemstra, onderwijzer ( * 16 augustus 1911 te Nijland)
1931 - 1932 Jacob Lijcklama á Nijholt, wagenmaker ( * 18 oktober 1909 te Hartwerd)
1932 - 1932 Harmannus Rusch, onderwijzer ( * 22 juli 1908 te Steenwijkerwold)
1937 - 1937 Sijtze Zwart, zonder beroep ( * 3 september 1857 te Rauwerd)
1939 - 1939 Tjisse Luxen, carosseriebouwer ( * 2 september 1920 te Leeuwarden)
 
1939 - 1958 familie Piersma
1958 - 1970 familie Boersma
   
schoenmaker Aldert Jurjens Stuurman
 
schoenmaker Aldert Jurjens Stuurman
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1871
 
brandstoffenhandel Harmen Piersma
 
Meerweg
De Meerweg rond 1950
 
Harmen Piersma Harmen Piersma
bron: Balkster Courant van 3 juli 1948 bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1955
 
 
 
Meerweg 9 en10 2007 > Meerweg in 2007
foto 121-020 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
De Meerweg rond 1960
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 2-11-2023