Meerweg 3 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 25, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 25  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 288, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 3  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 3 hisgiscode: 1077
eigenaren
eigenaar in 1715: ds Haga
eigenaar in 1725: Nots (Hermanus?) Banning
eigenaar in 1739: Rintze Bintzes, bakker te Balk
eigenaar in 1762: Binke Rintjes, bakker te Balk
eigenaar in 1779: Rintje Binkes
eigenaar in 1832 OAT: erven Rintje Binkes, bakker te Balk
verkoop in 1839 aan: Rintje Hendriks van der Goot, bakker te Balk (1/2)
bij boedelscheiding in 1851 aan: Rintje Hendriks van der Goot, bakker te Balk (1/2)
verkoop in 1863 aan: Marten Foekes Gorter, bakker te Woudsend
eigenaar in 1887: Marten Foekes Gorter te Balk
verkoop in 1895 aan: Wiebe Tjeerds Wijnstra, bakker te Wijckel
verkoop in 1926 aan: Jan Imkes Meinsma, bakkersgezel te Wijnjeterp
verkoop in 1968 aan: cafetaria Tuininga
verkoop in 1970 aan: bistro de Pepermolen
verkoop in 2001 aan: eetcafé Japs
   
   
Meerweg 3
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

288 vernummerd in 1916 naar nummer 932, 933
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 288 rond 1980
foto 012-030051 Tresoar; R. Terpstra
het pand in 1980
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1863
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1864
perceel I = betreft Meerweg 3 , perceel II = van Swinderenstraat 14
 
verkoop Meerweg 3
bron: Balkster Courant van 2 maart 1968
 
verkoop Meerweg 3 verkoop Meerweg 3
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1968 bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1968
 
verkoop Meerweg 3
bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1969
 
bewoners
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 25; 1859 - 1910 Balk 31; 1910 - 1920 Balk 36; 1920 - 1930 Balk 34; 1930 - 1953 Balk 36; 1953 - heden Meerweg 3
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
  % Tobias Simodes Haga te Heeg trouwt 1688 te Heeg met Jeltie Jacobi Winter te Balk
1715 - 1716 ds Haga Noi Uxoris / Mons. Troupel; blad 73, nummer 25, huisinge
1717 ds Haga Noi Uxoris / ?? nu ?? Jans; blad 73, nummer 25, huisinge
1718 ds Haga Noi Uxoris / ?? Jans; blad 73, nummer 25, huisinge
1721 ds Haga Noi Uxoris / Ycke ???; blad 102, nummer 25, huisinge
1722 ds Haga Noi Uxoris / Ruurd Jacobs; blad 102, nummer 25, huisinge
  % 1723 wijlen Tobias Simodes Haga (predikant te Heeg)
1725 Nots (Hermanus?) Banning / Jacob Symens; blad 102, nummer 25, huisinge
1729 - 1733 Nots (Hermanus?) Banning / zelfs; blad 102, nummer 25, huisinge
1739 - 1746 Rintze Bintzes / Binke Rinties; blad 102, nummer 25, huisinge
1747 Rintze Bintzes weduwe erven / Binke Rinties; blad 102, nummer 25, huisinge
1748 - 1758 Rintze Bintzes erven / Binke Rinties; blad 102, nummer 25, huisinge
1762 - 1774 Binke Rintjes / zelfs; blad 102, nummer 25, huisinge
1775 Binke Rintjes / zelfs; blad 155, nummer 25, huisinge en schuijre & land
1777 Binke Rintjes / zelfs; blad 155, nummer 25, huisinge en schuijre, het land op nummer 171
1779 - 1782 Rintje Binkes / zelfs ; blad 155, nummer 25, huisinge en schuijre, het land op nummer 171
1783 - 1804 Rintje Binkes / zelfs ; blad 156, nummer 25
speciekohieren 1748 - 1806
1770 Binke Rintjes; blad 45 / volgnummer 18
1772 Binke Rintjes, Eelke Jacobs bij in; blad 45 / volgnummer 18
1773 Binke Rintjes, Eelke Jacobs bij in, naar Sondel, één knecht minder; blad 45 / volgnummer 18
1774 Binke Rintjes, één knecht minder; blad 45 / volgnummer 18
1774 - 1775 Rintje Binkes, Binke Rintjes alhier op nummer 7; blad 45 / volgnummer 18
1777 schoorsteen afgebroken 1778; blad 45 / volgnummer 18
1778 Roelof Fockes bij in; blad 45 / volgnummer 18
1776 - 1805 Rintje Binkes; blad 45 / volgnummer 18
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 25
1812 Rintje Binkes, boulanger, volgnummer 22
 
1825 Rintje Binkes, meester bakker ( * 1748); overleden op dit adres
volkstelling 1829; blad huisnummer Balk 25
1829 Rintje Hendriks van der Goot, bakker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 25
1840 Rintje Hendriks van der Goot, bakker ( * 14 juni 1809 te Balk); hoofd
1840 Wiebren Oeges Ruardi, bakkersknecht ( * Sloten)
1840 Sijke Sieberens Zijlstra, dienstmeid ( * Sneek)
woningregister 1849 - 1859 blad 31; huisnummer Balk 25 / 31
1849 - 1859 Rintje Hendriks van der Goot, bakker ( * 14 juni 1809 te Balk); hoofd
  Fredrik Wilhelm Fokke ( * 28 april 1831 te Balk); inwonend
  Saapke Pereboom, dienstbode ( * 1806 te Workum); inwonend
  Jan Jans Poppes, bakkersknecht ( * 1 februari 1829 te Balk); inwonend
  Trijntje Sakes Delfstra, dienstmeid ( * 9 januari 1829 te Lemmer); inwonend
  Rinse Reins Zijlstra, bakkersknecht ( * 15 mei 1835 te Drachten); inwonend
  Bernard van der Pal, bakkersknecht ( * 5 november 1840 te Sneek); inwonend
  Frans Lucas Boomsma, bakkersknecht ( * 11 mei 1841 te Dokkum) ( Sneek?); inwonend
  Hendrik Laas Spannenburg, bakkersknecht ( * 2 maart 1835 te Balk); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 288; huisnummer 31 / 274
1859 - 1863 Rintje Hendriks van der Goot, bakker ( * 14 juni 1809 te Balk); hoofd
1859 - 1860 Hendrik Laas Spannenburg, bakkersknecht ( * 2 maart 1835 te Balk); inwonend
1859 - 1869 Jacobje Lammerts de Graaf ( * 2 juni 1841 te Balk); inwonend
1860 - 1861 Gorrit Faber ( * 17 september 1839 te Hindeloopen); inwonend
1861 - 1863 Martje J Haga (* Woudsend); inwonend
1862 - 1863 Teije Ypes Humalda ( * 6 december 1842 te Ee); inwonend
1863 - 186? Akke Jacobs de With ( * 21 december 1844 te ?); inwonend
1863 - 1864 Romke Nauta ( * 3 oktober 1840 te Workum); inwonend
1863 - 1864 Nicolaas Braunius ( * 10 november 1835 te Sneek); inwonend
1864 - 1869 Marten Foekes Gorter, bakker ( * 16 februari 1833 te Woudsend); hoofd
1864 - 1864 Oeke de Jong ( * 10 oktober 1844 te Workum); inwonend
1864 - 1865 Murk Lamminga ( * 8 januari 1845 te Makkum); inwonend
1866 - 186? Trijntje Jacobs vd Veer ( * 28 februari 1847 te Koudum); inwonend
1868 - 186? Aaltje Durks Dunant ( * 25 januari 1847 te Ureterp); inwonend
1869 - 1869 Murkje Jacobs de Roest ( * 5 augustus 1849 te Koudum); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 57; kadasale gemeente Balk sectie A nummer 288; volgnummer 274 / 261
1869 - 1879 Marten Foekes Gorter, bakker ( * 16 februari 1833 te Woudsend); hoofd
1870 - 1875 Geertje Jans Homma, bakkersknecht ( * 28 december 1851 te Balk); inwonend
1870 - 1870 Johannes Mackay, bakkersknecht ( * 8 oktober 1853 te Woudsend); inwonend
1873 - 1873 Jan Koops Mast, bakkerknecht ( * 21 februari 1857 te Lemsterland); inwonend
1876 - 1879 Folkert Willems Muizelaar, bakkerknecht ( * 4 maart 1861 te Warns); inwonend
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer A 288
1879 - 1890 Marten Foekes Gorter, bakker ( * 16 februari 1833 te Woudsend); hoofd
1879 - 1880 Folkert Willems Muizelaar, bakkersknecht ( * 4 maart 1861 te Warns), vanaf 1887 bakker te Koudum
1880 - 1881 Anne Pieters Jongsma, bakkersknecht ( * 2 februari 1863 te Arum); inwonend
1881 - 1882 Simon Heins, bakkersknecht ( * 6 december 1863 te Gaast); inwonend
1882 - 1889 Mellius Kramer, bakkersknecht ( * 10 juni 1846 te Oosthem); inwonend
1884 - 1889 Gabius Abma, abkkerknecht ( * 10 maart 1864 te Hijlaard); inwonend
1884 - 1889 Tietje Johannes de Haan, schoonmoeder ( * 2 november 1806 te Lemmer); inwonend
1884 - 1885 David Cornelis Geest, neef ( * 23 december 1883 te Amsterdam); inwonend
1884 - 1884 Pier Johannes Gaastra, bakkersknecht ( * 2 februari 1861 te Grouw); inwonend
1884 - 188? Sjerp Twijnstra, bakkerknecht ( * 16 december 1867 te Folsgare); inwonend
1888 - 1889 Johannes Faber, bakkersknecht ( * 1 mei 1870 te Blesdijke); inwonend
1889 - 1890 Hidde Michiel Troelstra, bakkersknecht ( * 9 juni 1872 te Woudsend); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 28; huisummer Balk 31
1890 - 1895 Marten Foekes Gorter, bakker ( * 16 februari 1833 te Woudsend); hoofd
1890 - 1890 Tietje Johannes de Haan, schoonmoeder ( * 2 november 1806 te Lemmer); inwonend
1890 - 1890 Hidde Michiel Troelstra, bakkersknecht ( * 9 juni 1872 te Woudsend); inwonend
1890 - 1892 Cornelis Cnossen, bakkersknecht ( * 24 maart 1874 te Lemmer); inwonend
1892 - 1893 Leendert Moed, bakkersknecht ( * 15 oktober 1874 te Haskerdijken); inwonend
1893 - 1894 Hinne IJlstra, bakkersknecht ( * 27 december 1876 te Balk); inwonend
1894 - 1895 Foeke Postma, bakkersknecht ( * 22 februari 1876 te Woudsend); inwonend
1895 - 1900 Wiebe Wijnstra, bakker ( * 29 augustus 1860 te Wons); hoofd
1895 - 1896 Douwe Klazes de Groot, bakkersknecht ( * 16 maart 1877 te Wijckel); inwonend
1896 - 1897 Hendrikus van der Meer, bakkersknecht ( 20 juli 1876 te Nijega, HON); inwonend
1897 - 1898 Berend de Vries, bakkersknecht ( * 4 juli 1878 te Beets); inwonend
1898 - 1898 Folkert Verbeek, bakkersknecht ( * 11 mei 1850 te Heeg); inwonend
1898 - 1899 Berend de Vries, bakkersknecht ( * 4 juli 1878 te Beets); inwonend
1899 - 1900 Tjitte Adema, bakkersknecht ( * 25 december 1880 te Workum); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 31; huisnummer Balk 31 / 36
1900 - 1910 Wiebe Wijnstra, bakker ( * 29 augustus 1860 te Wons); hoofd
1900 - 1904 Tjerk van der Feer, schoonvader ( * 19 december 1822 te Balk)
1900 - 1900 Tjitte Adema, bakkersknecht ( * 25 december 1880 te Workum)
1900 - 1903 Geertje Piersma, dienstbode ( * 18 april 1878 te Balk)
1900 - 1901 Johannes Hingst, bakkersknecht ( * 2 september 1979 te Gaast)
1901 - 1902 Meije Oppedijk, bakkersknecht ( * 19 juni 1882 te Idskenhuizen)
1902 - 190? Jacob Pieter Eenshuistra, bakkerknecht ( * 13 maart 1883 te Oldeboorn)
190? - 190? Sietze Ykema, bakkersknecht ( * 15 juli 1883 te Abbega)
190? - 190? Klaaske Dijkstra, dienstbode ( * 26 februari 1886 te Sloten)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 36
1910 - 1920 Wiebe Wijnstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 86; huisnummer Balk 36
1911 - 1920 Wiebe Wijnstra, bakker ( * 29 augustus 1860 te Wons); hoofd
1911 - Pieter Kornelis Walda, onderwijzer CLS ( * 24 januari 1892 te Scharnegoutum); commencaal
1912 - 1913 Jan Walda, onderwijzer CLS ( * 28 december 1892 te Scharnegoutum); commencaal
1917 - 1919 Marten Visser, onderwijzer CLS ( * 19 juli 1889 te Oosterend); commencaal
1917 - 19?? Wilhelmina Hendrika Woestenenk, onderwijzeres CLS ( * 26 maart 1898 te Markelo);commencaal
1919 - 1910 Grietje Kuipers, wijkverpleegster ( * 20 maart 1886 te Driesum); commencaal
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 32; huisnummer Balk 34
1921 -1926 Wiebe Wijnstra, bakker ( * 29 augustus 1860 te Wons); hoofd
1921 - 1924 Grietje Kuipers, wijkverpleegkundige ( * 20 maart 1886 te Driesum); commencaal
1926 - 1930 Jan Meinsma, bakker ( * 27 november 1795 te Wijnjeterp); hoofd
1926 - 1926 Hendrik Schaper, bakkersleerling ( * 1 april 1905 te Molkwerum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 36
1931 - 1939 Jan Meinsma, bakker ( * 27 november 1795 te Wijnjeterp); hoofd
1932 - 1933 Tjomme Ozinga, bakkersleerling ( * 26 december 1916 te Schettens)
1933 - 1934 Machiel Pietersen, bakkersleerling ( * 11 juni 1916 te Weidum)
1934 - 1938 Douwe Minne Jellema, bakkersleerling ( * 18 maart 1918 te Scharnegoutum)
1938 - 1939 Rein Talsma. bakkersleerling ( * 2 november 1919 te Nijega HON)
 
1939 - 1968 familie Meinsma
1968 - 1974 familie Tuininga
   
   
mr. bakker Rintje Binkes
 
Rintje Binkes
bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1801
 
bakker Rintje Hendriks van der Goot
 
Rintje hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1848
 
Rintje hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1854
 
Rintje Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 5 augustus 1862
 
bakker Marten Foekes Gorter
 
Marten Foekes Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1865
 
bakkersknecht Marten Foekes Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1873 bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1883
 
Marten Foekes Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1888
 
bakker Wiebe Tjeerds Wijnstra
 
bakker Wijnstra
de bakkerswinkel van Wijnstra rond 1915
 
Wiebe Wijnstra
bron: Gids voor den ZW-hoek van Friesland uitgegeven door de VVV in 1917
 
bakkerij Meinsma - bakkerij De Korenaar
Balk A 288 rond 1950
In mei 1926 kwam de familie Meinsma naar Balk. In die waren er in Balk 7 bakkers gevestigd. Verder waren een aantal "broodventers"actief in het dorp en omgeving, die hun koopwaar van elders betrokken. De crisisjaren en de oorlogsjaren maakten het er niet gemakkelijker op. Op bevel van de duitse bezetters moest er in 1944 op brandstof bezuinigd worden, er mochten daarom slechts 2 bakkerijen open blijven. De bakkers Fopma, van de Dubbelstraat, en de Roest, van het Westeinde, werden door Meinsma in de gelegenheid gesteld om in zijn bakkerij verder te werken. Extra handicap om de zaak draaiend te kunnen houden was de aanlevering van brandstof voor de ovens. Werd deze brandstof (takkebossen) voorheen thuis bezorgd, nu moesten deze zelf uit de bossen van Gaasterland worden gehaald. Direct na de oorlog ging iedere bakker weer terug naar zijn eigen bakkerij. Het duurde tot 1958 voor de hout- en turfoven plaats kon maken voor een moderne heetwater-oven.
 
Jan Iemkes Meinsma
bron: programmaboekje classicale zendingsdag 17 juli 1929 te Rijs
 
Jan Imkes Meinsma
bron: programmaboekje classicale zendingsdag 16 juli 1930 te Rijs
 
Willem van der Bijl
Willem van der Bijl
foto's 221-001 en 221-004 beschikbaar gesteld door Willem van der Bijl
 
De uit Lemmer afkomstige Willem van der Bijl bezorgd van circa 1948 - 1951 het brood voor bakker Meinsma.Daarna vertrekt hij naar Canada.
(de hartelijke groeten van Geertje Groenewoud)
 
 
bakkerij Meinsma
bakkerij Meinsma
bron: Balkster Courant van 22 januari 1949
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1954
 
bakker Meinsma
voorgevel van de bakkerswinkel in 1965
 
In 1962 droeg Jan Imkes Meinsma de zaak over aan zijn zoon Henk Meinsma en zijn vrouw Harmke. Personeelsschaarste en de voortschrijdende automatisering in het bakkersbedrijf maakten het noodzakelijk om de bestaande broodwinning beter op elkaar af te stemmen. Dit leidde tot een vorm van samenwerking tussen de bakkers De Roest, Sloterdijk, Visser en Meinsma. Het pand van de familie de Roest aan het Westeind werd aangekocht en tot een bakkerij verbouwd, die aan de toenmalige eisen voldeed. In die periode kwam de levering van bakkerij-produkten aan de zogenaamde koude bakkers, die hun eigen produktie hadden stopgezet maar de verkoop handhaafde, op gang.
 
Na enkele jaren verliet bakker de Roest de samenwerking en in zijn plaats kwam de uit Rijperkerk afkomstige Klaas Bijlsma. In 1968 werd de bakkerij aan het Westeind vanwege saneringsplannen verkocht aan de gemeente. Bijlsma en Sloterdijk haakten af. Visser en Meinsma gingen verder door de voormalige pastorie van Nederlands Hervormde kerk aan de van Swinderenstraat aan te kopen.
bron: jubileumboek WHI 1986 geschreven door M. Hendriks
 
cafetaria Tuininga
 
opening Tuininga
bron: Balkster Courant van 25 mei 1968
 
cafetaria Tuininga
bron: Balkster Courant van 8 juni 1968
 
bistro De Pepermolen
 
opening De pepermolen
bron: Balkster Courant van 13 juli 1974
 
De pepermolen
bron: Balkster Courant van 20 juli 1974
 
De pepermolen
 
bistro De Pepermolen
bron: Balkster Courant van 3 mei 1975
 
Jap's eetcafé
 
opening eetcafé Japs
bron: Balkster Courant van 23 mei 2001
 
eetcafé Japs
foto 250-009 beschikbaar gesteld door Jappie en Marjan
 
interieur eetcafé Japs
foto 250-008 beschikbaar gesteld door Jappie en Marjan
 
Jap's eetcafé
bron: Balkster Courant van 25 april 2013
 
vanaf begin 2014 www.bijdeluts.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-08-2022