Meerweg 4 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 23, taveerne  
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 24, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 24  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 289, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 4  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 4 hisgiscode: 1078
eigenaren
eigenaar in 1715: secretaris Colde
eigenaar in 1775: weduwe secretaris Colde
eigenaar in 1792: Phocaeus Hermanus van Kolde
eigenaar in ?? weduwe Gerrit Binnes Fellinga en mede eigenaren
verkoop in 1828 aan: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk en mede-eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk en mede-eigenaren
bij boedelscheiding in 1848 aan: Jelle Sjoerds Meinesz, landeigenaar te Nijega, Sloten en Fenne Sjoerds Meinesz
verkoop in 1850 aan: Rinze Egberts Hoekstra, te Balk
eigenaar in 1887: Aukje Meines Rinkema, weduwe van Rinze Egberts Hoekstra te Balk
verkoop in 1898 aan: Lieuwe Johannes Dooper grossier te Balk
verkoop in 1924 aan: Jan Hessel Dölle, fabrikant te Balk
verkoop in 1936 aan: Coöperatieve Boerenleenbank te Balk
verkoop in 197? aan:  
   
voorgevel
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

289 vernummerd in 1881 naar nummer 593, 594 en sectie H nummer 911
593 vernummerd in 1916 naar 934, 935
594 vernummerd in 1916 naar 936, 937 zie Meerweg 5
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
foto 036-038 beschikbaar gesteld door Jan van de Berg
het pand in 1973

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
Advertentie Leeuwarder Courant
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1828
 
ver koop De zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1830
 
verkoop De Zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 1 november 1850
 
verkoop De Zwaan verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1893
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1894 >>>
 
 
  verkoop De Zwaan
Balk A 289 advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1936
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 26 februari 1936 >>>
 
 
veiling
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 20 maart 1936
 
verbouwingen
 
De Boerenleenbank hield kantoor in het pand rechts naast café De Zwaan, nu Meerweg 5. Dit was tevens de directeurswoning. Na de aankoop van het café in 1936 door de bank, kon deze de ingang van de bank verplaatsen naar de voormalige doorreed van het logement. Timmerman Bauke Boersma uit Balk tekende en voerde de verbouwing uit.
tekeningen: bestaande voorgevel, bestaande plattegond begane grond, verdieping
nieuwe voorgevel, nieuwe plattegrond begane grond, achtergevel, doorsnede, situatie
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 23 mei 1936
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 24; 1859 - 1910 Balk 30; 1910 - 1920 Balk 35; 1920 - 1930 Balk 33; 1930 - 1953 Balk 35; 1953 - heden Meerweg 4
   
reëelkohieren 1715 - 1805
   
  eigenaar / huurder
1716 - 1717 secretaris Colde / Wattie Fockes; blad 73, nummer 23 taverne?
1716 secretaris Colde / Ane Sijses; blad 73, nummer 24 huisinghe
1717 secretaris Colde / Johannes Betses; blad 73, nummer 24 huisinghe
1718 secretaris Colde / Johannes Betses; blad 73, nummer 23 / 24, huisinghe en taverne?
1721 secretaris Colde / Lammert Willems; blad 102, nummer 23 / 24
1722 secretaris Colde / Jan Johannis; blad 102, nummer 23 / 24
1725 - 1730 secretaris Colde / Philip Fransen; blad 102, nummer 23 / 24
1733 secretaris Colde / Lolke Cornelis; huisinge, blad 102, nummer 23 / 24
1739 - 1742 secretaris Colde / Hendrik Slage (Verlagen); Herbergiers huisinge, blad 102, nummer 23 / 24
1745 - 1746 secretaris Colde / Hendrik Verlagen; De herberg De Swaan, blad 102, nummer 23 / 24
1747 secretaris Colde / Uilkjen Sjoerds; De herberg De Swaan, blad 102, nummer 23 / 24
1748 - 1758 secretaris Colde / Hendrik Jans; De herberg De Swaan, blad 102, nummer 23 / 24
1762 secretaris Colde / Hendrik Jans weduwe nu Jan Harkes; huysinge en herbergh, blad 102, nummer 23 / 24
1764 - 1774 secretaris Colde / Jan Harkes; huysinge en herbergh, blad 155, nummer 23 / 24
1775 - 1785 weduwe secretaris Colde / Jan Harkes; huysinge en herbergh, blad 155, nummer 23 / 24
1786 - 1789 weduwe secretaris Colde / Jan Harkes; huysinge en herbergh, blad 156, nummer 23 / 24
1790 - 1800 weduwe secretaris Colde / Tjerk Wildeboer; huysinge en herbergh, blad 156, nummer 23 / 24
1801 - 1804 secretaris Colde / Tjerk Wildeboer; huysinge en herberg, blad 156, nummer 23 / 24
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1788 Jan Harkes; blad 45 / volgnummer 17
1789 - 1790 Jan Harkes op volgnummer 109 pagina 50 alhier; blad 45 / volgnummer 17
1789 - 1790 Tjerk Pijters van volgnummer 83 pagina 55 alhier; blad 45 / volgnummer 17
1791 - 1787 Tjerk Pijters; blad 45 / volgnummer 17
1798 - 1805 Tjerk Wildeboer; blad 45 / volgnummer 17
 
1805 Tjerk Pieters Wildeboer
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 24
1812 Tjerk Wildeboer, volgnummer 227
1812 Hendrik Harmens, volgnummer 227
periode 1811 - 1829
1817 Gerryt Binnes Fellinga overleden op 30 juni 1817 op nummer 24, 58 jaar oud.
1818 weduwe Gerrit Binnes Fellinga
1822 Jitske, dochter van Klaas Sakes Haanstra en Aaltje Gerrits Fellinga geboren op nummer 24
1825 Vrouwkje, dochter van Klaas Sakes Haanstra en Aaltje Gerrits Fellinga geboren op nummer 24
volkstelling 1829; blad 23, huisnummer Balk 24
1829 Stoffel Jans Doornspleet, kastelein
periode 1830 - 1840
1831 Korneliske Stoffels Doornspleet geboren op Balk 24,
1838 Sikke Stoffels Doornspleet geboren op Balk 24
volkstelling 1840; huisnummer Balk 24
1840 Stoffel Jans Doorenspleet, kastelein ( * 8 september 1796 te Balk)
1840 Pietje Sikkes Sikkema, ( * Tjalbert)
periode 1841 - 1849
1843 Piebe Dirks Duijff (logementhouder), zoon Luitjen geboren op dit adres
1845 Piebe Dirks Duijff (logementhouder), zoon Dirk geboren op dit adres
1847 Piebe Dirks Duijff (logementhouder), zoon Dirk geboren op dit adres
1849 Gerrit Bottes Schotanus, veeschatter en logementhouder, overleden op dit adres
woningregister 1849 - 1859 blad 30; huisnummer Balk 24 / 30
1849 - 1850 Baukje Jans Poppes, weduwe Gerrit Bottes Schotanus, kasteleinsche ( * 17 april 1822 te Balk); hoofd
1849 - 185? Trijntje Sakes Delfstra, dienstbode ( * 9 januari 1829 te Lemmer)
1850 - 1859 Rinze Eiberts Hoekstra, logementhouder ( * 21 juni 1824 te Balk); hoofd
185? - 185? Pieter Hanzes van den Berg, schoolmeester ( * 1835 te Nijelamer); kostganger
1855 - 185? Johannes van Kammen, ambtenaar ( * 6 maart 1828 te Sloten); kostganger
1857 - 1859 Hobbe Nolkes Wouda, commies ( * 5 november 1807 te Sneek); kostganger
woningregister 1859 - 1869 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 289, huisnummer Balk 30
1859 - 1869 Rinze Eiberts Hoekstra, logementhouder ( * 21 juni 1824 te Balk); hoofd
1859 - 18?? Hobbe Nolkes Wouda, commies ( * 5 november 1807 te Sneek); kostganger
1859 - 1859 Lemke Douwes Hollander, ? ( * 5 februari 1837 te Bolsward)
1859 - 1860 Trijntje Delfstra. ? ( * 9 januari 1829 te Lemmer)
185? - 186? Grietje Annes Rozenberg, ? ( * 15 augustus 1840 te Balk)
1862 - 1863 Johan Joukes Gatsonides, ? ( * 21 januari 1836 te Schiermonnikoog)
186? - 1864 Trientje Langeraap, ? ( * 12 augustus 1836 te Sloten)
1864 - 1867 Murkjen Langeraap, ? ( * 22 januari 1843 te Sloten)
woningregister 1869-1879 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 289, volgnummer 275 / 262
1869 - 1869 Rinze Eiberts Hoekstra, logementhouder
1869 - 1879 Aukje Meines Rinkema, weduwe Rinze Eiberts. Hoekstra)
1869 - 1879 Hobbe Wouda, rijkscommies
1869 - 1871 Teunia Ankringa,
1873 - 1875 Foekje Doorn,
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 289
1879 - 1890 Aukje Meines Rinkema. kasteleinsche
1879 - 1881 Hobbe Nolkes Wouda, commencaal
1879 - 1881 Antje Johannes van den Bosch, dienstbode
1887 - 1888 Japke Vlieger, dienstbode
1887 - 1890 Gjalt van der Molen, onderwijzer o.l.s. te Balk ( * 15 maart 1869 te Drachten); kostganger
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 27; huisnummer Balk 30
1890 - 1894 Aukje Meines Rinkema. logementhoudster ( * 15 december 1834 te Eesterga); hoofd
1890 - 1891 Pieter Riemersma, notaris klerk ( * 3 februari 1867 te Tzum); kostganger
1890 - 1892 Gjalt van der Molen, onderwijzer o.l.s. te Balk ( * 15 maart 1869 te Drachten); kostganger
1891 - 1892 Minne Overdiep, notaris klerk ( * 19 augustus 1868 te Oosterend); kostganger
1892 - 1893 Rinze Monsma, onderwijzer ( * 13 december 1873 te Zwaagwesteinde); kostganger
1894 - 1899 Jan Pieters Rijpkema, logementhouder ( * 16 oktober 1865 te Sneek); hoofd
1894 - 189? Aukje Huisman, dienstmeid ( * 16 november 1872 te Balk); inwonend
1894 - 189? Teatske Haga, dienstmeid ( * 18 april 1871 te Ruigahuizen); inwonend
1894 - 189? Dirkje Catharina van Dijken, onderwijzeres CLS ( * 19 augustus 1870 te ? Oost Indië)
1895 - 1896 Sijbrigje van Elselo, dienstmeid ( * 22 april 1873 te Sloten); inwonend
1896 - 189? Aukje Haga, dienstmeid ( * 18 november 1874 te Ruigahuizen); inwonend
1897 - 1900 Dieuwke van der Kooi, dienstmeid ( * 4 mei 1878 te Koudum); inwonend
1898 - 1899 Jeltje Roorda, dienstmeid ( * 19 februari 1876 te Balk); inwonend
1898 - 1899 Jitske Idzenga, dienstmeid ( * 18 maart 1878 te Wijns); inwonend
1899 - 1900 Bokke Gerbens van der Wal, logementhouder ( * 3 december 1851 te Nijega); hoofd
1899 - 1900 Hiltje van der Schuit, dienstbode ( * 7 augustus 1880 te Oudega HON); inwonend
1899 - 1900 Pieter Tromp, zwager ( * 21 februari 1850 te Langweer); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 30; huisnummer Balk 30 / 35
1900 - 1910 Bokke van der Wal, logementhouder ( * 3 december 1851 te Nijega); hoofd
1900 - 1902 Hiltje van der Schuit, dienstbode ( * 7 augustus 1880 te Oudega HON); inwonend
1902 - 190? Oege van der Wey, koetsier ( * 19 december 1875 te Stiens); inwonend
1902 - 190? Anna van Ruiten, dienstbode ( * 24 augustus 1877 te Bolsward); inwonend
1909 - 1910 Jan van der Linde, klerk der posterijen ( * 16 oktober 1883 te Sneek); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 35
1910 - 1920 Bokke van der wal
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 5; huisnummer Balk 35
1911 - 1920 Bokke van der Wal, caféhouder ( * 3 december 1851 te Nijega); hoofd
1916 - 1916 Willem Gerardus Koenen, klerk bij de posterijen en telegrafie ( * 17 februari 1882 te Tiel)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 145; huisnummer Balk 35
1910 - 1910 Jan van der Linde, klerk der posterijen ( * 16 oktober 1883 te Sneek); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 31; huisnummer Balk 33
1921 - 1924 Bokke van der Wal, caféhouder ( * 3 december 1851 te Nijega); hoofd
1921 - 1921 Sierdtje Hofman, dienstbode ( 8 12 april 1892 te Oosthem); inwonend
1923 - 1923 Francina Smith, dienstbode ( * 22 januari 1908 te Hindeloopen); inwonend
1924 - 1930 Jan Dölle, caféhouder ( * 2 november 1876 te Bakhuizen); hoofd
1928 - 1930 Janette van Zanten, wijkverpleegster ( * 26 oktober 1895 te Zwolle); kostgangster
1930 - 1930 Josef Theodorus Dudock, onderwijzer ( * 11 april 1909 te Hoorn); kostganger
bevolkingsregister 1930 -1939 blad 30; huisnummer Balk 35
1931 - 1936 Jan Dölle, caféhouder en handel in landbouwwerktuigen ( * 2 november 1876 te Bakhuizen); hoofd
1931 - 1932 Janette van Zanten, wijkverpleegster ( * 26 oktober 1895 te Zwolle); kostganger
1931 - 1931 Josef Theodorus Dudock, onderwijzer ( * 11 april 1909 te Hoorn); kostganger
1931 - 1933 Paulus Josephus de Vries, fouragehandelaar ( * 1 maart 1901 te Blankenham); kostganger
1931 - 1932 Jan Titus Theodorus de Vries, fouragehandelaar ( * 19 juni 1905 te Blankenham); kostganger
1932 - 193? Wiegertje Siebesma, muzieklerares ( * 6 april 1896 te Doniaga); kostganger
1932 - 1933 Anthonius Jozef de Vries, koopman ( * 3 maart 1909 te Blankenham); kostganger
1936 - 1939 Hessel Dölle, caféhouder ( * 15 november 1905 te Balk); hoofd
 
1939 - 1964 familie Dölle
1964 - 1971 familie Egberink
1971 - Siep Reijegna  
     
hospes Jan Harkes
 
naar de molen
Uiterst links logement De Zwaan rond 1785.
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1776
 
De Zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1779
 
herbergier Tjerk Pieters Wildeboer
 
Tjerk Pieters Wildeboer
bron: Leeuwarder Courant van 10 augustus 1805
 
herbergier weduwe Gerrit Binnes F(V)ellinga
 
weduwe Fellinga
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1818
 
logementhouder Stoffel Jans Doorenspleet
 
Stoffel Doorenspleet
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1831
 
logementhouder Piebe Dirks Duijf
 
Piebe Dirks Duijf
bron: Leeuwarder Courant van 9 januari 1846
 
logementhouder Gerrit Bottes Schotanus
 
 
bron: Leeuwarder Courant van
 
logementhouder Rinze Eiberts Hoekstra
 
Drielsma effectenhandelaar
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1852
 
De Zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1867
 
Rinze Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1867
 
weduwe Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1870
 
Meerweg 4
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
logementhouder Jan Rijpkema
 
De Zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1896
 
De Zwaan De Zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 25 januari 1896
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1897 >>>
 
 
caféhouder Bokke van der Wal
 
De Zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1898
 
De Zwaan
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1899
 
Bokke van der Wal aanbesteding
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 10 apr 1901 bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 23 febr. 1909
 
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
Café De Zwaan rond 1900, in ieder geval voor 1913, want de nieuwe pastorie van de Doopgezinde Gemeente in balk was nog niet gebouwd. Zie hiervoor Meerweg 8.
 
onafhankelijkheidsfeesten
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 17 septemer 1913
 
huishoudster
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 7 september 1917
 
bron: Balkster Courant van 14 oktober 1922
 
caféhouder Jan Dölle
 
De Zwaan waterschap de Luts De Zwaan vaktekenschool
bron: Balkster Courant van 13 februari 1926 bron: Balkster Courant van 18 september 1926
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1928 bron: Nieuwsblad van Friesland 20 februari 1928
Gerrit van Rijs ( * 20 juli 1902 te Legemeer) werkt als boerenknecht bij veehouder Jan Bouwstra op Harich.
 
De Zwaan
bron: Balkster Courant van 3 november 1930
 
caféhouder Hessel Dölle
 
bron: programmaboekje muziekconcours te Balk op 16 augustus 1950
 
foto 200-070 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De steeg gaf toegang tot het kantoor van de Coöperatieve Boerenleenbank.
 
25-jarig jubileum juf Bijlholt
foto 095-039 beschikbaar gesteld door Piet Veltman
In 1954 werd het 25-jarig bestaan van Rooms Katholieke Lagere school te Balk gevierd in het café van Hessel Dölle. Van links naar recht: Petie Dölle, Geertje Siemonsma, Agatha Siemonsma, Sjoukje Mous, Wobby Mous, Tinie Dölle en Paul Dölle.
 
De Zwaan
bron: Balkster Courant van 31 december 1964
 
caféhouder Egberink
 
 
 
Egberink
bron: Balkster Courant van 16 januari 1965
 
 
 
 
 
 
Romkema naaimachines
bron: Balkster Courant van 31 december 1964
 
Egberink Egberink
bron: Balkster Courant van 1 mei 1965 bron: Balkster Courant van 25 september 1965
 
Egberink
bron: Balkster Courant van 24 december 1965
 
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1971
 
caféhouder Siep Reijenga
 
't Zwaantje
foto 218-062 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
 
voorgevel
foto 012-030050 Tresoar; R. Terpstra
het pand in 1980
 
Balk A 289 in 1984  
uithangbord
Het pand vlak na de renovatie rond 1980
 
 
De Zwaan
bron: Balkster Courant 26 februari 1981
 
pagina is in bewerking
 
t Swaentje 't Swaentje
bron: Balkster Courant van 13 oktober 1988 bron: Balkster Courant van 17 november 1988
 
't Swaentje
bron: Balkster Courant van 24 november 1988
 
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1988
 
Siep Reijenga
bron: Leewuader Courant van 14 december 1988
klik op bovenstaande afbeelding voor het bijna complete artikel
 
 
 
Universal Gym
bron: Balkster Courant van 5 december 1991
 
't Swaentje
foto gemaakt door Albert Draaijer voor het HWG Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Juli 2006, het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland is in volle gang. Nederland kwam niet verder dan de achte finales. Links feestcafé Japs, via de steeg café de Skihut dan 't Swaentje en recht rockcafé Spider.
 
Balk A 289 uithangbord
Het huidige (2007) uithangbord
 
't Swaentje Balk
bron: website 't Swaentje in 2009
 
interieur interieur
het interieur van het café in 2011
 
Mark de Jong en Jan Zuiderbaan
 
opening De Zwaan
bron: Balkster Courant van 14 juli 2011
 
overbname 't Swaentje
bron Balkster Courant van 3 november 2011
 
't Swaentje
Mark de Jong (links) en Jan Zuiderbaan achter de tap in café 't Swaentje
 
 
 
't Swaentje
bron: Balkster Courant van 11 januari 2018
't Swaentje Balk
 
foto gemaakt door Bram de Smit
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-09-2022