Meerweg 6 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 19 & 20, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 22  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 291, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 6  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 6 hisgiscode: 1080
eigenaren
eiegnaar in 1715: de secretaris Colde
eigenaar in 1800: Phocaeus Hermanus van Kolde, Olfert Fredrik van Kolde,
eigenaar in 1832 OAT: Aldert Lukas Jonker, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1839 aan: Rinske Alderts Jonker te Balk.
verkoop in 1884 aan: Harmen Johannes Visser, koopman te Balk
eigenaar in 1887:  
verkoop in 1904 aan: Yke Tjittes Stoffelsma, landbouwer te Koudum
verkoop in 1918 aan: Marten Tjalkes de Boer, koopman en schipper te Balk
   
verkoop in ???? aan: Siemen Albada te Harich
verkoop in 1985 aan: Jacob van der Heide te Balk
   
   
   
   
   
voorgevel
2011
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

291 vernummerd rond 1845 naar nummer 353
353 vernummerd in 1916 naar nummers 938, 939
938 ongewijzigd tot 1928
939 ongewijzigd tot 1928 (is perceel langs de Luts)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
rond 1980
foto 012-030048 Tresoar; R. Terpstra
Het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Meerweg 6
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1985
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 22; 1859 - 1910 Balk 28; 1911 - 1920 Balk 33; 1921 - 1930 Balk 31; 1931 - 1953 Balk 33; 1953 - heden Meerweg 6
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 de secretaris Colde / Marten Doytes; blad 73, nummer 19
1715 - 1716 de secretaris Colde / ?? Doytes; blad 73, nummer 20
1717 - 1718 de secretaris Colde / Marten Doytes; blad 73, nummer 19 & 20
1721 de secretaris Colde / Ruurd Jacobs; blad 102, nummer 19 & 20
1722 de secretaris Colde / Gerryt Herres; blad 102, nummer 19 & 20
1725 de old secretaris Colde erven / Gerryt Herres nu Claas Wolters; blad 102, nummer 19 & 20
1729 - 1730 secretaris Colde / Lolke Corneles; blad 102, nummer 19 & 20
1733 secretaris Colde / Broer Aukes; blad 102, nummer 19 & 20
1739 secretaris Colde / Lolke Corneles; blad 102, nummer 19 & 20
1742 secretaris Colde / Bonte Harmens; blad 102, nummer 19 & 20
1745 secretaris Colde / Sybren Herkes; blad 102, nummer 19 & 20
1746 secretaris Colde / Hette Reiners; blad 102, nummer 19 & 20
1747 secretaris Colde / Berent Esken; blad 102, nummer 19 & 20
1748 - 1762 secretaris Colde / Alle Baukes; blad 102, nummer 19 & 20
  % Alle Baukes (schippersknecht 1749) op 28 oktober 1747 te Balk getrouwd met EelkMartens
1764 - 1769 secretaris Colde / Hendrik Sijtses; blad 102, nummer 19 & 20
1770 secretaris Colde / Minke Keimpes; blad 102, nummer 19 & 20
1771 - 1774 secretaris Colde / Johannes Willems; blad 102, nummer 19 & 20
1775 secretaris Colde / Johannes Willems; blad 155, nummer 21 & 22, tevoren 19 & 20
1777 secretaris Colde / Johannes Willems; blad 155, nummer 21
1779 - 1784 weduwe secretaris Colde / Johannes Willems; blad 155, nummer 21
1785 weduwe secretaris Colde / Hendrik Jans weduwe; blad 155, nummer 21
1786 - 1786 weduwe secretaris Colde / Hendrik Jans weduwe; blad 156, nummer 21
1787 - 1788 weduwe secretaris Colde / Sybren Deddes; blad 156, nummer 21
1789 weduwe secretaris Colde / ? Eppinga; blad 156, nummer 21
1790 - 1793 weduwe secretaris Colde / Johannes Betzes; blad 156, nummer 21
1794 - 1799 weduwe secretaris Colde / Gerardus Eppinga ; blad 156, nummer 21
1800 - 1804 Ph van Kolde, O.F. van Kolde, H. Reneman / Gerardus Eppinga; blad 156, nummer 21
   
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Klaas Ates; Gerardus Eppinga; Hinke Tjeerds; blad 45 / volgnummer 15
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 22
1812 Milius Douwes, volgnummer 40
1812 Johannes N Kuipers, volgnummer 40
1812 weduwe Gerardus Eppinga, volgnummer 48
1812 Hinke Tjeerds, volgnummer 207
 
1812 Gerardus Eppinga, schoenmaker, overleden op 18 januari 1812 op dit adres, 40 jaar oud
1825 Aaltje Ernstes Groenewegen, turfmeetster, weduwe Gerardus Eppinga, overleden op 4 november 1825 op dit adres, 58 jaar oud
1827 - 1828 Hendrik Lippes van der Veer, timmerman
volkstelling 1840; huisnummer 22
1840 Reinou Klazes Goedkoop, zonder beroep ( * Workum)
1840 Lieuwe Klazes de Roos, zonder beroep ( * Workum)
1840 Aaltje Popkes Schram, dienstmeid ( * Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 28; huisnummer 22 / 28
1849 - 1859 Johannes Harmens Visser, koopman ( * 26 oktober 1795 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 14; huisnummer 28
1859 - 1863 Johannes Harmens Visser, zonder beroep ( * 26 oktober 1795 te Sloten); hoofd
1863 - 1869 Rinske Alderts Jonker, weduwe Johannes Harmens Visser ( * 8 juli 1801 te Balk)
1877 - Jan Jans Honig, doopgezind predikant ( * 27 mei 1847 te Koog aan de Zaan)
woningregister 1869 - 1879 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 353
1869 - 1879 Rinske Alderts Jonker, weduwe Johannes Harmens Visser, zonder beroep ( * 8 juli 1801 te Balk)
1869 - 1879 Harmen Johannes Visser, koopman ( * 30 maart 1823 te Balk)
1869 - 1879 Cornelia Johannes Visser, zuster, zonder beroep ( * 30 november 1837 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 75; kadastrale gemeente Balk nummer 353
1880 - 1888 Rinske Alderts Jonker, weduwe Johannes Harmens Visser ( * 8 juli 1801 te Balk)
1880 - 1890 Harmen Johannes Visser, koopman in granen ( * 30 maart 1823 te Balk)
1880 - 1890 Cornelia Johannes Visser, zuster, zonder beroep ( * 30 november 1837 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 25; huisnummer 28
1890 - 1897 Harmen Johannes Visser, koopman in granen ( * 30 maart 1823 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Cornelia Johannes Visser. zuster, zonder beroep ( * 30 november 1837 te Balk); hoofd
1897 - 1898 Scheltje van der Kooi, dienstbode ( * 4 januari 1876 te Koudum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 28; huisnummer 28 / 33
1900 - 1903 Cornelia Johannes Visser, ( * 30 november 1837 te Balk); hoofd
1900 - 190? Trijntje Hofstra, dienstbode ( * 21 februair 1870 te Balk)
1904 - 1905 Reino Johannes Visser, zonder beroep ( * 27 februari 1840 te Balk
1904 - 1905 Rinske Meines Bakker, dochter, zonder beroep ( * 24 april 1873 te Heeg)
1905 - 1910 Yke Tjittes Stoffelsma, zonder beroep ( * 9 oktober 1836 te Hemelum)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 2 nummer 33
1910 - 1918 Yke Tjittes Stoffelsma
1918 - 1918 Margjen Douwes Dijkstra
1918 - 1919 Adriaan Fahner
1919 - 1920 Marten de Boer
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 150; huisnummer 33
1911 - 1918 Yke Tjittes Stoffelsma zonder beroep ( * 9 oktober 1836 te Hemelum)
1918 - 1918 Margjen Douwes Dijkstra, weduwe Yke Tjittes Stoffelsma ( * 12 maart 1840 te Oosterzee)
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 154; huisnummer 33
1918 - 1919 Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl)
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 102; huisnummer 33
1919 - 1920 Marten de Boer, vervoerder van vrachtgoederen ( * 7 december 1873 te Warns)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 29; huisnummer 31
1921 - 1927 Marten de Boer, stoomboot- en autobus ondernemer ( * 7 december 1873 te Warns); hoofd
1927 - 1930 Harmen de Boer, chauffeur ( * 13 mei 1903 te Elahuizen); hoofd
1927 - 1929 Jeltje van der Mei, onderwijzeres ( * 13 juli 1905 te Brantgum)
1929 - 1929 Klaas Douma, onderwijzer ( * 25 december 1909 te Oudega S)
1929 - 1929 Antje Schurink, onderwijzeres ( * 10 maart 1907 te Sneek)
   
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 28; huisnummer 33
1931 - 1931 Harmen de Boer, autobusondernemenr ( * 13 mei 1903 te Elahuizen); hoofd
1931 - 1939 Doede Bleeker, zonder beroep ( * 25 november 1854 te Koudum); hoofd
1939 - 19?? familie Bleeker
???? - 1985 familie Albada
1985 - heden Jacob van der Heide
1985 - 1996 Sjouke Brouwer en Kramer
2006 - 2007 Kicker Kindermode winkelgedeelte
2008 - 2009 Regatta Outdoor Outlet  
2011 - 2013 Bengels en Boefjes  
2014 - heden Dream  
Kicker Kindermode

 

logo Kicker Kindermode
Meerweg 6
Op 9 februari 2006 openden Frouwkje Risselada en Miranda Schilperoord hun winkel in kinderkleding Kicker Kindermode in Balk. Twee jaar later, op 1 februari 2008, zijn ze verhuisd naar een groter pand aan de van Swinderenstraat.
 
Regatta Outdoor Outlet
 
straatbeeld  
logo
 
De winkel met kleding voor buitenactiviteiten is geopend in de eerste week van april 2008.
 
Bengels & Boefjes
 
Bengels & Boefjes
 
Bengels & Boefjes Bengels & Boefjes
 
Bengels & Boefjes interieur  
Bengels & Boefjes is de kinderlifestylewinkel met het leukste kindermeubilair, accessoires en kadootjes voor kinderen van 0 - 12 jaar.
 
Naast de winkel in Laren is eind juli 2011 een tweede vestiging geopend aan de Meerweg in Balk
 
Op 31 december 2013 is de vestiging in Balk gesloten.
 
 
 
Dream
opgeheven in 2016
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-08-2022