Meerweg 8 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 16, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 19  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 294, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 8  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 8 hisgiscode: 1083
eigenaren
eigenaar in 1715: Jan Thees
eigenaar in 1742: Hindrik Klumder
eigenaar in 1758: Tjipke Douwes
eigenaar in 1774: Tjipke Douwes weduwe
eigenaar in 1792: Berend Gerrits (Wenningh),
verkoop in 1825 aan Gerrit Thijsses Bosman, logementhouder te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Gerrit Thijsses Bosman, te Balk
verkoop in 1844 aan: Tjeerd Jelles Meinesz, koopman te Balk
verkoop in 1879 aan: Doopgezinde Gemeente te Balk
eigenaar in 1887: Mennonite Gemeente te Balk
verkoop in 1977 aan: familie Dijkstra te Balk
   
Meerweg 8
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

294 vernummerd rond 1840 naar nummer 339
339 vernummerd in 1880 naar nummer 585
585 vernummerd in 1905 naar nummer 832
832 vernummerd 1913 naar 899, 900, 901
901 vernummerd in 1916 naar nummer 941
586 vernummerd in 1889 naar nummer 692 (van Meerweg 7)
692 vernummerd 1893 naar nummer 703, 704
703, 704 vernummerd in 1905 naar nummer 832
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
het pand rond 1900

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop Meerweg 8
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1879
 
brand in pastorie verkoop Meerweg 8
bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1964 bron: Leeuwarder Courant van 4 december 1976
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 19; 1859 - 1910 Balk 25; 1910 - 1920 Balk 31; 1921 - 1930 Balk 29; 1931 - 1953 Balk 31; 1953 - heden Meerweg 8
Wenningh
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Jan Thees / selfs; blad 71 / nummer 16, olde huisinge, nihil
1717 - 1718 Jan Thees / selfs; blad 72 / nummer 16, olde huisinge, nihil
1721 - 1739 Jan Thees / selfs; blad 101 / nummer 16, olde huisinge, nihil
1742 - 1745 Hindrik Klunder / Wyntzen Taekes; blad 101 / nummer 16
1746 - 1747 Hindrik Klunder / Sippe Sallings; blad 101 / nummer 16
1748 Hindrik Klunder / Bauke Jelles; blad 101 / nummer 16
1750 Hindrik Klunder / Hoyte Pytters; blad 101 / nummer 16
1758 - 1774 Tjipke Douwes / zelfs; blad 101 / nummer 16
1775 Tjipke Douwes weduwe / zelfs en Hendrik Hendriks en Sjoerd Tjepkes; blad 154 / nummer 17
1777 - 1780 Tjipke Douwes weduwe / zelfs en Hendrik Hendriks en Wypk Jelles; blad 154 / nummer 17
1782 - 1785 Tjipke Douwes weduwe / zelfs; blad 154 / nummer 17
1786 - 1791 Tjipke Douwes weduwe / zelfs; blad 155 / nummer 17
  % Tjipke Douwes overleden in 1772 te Balk
1792 - 1804 Berend Gerrits (Wenningh) / zelfs; blad 155 / volgnummer 17
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Berent Gerryts; blad 45 / volgnummer 14
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812; huisnummer Balk 19
1812 Beernt Gerrits, volgnummer 59
volkstelling 1829; blad 18, huisnummer Balk 19
1829 Gerrit Berends Wennning, meester kuiper
volkstelling 1840; huisnummer Balk 19
1840 Tjeerd Jelles Meinesz, koopman ( * 30 april 1812 te Balk)
1840 Pietje Aukes Bergstra, dienstmeid ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 25; huisnummer Balk 19 / 25
1849 - 1852 Tjeerd Jelles Meinesz, koopman ( * 30 april 1812 te Balk); hoofd
1852 - 1859 Namkje Krijns Taconis, weduwe van Tjeerd Jelles Meinesz, koopvrouw ( * 30 augustus 1812 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 12; huisnummer Balk 25
1859 - 1869 Namkje Krijns Taconis, weduwe van Tjeerd Jelles Meinesz, koopvrouw ( * 30 augustus 1812 te Joure); hoofd
  Maaike Lammerts de Graaf, dienstmeid ( * 23 mei 1830 te Balk)
  Uilkje Lykles Tromp, dienstmeid ( * 12 januari 1838 te Woudsend)
  Tjietske Feddes Zwart, dienstmeid ( * 5 maart 1848 te Workum)
1859 - 1869   blad niet aanwezig woningregister 1859-1869
woningregister 1869 - 1879 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 339, volgnummer 280 / 267
1869 - 1874 Namkje Krijns Taconis, weduwe van Tjeerd Jelles Meinesz, koopvrouw ( * 30 augustus 1812 te Joure); hoofd
1872 - 1873 Wiepkje Cornelis Wildeboer, dienstmeid ( * 8 augustus 1850 te Balk)
1873 - 1873 Aaltje van der Wal, dienstmeid ( * 25 december 1845 te Heeg)
1873 - 187? Willemke de Jong, dienstmeid ( * 12 februari 1851 te Sloten)
1874 - 1877 Wilhelm Francois Rene Pieter de Salengre, rijksontvanger ( * 23 mei 1837 te Maassluis)
1876 - 1876 Maike Jans Piersma, dienstmeid ( * 19 mei 1855 te Balk)
1876 - 1877 Amerentia (Reintje) Frederiks Gijsen, dienstmeid ( * 16 juni 1852 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 72b, volgnummer 267
1877 - 1879 Jan Jansz Honig, predikant ( * 27 mei 1887 te Koog aan de Zaan)
1878 - 1879 Geertje Pieters Veenstra, dienstmeid ( * 12 oktober 1861 te Irnsum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 73; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 339
1880 - 1890 Jan Jansz Honig, predikant ( * 27 mei 1887 te Koog aan de Zaan)
1880 - 1883 Anna Hendriks Schram, dienstbode ( * 28 oktober 1864 te Balk)
1880 - 1881 Trijntje Hillebrand, dienstbode ( * 26 mei 1848 te Leeuwarden)
1880 - 1880 Elisabeth de Graad, dienstbode ( * 2 juli 1861 te Amsterdam)
1880 - 1881 Jeltje van Stralen, dienstbode ( * 6 decmber 1857 te Grouw)
1881 - 1881 Johanneske Grondstra, dienstbode ( * 14 februari 1849 te Poppingawier)
1881 - 1882 Catharina Meindertsma, dienstbode ( * 15 mei 1863 te Oudkerk)
1882 - 1882 Alida Kalsbeek, dienstbode ( * 19 maart 1862 te Sneek)
1883 - 1884 Elsje van der Woude, dienstbode ( * 26 april 1863 te Woudsend)
1885 - 1885 ??Jacobs Visser, dienstbode ( * 20 oktober 1856 te Rosmalen)
1887 - 1889 Jolmer Haringsma, dienstbode ( * 22 mei 1867 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 23; huisnummer Balk 25
1890 - 1900 Jan Jansz Honig, predikant ( * 27 mei 1887 te Koog aan de Zaan)
1893 - 1893 Wietske Kampen, dienstbode ( * 7 september 1873 te Warns)
1893 - 1897 Rina Spijkstra, dienstbode ( * 8 december 1872 te Warga)
1897 - 1898 Geertje Arends, dienstbode ( * 8 augustus 1869 te Balk)
1898 - 1899 Ida Visser, dienstbode ( * 4 januari 1878 te Stavoren)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 25; huisnummer Balk 25 / 31
1900 - 1902 Jan Jansz Honig, predikant ( * 27 mei 1887 te Koog aan de Zaan); hoofd
1902 - 1902 Tjitske Koopmans, dienstbode ( * 19 september 1878 te Sloten Fr); inwonend
1902 - 1910 Roelof van der Veen, predikant ( * 19 mei 1872 te Meppel); hoofd
1902 - 1903 Grietje van Dijk, dienstbode ( * 11 mei 1885 te Beers); inwonend
190? - 1909 Cornelis Roggeveen, rijksontvanger ( * 27 mei 1878 te Schagen); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 31
1910 - 1912 Roelof van der Veen
1912 - 1916 Hindrik Christiaan Barthel
1916 - 1920 Sipkevan der Meulen
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 59; huisnummer Balk 31
1911 - 1912 Roelof van der Veen, predikant ( * 19 mei 1872 te Meppel)
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 221; huisnummer Balk 31
1912 - 1916 Hindrik Christiaan Barthel, predikant ( * 19 april 1877 te Haarlem)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 256; huisnummer Balk 31
1916 - 1920 Sipke Inne van der Meulen, predikant ( * 20 oktober 1889 te Nieuwe Niedorp)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 27; huisnummer Balk 29
1921 - 1922 Sipke Inne van der Meulen, predikant ( * 20 oktober 1889 te Nieuwe Niedorp)
1922 - 1923 Haije Jacobus van der Werf, assistent directeur stoomzuivelfabriek ( * 30 september 1891 te Bolsward)
1923 - 1930 Bouwe Pieter de Vries, predikant ( * 31 mei 1893 te Bolsward); hoofd
1923 - 1926 Sietje van Meckeren, huishoudster ( * 2 februari 1889 te Hindeloopen)
1928 - 1929 Hendrikjen de Hondt, dienstbode ( * 5 maart 1911 te Baijum)
1929 - 1930 Gerritje Lasker, dientbode ( * 24 juli 1906 te Oosterzee)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 26; huisnummer Balk 31
1931 - 1933 Bouwe Pieter de Vries, predikant ( * 31 mei 1893 te Bolsward); hoofd
1931 - 1932 Gerritje Lasker, dienstbode ( * 24 juli 1906 te Oosterzee)
1932 - 1933 Lijsbert Teernstra, dienstbode ( * 4 september 1912 te Mirns en Bakhuizen)
1933 - 1938 Willem Isaac Fleischer, voorganger ( * 4 juni 1905 te Wonseradeel)
1933 - 1936 Geertje Roos, dienstbode ( * 5 juni 1910 te Terschelling)
1936 - 1937 Evert van 't Eind, ?? ( * 11 juli 1920 te Amsterdam)
1938 - 1939 Grietje Hoekstra, dienstbode ( * 1 januari 1913 te Tjerkgaast)
 
1939 - 1942 Willem Isaac Fleischer, voorganger
1943 - 1946 Carl Friedrich Brüsewitz, voorganger
1946 - 1954 Hendrik J. de Wilde, voorganger
1954 - 1960 Andries Jan van der Linden, voorganger
1960 - 1966 Marinus Johannes Heines, voorganger
1967 - 1978 Tjerk Jelsma, voorganger
1978 - heden familie Dijkstra  

Meinesz Houthandel
 
Oosteinde
 
Het Oosteinde, nu Meerweg, aan de linkerzijde en de Lytse Side rechts rond 1900. De houthandel van Jelle Tjeerds Meinesz is al jaren geleden verhuisd naar Harlingen. Vlak naast de dikke schoorsteen van het stoomschip voor de wal de voormalige woning van de familie Meinesz.
 
   
Meinesz Meinesz
   
Krijn Meinesz
directeur Krijn Jelles Meinesz in 1920 (1867 Balk - 1954 Velp)
houthandel Meinesz
bron: jubileumboekje uit het achief van de Gemeente Gaasterlân-Sleat
onder deze link meer informatie over Houthandel Meinesz
 
 
Pastorie Doopsgezinde Gemeente
 
Meerweg 8
bron: Balkster Courant van 31 augustus 1901
 
Meerweg 8 Meerweg 8
bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1912 bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni 1912
Timmerman Johannes Thijsses van Hout bouwt de nieuwe pastorie voor een bedrag van fl 6630,-
 
Meerweg 8
Eerste steen gelegd op 12 augustus 1912 door het oudste kerkeraadslid Gerrit van der Sluis
 
pastorie Meerweg
foto 019-013 beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
Deze foto's zijn gemaakt door Lubertus van Beek als herinnering voor ds. van der Linden en zijn vrouw die van 1954 tot 1960 in de pastorie aan de Meerweg woonden.
 
voorgevel pastorie achtergevel pastorie
foto 019-011 foto 019-010
 
 
 
voorgevel
foto 012-030046 Tresoar; R. Terpstra
Het pand rond 1980.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-08-2022