Meerweg 27 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 2, huis en boothuis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 2  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 314, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 27  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 21 hisgiscode: 1102
eigenaren
eigenaar in 1715: Carel Gouson
  een kleyn huisje bij een Kalis bewoond
eigenaar in 1775: diacony van Balk
   
   
eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
   
verkoop in 1923 aan: Johannes van den Bijllaardt, arts te Balk
verkoop in 1924 aan: Wieberen van der Heide, autohandelaar te Balk
   
   
   
   
   
Meerweg 21
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

314 vernummerd rond 1835 naar nummer 332
332 vernummerd in 1852 naar nummer 384
384 vernummerd in 1857 naar nummer 417
417 vernummerd in 1886 naar nummer 636
636 vernummerd in 1916 naar nummer 954
636 vernummerd in 1916 naar nummers 956, 957
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Meerweg 21
foto 006-005 beschikbaar gesteld door Henk de Jong
de voorgevel van het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Na de aankoop van dit pakhuis in 1924 door Wieberen van der Heide laat hij eerst garagedeuren plaatsen in de voorgevel.
 
garage van der Heide
In dat zelfde jaar wordt er in de achtertuin een garage gebouwd.
tekeningen: voorgevel, zijgevel, achtergevel, plattegrond, doorsnede, situatie
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 2; 1859 - 1953 Balk 3; 1953 - 1976 Meerweg 27; 1977 - heden Meerweg 21
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Carel Gouson / zelfs; blad 69, nummer 2 (een zeer oud vervallen schuyt huis)
1717 een oud vervallen schuyt huis; blad 70, nummer 2
1718 een kleyn huisje; blad 70, nummer 2
1721 - 1774 een kleyn huisje bij een Kalis bewoond; blad 99, nummer 2
1775 - 1780 diacony van Balk / Hoyte Pieters; blad 152, nummer 2
1782 - 1785 diacony van Balk / oud ex Betsz; blad 152, nummer 2
1786 - 1791 diacony van Balk / oud ex Betsz; blad 153, nummer 2
1792 - 1795 diacony van Balk / Jan Meints; blad 153, nummer 2
1797 - 1804 op 't apart register pagina 4 nummer 2 te Balk; het aparte register niet gevonden; blad 153, nummer 2
speciekohieren 1748 - 1806
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 2
1812 Hotze Tjallings (Top), volgnummer 206
periode 1813 - 1828
   
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
   
periode 1830 - 1839
1833 Geeske Wytses Tuinier, echtgenote van Betze Baukes Betsema overleden op dit adres
1835 Martje Betses Betsema, overleden op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 2
1840 Betze Baukes Betzema, schippersknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 3; huisnummer Balk 2 / 3 wagenhuis
1849 - 185? Tiede Reinders Dijkstra, werkman ( * 14 oktober 1816 te Follega); hoofd
1849 - 1852 Betze Baukes Betsema, werkman ( *28 februari 1782 te Balk); hoofd
  herbouwd en onbewoond
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 2; huisnummer Balk 3; volgnummer ?
1859 - 1879 wagenhuis
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 417; volgnummer 305 / 292
1869 - 1879 wagenhuis
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 98; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 417
1879 - 188? Hylke Klazes Hylkema, boerenknecht ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast); hoofd
188? - 1890 Gerrit Lubberts van den Bosch, ( * 21 augustus 1852 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 - 1900 nr. 3 niet genoemd in bevolkingsregister
bevolkingsregister 1900 - 1910
1900 - 1910 nr. 3 niet genoemd in bevolkingsregister
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer 3
1910 - 1920 wagenschuur
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 2; huisnummer 3
1920 - 1930 wagenschuur
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 2; huisnummer 3
1930 - 1938 werkplaats en garage
     
 
 
Meerweg 21
foto: facebookpagina "Friesland in oude en nieuwe foto's", Siebren de Vries
 

Op de valreep maakte Roel Holkema me afgelopen zondag attent op deze prachtige foto. Hij staat op de facebook pagina “Friesland in Oude & Nieuwe foto’s”. We zien hier de Meerweg in Balk met paard en wagen en daarop verklede kinderen. Op de achtergrond een autoherstelwerkplaats. Het hoge gebouw links, gebouwd in 1927, is nu Chinees restaurant “Golden River”. Bij de benzinepomp staat Wieberen van der Heide (1893-1966).  Hij koopt dit pand, nu Meerweg 21, in 1924 en laat er direct de grote garagedeuren in plaatsen. Achter het pand komt in dat zelfde jaar een werkplaats. In 1933 verhuist het bedrijf naar de Dubbelstraat in Balk. Wie kan er meer vertellen over deze foto en met name wie er op de wagen zitten?

bron: Balkster Courant van 20 mei 2020, Weromsjen yn Gaasterân 473
 
Wieberen van der Heide
 
 
Wieberen van der Heide Wieberen van der Heide
bron: Leeuwarder Courant van 6 augustus 1924 bron: programmaboekje zendingsdag te Rijs op 17 juli 1929
 
 
 
 
garage
foto 218-059 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
De in 1924 gebouwde garage met op de achtergrond zeilschool "De Stipe". De foto is genomen in 1976
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27-12-2020