Meerweg 28 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 1  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 315, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 28  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 22 hisgiscode: 1103
eigenaren
   
   
eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
   
   
bij boedelscheiding in 1882 aan: mr. Poppe Sikkes Poppes, landeigenaar te Balk
verkoop in 1923 aan: Hielke Klazes Hylkema, landbouwer te Harich
verkoop in 1928 aan: Willem Hielkes Hielkema, veehouder te Harich
   
   
   
   
Meerweg 22
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

315 vernummerd in 1874 naar nummer 509
509 vernummerd in 1886 naar nummers 636, 637, 638
636 vernummerd in 1916 naar nummer 954 (zie Meerweg 21)
636 vernummerd in 1916 naar nummers 956, 957 (is perceel aan de Luts)
637 ongewijzigd tot 1928
638 vernummerd in 1916 naar nummer 955, H 1368
638 vernummerd in 1916 naar nummer 956, 957 (is perceel aan de Luts)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop Meerweg 22
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1991
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 1a; 1859 - 1953 Balk 2; 1953 - 1976 Meerweg 28; 1977 - heden Meerweg 22
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1792 / 1804 geen vermelding
speciekohieren 1748 - 1806
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 1
1812 geen vermelding
periode 1813 - 1828
   
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
   
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 1a
1840 Jan Tjeerds Haitjema, visser
woningregister 1849 - 1859 blad 2; huisnummer Balk 1a / 2
1849 - 1859 Jacob Obes Hofstra, waagmeester ( * 12 maart 1808 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Bregtje Tjeerds van der Heide, moeder Jacob Obes Hofstra, zonder beroep ( * 1776 te Balk); inwonend
185? - 1856 Tiede Reinders Dijkstra, werkman ( * 14 oktober 1816 te Follega);
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 1; huisnummer Balk 2; volgnummer 293
1859 - 18?? Jacob Obes Hofstra, waagmeester ( * 12 maart 1808 te Balk); hoofd
1859 - 1865 Bregtje Tjeerds van der Heide, moeder Jacob Obes Hofstra, zonder beroep ( * 1776 te Balk); inwonend
18?? - 18?? onbewoond
18?? - 18?? Jan Sjirks Haga, brievenbode ( * 11 juni 1812 te Balk); hoofd
18?? - 1879 Hylke Klazes Hylkema, boerenbedrijf ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 315; volgnummer 306 / 293
1869 - 1879 Jan Sjirks Haga, brievenbode ( * 11 juni 1812 te Balk); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 132; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 509
  zie Meerweg 23
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 2; huisnummer 2
1890 - 1900 Geeltje Theunis de Jong, zonder beroep ( * 6 oktober 1813 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 2; huisnummer Balk 2
1900 - 1909 Geeltje Theunis de Jong, zonder beroep ( * 6 oktober 1813 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 2
1911 - 1920 Hielke Hielkema
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 47; huisnummer Balk 2 / 2
1911 - 1920 Hielke Klazes Hielkema, zonder beroep ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 2; huisnummer Balk 2
1921 - 1928 Hielke Klazes Hielkema, zonder beroep ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast); hoofd
1921 - 1924 Geeltje Schilstra, huishoudster ( * 2 mei 1899 te Sondel)
1924 - 1928 Neeltje de Jong, huishoudster ( * 29 maart 1882 te Sloten)
1928 - 1930 Trinus Haitjema, arbeider ( * 16 juli 1904 te Sondel)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 2; huisnummer Balk 2
1931 - 1933 Trinus Haitjema, landbouwarbeider ( * 16 juli 1904 te Sondel)
1933 -1938 Jan Groenhof, melkvaarder ( * 12 april 1875 te Kolderwolde)
 
1982 Grietje Jakobs Bremer, weduwe van Hisse Breemer ( * 2 april 1902 te Wijckel); hoofd
     
 
 
geïnterneerde Belgen
Op 3 november 1914 poseren geïnterneerde Belgische militairen voor de woning aan de Meerweg, destijds bewoond door Hielke Hielkema. De man uiterst rechts op de foto is waarschijnlijk Hielkema.
meer over geïnterneerde Belgische militairen in Balk is te vinden onder deze link
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-08-2023